MESALAB Vietnam,Chai vàng Torque Gold Bottle MESALAB

MESALABs  Torque Gold Bottle - Chai vàng  

 

Torque Gold Bottle - Chai vàng được sử dụng để xác minh khả năng lặp lại hoạt động của máy phân tích mô-men xoắn Mesa /  Máy đo lực vặn nắp của bạn.

Torque Gold Bottle được chế tạo bằng nam châm vĩnh cửu năng lượng cao và có thể được đặt trước tại nhà máy cho một giá trị mô-men xoắn do khách hàng chỉ định. Mỗi Chai Vàng được dán nhãn với xếp hạng mô-men xoắn chính xác, số sê-ri và lặp lại với độ chính xác +/- 0,2 inch pound.

Vì mô-men xoắn của nắp chai này là mô-men xoắn do nam châm vĩnh cửu tạo ra, nên giá trị sẽ luôn bằng nhau trừ khi có điều gì đó thay đổi trong chính bộ phân tích mô-men xoắn. Do đó, người dùng có thể nhanh chóng kiểm tra máy phân tích của họ mà không cần phải thực hiện quy trình hiệu chuẩn. Chai vàng được sản xuất theo yêu cầu của  khách hàng cụ thể để phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Torque Gold Bottle gồm những dòng tiêu chuẩn :

Torque Large Gold Bottle Set At 20 In-lbs, Removal And Application Torque, With Calibration Certificate

T-12-166  - Standard Torque Large Gold Bottle Set At 12 In-lbs, Removal And Application Torque, With Calibration Certificate

53.501650. Standard Torque Large Gold Bottle (3 to 16 in/lb)

Small Torque Large Gold Bottle ( 8-43 in-lbs )

Thông số kỹ thuật :

https://2114285.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2114285/inmind/public/Gold-Bottle13MAY2015.pdf

 

Cap Torque Analyzers

 

Mesalab Vietnam 

Manual Torque Testers

Model ST-H0X

Mesalab Vietnam 

Manual Torque Testers

Model ST-FT1 Chuck Calibrator

Mesalab Vietnam 

Torqo 1600 Non-Destructive Cap Torque Tester

Model 1600

Mesalab Vietnam 


Universal Torqo Chuck

 

Mesalab Vietnam 

Gold Bottle

 

Mesalab Vietnam 

Beverage Bottle Clamp

Model 1506

Mesalab Vietnam 

Quick Clamp Vise

Model 1624 

Mesalab Vietnam 

Slide Chuck (ROPP Closures)

The 1626

Mesalab Vietnam 

Closure Gripping Chucks

EDM Chuck Small (0-32MM)

Mesalab Vietnam 

Closure Gripping Chucks

EDM Chuck Medium (33-43MM)

Mesalab Vietnam 

Closure Gripping Chucks

EDM Chuck Large (44-63MM)

Mesalab Vietnam 

Closure Gripping Chucks

EDM Chuck X-Large (64MM+)

Mesalab Vietnam 

Torqo Calibration Kit

 

Mesalab Vietnam 

Yoke Chuck (for tall and odd shaped closures)

 

Mesalab Vietnam 

Torqo Calibration Weights

 

Mesalab Vietnam 


Child Resistant Closure Option

Model 1605 

Mesalab Vietnam 

ST-120S Industrial Cap Torque Tester

 

Mesalab Vietnam 

Code: 51.1600.40
Mesa 51.1600.40, Torqo II+, Standard (40 IN/LB) Mesa

 

Mesalab Vietnam 

Code: 53.500220
Mesa 53.500220, 1506 Beverage Bottle Clamp

 

Mesalab Vietnam 

Code: 54.000510
Mesa 54.000510, Small Universal EDM Chuck, 26-30mm

 

Mesalab Vietnam 

Code: 52.100030
Mesa 52.100030, Gold Bottle, Standard, Set At 12 Inch/Pounds

 

Mesalab Vietnam 

Code: 53.501640
Mesa 53.501640, Torqo Calibration Weights, 40 Inch/Pounds

 

Mesalab Vietnam 

Mesa 53.500030
Torqo Calibration Kit,Standard

 

Mesalab Vietnam 

Mesa 1624
Quick Clamp Device With Pins
(Must Specify Short, Medium Or Long Pins)

 

Mesalab Vietnam 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR