Vaisala Vietnam,Máy đo nhiệt độ và độ ẩm cầm tay HM70 F4D1A0AA Vaisala

HM70 Handheld Humidity and Temperature Meter For spot-checking and field calibratio​

 

Vaisala HUMICAP® HM70 Handheld được thiết kế để đo độ ẩm yêu cầu trong các ứng dụng kiểm tra điểm. Nó cũng lý tưởng để kiểm tra hiện trường và hiệu chuẩn các thiết bị đo độ ẩm cố định của Vaisala.

HM70 bao gồm một chỉ báo MI70 và một đầu dò tùy chọn tùy thuộc vào ứng dụng.

HMP75 với lưới nhựa tiêu chuẩn
HMP75B (tẩy hóa chất và làm nóng trước cảm biến)
HMP76 với bộ lọc đồng thiêu kết tiêu chuẩn
HMP76B (tẩy hóa chất và làm nóng sơ bộ cảm biến)
HMP77 với lưới nhựa tiêu chuẩn và lưới thép không gỉ
HMP77B (tẩy hóa chất và làm nóng sơ bộ cảm biến)
Phần mềm MI70 Link Windows® tùy chọn kết hợp với cáp kết nối USB được sử dụng để truyền dữ liệu đã ghi và dữ liệu đo thời gian thực từ HM70 sang PC.

Tải xuống phần mềm MI70 Link Windows® miễn phí tại đây.

Nhấp vào đây để tải xuống thông số giá thầu cho Hoa Kỳ.

Đặc trưng
Dải đo RH 0… 100% RH
3 đầu dò, phạm vi đo nhiệt độ từ -70 đến +180 ° C
Hoạt động đa hạt; Các đầu dò điểm sương và CO2 cũng có thể được kết nối
Hiển thị các thông số độ ẩm khác nhau
Cảm biến làm nóng sơ bộ và các tùy chọn tẩy hóa chất cho các điều kiện khắt khe
Hiệu chuẩn có thể theo dõi (bao gồm chứng chỉ)

Đo HMP75, HMP76 và HMP77
màn biểu diễn
Độ ẩm tương đối
Dải đo 0… 100% RH
Độ chính xác: 1) 2)
Ở +15… +25 ° C (+59… +77 ° F) ± 1% RH (0… 90% RH)
± 1,7% RH (90… 100% RH)
Ở −20… +40 ° C (−4… +104 ° F) ± (1,0 + 0,008 x số đọc)% RH
Ở −40… +180 ° C (−40… +356 ° F) ± (1,5 + 0,015 x giá trị đọc)% RH
Hiệu chuẩn nhà máy không chắc chắn
(+20 ° C / +68 ° F)
± 0,6% RH (0… 40% RH)
± 1,0% RH (40… 97% RH)
Thời gian đáp ứng (90%) ở +20 ° C (+68 ° F) trong không khí tĩnh:
HMP75 (với lưới nhựa tiêu chuẩn) 17 giây
HMP76 (với đồng thiêu kết tiêu chuẩn
lọc)
60 giây
HMP77 (với lưới nhựa tiêu chuẩn và
lưới thép không gỉ)
50 giây
Ổn định dài hạn điển hình Tốt hơn 1% RH / năm
Nhiệt độ
Dải đo HMP75 −20… +60 ° C (−4… +140 ° F)
Dải đo HMP76 −50… +120 ° C (−58… +248 ° F)
Dải đo thời gian ngắn HMP76 −50… +180 ° C (−58… +356 ° F)
Dải đo HMP77 −70… +180 ° C (−94… +356 ° F)
Độ chính xác ở +20 ° C (+68 ° F) ± 0,2 ° C (± 0,36 ° F), xem biểu đồ
phía dưới

HMP75, HMP76 và HMP77 cơ học
thông số kỹ thuật
Xếp hạng IP IP65 (NEMA 4)
Vật liệu vỏ bọc ABS / PC pha trộn
Vật liệu đầu dò Thép không gỉ (AIS316L)
Chiều dài cáp thăm dò (giữa chỉ báo
và tay cầm thăm dò)
1,9 m (6,2 ft)
Chiều dài cáp thăm dò HMP77 (từ
xử lý đến gốc của thăm dò)
5,0 m (16 ft)
Đường kính đầu dò 12 mm (0,47 in)
Trọng lượng
HMP75 250 g (8,8 oz)
HMP76 350 g (12 oz)
HMP77 500 g (18 oz)

Tham khảo list code sản phẩm của VAISALA!!!!!

 

 

PRODUCT

CODE/SERIES

BRAND

Industrial Measurements

HMT331 

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

210697

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

210697

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DTR502B

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

17223SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

17225SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT330

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT331

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT333

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT334

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT335

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT337

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT338

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT360

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT361

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT363

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT364

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT365

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT367

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT368

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT369

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT370

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60Y RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60U RH 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60T T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70Y RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70U RH 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70T T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT311

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT313

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT314

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT315 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT317 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT318 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW82/83

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW82/83

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW88/89(D) 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMD82/83(D)

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMS82/83​

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW92 T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW93 T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW92(D) RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW93(D) RH+T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW95(D) RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW90 T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW90 RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMD110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMS110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

HM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

SHM40

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

HM40

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMP60

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMP110

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMM100

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMM105

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

HMT300TMK

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

DTR500

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

HMK15

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

RDP100

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT340

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT242

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT345/DMT346

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DPT146

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT152

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DPT145

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT143

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT132

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DSS70A

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB330

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB110

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB210

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB330TS

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTU300

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

SPH10/20

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PDT101

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GM20

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMM111

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMM112

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP343

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMT220

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMW90

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMK220

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMW80

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP231

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP252

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP251

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT330

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT162

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT310

Vaisala VietNam, Vaisala

Weather Measurement Instruments

WXT530

Vaisala VietNam, Vaisala

DGA Monitors

MHT410

Vaisala VietNam, Vaisala

DGA Monitors

OPT100

Vaisala VietNam, Vaisala

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HM41
HM34C Meter has been terminated and the model is replaced with a new generation product family HM40

  

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

DPT146 Dewpoint and Pressure Transmitter for Compressed Air
Code:
 DPT146 - B1DBD110A0X(DPT146 B 1 D B D 1 1 0 A 0 X)
Standard Specification:
•         NPT 1/2" thread.
•         Dewpoint, Pressure, ppm, Td/f atm.
•         Analog output Ch1 & Ch2 + RS-485 as standard: 4...20 mA.
•         Function for Ch1: Dewpoint -80...+20 °C (-112...+68 °F).
•         Function for Ch2: Pressure (absolute) 0....10 bar (0 ...145 psia).
•         Output units: Metric units (Celsius, bara)
•         Cable for analog outputs and power supply (Port I): 0.3 m (1.0 ft) shielded cable, M8 threaded connector
•         Cable for RS485 line and power supply (Port II): None
•         Installation accessories ONLY for ISO1/2" thread: None
•         Special features: None
•         User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland/ Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT152 - A1DCE11A330A1X

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Vaisala DRYCAP® Dewpoint Transmitter DMT242A
-80...+20C Td 4...20mA

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Code: PTU300 -  71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A  
(71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Code: PTU300 -  71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A  
(71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

HMT310 - 5A5A1BCX14BJDA1A2 
(HTM310 5A5A1BCX14BJDA1A2)
Description:
- model HMT315 for high temperatures
- RH+T measurement
- analog outputs 4..20 mA
- Ch1 RH 0...100%RH, Ch2 T X special range (please specify before ordering)
- sensor cable 5 m
- etc. , please see the Order form

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMT330-810A121BCAL100A01AVBAA1
(HMT330 -  810A121BCAL100A01AVBAA1)

 

 

100% Germany / Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HTM330 - 3F0A001BCAC100A0AACBAA1
(HTM3303F0A001BCAC100A0AACBAA1)

- RH+T transmitter, model HMT333

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: WXT520-AAA0AA00B0

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Manufacturing of the HMM30C has ended.  Replacement is the HMM100 module
T range electronics-5 ..+55 'C
T range probe-40/-70..+180 'C
Outputs 0-1 V 0-5V 0-10V 0-20 mA
Vin 10..35 DC  9..24 AC depends of output Filter sintered Dimensions 55 x 42 mm probe cable 1500 mm probe length 215 mm probe material SS
HMM100 series replacement (% = any valid choice) HMM100 34A1D% Notes, Issues actions Plastic probe alternative:  32A1C% Preconfiguration of desired output recommended
Correct code: 
HMM100 - 34A1DE

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HMT330 -  810A121BCAL100A01AVBAA1  (conf.code changed to have an English manual – see red marks)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Model: DMT152A1DBE11A330A1X 
(DMT152 - A1DBE11A330A1X)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMD82

 

 

100% Denmark Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: DMT143
(DMT142 has been ended)
• G½ mechanical connection
• 4…20 mA
• Analog output scaling -80…+20 °C Td
• Alarm LED set point off
• Pressure setting for optimized accuracy 5 bar
• 3 m cable
• Weight:
  - ISO G1/2” threaded version : 90g
  - NPT G1/2” threaded version : 100 g

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70-B0A6A3B1
- Rechargable MI70 Indicator with AC-Adapters
- DMP74A dewpoint probe  Td = -40....+60°C 
- Two-Pressure Sampling Cell with Coil DSC74C
-  Carrying case MI70CASE3 (light grey weatherproof hard plastic
- English manual

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Correct: DM70-B3B0A3B1 (DM70 - B3B0A3B1)
(DM70B3B0A3B10)

 

 

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19729HM
LiCl Salt Bag 11%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19730HM
MgCl2 Salt Bag 33%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19731HM
NaCl Salt Bag 75%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19732HM
K2SO4 Salt Bag 97%RH

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

The correct code: HMT330 - 4H0B105BCAE100A0CAEABA1

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

DMT143 - N1C1A1D4A0ASX (we had to adjust the given configuration a bit)
• NPT ½’’ thread mechanical connection
• 4…20 mA
• Analog output scaling -80…+20 °C Td
• Alarm LED set point off
• Pressure setting for optimized accuracy 7 bar
• 5 m cable

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

HMP155 - A2GB11A0A1A1B0A

 

 

100% FINLAND Origin

Vaisala Vietnam

Model: MM70 - C1A1A5A0X0B2B0(MM70C1A1A5A0X0B2B0)

This code consisting of:
Indicator with UK AC-Adapter 
Probe MMP78 including special sensor for  fluids 
MI70LINK software with USB cable 
aw + T + ppm,  specific transformer oil type, oil type must be specified
1.9 meter + extension cable 10m 
MI70CASE4 Weather-proof plastic case for indicator and the probe 
User´s Guide MM70 in English

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct code: HMT330 - 3G0A001BCAC100A01ACBAA1
(HTM333GOA001 BC100A01ACBAA1)

 

 

100% FINLAND Origin

Vaisala Vietnam

Model: PTB110-4A0AB(PTB1104A0AB)

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: 221150-DAKBAAAAA
Calibration Services for HMT330
221150 – DAKBAAAAA

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HM70 F4D1A0AA
 Hand-held humidity and Temperature meter
 Indicator type: Indicator with All Plugs to AC-Adapter
 Indicator accessories: MI70LINK software with USB cable (219687)
 Probe type: HMP77
 Calibration Certificate At Room Temperature
 No Probe Accessories
 No Transmitter connection cable
 No Carrying case
 No Manual

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng VAISALA tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây