PCE Instruments Vietnam,Gia tốc kế - Accelerometer PCE Instruments

Gia tốc kế/ Accelerometer PCE Instruments: Gia tốc kế được sử dụng trong bảo trì máy sản xuất để kiểm tra độ rung của thiết bị. Một gia tốc kế cũng được sử dụng trong thử nghiệm sản phẩm để đo độ rungcủa các thành phần khác nhau. 
Máy đo gia tốc ba trục, còn được gọi là máy đo gia tốc 3 trục, cung cấp phép đo các thông số sau: gia tốc rung, vận tốc rung và dịch chuyển của dao động. Bằng cách này, rung động được đo và ghi lại với độ chính xác cao. Hầu hết các sản phẩm gia tốc kế do PCE Instruments cung cấp đều là thiết bị di động. Nhiều tính năng của bộ nhớ có chức năng để các bài đọc có thể được lưu trữ và truy xuất sau này để phân tích chuyên sâu. Một số kiểu máy đo gia tốc có giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà sản xuất. Một số kiểu máy đo gia tốc có thể được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO tùy chọn với một khoản phí bổ sung.

Measuing Instruments Cemb

Dụng cụ đo lường Cemb

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

 Accelerometer

PCE-PVS 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-PVS 20

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-PVS 30

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 1100

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 1100S

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

 PCE-VDL 16I

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VDL 24I

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

 PCE-VM 22

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VM 22-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VDR 10-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 1100M

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 1300

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 204

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VDR 10

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3700

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 2800

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3700S

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3800

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3700-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3800S

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3800-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3700S-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3800S-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3900

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3900S

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3900-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 3900S-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

 PCE-VM 20

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VM 31

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VM 20-ICA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VM 31-HA

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VM 31-WB

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VM 40C

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VM 31-HAWB

Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Accelerometer, gia tốc kế

PCE-VT 1100M-ICA

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645