DESAX Vietnam,Thiết bị đo lực căng TS 205 P DESAX

TENSION STAR Model TS 205 P 

TS 205 P.pdf - Contact

 

 • The TS 205 is light and has a long live.

 • The Model P and R are dynamik calibratet.

 • Auto zero is standart, at all measuring locations press (C) zero are reset.

 • An instrument for the textile industry.

  Measuring range:

   

  0 - 50cN up to 0 - 400cN

   

  Display:

   

  LCD mit 9.5mm letter

Automatik bằng không. Cài đặt bằng không bằng cách nhấn C ở tất cả các vị trí.
§ Đầu đo nhanh (600 Hz trở lên).
§ Kết nối PC USB 2.0 với tốc độ đo đầy đủ.
§ Bảo vệ dẫn hướng kim loại cho Ghim và bắt sợi dễ dàng.

TENSION STAR 

Model Measuring range TS 205 P 200 0.1 ..... 50 cN TS 205 P 200 0.1 ..... 100 cN TS 205 P 200 0.1 ..... 200 cN TS 205 P 400 0.1 ..... 400 cN

Chân gốm cho tốc độ đường truyền lên đến
6000 m / phút
§ Thông tin liên lạc tiêu chuẩn và trực tuyến
chuyển đổi dữ liệu qua USB 2.0
sự liên quan.
§ Phần mềm Tension Star Trực tuyến cho
thu thập và phân tích dữ liệu

Products

Code

Type

Brand

Company

Tension Star

1995

Type R

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

1995

Typ P

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

1995

Type R/R

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 P

 

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R10

 

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 

TS 205 R15 200 

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 

TS 205 R15 500

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 

TS 205 R15 1000

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 

TS 205 R15 2000

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 

TS 205 R15 2500

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 

TS 205 R15 5000

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 CM

TS 205 R15 CM 2000

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 CM

TS 205 R15 CM 5000

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 CM

TS 205 R15 CM 100N

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 CM

TS 205 R15 CM 200N

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 CM

TS 205 R15 CM 250N

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 CM

TS 205 R15 CM 500N

Desax

ANS Viet Nam

Tension Star

TS 205 R15 CM

TS 205 R15 CM 999N

Desax

ANS Viet Nam


Shimpo force

FGC

 

Desax

ANS Viet Nam

Tachometer

YS-20

 

Desax

ANS Viet Nam

Stroboscopes

 MS-1 

 

Desax

ANS Viet Nam

Stroboscopes

Series 2000 

 

Desax

ANS Viet Nam

Stroboscopes

 DT-311 N 

 

Desax

ANS Viet Nam

Stroboscopes

 DT-315 N

 

Desax

ANS Viet Nam

Stroboscopes

 DT-315 N-H 

 

Desax

ANS Viet Nam

Stroboscopes

DT-311-J

 

Desax

ANS Viet Nam

Tissue voltage meter

Type FT

 

Desax

ANS Viet Nam

Dicken Examiner

HP - HPS

 

Desax

ANS Viet Nam


Jet dyeing

QC-5

 

Desax

ANS Viet Nam


Strain tester

DP-5

 

Desax

ANS Viet Nam

Color pattern winders

 

 

Desax

ANS Viet Nam

Sample Cutter

 

 

Desax

ANS Viet Nam

Printing table Heating

KFH2 

 

Desax

ANS Viet Nam

Printing table Heating

KFH3

 

Desax

ANS Viet Nam

Edge printers

 

 

Desax

ANS Viet Nam


Yarn Weife

 

 

Desax

ANS Viet Nam

Balances

 

 

Desax

ANS Viet Nam

Air conditioner

 

 

Desax

ANS Viet Nam


Climate Chamber

 

 

Desax

ANS Viet Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng DESAX tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây