Anritsu Vietnam,Nhiệt kế cầm tay HD-1200E / 1200K Anritsu

Handheld Thermometer HD-1200E / 1200K 

Dải đo: E-200 đến 800 ° C / K-200 đến 1370 ° C

Chống thấm nước Tương đương với IPX5

Giữ HOLD

Nhiệt kế ngừng đo

bằng phím HOLD và giữ các kết quả đọc hiện tại.

Tự động tắt nguồn

Nhiệt kế sẽ tự động tắt nguồn sau 5 phút.

Thay đổi độ phân giải

Nhấn phím 1 / 0,1 để thay đổi độ phân giải của kết quả đọc.

PV HoldP / V Nắm giữ

Giá trị đỉnh (Tối đa) và giá trị thung lũng (Tối thiểu) có thể được hiển thị bằng phím P / V HOLD trên màn hình phụ.

đèn nền

Đèn nền sẽ hoạt động bằng phím Backlight và màn hình LCD sẽ hiển thị ngay cả ở nơi tối.

 

Model

HD-1200

Display

LCD with Backlight

Waterproof specifications

Equivalent to IPX5

Input connector

ASP

Input type

Thermocouple Input: Type E, K

Channel

1ch

Signal source resistance

MAX.500ohm

Measurement Range

1°C Resolution

E

-200 to 800°C

K

-200 to 1370°C

0.1°C Resolution

E

-104.9 to 504.9°C

(Switches automatically to 1°C resolution range when messured temperatures fall outside the 0.1°C resolution range.)

K

-104.9 to 504.9°C

(Switches automatically to 1°C resolution range when messured temperatures fall outside the 0.1°C resolution range.)

Measurement Accuracy

1°C Resolution

0°C to

± (0.1% of reading +1°C)

to 0°C

± (0.5% of reading +1°C)

0.1°C Resolution

0°C to

± (0.05% of reading + 0.2°C)

to 0°C

±0.5°C

Reference junction compensation accuracy

±0.2°C at 25°C±10°C

Temperature Coefficient

±0.01% of F/S per °C (F/S : full scale)

Operation Environment

0 to 40°C, 0 to 80%RH (Non condensing)

32 to 104°F, 0 to 80%RH (Non condensing)

Storage Environment

-20 to 50°C, 0 to 85%RH (Non condensing)

-4 to 122°F, 0 to 85%RH (Non condensing)

Battery life

300h

Power supply(Dry battery)

4 AA Alkali Batteries

Power supply(AC power)

-

Sampling rate

approx.300ms

Linearlizer

Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013))

Dimensions(mm)

approx. 76(w)×167(H)×36(D)  [Protruded parts excluded]

Weight

approx. 350g [Include Batteries]

Supplied accessories

Manual,Test report,Soft case,

Hand strap,4 AA Alkaline batteries

Optional accessories

-

Alarm Output

-

Analog Output

-

Compatible standards

CE Marking, RoHS

 

Products

Series

Model

Brand

Stationary Surface Temperature Probes

General Stationary
A Series

Type K Model A-131K-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-131E-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-211K-00-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-211E-00-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-231K-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-231E-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-231K-01-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-231E-01-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-233K-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-233E-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-241K-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-241E-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-314K-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-314E-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-333K-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-333E-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Micro Sensor Probes
CS Series

Type K Model CS-01K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-01E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CS-03K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-03E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CS-11K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-11E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CS-13K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-13E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CS-21K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-21E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CS-36K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-36E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Self Supporting Probes
WE Series

Type K Model WE-11K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-11E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model WE-12K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-12E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model WE-21K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-21E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model WE-22K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-22E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model WE-31K-TA1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-31E-TA1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model WE-42K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-42E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Magnet Probes
MG Series

Type K Model MG-11K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MG-11E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model MG-14K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MG-14E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model MG-21K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MG-21E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model MG-24K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MG-24E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model MG-34K-GX1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MG-34E-GX1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Flat Head Probes
TH Series

Type K Model TH-11K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model TH-11E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model TH-11K-020-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model TH-11E-020-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model TH-14K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model TH-14E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model TH-14K-020-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model TH-14E-020-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

High Temperature Probes
HHT Series

Type K Model HHT-41K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model HHT-51K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model HHT-42K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model HHT-52K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model HHT-43K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model HHT-53K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Heat Pipe Probes
VA Series

Type K Model VA-03K-01-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model VA-03E-01-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model VA-05K-01-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model VA-05E-01-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Moving /  Rotating Surface Temperature Probes

General Moving/rotating
Surface Probes
U Series

Type K Model U-112K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-112E-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model U-211K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-211E-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model U-121K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-121E-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model U-221K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-221E-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model U-133K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-133E-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model U-211K-01-D0-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-211E-01-D0-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Small Head Probes
SH Series

Type K Model SH-14K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SH-14E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model SH-46K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SH-46E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Flat Type Rotating
Surface Probes
UH Series

Type K Model UH-11K-03-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model UH-11E-03-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model UH-12K-03-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model UH-12K-03-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Moving Wire Probes
MW Series

Type K Model MW-31K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MW-31E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model MW-44K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MW-44E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Internal Temperature Probes

General Internal Probes
BS Series

Type K Model BS-21K-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-21E-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BS-31K-030-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-31E-030-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BS-91K-003-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-91E-003-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BS-11K-003-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-11E-003-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BS-22K-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-22E-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BS-51K-100-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-51E-100-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Needle Type Probes
BT Series

Type K Model BT-31K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BT-31E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BT-92K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BT-92E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BT-72K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BT-72E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BT-22K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BT-22E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BT-11K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BT-11E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BTN-41K

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BTN-41E

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Fine Flexible Probes
SF Series

Type K Model SF-K-100-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SF-E-100-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model SF-K-200-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SF-E-200-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Air Temperature Probes
AT Series

Type K Model AT-10K-050-0-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model AT-10E-050-0-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model AT-30K-050-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model AT-30E-050-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Bendable Wiry Probes
SHEATH Series

Type K Model B3.2-K-J1-M1-L500-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model B3.2-E-J1-M1-L500-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Low Temperature Probes
BR Series

Type K Model BR-10K-1-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BR-10E-1-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BR-10K-0-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BR-10E-0-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Special Application Probes

Flat Leaf Probes
ST Series

Type K Model ST-11K-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-11E-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-31K-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-31E-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-11K-200-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-11E-200-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-41K-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-41E-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-21K-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-21E-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-32K-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-32E-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-21K-150-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-21E-150-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-44K-010-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-44E-010-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-13K-015-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-13E-015-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-23K-050-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-23E-050-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Flat Leaf Probes
STN Series

Type K Model STN-11K-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-11E-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-31K-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-31E-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-11K-200

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-11E-200

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-41K-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-41E-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-21K-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-21E-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-34K-015

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-34E-015

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-12K-015

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-12E-015

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-43K-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-43E-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-23K-100

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-23E-100

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Screw Setting Probes
SC Series

Type K Model SC-31K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SC-31E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model SC-32K-SG1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SC-32E-SG1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Accessories for CR series
CRB Series

Type K Model CRB-K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CRB-E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Soldering Iron Probes
CR Series

Type K Model CR-31K

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CR-31E

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CR-32K

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CR-32E

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

High Superior Surface Temperature Probes

General Stationary
Surface Probes
S Series

Type K Model S-113K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-113E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-221K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-221E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-311K-00-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-311E-00-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-411K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-411E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-423K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-423E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-551K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-551E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-641K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-641E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-780K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-780E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Moving / Rotating
Surface Probes
S Series

Type K Model S-113K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-113E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-221K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-221E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-311K-00-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-311E-00-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-411K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-411E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-423K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-423E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-551K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-551E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-641K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-641E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-780K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-780E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Other Special Application Probes

Molten metal surface probes

Type K Model 518K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 518E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 524K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 524E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Micro sensor probes

Type K Model 310K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 310E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 343K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 343E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

High temperatur probes

Type K Model 619K-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 620K-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 621K-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Pipe outside probes

Type K Model 123K-φ50-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 123E-φ50-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 528K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 528E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 1811K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 1811E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Pipe inside probes

Type K Model 344K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 344E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 305K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 305E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Slit type probes

Type K Model 304K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 304E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 304K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 304E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Flat leaf probes

Type K Model 503K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 503E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 505K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 505E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 540K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 540E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Insertion probes

Type K Model 502K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 502E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 504K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 504E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 501K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 501E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Depth adjustable probes

Type K Model 520K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 520E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Heavy duty moving surface probes

Type K Model 213K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 213E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Soft body probes

Type K Model 1600K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 1600E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 1601K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 1601E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Drop probes

Type K Model 530K-TF5-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 530E-TF5-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng ANRITSU tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây