Fischer Vietnam,Cảm biến chênh lệch áp suất DS21050A22A10W00 Fischer

DS21 – Differential Pressure Switch 

Medium:

fluid / gaseous

Measuring range:

200 mbar … 6000 mbar

Output signal:

indicator / switch

Accessories:

Characteristic:

type tested pressure limiting device
EX information can be found at the product DS21_H

 

100%  Germany Origin

Fischer Vietnam

Code: DS21050A22A10W00 Differential pressure sensor
Differential pressure sensor

100%  Germany Origin

Fischer Vietnam

Code: DS21050A22A10W00 Differential pressure sensor
Differential pressure sensor

 

No.

Product

Serial

Brand Vietnam

1

Differential Pressure

DA01

Fischer Vietnam

2

Differential Pressure

DA03

FISCHER Mess-und Regeltechnik

3

Differential Pressure

DA08

Fischer Messtechnik 

4

Differential Pressure

DA09

Fischer Vietnam

5

Differential Pressure

DA10

FISCHER Mess-und Regeltechnik

6

Differential Pressure

DA12

Fischer Messtechnik 

7

Differential Pressure

DA30

Fischer Vietnam

8

Differential Pressure

DE03

FISCHER Mess-und Regeltechnik

9

Differential Pressure

DE05

Fischer Messtechnik 

10

Differential Pressure

DE13

Fischer Vietnam

11

Differential Pressure

DE15

FISCHER Mess-und Regeltechnik

12

Differential Pressure

DE16

Fischer Messtechnik 

13

Differential Pressure

DE23

Fischer Vietnam

14

Differential Pressure

DE25

FISCHER Mess-und Regeltechnik

15

Differential Pressure

DE27

Fischer Messtechnik 

16

Differential Pressure

DE28

Fischer Vietnam

17

Differential Pressure

DE38

FISCHER Mess-und Regeltechnik

18

Differential Pressure

DE38_LCD

Fischer Messtechnik 

19

Differential Pressure

DE39

Fischer Vietnam

20

Differential Pressure

DE39_LCD

FISCHER Mess-und Regeltechnik

21

Differential Pressure

DE40

Fischer Messtechnik 

22

Differential Pressure

DE43

Fischer Vietnam

23

Differential Pressure

DE44

FISCHER Mess-und Regeltechnik

24

Differential Pressure

DE44_LCD

Fischer Messtechnik 

25

Differential Pressure

DE45

Fischer Vietnam

26

Differential Pressure

DE45_LCD

FISCHER Mess-und Regeltechnik

27

Differential Pressure

DE46

Fischer Messtechnik 

28

Differential Pressure

DE46_LCD

Fischer Vietnam

29

Differential Pressure

DE49_0_LCD

FISCHER Mess-und Regeltechnik

30

Differential Pressure

DE49_A_LCD

Fischer Messtechnik 

31

Differential Pressure

DE50

Fischer Vietnam

32

Differential Pressure

DE58

FISCHER Mess-und Regeltechnik

33

Differential Pressure

DE61

Fischer Messtechnik 

34

Differential Pressure

DE70

Fischer Vietnam

35

Differential Pressure

DS11

FISCHER Mess-und Regeltechnik

36

Differential Pressure

DS13

Fischer Messtechnik 

37

Differential Pressure

DS21

Fischer Vietnam

38

Differential Pressure

DS21 ... H

FISCHER Mess-und Regeltechnik

39

Differential Pressure

DS31

Fischer Messtechnik 

40

Differential Pressure

DS35

Fischer Vietnam

41

Differential Pressure

DZ23/ 24

FISCHER Mess-und Regeltechnik

42

Differential Pressure

DZ93

Fischer Messtechnik 

43

Differential Pressure

EA14D_LCD

Fischer Vietnam

44

Differential Pressure

FD38_LCD

FISCHER Mess-und Regeltechnik

45

Differential Pressure

FD39

Fischer Messtechnik 

46

Differential Pressure

KE07

Fischer Vietnam

47

Humidity / Temperature

FT61

FISCHER Mess-und Regeltechnik

48

Humidity / Temperature

KE09

Fischer Messtechnik 

49

Humidity / Temperature

TA

Fischer Vietnam

50

Humidity / Temperature

TE01

FISCHER Mess-und Regeltechnik

51

Humidity / Temperature

TE41

Fischer Messtechnik 

52

Humidity / Temperature

TE42

Fischer Vietnam

53

Humidity / Temperature

TK

FISCHER Mess-und Regeltechnik

54

Humidity / Temperature

TS61

Fischer Messtechnik 

55

Humidity / Temperature

TT30

Fischer Vietnam

56

Humidity / Temperature

TT31

FISCHER Mess-und Regeltechnik

57

Humidity / Temperature

TT32

Fischer Messtechnik 

58

Humidity / Temperature

TT35

Fischer Vietnam

59

Humidity / Temperature

TT36

FISCHER Mess-und Regeltechnik

60

Humidity / Temperature

TT40

Fischer Messtechnik 

61

Humidity / Temperature

TT45

Fischer Vietnam

62

Humidity / Temperature

TT46

FISCHER Mess-und Regeltechnik

63

Humidity / Temperature

TT50

Fischer Messtechnik 

64

Humidity / Temperature

TT55

Fischer Vietnam

65

Humidity / Temperature

TT56

FISCHER Mess-und Regeltechnik

66

Humidity / Temperature

TW27

Fischer Messtechnik 

67

Humidity / Temperature

TW30

Fischer Vietnam

68

Humidity / Temperature

TW31

FISCHER Mess-und Regeltechnik

69

Humidity / Temperature

TW32

Fischer Messtechnik 

70

Humidity / Temperature

TW35

Fischer Vietnam

71

Humidity / Temperature

TW36

FISCHER Mess-und Regeltechnik

72

Humidity / Temperature

TW40

Fischer Messtechnik 

73

Humidity / Temperature

TW45

Fischer Vietnam

74

Humidity / Temperature

TW46

FISCHER Mess-und Regeltechnik

75

Humidity / Temperature

TW50

Fischer Messtechnik 

76

Humidity / Temperature

TW55

Fischer Vietnam

77

Humidity / Temperature

TW56

FISCHER Mess-und Regeltechnik

78

Humidity / Temperature

TW68

Fischer Messtechnik 

79

Humidity / Temperature

TW70-TW73

Fischer Vietnam

80

Humidity / Temperature

TW85

FISCHER Mess-und Regeltechnik

81

Humidity / Temperature

TW89

Fischer Messtechnik 

82

Valves

BR206_316GF

Fischer Vietnam

83

Valves

BR216_316MZ

FISCHER Mess-und Regeltechnik

84

Valves

BR216_316RA

Fischer Messtechnik 

85

Valves

BR216_340E_MC

Fischer Vietnam

86

Valves

BR216_340E_PA

FISCHER Mess-und Regeltechnik

87

Valves

VM42

Fischer Messtechnik 

88

Valves

VM45

Fischer Vietnam

89

Valves

VM63

FISCHER Mess-und Regeltechnik

90

Signal Conditioning

DPM

Fischer Messtechnik 

91

Signal Conditioning

EA10

Fischer Vietnam

92

Signal Conditioning

EA14D

FISCHER Mess-und Regeltechnik

93

Signal Conditioning

EA14D_LCD

Fischer Messtechnik 

94

Signal Conditioning

EA14F

Fischer Vietnam

95

Signal Conditioning

EA14M

FISCHER Mess-und Regeltechnik

96

Signal Conditioning

EA15

Fischer Messtechnik 

97

Signal Conditioning

EA16

Fischer Vietnam

98

Signal Conditioning

EN10

FISCHER Mess-und Regeltechnik

99

Signal Conditioning

EU03

Fischer Messtechnik 

100

Signal Conditioning

EU05

Fischer Vietnam

101

Signal Conditioning

EU41

FISCHER Mess-und Regeltechnik

102

Level

EA01

Fischer Messtechnik 

103

Level

EA14F

Fischer Vietnam

104

Level

ER76

FISCHER Mess-und Regeltechnik

105

Level

NB10

Fischer Messtechnik 

106

Level

NC56

Fischer Vietnam

107

Level

NC57

FISCHER Mess-und Regeltechnik

108

Level

NK06

Fischer Messtechnik 

109

Level

NK10

Fischer Vietnam

110

Level

NK21

FISCHER Mess-und Regeltechnik

111

Level

NR56

Fischer Messtechnik 

112

Level

NS01

Fischer Vietnam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng FISCHER tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây