PCE Instruments Vietnam,Đo lưu lương không khí - Air Flow Meter PCE Instruments

Đo lưu lương không khí PCE Instruments: Máy đo lưu lượng không khí đo vận tốc không khí cũng như áp suất không khí. Tùy thuộc vào loại ứng dụng, Máy đo lưu lượng không khí được chế tạo như Máy đo lưu lượng không khí dây nóng, Máy đo lưu lượng khí dạng cánh, máy đo gió dạng cốc, máy đo không khí dạng ống Pitotđồng hồ đo lưu lượng hoặc đồng hồ đo lưu lượng thời tiết bỏ túi, tất cả đều có thể đo vận tốc không khí cũng như áp suất không khí. Một số thậm chí có thể phát hiện hướng gió. Đơn vị đo lưu lượng khí phổ biến nhất là m / s. Máy đo lưu lượng không khí về cơ bản là máy đo lưu lượng khối lượng, vì chúng xác định vận tốc không khí và áp suất không khí bằng cách đo lưu lượng khối lượng của môi trường, trong trường hợp này là không khí. Kết quả đo tốc độ không khí có thể được lưu trữ trong bộ nhớ của Máy đo lưu lượng khí, tùy thuộc vào kiểu máy. Có rất nhiều Máy đo lưu lượng gió có sẵn. Máy đo lưu lượng không khí lý tưởng để thực hiện các phép đo nhanh chóng hoặc liên tục bao gồm giám sát việc lắp đặt hệ thống thông gió, kiểm tra quy trình, các ứng dụng công nghiệp, sử dụng trong các xưởng tư nhân hoặc bởi những người đam mê hàng hải hoặc cho các sở thích khác, v.v.

Measuing Instruments Cemb

Dụng cụ đo lường Cemb

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

Air Flow Meter

PCE-THA 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-HWA 30

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-A420

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-HWA 30-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-VA 11

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-VA 11-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-VA 20

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-VA 20-SET

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-VA 20-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-FWS 20N-2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50-110

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50-120

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50-210

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50-220

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50-310

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50-320

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-WSAC 50-111

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50-121

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-WSAC 50-221

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-WSAC 50-311

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-WSAC 50-321

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-009

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-PDA 10L

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50-810

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-007-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50-821

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-HVAC 2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-HVAC 2-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-009-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-THA 10-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-VA 20-SET-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-MAM 2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-BDA 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

KWG1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WS P

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-WS V

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-FST-200-201-U

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WS A

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-FWS 20N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WV A

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-FST-200-201-I

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-FST-200-202-I

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-FST-200-202-U

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-ADL 11

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-423N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-AM 45

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-AM 85

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-FWS 20N-1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-HWA 20BT

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 KWR1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 KWG2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-FST-200-201-H-I

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-FST-200-201-H-U

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-FST-200-202-H-I

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-FST-200-202-H-U

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-007

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-EM 890

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-423N-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WS CR

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WS RS485

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

KWS1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50W 24

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50W 230-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

PCE-WSAC 50W 24-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-AM 45-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-HWA 20BT-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 PCE-WSAC 50W 230

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 CWG 2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

 CWG 1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí

CWR 1

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645