Đại lý AlphaMoisture Vietnam,SADPmini2-Ex AlphaMoisture,Máy đo điểm sương cầm tay AlphaMoisture,AlphaMoisture Vietnam,SADPmini2-Ex AlphaMoisture Vietnam,Máy đo điểm sương cầm tay SADP mini 2-Ex,Máy đo điểm sương cầm tay SADPmini2-Ex cho các ứng dụng nguy hiểm/ SADPmini2-Ex Portable Dewpoint Meter for Hazardous Applications

Đại lý AlphaMoisture Vietnam,SADPmini2-Ex AlphaMoisture,Máy đo điểm sương cầm tay AlphaMoisture,AlphaMoisture Vietnam

ALPHAMOISTURE

Giới thiệu chung:

Alpha Moisture Systems là nhà sản xuất Máy đo điểm sương và Thiết bị đo điểm sương hàng đầu. Chúng tôi đã đi tiên phong trong công nghệ đo độ ẩm vết trong hơn 30 năm. Alpha Moisture Systems đã thiết kế và sản xuất một cảm biến điện dung cực cao độc đáo hàng đầu thế giới giúp đo độ ẩm trong khí và khí nén một cách đáng tin cậy. Cảm biến của chúng tôi đo độ ẩm từ -110 °C đến +20 °C Điểm sương, tức là gần 1 phần tỷ đến 23.000 phần triệu.