PCE Instruments Vietnam,Máy đo chất lượng không khí - Air Quality Meter PCE Instruments

Máy đo chất lượng không khí/ Air Quality Meter PCE Instruments: Máy đo chất lượng không khí trong nhà được sử dụng trong không gian hạn chế để ngăn ngừa nấm mốc, theo dõi mức CO2 hoặc phát hiện rò rỉ khí gas. Cho dù di động hay cố định, cầm tay hay treo tường, thiết bị giám sát chất lượng không khí là cần thiết chođảm bảo an toàn sức khỏe. Tại PCE Instruments, bạn sẽ tìm thấy các thiết bị giám sát chất lượng không khí đáp ứng các tiêu chuẩn ngành khác nhau liên quan đến an toàn cá nhân và được sử dụng để phát hiện, đo lường và giám sát độ ẩm tương đối, nhiệt độ môi trường và / hoặc mức độ carbon dioxide (CO2), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ( VOC), formaldehyde (HCHO), freon và các chất làm lạnh khác (CFC / HFC), phosphine (PH3), hydrogen sulphide (H2S), carbon monoxide (CO), nitrogen dioxide (NO2), oxy (O2), ozon (O3) và các khí dễ cháy, nguy hiểm hoặc độc hại khác. Một số thiết bị đo chất lượng không khí có chức năng tự động hiệu chuẩn cho phép dễ dàng hiệu chuẩn máy dò khí. Một số máy đo chất lượng không khí còn có khả năng lưu trữ giá trị đo và sau đó có thể chuyển dữ liệu đo sang máy tính để phân tích chi tiết hơn.

 

Measuing Instruments Cemb

Dụng cụ đo lường Cemb

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

Air Quality Meter

PCE-PTH 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-RCM 05

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-THD 50

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

 PCE-CMM 5

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-CMM 8

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-RCM 8

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-RCM 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-CMM 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-HT110

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-RCM 16

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-VOC 1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-CMM 5-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

 PCE-CMM 8-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-AC 2000

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-RCM 11

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-HLD 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-CMM 10-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-AQD 50

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-RCM 12

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-WMM 50

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-MPC 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-WMM 50-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-MPC 20

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-WMM 100

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-AQS 2.5

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-G1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-MPC 30

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-MPC 30

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PCO 1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-G1A

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PCO 2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 13EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 33EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

 PCE-PQC 12EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 32EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 31EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

 PCE-PQC 30EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 11EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 10EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 21EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 20EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 14EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 15EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 34EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 22EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-PQC 35EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

 PCE-PQC 23EU

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-THT 10-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-HT110-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

Gasman-O2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

Gasman-FL

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

Gasman-CO2-A

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

Gasman-SO2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

Gasman-H2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

Gasman-NH3

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

Gasman-O3

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

Gasman-PH3

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

HFX205

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Quality Meter, máy đo chất lượng không khí

PCE-THT 10

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645