MESALAB Vietnam,Bộ kẹp nắp chống mỏi / Fatigue-Resistant Cap Gripper MESALAB

MESALABs  Bộ kẹp nắp chống mỏi - Fatigue-Resistant Cap Gripper   

Việc các ngón tay uốn cong liên tục trong các ống kẹp SureTorque qua nhiều lần thao tác có thể dẫn đến kết quả sai lệch do.

Đổi mới thiết kế đã được tính đến để cải thiện thiết kế ống kẹp lịch sử với bộ kẹp nắp chống mỏi của Mesa Labs *

Giảm khả năng thất bại do mệt mỏi

Lý tưởng cho các ứng dụng chu kỳ hoạt động liên tục (Hệ thống cấp chai quay tự động và nội tuyến)

 

* Do mức độ tùy chỉnh độ khó của dự án và sản phẩm cụ thể, tính tương thích của bộ kẹp chống mỏi phải được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể.

 

 

Cap Torque Analyzers

 

Mesalab Vietnam 

Manual Torque Testers

Model ST-H0X

Mesalab Vietnam 

Manual Torque Testers

Model ST-FT1 Chuck Calibrator

Mesalab Vietnam 

Torqo 1600 Non-Destructive Cap Torque Tester

Model 1600

Mesalab Vietnam 


Universal Torqo Chuck

 

Mesalab Vietnam 

Gold Bottle

 

Mesalab Vietnam 

Beverage Bottle Clamp

Model 1506

Mesalab Vietnam 

Quick Clamp Vise

Model 1624 

Mesalab Vietnam 

Slide Chuck (ROPP Closures)

The 1626

Mesalab Vietnam 

Closure Gripping Chucks

EDM Chuck Small (0-32MM)

Mesalab Vietnam 

Closure Gripping Chucks

EDM Chuck Medium (33-43MM)

Mesalab Vietnam 

Closure Gripping Chucks

EDM Chuck Large (44-63MM)

Mesalab Vietnam 

Closure Gripping Chucks

EDM Chuck X-Large (64MM+)

Mesalab Vietnam 

Torqo Calibration Kit

 

Mesalab Vietnam 

Yoke Chuck (for tall and odd shaped closures)

 

Mesalab Vietnam 

Torqo Calibration Weights

 

Mesalab Vietnam 


Child Resistant Closure Option

Model 1605 

Mesalab Vietnam 

ST-120S Industrial Cap Torque Tester

 

Mesalab Vietnam 

Code: 51.1600.40
Mesa 51.1600.40, Torqo II+, Standard (40 IN/LB) Mesa

 

Mesalab Vietnam 

Code: 53.500220
Mesa 53.500220, 1506 Beverage Bottle Clamp

 

Mesalab Vietnam 

Code: 54.000510
Mesa 54.000510, Small Universal EDM Chuck, 26-30mm

 

Mesalab Vietnam 

Code: 52.100030
Mesa 52.100030, Gold Bottle, Standard, Set At 12 Inch/Pounds

 

Mesalab Vietnam 

Code: 53.501640
Mesa 53.501640, Torqo Calibration Weights, 40 Inch/Pounds

 

Mesalab Vietnam 

Mesa 53.500030
Torqo Calibration Kit,Standard

 

Mesalab Vietnam 

Mesa 1624
Quick Clamp Device With Pins
(Must Specify Short, Medium Or Long Pins)

 

Mesalab Vietnam 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR