Vaisala Vietnam,Đầu dò điểm sương DMPX 8F2A3A0A0H0 Vaisala

DMP8 Dew Point and Temperature Probe For pressurized pipelines 

Đặc trưng
• Dải đo điểm sương
−70… +80 ° C (−94… +176 ° F) Td / f
• Độ chính xác của phép đo điểm sương
lên đến ± 2 ° C (± 3.6 ° F) Td / f
• Áp suất hoạt động của đầu thăm dò
0… 4 MPa (0… 40 bar)
• Độ sâu cài đặt có thể điều chỉnh
• Dung sai sự ngưng tụ, dầu, bụi,
và hầu hết các hóa chất
• Thanh lọc cảm biến mang lại hiệu quả vượt trội
kháng hóa chất
• Modbus RTU trên RS-485
• Tương thích với Indigo
máy phát và Insight PC
phần mềm
• Chứng chỉ hiệu chuẩn có thể truy xuất nguồn gốc

Thông số kỹ thuật
Hiệu suất đo lường
Điểm sương
Cảm biến DRYCAPâ 180M
Dải đo −70… +80 ° C (−94… +176 ° F) Td / f
Phạm vi đo để sử dụng liên tục −70… +45 ° C (−94… +113 ° F) Td / f
Độ chính xác lên đến 20 bar / 290 psia ± 2 ° C / ± 3.6 ° F Td / f
Xem đồ thị độ chính xác
Độ chính xác, 20… 40 bar / 290… 580 psia Độ chính xác bổ sung +1 ° C Td / f
Thời gian phản hồi 63% [90%] 1):
Từ khô đến ướt 5 giây [15 giây]
Từ ướt đến khô 45 giây [8 phút]
Nhiệt độ
Dải đo 0… +80 ° C (+32… +176 ° F)
Độ chính xác ± 0,2 ° C ở nhiệt độ phòng
Cảm biến nhiệt độ Pt100 RTD Class F0.1 IEC 60751
Độ ẩm tương đối
Dải đo 0… 70% RH
Độ chính xác (RH <10% RH, ở + 20 ° C) ± 0,004% RH + 20% số đọc
Nồng độ theo thể tích (ppm)
Phạm vi đo lường (điển hình) 10… 2500 ppm
Độ chính xác (ở + 20 ° C, 1 vạch) 1 ppm + 20% số đọc

Đầu vào và đầu ra
Điện áp hoạt động 15… 30 V DC
Mức tiêu thụ hiện tại 10 mA điển hình, tối đa 500 mA.
Đầu ra kỹ thuật số RS-485, không bị cô lập
Giao thức Modbus RTU
Thông số đầu ra
Độ ẩm tuyệt đối (g / m3
) Độ ẩm tương đối (% RH)
Độ ẩm tuyệt đối tại NTP (g / m3
) Độ ẩm tương đối (sương / sương giá) (% RH)
Nhiệt độ điểm sương (° C) Nhiệt độ (° C)
Nhiệt độ điểm sương / sương (° C) Nồng độ nước (ppmv
)
Nhiệt độ điểm sương / sương ở 1 atm
(° C)
Nồng độ nước (cơ sở ướt)
(vol‑%)
Nhiệt độ điểm sương ở 1 atm (° C) Phần khối lượng nước (ppmw)
Chênh lệch nhiệt độ điểm sương (° C) Áp suất hơi nước (hPa)
Entanpi (kJ / kg) Áp suất bão hòa hơi nước
(hPa)
Tỷ lệ trộn (g / kg)

 

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

DMPX 8F2A3A0A0H0
Dew Point Probe
Probe head: DMP8 for pressurized pipelines
Cable length: Probe 8, 2m
Sensor type: DrycapM
Filter type: Sintered stainless steel filter
Operating pressure: 7 bar (absolute)
Baud rate: Baud rate 19200
Parity, data bit, stop bit: Communication settings (8, N, 2)
Probe Modbus address: Modbus address (240)
Reserved: None
Probe mounting accessory: Fitting body without leak screw, NPT1/2"
No connection cable

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Indigo510 B1N2A1AAAN
Transmitter for Indigo Probe
No Display
Power Supply and Output: 11...35VDC / 24VAC
No Module
Signal Cable Lead-through: Conduit Fitting
Probe Cable Lead-through: Cable Gland For Probe
Probe Cable: Probe Cable 1m
Mounting Plate
SW Configuration: Standard
Documentation: Multilingual Quick Guide

 

 

Tham khảo list code sản phẩm của VAISALA!!!!!

 

 

PRODUCT

CODE/SERIES

BRAND

Industrial Measurements

HMT331 

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

210697

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

210697

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DTR502B

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

17223SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

17225SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT330

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT331

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT333

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT334

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT335

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT337

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT338

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT360

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT361

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT363

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT364

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT365

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT367

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT368

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT369

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT370

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60Y RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60U RH 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60T T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70Y RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70U RH 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70T T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT311

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT313

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT314

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT315 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT317 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT318 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW82/83

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW82/83

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW88/89(D) 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMD82/83(D)

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMS82/83​

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW92 T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW93 T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW92(D) RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW93(D) RH+T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW95(D) RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW90 T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW90 RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMD110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMS110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

HM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

SHM40

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

HM40

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMP60

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMP110

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMM100

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMM105

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

HMT300TMK

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

DTR500

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

HMK15

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

RDP100

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT340

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT242

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT345/DMT346

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DPT146

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT152

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DPT145

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT143

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT132

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DSS70A

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB330

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB110

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB210

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB330TS

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTU300

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

SPH10/20

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PDT101

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GM20

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMM111

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMM112

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP343

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMT220

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMW90

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMK220

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMW80

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP231

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP252

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP251

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT330

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT162

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT310

Vaisala VietNam, Vaisala

Weather Measurement Instruments

WXT530

Vaisala VietNam, Vaisala

DGA Monitors

MHT410

Vaisala VietNam, Vaisala

DGA Monitors

OPT100

Vaisala VietNam, Vaisala

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HM41
HM34C Meter has been terminated and the model is replaced with a new generation product family HM40

  

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

DPT146 Dewpoint and Pressure Transmitter for Compressed Air
Code:
 DPT146 - B1DBD110A0X(DPT146 B 1 D B D 1 1 0 A 0 X)
Standard Specification:
•         NPT 1/2" thread.
•         Dewpoint, Pressure, ppm, Td/f atm.
•         Analog output Ch1 & Ch2 + RS-485 as standard: 4...20 mA.
•         Function for Ch1: Dewpoint -80...+20 °C (-112...+68 °F).
•         Function for Ch2: Pressure (absolute) 0....10 bar (0 ...145 psia).
•         Output units: Metric units (Celsius, bara)
•         Cable for analog outputs and power supply (Port I): 0.3 m (1.0 ft) shielded cable, M8 threaded connector
•         Cable for RS485 line and power supply (Port II): None
•         Installation accessories ONLY for ISO1/2" thread: None
•         Special features: None
•         User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland/ Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT152 - A1DCE11A330A1X

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Vaisala DRYCAP® Dewpoint Transmitter DMT242A
-80...+20C Td 4...20mA

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Code: PTU300 -  71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A  
(71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Code: PTU300 -  71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A  
(71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

HMT310 - 5A5A1BCX14BJDA1A2 
(HTM310 5A5A1BCX14BJDA1A2)
Description:
- model HMT315 for high temperatures
- RH+T measurement
- analog outputs 4..20 mA
- Ch1 RH 0...100%RH, Ch2 T X special range (please specify before ordering)
- sensor cable 5 m
- etc. , please see the Order form

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMT330-810A121BCAL100A01AVBAA1
(HMT330 -  810A121BCAL100A01AVBAA1)

 

 

100% Germany / Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HTM330 - 3F0A001BCAC100A0AACBAA1
(HTM3303F0A001BCAC100A0AACBAA1)

- RH+T transmitter, model HMT333

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: WXT520-AAA0AA00B0

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Manufacturing of the HMM30C has ended.  Replacement is the HMM100 module
T range electronics-5 ..+55 'C
T range probe-40/-70..+180 'C
Outputs 0-1 V 0-5V 0-10V 0-20 mA
Vin 10..35 DC  9..24 AC depends of output Filter sintered Dimensions 55 x 42 mm probe cable 1500 mm probe length 215 mm probe material SS
HMM100 series replacement (% = any valid choice) HMM100 34A1D% Notes, Issues actions Plastic probe alternative:  32A1C% Preconfiguration of desired output recommended
Correct code: 
HMM100 - 34A1DE

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HMT330 -  810A121BCAL100A01AVBAA1  (conf.code changed to have an English manual – see red marks)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Model: DMT152A1DBE11A330A1X 
(DMT152 - A1DBE11A330A1X)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMD82

 

 

100% Denmark Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: DMT143
(DMT142 has been ended)
• G½ mechanical connection
• 4…20 mA
• Analog output scaling -80…+20 °C Td
• Alarm LED set point off
• Pressure setting for optimized accuracy 5 bar
• 3 m cable
• Weight:
  - ISO G1/2” threaded version : 90g
  - NPT G1/2” threaded version : 100 g

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70-B0A6A3B1
- Rechargable MI70 Indicator with AC-Adapters
- DMP74A dewpoint probe  Td = -40....+60°C 
- Two-Pressure Sampling Cell with Coil DSC74C
-  Carrying case MI70CASE3 (light grey weatherproof hard plastic
- English manual

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Correct: DM70-B3B0A3B1 (DM70 - B3B0A3B1)
(DM70B3B0A3B10)

 

 

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19729HM
LiCl Salt Bag 11%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19730HM
MgCl2 Salt Bag 33%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19731HM
NaCl Salt Bag 75%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19732HM
K2SO4 Salt Bag 97%RH

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

The correct code: HMT330 - 4H0B105BCAE100A0CAEABA1

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

DMT143 - N1C1A1D4A0ASX (we had to adjust the given configuration a bit)
• NPT ½’’ thread mechanical connection
• 4…20 mA
• Analog output scaling -80…+20 °C Td
• Alarm LED set point off
• Pressure setting for optimized accuracy 7 bar
• 5 m cable

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

HMP155 - A2GB11A0A1A1B0A

 

 

100% FINLAND Origin

Vaisala Vietnam

Model: MM70 - C1A1A5A0X0B2B0(MM70C1A1A5A0X0B2B0)

This code consisting of:
Indicator with UK AC-Adapter 
Probe MMP78 including special sensor for  fluids 
MI70LINK software with USB cable 
aw + T + ppm,  specific transformer oil type, oil type must be specified
1.9 meter + extension cable 10m 
MI70CASE4 Weather-proof plastic case for indicator and the probe 
User´s Guide MM70 in English

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct code: HMT330 - 3G0A001BCAC100A01ACBAA1
(HTM333GOA001 BC100A01ACBAA1)

 

 

100% FINLAND Origin

Vaisala Vietnam

Model: PTB110-4A0AB(PTB1104A0AB)

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: 221150-DAKBAAAAA
Calibration Services for HMT330
221150 – DAKBAAAAA

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HM70 F4D1A0AA
 Hand-held humidity and Temperature meter
 Indicator type: Indicator with All Plugs to AC-Adapter
 Indicator accessories: MI70LINK software with USB cable (219687)
 Probe type: HMP77
 Calibration Certificate At Room Temperature
 No Probe Accessories
 No Transmitter connection cable
 No Carrying case
 No Manual

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng VAISALA tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây