PCE Instruments Vietnam,Máy kiểm tra ô tô - Automotive Tester PCE Instruments

Máy kiểm tra ô tô PCE Instruments: Máy kiểm tra ô tô có thể được sử dụng để kiểm tra một hoặc nhiều khía cạnh của ô tô. Ví dụ: máy kiểm tra ô tô borescope là một máy ảnh kiểm tra ô tô được sử dụng bởi thợ cơ khí ô tô để xem bên trong động cơ ô tô, xe tải và các loại xe khác trước khi tháo bất kỳ bộ phận động cơ nào. Các loại thiết bị kiểm tra ô tô khác được sử dụng để điều chỉnh độ căng của dây đai, kiểm trabộ khởi động đánh lửa điện tử, tìm kiếm rò rỉ điều hòa không khí, đo lực cần thiết để nhấn bàn đạp phanh, xác định nồng độ chất chống đông, hoặc kiểm tra độ dày sơn sau khi sửa chữa va chạm. PCE Instruments (PCE) cung cấp nhiều loại sản phẩm máy kiểm tra ô tô. Các công cụ hỗ trợ chẩn đoán này giúp thợ sửa ô tô chuyên nghiệp xác định một số nhu cầu sửa chữa xe. Các sản phẩm máy kiểm tra ô tô của PCE có thể hỗ trợ chẩn đoán nhiều vấn đề khác nhau về hệ thống cơ và điện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác định nguyên nhân gây cháy sai động cơ, kiểm tra điện trở của kim phun nhiên liệu, xác định rò rỉ chất làm mát động cơ hoặc phát hiện các vấn đề về đầu xi-lanh ô tô. Không có gì lạ khi nhiều kỹ thuật viên sửa chữa ô tô chọn mua các sản phẩm máy kiểm tra ô tô PCE của họ tại các cửa hàng và gara của họ.

Measuing Instruments Cemb

Dụng cụ đo lường Cemb

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

Automotive Tester

 PCE-CM 5

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-T 260

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-T 260-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 26FN

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

 PCE-CT 26FN-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 270HR

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 270SV

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 270HRS

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-DT 50

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

 PCE-AT 5

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-ACT 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-BFT 2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-S 40

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CBA 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-SG

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CBA 20

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 25FN

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-S 41

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-DC 20

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-DC 25

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CM 5-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-DC 9EV

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

 PCE-DC 20-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-OCM 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-LCT 3

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

 PCE-T 240

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 21BT

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-DC 9EV-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

 PCE-OCM 10-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 250

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 22BT

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CTI 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

 PCE-LCT 3-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 200

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-S 42

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-S 42

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 23BT

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 21BT-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 200SV1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

 PCE-VE 200-KIT2

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-OM 15-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-LES 100

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

 PCE-VE 200SV3

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 22BT-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 23BT-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 200-S

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-LES 100-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 200-S3

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 80

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 80-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 320N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 200-KIT1

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 330N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

 PCE-VE 320HR

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 333HR

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 340N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 100N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 100N-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 360N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 500N

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CT 90

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

 PCE-CT 90-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-VE 100N4

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PCE-CTI 10-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

SKM 1.0

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Automotive Tester, máy kiểm tra ô tô

PKH 2.0

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645