Đại lý Kwang jin Vietnam,KR2201-15A-6A Kwang jin,khớp nối xoay Kwang Jin,Kwang jin Vietnam,KR2201-15A-6A Kwang jin Vietnam,KR2200 Kwang jin,Rotary Joint/ khớp nối xoay Kwang Jin

Đại lý Kwang jin Vietnam,KR2201-15A-6A Kwang jin,khớp nối xoay Kwang Jin,Kwang jin Vietnam

Giới thiệu chung về kwangjin - đại lý kwang jin Vietnam

Kwang Jin Corp. (KJC) là một trong những nhà sản xuất khớp quay, khớp xoay đáng tin cậy nhất, sản phẩm của họ được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau trên toàn thế giới.

Kể từ khi ra mắt thương hiệu vào năm 1986, KJC đã có danh tiếng tốt về chất lượng cao và cung cấp sản phẩm Kwang JinVietnam cho ngành thép cho đến các ngành như đóng tàu POSCO, HUYNDAI HEAVY INDUSTRY. Hơn nữa, dựa trên công nghệ đã được kiểm chứng hầu hết trong hầu hết các ngành, tập đoàn KwangJin Vietnam đã tăng tốc mở rộng thị trường toàn cầu trong nhiều thập kỉ.

Kwang Jin Vietnam luôn tập trung vào phát triển và đầu tư công nghệ mới, ngoài ra, họ còn tiếp tục cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trước sự phát triển công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng.

Sản phẩm và ứng dụng:

Rotary Joint/ khớp nối xoay Kwang Jin:
Khớp nối xoay được sử dụng trong các ngành công nghiệp như:
Cao su và nhựa:

KR1000, KR2200, KR3000, KR3200, KR3700, KR4000, KR5000, BR6205-15A, OR6200, KR6414-10 / KR6413-10 KR6414-15 / KR6413-15, KR6505-15Ax3P, KR6505-10Ax2P, KR6505-15Ax2P, KR6505-20Ax2P, KR6605-10A , KR6605-15A, OR8000.

Công cụ máy móc:

BR6205-15A, KR6314-12 / KR6313-12, KR6314-20 / KR6313-20, KR6364-30 / KR6363-30, KR6414-10 / KR6413-10, KR6414-15 / KR6413-15
Nông nghiệp: KR1000, KR2200, KR3000, KR3200, KR3700, KR4000, KR5000, BR6000

Dệt may:

KR1000, KR2200, KR3000, KR3200, KR3700, KR4000

Thực phẩm:

KR1000, KR2200, KR3000, KR3200, KR3700, KR4000
In: KR1000, KR2200, KR3000, KR3200, KR3700, KR4000

Ô tô:

KR1000, KR2200, KR5000, BR6000, BR6205-15A, OR6200, KR6314-12 / KR6313-12, KR6314-20 / KR6313-20, KR6364-30 / KR6363-30, KR6414-10 / KR6413-10, KR6414-15 / KR6413-15, KR6505-15Ax3P, KR6505-10Ax2P, KR6505-15Ax2P, KR6505-20Ax2P, KR6605-10A, KR6605-15A, OR8000

Giấy:

 KR1000, KR2200, KR3000, KR3200, KR3700, KR4000

Thép:

KR1000, KR2200, KR3000, KR3700, KR4000, KR5000, KR6100, BR6205-15A, KR6505-15Ax3P, KR6505-10Ax2P, KR6505-15Ax2P, KR6505-20Ax2P, KR6605-10A, KR6605-15A, KR6700, KR7200, OR8000, OR8100

Lốp xe:

 KR1000, KR2200, KR3000, KR3200, KR3700, KR4000, KR5000, BR6205-15A, OR6200, KR6505-15Ax3P, KR6505-10Ax2P, KR6505-15Ax2P, KR6505-20Ax2P, KR6605-10A, KR6605-15A, OR8000

Hàng hải:

KR2200, OR2415-25A-Ø300 (For Continuos Ship Unloader Crane), BR6205-15A

Hóa chất:

KR1000, KR2200, KR3000, KR3200, KR3700, KR4000, BR6205-15A, OR6200, KR6414-10 / KR6413-10 KR6414-15 / KR6413-15
Swivel Joint: KJ100, KJ200, KJ300, KJ400, KJ500, KJ600, KJ610, KJ410, OJ700
Hydraulic Expand Shaff: KJC Hydraulic Expand Shaft
Press Seat: KJC Press Seat

 

KR2201-15A-6A JOINT,Rotary Joint/ khớp nối xoay Kwang Jin

 

Size Range

6A~80A(1/8"~3")

Max. Pressure

10kg/㎠ (150PSI)

Max. Temperature

100℃ (210℉)

Max. Rotation Speed

 

   6A~25A(1/8"~1")

1,000RPM

   32A~40A(1-1/4"~1-1/2")

700RPM

   50A~80A(2"~3")

500RPM

Media

Water , Air , Gas , Oil

 

 Enables high spped rotation at high pressure
- Low Friction
- Stainless steel shaft and springs
- Silicon-Carbide sealing for KRS model
  - Extended running hours than KR model
  - Protection against media contamination by rust,
    scale,chips & other harmful abrasives

 

LIST CODE ORDER NHIỀU

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: KR2201-15A-6A
 JOINT
In place of: KR2001-15A-6A

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: OR2201-40A-20A-07
JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: OR2202-40A-20A-07
JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: OR2201-40A-20A-07
JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: KR2201-25A-10A
JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: KR2211-10A
JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: KR2211-20A
JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: KR3211-40A
JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: KR2221-25A-Ø13
ROTARY JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: OR2235-50A-15A-10
ROTARY JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: OR2235-50A-15A-10
ROTARY JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: KJ610-C 10A
SWIVEL JOINT

100% Korea Origin

Kwang Jin Vietnam

Code: KJ610-C 15A
SWIVEL JOINT

 

 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 1000

KR1011-15A      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-15A   

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-65A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-15A-6A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR1021-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR1021-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-80A-40A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR1022-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-80A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đ