PCE Instruments Vietnam,Máy đo vận tốc không khí - Air Velocity Meter PCE Instruments

Máy đo vận tốc không khí PCE Instruments: Máy đo tốc độ không khí đo tốc độ hoặc luồng không khí hoặc gió. Ngoài tốc độ gió hoặc không khí, máy đo tốc độ không khí đa chức năng có thể đo các thông số bổ sung như áp suất, nhiệt độ và độ ẩm. Tùy thuộc vào kiểu máy, máy đo tốc độ không khí cũng có thể có chức năng ghi dữ liệu hoặc ghi dữ liệu để thực hiện các phép đo trong một khoảng thời gian. Các thiết bị đo tốc độ không khí ghi dữ liệu thường có tính năng bên trong hoặcBộ nhớ thẻ SD, cổng USB và phần mềm tùy chọn để phân tích chi tiết qua máy tính. PCE Instruments (PCE) cung cấp nhiều sản phẩm đồng hồ đo tốc độ không khí để đáp ứng nhu cầu đo lưu lượng không khí và tốc độ gió của các chuyên gia trong các ngành như sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), xây dựng, hàng hải, năng lượng gió và năng lượng, bao gồm cả nóng - máy đo tốc độ không khí dạng dây, máy đo tốc độ không khí nhiệt, máy đo tốc độ không khí dạng ống pitot, máy đo tốc độ không khí cốc, máy đo tốc độ không khí cánh quay và máy đo tốc độ không khí cánh quạt với mũ chụp. Ngoài ra, những người có sở thích như chèo thuyền, chèo thuyền và những người đam mê thể thao dưới nước sử dụng máy đo vận tốc không khí cầm tay kỹ thuật số chính xác và giá cả phải chăng của PCE và các sản phẩm máy đo tốc độ không khí mini cầm tay để đánh giá điều kiện gió ngoài trời. Để biết các phép đo khí tượng, vui lòng xem các sản phẩm trạm thời tiết của PCE.

Measuing Instruments Cemb

Dụng cụ đo lường Cemb

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

Air Velocity Meter

PCE-HWA 30-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-HWA 30

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-FWS 20N-2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-110

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-120

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-210

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-220

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-310

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-320

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-111

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-121

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-211

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-221

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-311

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-321

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-PDA 10L

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

 PCE-WSAC 50-810

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

 PCE-007-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50-821

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-009-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-VA 11

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-VA 20

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-VA 11-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-VA 20-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-VA 20-SET-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-MAM 2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WS P

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

 PCE-WS V

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WS A

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-FWS 20N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-THA 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-A420

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-423N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-EM 883

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-AM 45

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-FWS 20N-1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-HWA 20BT

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-007

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-EM 890

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

 PCE-423N-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WS CR

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-VA 20-SET

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

 PCE-WSAC 50

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-009

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50W 24

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50W 230-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

 PCE-WSAC 50W 24-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

 PCE-AM 45-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

 PCE-HWA 20BT-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

PCE-WSAC 50W 230

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

 CWG 2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Velocity Meter, máy đo vận tốc không khí

CWG 1

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645