Đại lý Hans-schmidt Vietnam,Thiết bị đo lực căng DN1-1000 Hans-schmidt,DN1-1000 Hans-schmidt,Hans-schmidt Vietnam,Thiết bị đo lực căng DN1-1000 ,: DN1-1000,Tension Meters Hand-Held-Mechanical 

Đại lý Hans-schmidt Vietnam,Thiết bị đo lực căng DN1-1000 Hans-schmidt

DN1-1000 - Tension Meters Hand-Held-Mechanical 

 

Mô tả chung DN1-1000 Hans-Schmidt:

 

Sản phẩm thiết bị đo lực căng DN1-1000 của Hans-Schmidt là thiết bị đo lực căng cơ học dạng cầm tay, ứng dụng linh hoạt trong ngành dệt, sợi và cáp điện.

 

Đặc tính nổi trội DN1-1000:

 

  • Hiệu chuẩn: Theo quy trình của nhà máy SCHMIDT

  • Độ chính xác: ±1 % toàn thang đo hoặc ±1 vạch chia trên thang đo

  • Đường kính tỷ lệ: 54 mm

  • Phạm vi nhiệt độ: 10 – 45 ºC

  • Độ ẩm không khí: 85 % RH, tối đa.

  • Vật liệu vỏ: Nhôm đúc

 

Sản phẩm tương tự:

Mã hàng

Dải đo*

Độ rộng đầu đo**

Vật liệu calib tiêu chuẩn

DN1-120

20 – 120 cN

65 mm

PA: 0.12 mm Ø

DN1-200

20 – 200 cN

65 mm

PA: 0.12 mm Ø

DN1-400

20 – 400 cN

65 mm

PA: 0.20 mm Ø

DN1-1000

50 – 1000 cN

65 mm

PA: 0.30 mm Ø

DN1-2000

200 – 2000 cN

116 mm

PA: 0.50 mm Ø

DN1-3500

400 – 3500 cN

116 mm

PA: 0.80 mm Ø

DN1-5000

400 – 5000 cN

116 mm

PA: 0.80 mm Ø

DN1-8000

500 – 8000 cN

116 mm

PA: 1.00 mm Ø

DN1-10K

2 – 10 daN

116 mm

PA: 1.00 mm Ø

DN1-20K-L

5 – 20 daN

216 mm
285 mm***

PA: 1.50 mm Ø

DN1-30K-L

5 – 30 daN

265 mm
285 mm***

PA: 1.50 mm Ø

DN1-50K-L

5 – 50 daN

265 mm
285 mm***

Steel rope:
1.5 mm Ø (7x7x0.20)

 

*Phạm vi dải đo và chiều rộng đầu đo có sẵn theo yêu cầu (tùy chọn)

*Đơn vị đo lường tùy chọn – G hoặc KG (tùy chọn).

** Thích hợp cho 95 % ứng dụng – PA = Polyamide Monofilament

*** Sai lệch chiều rộng đầu đo với Code V1

 

100% Germany / Japan Origin

Imada / Hans-schmidt  Vietnam

Model: SVL-1000N
Test Stands

100% Germany / Japan Origin

Imada / Hans-schmidt  Vietnam

Model: SVH-1000N
Test Stands

100% Germany / Japan Origin

Hans-schmidt  Vietnam

Model: RTM-400
Belt Tension Meters

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DX2-1000
Tension Meter

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DT-315N
Stroboscope

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: ZF2-50
Tension Meters

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DTS-2000
Tension Meters Hand-Held Electronic

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DTS-5000
Tension Meters Hand-Held Electronic

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DTS-1000
Tension Meters Hand-Held Electronic

100% Germany / Japan Origin

Hans-Schmidt Vietnam

Model: DN1-1000
Tension Meters Hand-Held-Mechanical

100% Germany / Japan Origin

Hans-Schmidt Vietnam

Model: DN1-400
Tension Meters Hand-Held-Mechanical

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DT-105A-12C
Speed and Length Meter

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DT-107A-12C
 Speed and Length Meter

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DX2-3000-EDM-G
Tension Meters Hand-Held-Mechanical

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: ETB-200
Tension Meters Hand-Held Electronic

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DX2-10K
Tension Meters Hand-Held Mechanical

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: ZD2-300
Tension Meters - Thiết bị đo lực căng

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: ZD2-300
Tension Meters

100% Germany / Japan Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: RTM-400
Belt Tension Meters

100% Germany / Japan Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DTX-200
Tension Meters

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: TEM-I
Consisting of basic type TEM with analog display, measuring cable 50200M, electrode holder 50204M, needle electrodes 50205M and 50207M

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: 50213M
Surface electrode

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: 50210M
 Knife Electrode

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: 50299M
 Calibration electrode

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: CTM-10000
Tension Meters for closed force systems

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DTXL-50K-R4
Tension Meters Hand-Held Electronic

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DTXL-50K-R5
Tension Meters Hand-Held Electronic

100% Japan / Germany Origin

Imada / Hans-schmidt Vietnam

Model: ZTS-2500N
Force Gauge with Digital Display

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: CTM-2000
Tension Meters for closed force systems

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: TSH-5000-A2
Tension Meters Stationary - Electronic

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: EK0614
Speed- and Length Meter

100% Germany / Japan Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DM-850-1
Thickness Gauge

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: ZF2-10
Tension meter

100% Germany / Japan Origin

Imada / Hans-schmidt Vietnam

Model: FSA-1KE-1000N
Force-Displacement Measuring Systems

100% Germany / Japan Origin

Imada / Hans-schmidt Vietnam

Model: DSV-50N
Force Gauge with Digital Display

100% Germany / Japan Origin

Imada / Hans-schmidt Vietnam

Model: SVL-1000N
Test Stands

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: ZF2-12
Tension Meters Hand-Held-Mechanical

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DHT-3 Textile Moisture Meter
Consisting of basic type DHT with digital display, measuring cable 50400M,electrode holder 50404M, needle electrodes 50414M and 50418M
Textile Moisture Meter

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: PT-100
 Tension Meters Hand-Held Electronic

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: HP-5
 Yarn Package Durometer

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DHT-3 Textile Moisture Meter
Consisting of basic type DHT with digital display, measuring cable 50400M,electrode holder 50404M, needle electrodes 50414M and 50418M
Textile Moisture Meter

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: PT-100
 Tension Meters Hand-Held Electronic

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: HP-5
 Yarn Package Durometer

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: J-200-30
Thickness Gauge

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: J-400-30
Thickness Gauge

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DX2-3000-EDM-G
Tension Meters Hand-Held-Mechanical

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: 230/100
Sample cutout 100 cm , Ø 113 mm, for max. 10 mm material thickness ; Sample Cutter

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: RTM-400
Tension Meter for Belts
Trummeter, measuring range 10 - 800 Hz, additional probe, complete with 9V battery

100% Germany / Japan Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DST-200N
Digital Force Gauge for Handheld
Measuring Range: 0 - 200.0 N
 DS2-200N. Discontinued model

100% Germany / Japan Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DSV-200N
Digital Force Gauge for Handheld
DS2-200N. Discontinued model

100% Japan Origin

Imada/Hans-Schmidt Vietnam

Model: DST-200N
Digital Force Gauge for Handheld
DS2-200N. Discontinued model

100% Japan Origin

Imada/Hans-Schmidt Vietnam

Model: DSV-200N
Digital Force Gauge for Handheld
DS2-200N. Discontinued model

100% Germany / Japan Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DTS-1000
 Tension Meters Hand-Held Electronic
 10-1000 cN with LiPo accumulator

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DX2-200-W
Tension Meter
• Tension range 20 – 200 cN
• Measuring head width 66 mm
• Incl. Schmidt standard adjustment (calibration)
 Guide rollers:
Code W: Guide rollers V-grooved, V max
1000 m/min, nickel-plated steel

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DX2-400-W
Tension Meter
• Tension range 20 – 400 cN
• Measuring head width 66 mm
• Incl. Schmidt standard adjustment (calibration)
 Guide rollers:
Code W: Guide rollers V-grooved, V max
1000 m/min, nickel-plated steel

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: ZF2-12
 Tension Meter
• Tension range 1-12 cN

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: PH-200L
Tachometer
 Measuring Range: 6 - 99999 rpm

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: ZD2-50
Tension Meter
Measuring Range: 5-50 cN

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: ETB-500
Tension Meters Hand-Held Electronic
2.0-500.0 cN with LiPo accumulator

100% Germany/ Japan Origin

Hans Schmidt Vietnam

Model: DHT-3
Textile Moisture Meter DHT-3
Including:
Basic type DHT with digital display, measuring cable 50400M,
electrode holder 50404M, needle electrodes 50414M and 50418M

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: LMC-V
 Sensor controlled unit for Electronic Length Meter
 Measuring range: 1 - 999999 cm

100% Japan Origin

IMADA/Hans-schmidt Vietnam

Model: MX-500N
 force tester

100% Japan/ Ger Origin

Hans-Schmidt IMADA Vietnam

Model: MX-500N
force tester
 Test Stands - vertical motorized, stroke 285 mm, manual and automtic operation, max. capacity 500 N

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: ZF2-100
Tension Meters Hand-Held - Mechanical

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Model: DXL-10K
Tension Meters Hand-Held-Mechanical

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DNW-100K
Tension Meters for closed force systems

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DNW-100K
Tension Meters for closed force systems

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Model: D-1000-L
Thickness gauge
DIN EN ISO 2589 - for leather
 0.785 cm², 49.1 kPa

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Type: D-2000
Model: D-2000-Cxxxx
Thickness Gauge Series
 *Note: xxxx will be advised in case of order
For thickness measurements according to DIN EN ISO 5084, 9073-2, 2589
General Specifications:
Measuring range: 0 - 10 mm
Resolution: 0.01 mm
 Display: LCD display
Measuring Depth: 110 mm (centre of the stamp)
 Measuring table: 120 mm diameter
Output signal: USB (Sub-D9 socket)
Special Specifications:
Feeler shape1: 20 cm²
Measuring pressure: 0.1 and 1 kPa
Feeler shape2: 25 cm²
Measuring pressure: 0.1 and 0.5 kPa
Feeler shape3: Ø 10 mm
Measuring pressure: 49.1kPa
Incl.special table Ø 10 mm, 3 mm high
 Certificate of manufacturer with specification of tolerances
Delivery includes:
Thickness Gauge with transport packing case, calibration report of manufacturer and operating instructions in English

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Model: D-1000-L
Thickness gauge
DIN EN ISO 2589 - for leather
 0.785 cm², 49.1 kPa

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Type: D-2000
Model: D-2000-Cxxxx
Thickness Gauge Series
 *Note: xxxx will be advised in case of order
For thickness measurements according to DIN EN ISO 5084, 9073-2, 2589
General Specifications:
Measuring range: 0 - 10 mm
Resolution: 0.01 mm
 Display: LCD display
Measuring Depth: 110 mm (centre of the stamp)
 Measuring table: 120 mm diameter
Output signal: USB (Sub-D9 socket)
Special Specifications:
Feeler shape1: 20 cm²
Measuring pressure: 0.1 and 1 kPa
Feeler shape2: 25 cm²
Measuring pressure: 0.1 and 0.5 kPa
Feeler shape3: Ø 10 mm
Measuring pressure: 49.1kPa
Incl.special table Ø 10 mm, 3 mm high
 Certificate of manufacturer with specification of tolerances
Delivery includes:
Thickness Gauge with transport packing case, calibration report of manufacturer and operating instructions in English

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Code: E50
Expandable measuring range, max. 25 – 50 mm

 

 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

  thuyho@anssgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

================================================================= ===

Bấm xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng  tại Việt Nam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng HANS SCHMIDT tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây