Đại lý Onicon Vietnam,Đồng hồ đo lưu lượng điện từ FT-3218-1311-2121-101 Onicon ,Onicon Vietnam,T-3218-1311-2121-101 Onicon ,Đồng hồ đo lưu lượng điện từ FT-3218-1311-2121-101,Onicon FT-3218-1311-2121-101 Series Electromagnetic flow meter – Đồng hồ đo lưu lượng điện từ-

Onicon Vietnam,Đồng hồ đo lưu lượng điện từ FT-3218-1311-2121-101 Onicon

Onicon FT-3218-1311-2121-101 Series Electromagnetic flow meter – Đồng hồ đo lưu lượng điện từ-

 

https://www.onicon.com/products/f-3000-series-inline-electromagnetic-flow-meter

Mã đặt hàng: FT-3218-1311-2121-101

Nhà sản xuất: Onicon

Nhà phân phối: ANS Vietnam

Máy đo lưu lượng điện từ nội tuyến FT-3218-1311-2121-101 Onicon có nhiều kích cỡ khác nhau và sẽ được định cấu hình tại nhà máy để dễ dàng lắp đặt và khởi động. Các ứng dụng điển hình bao gồm giám sát nước làm mát, nước nóng, nước ngưng tụ và nước sinh hoạt.

Các ứng dụng tiêu biểu FT-3218-1311-2121-101 Onicon

Máy đo FT-3200 Series lý tưởng cho nước lạnh, nước nóng, nước sinh hoạt, nước ngưng tụ và nguồn cấp cho nồi hơi.

Đặc tính cơ bản FT-3200 Onicon

  • Độ chính xác cao

Được hiệu chuẩn ướt riêng lẻ với độ chính xác của phép đo lưu lượng từ 0,2% đến 0,4% giá trị đọc, tùy thuộc vào loại máy phát.

  • Cài đặt và vận hành đơn giản

Mỗi máy đo đều được nhà máy lập trình và sẵn sàng sử dụng khi giao hàng.

  • Mức độ bảo trì thấp

Không có bộ phận chuyển động và kết cấu bền bỉ cung cấp nhiều năm dịch vụ không cần bảo trì.

  • Đơn giản hóa cài đặt và vận hành

Mỗi máy đo được cấu hình và lập trình đầy đủ trước khi xuất xưởng và sẵn sàng sử dụng khi giao hàng.

Manual: https://www.onicon.com/wp-content/uploads/0671-17-F-3200-Inline-Magmeter-Manual-for-email-03-18.pdf

Installation and Operation manual: https://www.onicon.com/wp-content/uploads/ft-3000-series-manual-doc-0003077.pdf

Catalog sheet: https://www.onicon.com/wp-content/uploads/f-3200-inline-electromagnetic-flow-meter-catalog-sheet-doc-0002595.pdf

 

F-1000

ONICON Vietnam

TURBINE FLOW METERS

Lưu lượng kế tuabin

F-1500

ONICON Vietnam

INSERTION TURBINE FLOW METER FOR STEAM

Lưu lượng kế đo hơi nước tua bin

F-3500

ONICON Vietnam

Insertion Electromagnetic Flow Meter

Lưu lượng kế điện từ

FT-3100 / F-3200

ONICON Vietnam

Inline Electromagnetic Flow Meters

Lưu lượng kế điện từ

F-4300

ONICON Vietnam

CLAMP-ON ULTRASONIC FLOW METER

Lưu lượng kế siêu âm

F-4400

ONICON Vietnam

CLAMP-ON PORTABLE ULTRASONIC FLOW METER

Lưu lượng kế siêu âm

F-4600

ONICON Vietnam

WETTED ULTRASONIC INLINE FLOW METER

Lưu lượng kế siêu âm

F-5400

ONICON Vietnam

Thermal Mass Flow Meter

Lưu lượng kế khối lượng nhiệt

F-5500

ONICON Vietnam

Thermal Mass Flow Meters

Lưu lượng kế khối lượng nhiệt

F-2600

ONICON Vietnam

Inline Vortex Flow Meters

Lưu lượng kế dòng xoáy

F-2700

ONICON Vietnam

Insertion Vortex Flow Meters

Lưu lượng kế dòng xoáy

SYS-20

ONICON Vietnam

System-20 BTU Meter

Thiết bị đo năng lượng

SYS-10

ONICON Vietnam

System-10 BTU Meter

Thiết bị đo năng lượng

SYS-40

ONICON Vietnam

SYSTEM-40 BTU MEASUREMENT SYSTEM

Thiết bị đo năng lượng

D-100

ONICON Vietnam

Flow Meter Displays

Lưu lượng kế

D-1200

ONICON Vietnam

Multi-flow Meter Display

Lưu lượng kế

ELECTRA-flo

ONICON Vietnam

Thermal Airflow Measurement Probe Array

Thiết bị đo luồng nhiệt khí

ELECTRA-flo/CM

ONICON Vietnam

Thermal Airflow Measurement Station

Thiết bị đo luồng nhiệt khí

ELECTRA-flo/SD

ONICON Vietnam

Thermal Airflow & Temperature Measurement System

Thiết bị đo luồng nhiệt khí

ELECTRA-flo/FI

ONICON Vietnam

Thermal Fan Inlet Airflow Measurement Probe

Thiết bị đo luồng nhiệt khí

VOLU-trol/E

ONICON Vietnam

Thermal Measurement and Control Station

Thiết bị đo và kiểm soát nhiệt

VOLU-probe

ONICON Vietnam

Pitot Airflow Measurement Traverse Probe

Đầu dò đo lưu lượng khí

VOLU-probe/VS

ONICON Vietnam

Pitot Airflow Measurement Traverse Station

Trạm đo lưu lượng khí

VOLU-probe/FI

ONICON Vietnam

Pitot Fan Inlet Airflow Measurement Probe

Đầu dò đo lưu lượng khí

FAN-E

ONICON Vietnam

Pitot Airflow Measurement Station

Trạm đo lưu lượng khí

VOLU-trol/F

ONICON Vietnam

Measurement and Control Station

Trạm đo và kiểm soát

OAM II

ONICON Vietnam

Outdoor Airflow Measurement System

Hệ thống đo luồng khí ngoài trời

OAM II-AFS

ONICON Vietnam

Airflow Station

Trạm khí

SOAP

ONICON Vietnam

Static Outside Air Probe

Đầu dò không khí tĩnh bên ngoài

SAP

ONICON Vietnam

Static Air Pressure Sensors

Cảm biến áp suất không khí tĩnh

STAT

ONICON Vietnam

Static Pressure Traverse Probe

Đầu dò áp suất tĩnh

SENTRY

ONICON Vietnam

Room Pressurization Monitor

Thiết bị đo áp suất phòng

VELTRON DPT2500-plus

ONICON Vietnam

Transmitter

Máy phát

VELTRON DPT-plus

ONICON Vietnam

Transmitter

Máy phát

VELTRON DPT II

ONICON Vietnam

Transmitter

Máy phát

 

 

 

 

 

F-1000

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

TURBINE FLOW METERS

Lưu lượng kế tuabin

F-1500

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

INSERTION TURBINE FLOW METER FOR STEAM

Lưu lượng kế đo hơi nước tua bin

F-3500

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

Insertion Electromagnetic Flow Meter

Lưu lượng kế điện từ

FT-3100 / F-3200

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

Inline Electromagnetic Flow Meters

Lưu lượng kế điện từ

F-4300

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

CLAMP-ON ULTRASONIC FLOW METER

Lưu lượng kế siêu âm

F-4400

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

CLAMP-ON PORTABLE ULTRASONIC FLOW METER

Lưu lượng kế siêu âm

F-4600

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

WETTED ULTRASONIC INLINE FLOW METER

Lưu lượng kế siêu âm

F-5400

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

Thermal Mass Flow Meter

Lưu lượng kế khối lượng nhiệt

F-5500

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

Thermal Mass Flow Meters

Lưu lượng kế khối lượng nhiệt

F-2600

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

Inline Vortex Flow Meters

Lưu lượng kế dòng xoáy

F-2700

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

Insertion Vortex Flow Meters

Lưu lượng kế dòng xoáy

SYS-20

ONICON Vietnam, đồng hồ lưu lượng Onicon, Đồng hồ đo năng lượng Onicon

System-20 BTU Meter

Thiết bị đo năng lượng

SYS-10

ONICON Vietnam, đồng hồ lưu lượng Onicon, Đồng hồ đo năng lượng Onicon

System-10 BTU Meter

Thiết bị đo năng lượng

SYS-40

ONICON Vietnam, đồng hồ lưu lượng Onicon, Đồng hồ đo năng lượng Onicon

SYSTEM-40 BTU MEASUREMENT SYSTEM

Thiết bị đo năng lượng

D-100

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

Flow Meter Displays

Lưu lượng kế

D-1200

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon

Multi-flow Meter Display

Lưu lượng kế

ELECTRA-flo

ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon

Thermal Airflow Measurement Probe Array

Thiết bị đo luồng nhiệt khí

ELECTRA-flo/CM

ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon

Thermal Airflow Measurement Station

Thiết bị đo luồng nhiệt khí

ELECTRA-flo/SD

ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon

Thermal Airflow & Temperature Measurement System

Thiết bị đo luồng nhiệt khí

ELECTRA-flo/FI

ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon

Thermal Fan Inlet Airflow Measurement Probe

Thiết bị đo luồng nhiệt khí

VOLU-trol/E

ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon

Thermal Measurement and Control Station

Thiết bị đo và kiểm soát nhiệt

VOLU-probe

ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon

Pitot Airflow Measurement Traverse Probe

Đầu dò đo lưu lượng khí

VOLU-probe/VS

ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon

Pitot Airflow Measurement Traverse Station

Trạm đo lưu lượng khí

VOLU-probe/FI

ONICON Vietnam, đo lưu lượng khí Onicon

Pitot Fan Inlet Airflow Measurement Probe

Đầu dò đo lưu lượng khí

FAN-E

ONICON Vietnam, đo lưu lượng khí Onicon

Pitot Airflow Measurement Station

Trạm đo lưu lượng khí

VOLU-trol/F

ONICON Vietnam, đo lưu lượng khí Onicon

Measurement and Control Station

Trạm đo và kiểm soát

OAM II

ONICON Vietnam, đo lưu lượng khí Onicon

Outdoor Airflow Measurement System

Hệ thống đo luồng khí ngoài trời

OAM II-AFS

ONICON Vietnam, đo lưu lượng khí Onicon

Airflow Station

Trạm khí

SOAP

ONICON Vietnam, dầu dò onicon

Static Outside Air Probe

Đầu dò không khí tĩnh bên ngoài

SAP

ONICON Vietnam, dầu dò onicon

Static Air Pressure Sensors

Cảm biến áp suất không khí tĩnh

STAT

ONICON Vietnam, dầu dò onicon

Static Pressure Traverse Probe

Đầu dò áp suất tĩnh

SENTRY

ONICON Vietnam, điều khiển áp suất Onicon

Room Pressurization Monitor

Thiết bị đo áp suất phòng

VELTRON DPT2500-plus

ONICON Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu

Transmitter

Bộ truyền tín hiệu Onicon

VELTRON DPT-plus

ONICON Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu

Transmitter

Bộ truyền tín hiệu Onicon

VELTRON DPT II

ONICON Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu

Transmitter

Bộ truyền tín hiệu Onicon

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng ONICON tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây