PCE Instruments Vietnam,Máy đo gió - Anemometer PCE Instruments

Máy đo gió PCE Instruments: Máy đo gió đo tốc độ gió. Trong nhà, một máy đo gió đo tốc độ không khí, vận tốc không khí hoặc luồng không khí. Tốc độ dòng không khí trong các tòa nhà thường được đo bằng feet khối trên phút (CFM) bằng cách sử dụng máy đo gió để đánh giá hiệu suất của hệ thống và thiết bị sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC). PCE Instruments (PCE) cung cấp nhiều sản phẩm máy đo gió để đáp ứng nhu cầu đo lưu lượng không khí và tốc độ gió của các chuyên gia trong các ngành như HVAC, xây dựng, hàng hải và năng lượng gió, bao gồm máy đo gió dây nóng, máy đo nhiệt độ, máy đo gió ống pitot , máy đo gió cốc, máy đo gió cánh xoay và máy đo gió cánh quạt với mũ chụp. Ngoài ra, những người có sở thích như chèo thuyền, chèo thuyền và những người đam mê thể thao dưới nước sử dụng máy đo gió cầm tay kỹ thuật số chính xác và giá cả phải chăng của PCE và các sản phẩm máy đo gió mini cầm tay để đánh giá điều kiện gió ngoài trời. Để biết các phép đo khí tượng, vui lòng xem các sản phẩm trạm thời tiết của PCE .

Measuing Instruments Cemb

Dụng cụ đo lường Cemb

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

Anemometer

PCE-A420

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-VA 11

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-HWA 30

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-HWA 30-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-VA 11-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-FWS 20N-2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-WSAC 50W 230

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-WSAC 50W 230-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-THA 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-THA 10-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-VA 20

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-VA 20-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-WSAC 50-810

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-VA 20-SET

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-VA 20-SET-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-007

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-007-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-009

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-009-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-WSAC 50-821

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-HVAC 2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-HVAC 2-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-PDA 10L

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-ADL 11

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-MAM 2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-EM 888

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

KWG2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

KWS1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-BDA 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-WS P

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-WS V

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-WS A

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-FWS 20N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-EM 883

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-423N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-AM 45

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-AM 85

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-FWS 20N-1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-HWA 20BT

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

 PCE-EM 890

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-423N-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

: PCE-WS CR

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-WS RS485

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-WSAC 50W 24

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-WSAC 50W 24-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-AM 45-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

PCE-HWA 20BT-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

CWG 2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo gió

CWG 1

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645