Vaisala Vietnam,Bộ truyền độ ẩm và nhiệt độ 2 dây HMD62 Vaisala

RH+T Duct Transmitter, ±1.5 %RH, 4...20 mA HMD62

 

Bộ truyền nhiệt độ và độ ẩm HUMICAP® dòng Vaisala HMD60 được thiết kế cho các ứng dụng HVAC và công nghiệp nhẹ. Sự kết hợp của độ chính xác cao, ổn định và hoạt động đáng tin cậy làm cho dòng máy này trở thành một sự lựa chọn lý tưởng.

Vỏ được xếp hạng NEMA4X / IP66 kết hợp với cảm biến HUMICAP®R2 hiện đại của chúng tôi đảm bảo sự ổn định lâu dài và giảm thiểu việc bảo trì trong suốt thời gian sử dụng của sản phẩm.

Mô hình HMD62 bao gồm những điều sau:

• Đo độ ẩm tương đối 0 ... 100%

• Đo nhiệt độ -40 ... +80 ° C (-40 ... +176 ° F), đầu ra tương tự mặc định được định cấu hình cho -20… +80 ° C (-4… +176 ° F)

• Hỗ trợ vòng lặp, đầu ra analog 4 ... 20mA

• Chứng chỉ hiệu chuẩn có thể truy nguyên 3 điểm

Ngoài ra, có sẵn các mô hình sau:

• HMD65: Độ ẩm và Nhiệt độ, 2 đầu ra điện áp tương tự và đầu ra Kỹ thuật số

• TMD62: Nhiệt độ, 1 đầu ra tương tự

• HMD60: Độ ẩm và Nhiệt độ, đầu ra và thang đo có thể định cấu hình, tùy chọn đầu dò ngắn (không có sẵn trong Cửa hàng trực tuyến)

• TMD60: Nhiệt độ, 1 đầu ra tương tự (thang đo có thể định cấu hình), tùy chọn đầu dò ngắn (không có sẵn trong Cửa hàng trực tuyến)

HMD62 tương thích với phần mềm Vaisala Insight và Máy đo nhiệt độ và độ ẩm cầm tay HM70 để hiệu chuẩn trường điểm đơn lẻ.

Đối với các tùy chọn điều chỉnh và cấu hình bổ sung đặc biệt khác, bạn có thể sử dụng phần mềm Vaisala Insight PC tiện lợi dành cho Windows® (tải xuống miễn phí tại www.vaisala.com/insight).

HMD62 thay thế HMD60Y và HMD60U đã ngừng sản xuất.

Thông tin chi tiết

Phạm vi đo lường

0 ... 100% RH

-40 ... +80 ° C (-40 ... +176 ° F) T

Đo lường độ chính xác

Độ ẩm tương đối:

Ở 0… +40 ° C (+32… +104 ° F): ± 1.5% RH (0… 90% RH), ± 2.5% RH (90… 100% RH)

Ở +40… +80 ° C (+104… +176 ° F) và -40… 0 ° C (-40… +32 ° F): ± 2,5% RH (0… 90% RH) ± 3,5% RH (90… 100% RH)

Độ không đảm bảo hiệu chuẩn của nhà máy: ± 1,0% RH

Nhiệt độ:

Ở +20 ° C (+68 ° F): ± 0,1 ° C (0,18 ° F)

Nhiệt độ hoạt động

Điện tử: -40 ... +60 ° C (-40 ... +140 ° F)

Đầu dò: -40 ... +80 ° C (-40 ... +176 ° F)

Áp lực vận hành

Điện áp hoạt động

10 ... 35 VDC (RL = 0 Ω)

20 ... 35 VDC (RL = 600 Ω)

Đánh giá IP

IP66 NEMA 4X

Đầu ra tương tự

4 ... 20 mA

Đầu ra kỹ thuật số

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Moisture and Temperature Transmitter for Oil MMT162-C1DBB0AA60A1X
Transmitter type: Metal housing, NPT 1/2" thread
Analog output + RS-485 as standard: 4...20mA
Sensor protection: Stainless steel grid filter, standard
Cable for analog output and power supply: 2 m (6.6 ft) cable, M8 threaded connector, 90° angle
Package: Cardboard single package
User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

 

nland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Moisture and Temperature Transmitter for Oil MMT162-C1DBB0AA60A1X
Transmitter type: Metal housing, NPT 1/2" thread
Analog output + RS-485 as standard: 4...20mA
Sensor protection: Stainless steel grid filter, standard
Cable for analog output and power supply: 2 m (6.6 ft) cable, M8 threaded connector, 90° angle
Package: Cardboard single package
User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Moisture and Temperature Transmitter for Oil MMT162-C1DBB0AA60A1X
Transmitter type: Metal housing, NPT 1/2" thread
Analog output + RS-485 as standard: 4...20mA
Sensor protection: Stainless steel grid filter, standard
Cable for analog output and power supply: 2 m (6.6 ft) cable, M8 threaded connector, 90° angle
Package: Cardboard single package
User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Code:HMT3307S0A011BBAB120A0AACBAA
(HMT3307S0A01BBAB120A0AACBAA)
Humidity and Temperature Transmitter 
Cable length: 2 m cable =) Cuộn tròn được
Parameters: RH+T, Signal output : 4... 20 mA.
Power supply: 10..35 VDC, 24 VAC with galvanic isolation,  
Option for module slot 1: RS-485 serial interface (galvanically isolated)
Cable bushings: Cable gland M20 x 1.5
Humidity sensor type: General purpose and high chemical concentrations HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting DRW010281SP
Installation kit for probe: Duct installation kit, item: 210697

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: D08A-24TS2

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Hand-Held Humidity and Temperature Meter with HM42PROBE
Code: 
HM42

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HM40A1AB
HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
Probe: Standard probe (directly attached HMP113)
Batteries: Alkaline batteries, Package: Standard
User's guide language: English

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Moisture and Temperature Transmitter for Oil MMT162-C1DBB0AA60A1X
Transmitter type: Metal housing, NPT 1/2" thread
Analog output + RS-485 as standard: 4...20mA
Sensor protection: Stainless steel grid filter, standard
Cable for analog output and power supply: 2 m (6.6 ft) cable, M8 threaded connector, 90° angle
Package: Cardboard single package
User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Part No.: HMT360-1A22BCC1A7BA5A10
Humidity and Temperature Transmitter
Parameters: RH+T, Display on transmitter cover
Number of analog output: 2 analog output channels (Ch1 + Ch2)
Interface cable connection: Cable gland M20x1.5 for cable diameters 7.5 ... 12 mm, Ex certification and issuer: TIIS (Japan)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Fixed Price Repair for DMT340 Transmitter 
Part no.
 DMT340SERV

Note: Sorry but the DRW221587  is not a sales item.  If it is question of a broken transmitter which would need a new probe, you should contact our Service Center  for repair of the instrument
(Probe (5m, +180C) DRW221587)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

The Online Store Standard Humidity Calibration 6 points

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

The Analog output calibration

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

The Online Store Standard Humidity Calibration 6 points

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

The Analog output calibration

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct code: HMP110 C15A0C1A0
(HMP110 - C15A0C5A0)
0…5 V
CH1 RH
CH2 T -40…+80’C
Plastic grid with filter
HUMICAP180R sensor
No probe cable

Noted: Order code is C15A0C1A0 if no need cable

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Vaisala DRYCAP® Dewpoint TransmitterDMT242 - A1A1A2J 
DMT242-A1A1A2J 

(DMT242)
consist of: 
Td Range  -80...+20C Td  4...20mA
No Cable, Connector Only
Pressure setting 1 bar abs
Sensor protection Stainless Steel Sintered Filter (37um)
No PC accessories 
Sampling Cell, Swagelok 1/4" Male Connectors, DMT242SC2 
Useer’s guide in Japanese
The price includes a traceable calibration certificate for each unit.

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Replaced by: HM41 
Note: The manufacturing of the HM34C Meter has been terminated . And the model is replaced with a new generation product family HM40, , nearest replacement is the model HM41.
(Code: HM34C)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

The spare probe
Model: 
HMP75

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HM70 - F4D1A0AB -  
consist of :

-MI70 Indicator with rechargeable battery (all AC adapters)
-Probe HMP77 for  RH 0....100 % and temperatures -70....+180 °C  (also other probe models available, please see the datasheet and order form)
-English manual              
(Vaisala HM70
1. Màn hình hiển thị MI70 Indicator
SL: 1
2. Dây nối sensor loại Probes: HMP77 
SL: 1
3. Sensor : Humicap 180RC (chemical purge, sensor preheat)
SL: 3 )

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: Humicap180RC
Note: 
Please note that the unit must always be recalibrated after sensor change.
The price includes a traceable calibration certificate for each unit.

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HM40 – A1AB 

HM40-A1AB

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

The Probe
Model: 
HMP77

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Correct: DM70-B5B2A0B1 (DM70 - B5B2A0B1)
- Rechargable MI70 Indicator with AC-Adapters
- MI70Link ( pc software + USB cable) 
- DMP74B dewpoint probe  Td = -60....+20°C 
- DSC74 Sampling cell with quick connect fitting
- carrying case 
- English manual 
(DM70B5B2A3B1)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 19729HM
LiCl Salt Bag 11%RH
(Vaisala 19729HM)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 19730HM
MgCl2 Salt Bag 33%RH
(Vaisala 19730HM)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 19731HM
NaCl Salt Bag 75%RH
(Vaisala 19731HM)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 19732HM
K2SO4 Salt Bag 97%RH
(Vaisala 19732HM)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Humicap sensor 180 15578HM
(sensor Humicap 180)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: Humicap sensor 180 15578HM 
The 229010HM is not available with this part number, its spare part code is that 15778HM
(Sensor Intercap 229010HM)

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

DM70 Hand-Held Dewpoint Meter for Spot-Checking Applications
Code: 
DM70 - B5B1A3B1 (DM70 B 5 B 1 A 3 B 1)

 

PRODUCT

CODE/SERIES

BRAND

VIETNAM

Industrial Measurements

HMT331 

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

219916

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

211339

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

214829

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

215109

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

215094

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

210697

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

219916

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

211339

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

210697

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

214829

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

214829

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

215109

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

DTR502B

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

215094

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

17223SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

17225SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

219916

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

211339

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

214829

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

215109

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

215094

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala 

Viet nam

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters

HMT330

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters

HMT331

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters

HMT333

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters

HMT334

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters

HMT335

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters

HMT337

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters

HMT338

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters

HMT360

Vaisala 

Viet nam

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT361

Vaisala 

Viet nam

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT363

Vaisala 

Viet nam

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT364

Vaisala 

Viet nam

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT365

Vaisala 

Viet nam

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT367

Vaisala 

Viet nam

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT368

Vaisala 

Viet nam

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT369

Vaisala 

Viet nam

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT370

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60Y RH+T 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60U RH 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60T T

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70Y RH+T 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70U RH 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70T T 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMT311

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMT313

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMT314

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMT315 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMT317 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMT318 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

TMW82/83

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMW82/83

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMW88/89(D) 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMD82/83(D)

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMS82/83​

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

TMW92 T

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

TMW93 T 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMW92(D) RH+T 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMW93(D) RH+T

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMW95(D) RH+T 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

TMW90 T 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMW90 RH+T 

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMW110/112

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMD110/112

Vaisala 

Viet nam

Humidity and Temperature Transmitter

HMS110/112

Vaisala 

Viet nam

Portable

HM70

Vaisala 

Viet nam

Portable

SHM40

Vaisala 

Viet nam

Portable

HM40

Vaisala 

Viet nam

Modules/OEM products

HMP60

Vaisala 

Viet nam

Modules/OEM products

HMP110

Vaisala 

Viet nam

Modules/OEM products

HMM100

Vaisala 

Viet nam

Modules/OEM products

HMM105

Vaisala 

Viet nam

Calibrators & Accessories

HMT300TMK

Vaisala 

Viet nam

Calibrators & Accessories

DTR500

Vaisala 

Viet nam

Calibrators & Accessories

HMK15

Vaisala 

Viet nam

Calibrators & Accessories

RDP100

Vaisala 

Viet nam

Dew Point

DMT340

Vaisala 

Viet nam

Dew Point

DM70

Vaisala 

Viet nam

Dew Point

DMT242

Vaisala 

Viet nam

Dew Point

DMT345/DMT346

Vaisala 

Viet nam

Dew Point

DPT146

Vaisala 

Viet nam

Dew Point

DMT152

Vaisala 

Viet nam

Dew Point

DPT145

Vaisala 

Viet nam

Dew Point

DMT143

Vaisala 

Viet nam

Dew Point

DMT132

Vaisala 

Viet nam

Dew Point

DSS70A

Vaisala 

Viet nam

Pressure

PTB330

Vaisala 

Viet nam

Pressure

PTB110

Vaisala 

Viet nam

Pressure

PTB210

Vaisala 

Viet nam

Pressure

PTB330TS

Vaisala 

Viet nam

Pressure

PTU300

Vaisala 

Viet nam

Pressure

SPH10/20

Vaisala 

Viet nam

Pressure

PDT101

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GM20

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GM70

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GMM111

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GMM112

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GMP343

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GMT220

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GMW90

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GMK220

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GMW80

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GMP231

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GMP252

Vaisala 

Viet nam

Carbon Dioxide

GMP251

Vaisala 

Viet nam

Moisture in Oil

MMT330

Vaisala 

Viet nam

Moisture in Oil

MM70

Vaisala 

Viet nam

Moisture in Oil

MMT162

Vaisala 

Viet nam

Moisture in Oil

MMT310

Vaisala 

Viet nam

Weather Measurement Instruments

WXT530

Vaisala 

Viet nam

DGA Monitors

MHT410

Vaisala 

Viet nam

DGA Monitors

OPT100

Vaisala 

Viet nam

Tham khảo sản phẩm khác của BRAND nổi tiếng!!!!!

Origin

Brand

Code

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 777301
 Description: PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
 Safety relay

100% EU
 Origin

HEINRICHS Vietnam

DVH DVE-TCRAHS0B-H
 Spare for SN314533
 TAG-NO: FTCUB2ST2
 Vortex Flow Meter

100% EU
 Origin

HEINRICHS Vietnam

DVH DVH-P-2HJS-RAHS3-H
 Spare for SN294479
 Vortex Flow meter

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

F026944
 R-TC8 GILOGIK II UL
 MODULE 8 TEMPERATURE LOOPS
 8 optically isolated inputs for thermocouple, 2 of which are configurable as input for PT100 resistance thermometers
 • Thermocouples type J, K, N, R, S, E, L, T
 • 16 isolated digital outputs 24Vdc ± 25%
 • Protection against polarity inversion, overload, and overheating.
 • 1 optically isolated frequency input 1,5kHz
 • Software configuration of TC inputs
 • Diagnostics LEDs for power supplies, outputs, and alarm
 • Removable connector supplied

100% China Origin

Tecsystem Vietnam

Part No: U.1CN0155 T154
 TEMPERATURE MONITORING UNIT ED16

100% Germany Origin

Feas Vietnam

Model: SNT12824
 Part no.: 582224
 SNT12824 switch-mode DC-Power Supply
 Output: 24VDC - 20,0Amp. Input: 3x 320 - 550VAC

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: J-400-30
 Thickness Gauge
 Note: Confirm feeler type once order

100% Italy Origin

Valpres / Valbia Vietnam

Order code : 72060006
 Description :
 Valve - Wafer 720600 – DN25
 Wafer Ball valve in SS316L from SOLID BAR

100% Germany Origin

Stego Vietnam

Type: DD 084
 Art. No.: 08410.0-00
 - Protection type: IP66 / IP67
 - Mounting: thread M50 x 1.5
 - Packing unit: 1pc; MOQ = 1 PACK = 100pc

100% Germany Origin

Stego Vietnam

Type: DD 084
 Art. No.: 08410.0-00-00-9250
 Drainage Device
 - Protection type: IP66 / IP67
 - Mounting: thread M50 x 1.5
 - Packing unit: 250pcs/ pack (un-packed type)

100% EU/ China Origin

Balluff Vietnam

BES00L5
 BES 516-3022-G-E5-C-S49
 Inductive Sensors

100% USA Origin

Metrix Vietnam

MX2030-05-002-012-05-05
 Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads

100% USA Origin

Metrix Vietnam

ST5484E-121-1780-00
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered includes 8200-000-IEC elbow

100% USA Origin

Metrix Vietnam

ST5484E-151-0674-00
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered

100% USA Origin

Metrix Vietnam

8978-200-0000
 Mating Connector with Cable Grip Only

100% USA Origin

Metrix Vietnam

ST5484E-153-3080-00
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered includes 8200-000-IEC elbow

100% USA Origin

Metrix Vietnam

5550-422-041
 Mechanical Vibration Switch

100% USA Origin

Metrix Vietnam

MX2034-11-01-05-05-03-362-01
 DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter, Material Calibration AISI-SAE 4140 CrMo Steel

100% India Origin

GEA BGR Vietnam

Part No: 21340
 Shaft seal

100% India Origin

GEA BGR Vietnam

Part No: 21331
 Shaft Sleeve

100% India Origin

GEA BGR Vietnam

Part No: 21336
 O-ring

100% India Origin

GEA BGR Vietnam

Part No: 21338
 U seal

100% Japan Origin

IAI Vietnam

Model: RCP6-SA4C-WA-35P-5-300-P3-R05-B
 Thiết bị dẫn động

100% Japan Origin

IAI Vietnam

Model: RCP6-SA6C-WA-42P-12-700-P3-S
 Thiết bị dẫn động

100% Japan Origin

IAI Vietnam

Model: PCON-CB-35PWAI-EP-0-0
 Thiết bị điều khiển

100% Japan Origin

IAI Vietnam

Model: PCON-CB-42PWAI-EP-0-0
 Thiết bị điều khiển

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: SL-2000-P
 Conventional, 4-wire, universal voltage, photoelectric duct smoke detector

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: LPG5-D0022N
 Gauge Pressure Transmitter

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: RHP-2N44-COC
 Room Air Temperature Sensor

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: RLD2
 Refrigerant leak detector, audio and visual indication, 12" flexible gooseneck design
 Note: RLD1 obsolete replcaed by RLD2

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: CMT-WN
 Wall Mount CO detector
 CMT-WN obsoloe and There is CMT-DN with high price.
 Suggest to ue CMT200-R Carbon Monoxide Transmitter, 0 to 200 PPM CO, 4 to 20 mA/2 to 10 VDC outputs, rectangular enclosure

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: CDT-2D44
 Duct CO2 detector

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: RHP-2D11-LCD
 Duct humidity,Temperature sensor

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: TE-DFN-B0448-00
 Duct Air Temperature Sensor

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: CDT-2N44-LCD
 Economy space CO2 detector

100% Sweden
 Origin

Emotron Vietnam

Model : VFX48-295-54DEB
 Inverters

100% USA/G7/EU Origin

ALLEGRO INDUSTRIES Vietnam

P/N : 9991-25
 Vortex Cooler for Vest. Includes ¼”
 Snap Tite Plug.

100% Germany
 Origin

Baelz Automatic Vietnam


 baelz 373-E07…
 with thrust-depending motor limit switches
 thrust: 2000 N
 actuator speed Ty: 18 mm/min 50 Hz
 21,7 mm/min 60 Hz
 protection class: IP 42
 ambient conditions: max. 0…50°C, 0…75%
 with manual override
 cover: plastic
 stroke: max. 22 mm
 power supply: 230 V, 50/60 Hz

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: ioLogik E1240
 Remote Ethernet I/O, 8AI, 2-port Switch

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: ioLogik E1262
 Remote Ethernet I/O with 8TC, and 2-port Switch

100% EU
 Origin

Sick Vietnam

Code:  1041456
 Description: WL12G-3B2531
 Small photoelectric sensor

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: IG0006
 Description :Inductive sensor

100% EU Origin

VERDERAIR Vietnam

Code: 850.0535
 Description: Pump / Druckluftmembranpumpe
 VA25(HE)SA-SSTFTFTB00

100% EU Origin

VERDERAIR Vietnam

Code: 859.0137
 Description: SK VA25(HE)M SS,TF,TF,TF
 spare part
 *Optional matching repair kit*

100% EU Origin

VERDERAIR Vietnam

Code: 857.8000
 Description: ACP1/2-BV-FR-PG-TV-ST-CK(3)-MB(2)
 1/2' Air Control Pro für VA25-40-50
 *Optional suitable ACP air connection set.*

100% EU
 Origin

Baumer Vietnam

MEX5-B61.B38
 PN: 10281228
 Pressure Gauges

100% Japan Origin

Valcom Vietnam

Model:  F34GV-SA5
 Strain Gauge Color Panel Meter
 F3: 1ch. input Power Supply: DC 24V ±10% Current consumption 300mA or less Input Signal: Strain gauge input Setting Output: 4 setting Relay output AC125V 0.3A / DC24V 1A(Per setting)
 Output Signal: Analog output 0–10V Safe load resistance: 10kΩ or more

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1764-LRP
 MicroLogix Controller

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1764-28BXB
 MicroLogix Controller

100% MALAYSIA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1769-ECR
 Module

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 700-TBR24
 24 VDC
 Relay
 1 pack = 20 pc

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model:  700-TBR224
 12- 24 VDC
 Relay
 1 pack = 20 pc

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 440N-Z21SS2B
 Safety sensor

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 440G-T27177
 Safety Interlock

100% EU
 Origin

Rexroth
 Vietnam

New PN : R901370939
 Cuộn coil
 (R901328746 ngừng sản xuất)

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: ioLogik E1240
 Remote Ethernet I/O, 8AI, 2-port Switch

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: ioLogik E1262
 Remote Ethernet I/O with 8TC, and 2-port Switch

100% USA Origin

Jenco Vietnam

Code: 6230M pH
 pH meter set
 Including 6230M pH meter + 6005P pH electrode + carrying case

100% USA Origin

Jenco Vietnam

Code: 9250M DO
 DO meter set
 Including 9250M DO meter + LD-900-10 DO electrode + LD-900-3A membrane kit + carrying case

100% EU/ China/ US Origin

Balluff Vietnam

BNS00Y2
 BNS 813-D04-D12-100-20-01
 Sensors

100% Germany Origin

Martens (GHM) Vietnam

TV500L-100-5
 Isolating converters
 Inputs: 0/4..20 mA and 0/2..10 V DC
 Outputs: 0/4..20 mA and 0/2..10 V DC
 Characteristic curve: increasing
 Supply Voltage: 230 V AC ± 10 %

100% Germany Origin

Honsberg (GHM) Vietnam

Code: VHZ-010GA006MB
 Flow Transmitter
 Nominal width: DN 10 - G ⅜
 Connect type: Female thread
 Connect material: Aluminium
 Signal Output: Push-pull transistor output
 Electrical connection: Plug DIN 43650A / ISO 4400

100% Sweden/ Belgium Origin

HMS Vietnam

Model: EC71330_00MA
 Industrial Internet Router: Ewon COSY+ EtherNet
 (Replaces for obsolete EC61330)

100% Germany Origin

KMU LOFT/ JUMO Vietnam

235770
 Hydrostatic filling-level meter for tanks till 6,00 m
 Measuring range: 0..0,6 bar rel.
 Connection: G1/2 DIN EN 837

100% Germany Origin

Hubner Giessen Vietnam

Model: LWLS-T-1-M-62,5/125 (ID: 19214)
 Transmitter
 Technical Data:
 Design:printed board mounted in a plastic, housing (PHOENIX CONTACT®)
 Connection:ST®-plug connection for LWL connection scheme PN 114-401-H
 Supply voltage: +(12...30) VDC
 No-load current: approx. 30 mA at 24 V DC
 Input signal amplitude:HTL (12...30) V DC
 Frequency range: 0 up to 100 kHz
 Temperature range:-20...+70 °C
 Output signal: optical, 850 nm
 LWL-type:62,5/125 um gradient index fiber

100% Germany Origin

Hubner Giessen Vietnam

Model: LWLS-D-1-M (ID: 19215)
 Decoder
 Technical Data:
 design: printed board mounted in a plastic housing (PHOENIX CONTACT®)
 connection: ST®-plug connection for LWL connection sheme PN 115-401D-H
 supply voltage: + 12 ... 30 V DC
 consumption: 30 mA bei 24 V DC
 output: 2 x 4 push-pull-linedriver with inverted outputs - short circuit resistant - signal level
 output system 1 + 2: approx. supply voltage (HTL)
 load: 60 mA per output
 frequency range: 0...100 kHz

100% Hungray Origin

Brook Instrument Vietnam

Model : 3809GBD08DBAB1D2A000
 Metal Tube Variable Area Flow Meters
 MT3809G Stainless Meter LIQUID 0.12-1.1 M3/H
 Base Model MT3809 SS
 Max Press@TMin 2567 PSIG (177 BAR)
 Max Press@TMax 1726 PSIG (119 BAR)
 Max Temp 482F (250C) Min Temp -58F (-50C)
 Accuracy 2% - Direct Scale - Liquid
 Meter Material 316/316L SS w/Mat Cert 3.1
 Connection Size 1/2-in Conn Type F-NPT
 Inlet Down Outlet up
 O-Ring Material Teflon
 Lay length 225 mm
 Valve Type No Valve
 Tube Size 8-D 1.35/S
 Float 8-S-64 Float Material 316L SS
 Range 0.12 - 1.1 M3/H
 Primary Scale Direct Read
 Scale Type White Face Metal Scale
 Fluid LIQUID
 Density 792 kg/m3
 Viscosity 0.7 cP
 Operating Temp 25C
 Operating Press 1.013 bara
 Amb Temp Limit -40C to 70C
 Ind.Housing IS Aluminum/Epoxy
 Electrical Conn M20 X 1.5
 Ind/Alarm/Xmtr Transmitter 4-20ma
 Approvals ZONE 2 NON-SPARK
 TagNumber(s) FIA-6801
 Note: 3809E Series are been obsoleted

100% UK Origin

Coltraco Vietnam

P/N: 2290334-COMXPS Level Meter
 Portalevel® MAXPLUS
 Full standard package including Carry case, 1 x Sensor, 1 x Infrared Thermometer, Ultrasonic gel, Operating Manual, Quick guide, Calibration Certificate
 UL Listed, RINA, ABS Type Approval

100% UK Origin

Coltraco Vietnam

P/N: CALC-007
 Portasteele® CALCULATOR
 Including 1 x USB Charging Cable, 1 x operating manual
 Liquid level calculator for CO2, FM-200™ & NOVEC™ 1230
 7’’ tablet computer graphical display

100% UK Origin

Tregarne/Gibbs-Sandtech Vietnam

Tregarne Woodwelder
 Technical specification:
 Supply: 240 volt / 50hz (standard 13-amp 3-pin plug)
 Generator frequency: Nominal 27.2 Mhz
 Curing speed: 3 - 10 seconds per weld
 Penetration: 50mm effective
 Output: 0.5 - 0.6 amps at 2400 volts (internal HT) on load
 Finish: Hardwearing powder coated finish
 Electrical safety: Cabinet & fittings are fully earthed. Cutout switch isolates main power if rear access panel is removed. 10Amp panel-mounted fuse for protection.
 Hand gun specification: Lightweight, easy to use hand gun. Incorporates on/off trigger, thumb-operated fine tuning control & RF power indicator meter. Supplied with 2 sets of electrodes.
 Notes: recheck delivery before order.

100% USA Origin

Minarik Drives/American Control Electronics Vietnam

Model : MMRG31U
 Motor driver
 Note : **Lead times are subject to change without notice*** Recheck before ordering

100% EU/Thailand Origin

AMPTRON VIETNAM

DAT 25 T25-IL
 AC Amp Transducer 1Ph I/P CT/1A, O/P 4-20mA, Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2
 Transducer

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: CSAH-20X100-TB7-B2.0-A1A3
 Cylnuc

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: VS-QA262B-LC
 Converter
 VS-Q62 Series is upgraded to VS-QA62/QA262 Series

100% Japan Origin

Showa Giken Vietnam

Model: A-1 20A
 Swivel joint

100% Japan Origin

Showa Giken Vietnam

Model: A-1 32A
 Swivel joint

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: SL-2000-P
 4-wire Photoelectric Duct Smoke Detector

100% EU Origin

Sick Vietnam

Code: 1057652
 Description: DT35-B15251
 Mid range distance sensor

100% USA
 Origin

Fisher
 Vietnam

Model: DVC2000
 Digital Valve Controller
 Note : Single-acting with feedback

100% USA
 Origin

Fisher
 Vietnam

Model: DVC-6010 AD
 Digital Valve Controller
 Note : double-acting with feedback

100% China
 Origin

ABB
 Vietnam

Model: ACS580-01-430A-4
 Inverter
 Note: J400 là code control panel có sẵn trong máy, ko hiển thị trên nameplate

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

DMT152 C1DBY11A400A1X
 Low Dewpoint Transmitter
 Mechanical connection: DMT152 Metal UNF 3/4 -16 Thread
 Measurement parameters: Td/f, ppm
 Analog output Ch1 & Ch2 + RS-485 as standard: 4...20mA
 Ch1: Td Range Td-80...+20C -112...+68F
 Ch2: ppm Free Scale
 Metric Output Units
 Pressure Setting for ppm Calculation: Ambient Pressure 1 bar(a) 14.76 psi(a)
 Sensor Protection: Mesh Filter 18um Stainless Steel
 (Port 1): Shielded Cable, 5.0m, 4-pin M8 Female Straight
 No Cable for RS485 Line and Power Supply (Port 2)
 No Installation Accessories ONLY for ISO 1/2" Thread
 Special Features: Plastic Label 1180, 48+3mm, ZZ-Polyest
 Package: Cardboard Box
 Quick Reference Guide DMT152

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HMW92D
 Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire with Display Cover

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

TMW92
 Temperature Transmitter, 2-wire

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HMD62
 Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire
 HMD60U is obsolete

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

TMD62
 Temperature Transmitter, 2-wire
 HMD60T is obsolete

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HMT120 HB0A2A12C1A0Z
 Humidity and Temperature Transmitter without Display
 Humidity output only, HMP110 Stainless Steel Probe
 Transmitter type: 3 m cable for remote probe
 Output 4...20mA, 2-wire loop-powered
 Parameter for Output 1: Tdf -20...+80 °C (-4...+176 °F)
 No Parameter for Output 2
 Display Units: Metric Units
 Sensor protection: Plastic grid with PTFE filter for HMP110
 Transmitter installation: Rain shield with installation kit (215109)
 No Installation kit for probe
 Cable Gland for 2...6 mm diameter cable
 No PC Accessories
 Multilingual Operation manual language

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HMT370EX 11A2NA1AA1NN
 HMT370EX Transmitter Unit
 HMP371 Probe for Wall Mounting
 Ex Certification and Region: IECEx (Global)
 Probe Cable Length and Sensor: HMP371 with Fixed Probe, max +60 °C, HUMICAP® R2
 Stainless Steel Sintered Filter (AISI 316L) for general use
 No Probe Accessories
 Transmitter Type: Transmitter without Display and Keypad
 Metric units
 Analog Outputs, CH1: Humidity, 0...100 %RH
 Analog Outputs, CH2: Humidity, 0...100 %RH
 Cable gland M20x1.5, 5…11 mm, 1 pcs
 No Transmitter Accessories
 None Reserved

100% Germany Origin

Greisinger (GHM) Vietnam

Code: GMH3692
 Handheld instrument for gaseous oxygen without sensor
 Sensor connection: Handheld instrument for gaseous oxygen

100% Germany Origin

Greisinger (GHM) Vietnam

Code: GOO370-L04
 Atmospheric oxygen sensor, open sensor type

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: J-200-30
 Thickness Gauge
 Note: Confirm feeler type once order

100% Germany Origin

Leuze Vietnam

Code: PRK25CL1/XX-M12
 Alignment aid, Laser, Red, Class 1, Light spot size [at sensor distance]3 mm x 5 mm [1,000 mm], 10-30VDC, M12 4pin connector, -40 ... 60 °C, IP67/69K

100% Germany Origin

Leuze Vietnam

Code: HRTR 55/66,5000
 Diffuse sensor with background suppression, Operating range limit 0.005 ... 0.4 m, LED Red, 10-30VDC, 2 x Push-pull outputs, 5M cable, Multiturn potentiometer, -30 ... 70 °C, IP 67, IP 69K,

100% USA Origin

Appleton Vietnam

P/N: PRE463RRU5
 Wall Socket
 ATX PRE 63 Amp Plugs and Sockets

100% USA Origin

Appleton Vietnam

P/N: PRE463PR
 Plug
 ATX PRE 63 Amp Plugs and Sockets

100% USA Origin

Appleton Vietnam

P/N: Z00833
 Emergency ballast

100% USA/China
 Origin

Dixell
 Vietnam

Model: XR60CX-5N1C1
 Digital Thermostat Controller

100% USA/China
 Origin

Dixell
 Vietnam

Model: XR70CX-5N1C3
 Digital Thermostat Controller

100% EU Origin

Noratel Vietnam

Artnr.: 3-060-231020
 Type: SU231C-400230
 Power: 3600VA
 Primary: 400-415-440VAC
 Secondary: 230VAC
 Transformer

100% Germany Origin

Honsberg (GHM) Vietnam

Code: FW1-020GP011
 Flow Switch
 Nominal width: DN 20 - G ¾
 Connection type: Female thread
 Connection material: Brass
 Switching range H2O for horizontal inwards flow: 1 - 11 l/min

100% Germany Origin

Honsberg (GHM) Vietnam

Code: HD1K-015GK010
 Flow Switch
 Standard Construction
 Nominal width: DN 15 - G ½
 Female thread
 Connection material: Stainless steel
 HD1K - Switching range H2O for horizontal inwards flow: 1,0 - 10 l/min

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: 0043110
 IK7825.81 AC50HZ 230V 0,5-10S
 TIMER, ON-DELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: 0044261
 IK7819.81 AC/DC110-240V 0,5-10S
 TIMER, OFF-DELAY

100% EU
 Origin

E+H Vietnam

Code: PMC11-AA1U1PBWWJA
 Description: Pressure transducer

100% EU
 Origin

Baumer Vietnam

HOG60 DN 10000 CI 12H7
 PN: 11075872
 Encoder

100% Japan Origin

Towa Seiden Vietnam

Model: HL-400 Length 85mm
 Rotary Paddle Type Level Sensor
 Power supply: AC100/110V or AC200/220V
 Connection: Screw G3/4''
 Paddle size: W-35x80mm, SUS304
 Same Spec as S/N A46765-006

100% EU/ Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL2JM5
 BTL7-E570-M0150-K-K10
 Magnetostrictive Sensors

100% EU
 Origin

Airtec
 Vietnam

Model: 1350-20-C12
 Part no: 9.910.0274.08
 Valve

100% EU/Singapore
 Origin

Pepperl+Fuchs
 Vietnam

Model: NBN40-L2-E2-V1
 Inductive sensor

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code:  751104
 Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
 safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code:  751111
 Description: PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
 contact expansion

100% Italy
 Origin

Seneca Vietnam

Z170REG-1
 Description: DC duplicator / isolator with universal input and 2 output

100% Italy
 Origin

Seneca Vietnam

Z109REG2-1
 Description: High performance universal converter

100% EU
 Origin

Rexroth Vietnam

Code: R901370939
 45K4-30G24 04
 Coil ONLY
 NOTE: Successor to your requested solenoid coil R901328746 interchangeable

100% EU/ China Origin

Balluff Vietnam

BES05Z2
 BES 516-300-S358/1.250"-S4
 Inductive Sensors
 BHS003M (BES 516-300-S295/1.250"-S4) is obsolete

100% Germany Origin

Leuze Vietnam

Code: BPS 348i SM 100
 Bar code positioning system, Working range 50 ... 170mm, Lateral beam exit,
 Measurement range 0 ... 10,000,000mm, 18-30VDC, PROFINET, Diecast aluminum housing, -5 ... 50 °C, IP65

100% EU Origin

ITALWEBER Vietnam

FUSE 1422032
 MOQ 10 PCS
 Fus CH10 aM 32A 400V

100% China Origin

Canneed Vietnam

Code: Canneed-DER-400M
 Digital Enamel Rater Mainframe
 Including:
 EPH-200-N,End Panel Holder---1 pc
 DER.001,Vacuum Pump---1 pc

100% US Origin

Dixon Valve Vietnam

Order code : 250-D-SS
 Female coupler x Female NPT
 2-1/2'' 316SS

100% Korea Origin

Fullohm Vietnam

Model: MCRA 100W
 Braking Resistor
 200 Ohm

100% Mexico/Indonesia/Morocco Origin

Crydom Vietnam

Code: CWD4850P
 Solid State Relays

100% Indonesia/Morocco Origin

Crouzet Vietnam

Part no: 84137120N
 Solid State Relays

100% EU Origin

BECKHOFF Vietnam

Code: EK1100
 Description: EtherCAT Coupler for E-bus terminals (ELxxxx)

100% EU
 Origin

Danfoss
 Vietnam

Model : FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
 P/N: 131B8920
 Biến tần

100% EU
 Origin

Danfoss
 Vietnam

Model : FC-202P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
 P/N: 131F6637
 Biến tần

100% EU
 Origin

Danfoss
 Vietnam

Model : FC-202P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
 P/N: 131F6765
 Biến tần

100% USA
 Origin

Honeywell
 Vietnam

Model : SZL-WLC-B
 Limit Switch

100% EU
 Origin

Parker
 Vietnam

Model : 496081S6
 Coil (220V-50HZ/9w)
 1 pack = 10 pcs

100% EU
 Origin

Parker
 Vietnam

Model : 221G13
 Solenoid Valve

100% EU
 Origin

Parker
 Vietnam

Model : 7321BCN01
 Water Valve

100% EU
 Origin

Parker
 Vietnam

Model : PEC5-24V-D
 Solenoid Valve
 1 pack = 10 pcs

100% Japan Origin

AZBIL Vietnam

Model: KFKB12-7478490500B3T-KM7
 (0.017~3.5MPa)
 Pneumatic Indicating Controller

100% Japan Origin

Sinfonia Vietnam

Model: JB-1.2
 Clutch

100% Poland Origin

Lumel Vietnam

Code: T22CT 1TA75L000000
 AC transducer
 1T:70x30mm; TRMS
 A:50A
 75:4...20 mA
 L:24 V DC
 000000:Standard

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2000
 Tension controller

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRC-0.2AN
 Clutch

100% Korea Origin

Sunghwa Vietnam

Art number: SHT-970DU
 Gas detecting receiver

100% Korea Origin

Sunghwa Vietnam

Art number: SHT-4700
 Gas detector

100% Taiwan Origin

AC&M
 Vietnam

Replaced by : MMS-30001
 I/P: DC 4~20mA 2Wire Ext:DC24V
 DISP: 0~100.0 HZ
 POWER: AC 110/220V
 ACC:+-0.05%FS+2C
 Digital Meter
 (The model DME-CNNA has been discontinued)
 Note : recheck CODE khi order

100% Germany Origin

KRIWAN Vietnam

Code: INT276 52S476S63
 Description: Level monitor

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DTS-2000
 Tension Meters Hand-Held Electronic
 20-2000 cN with LiPo accumulator
 Note: standard calib. material is 0.40 + 0.70 mm Ø - if customer want to calib a diffent material they should send their own sample to factory themselves

100% Germany Origin

Novotechnik Vietnam

Model: TH1-0425-102-423-101
 Art. No.: 105830
 Transducer

100% Germany Origin

Novotechnik Vietnam

Model: Z-TH1-P19
 Art. No.: 005698
 Position Markers

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: Seal Kit AHE10
 Seal Kit for Thrustor AHE10

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: EC AHE10
 Electrode Cap dia. 18 mm

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: CA1 XAHE 10
 Ignitor ATEX Version ø 21.3mm
 L = 3630 mm

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: VXAHE10/350/ATEX
 Thrustor

100% Italy Origin

Val.co Vietnam

Type: CM2K-025.HM.IP65/0371
 Article code: 00.0001.0581.2
 Flow Switch

100% Italy Origin

Univer Vietnam

Code: K2000500125
 Pneumatic Cylinders

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code:  774500
 Description: PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
 Safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code:  787303
 Description: PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
 Safety relay

100% EU Origin

Gefran Soluzioni Vietnam

Code: F026944 R-TC8 GILOGIK II
 Description:MODULE 8 TEMPERATURE LOOPS

100% EU Origin

MP Filtri Vietnam

Code: MF-100-2-P10-N-B
 Description:= MF1002P10NBEP01
 filter element NBR, length 2

100% EU Origin

MP Filtri Vietnam

Code: HP-065-1-A10-A-N
 Description: = HP0651A10ANP01
 filter element

100% EU Origin

Swan Vietnam

Code: SKU A-86.191.151
 Description: Tube 2.29mm in frame

100% EU Origin

Swan Vietnam

Code: SKU A-86.191.870
 Description: Tubing kit

100% EU Origin

Swan Vietnam

Code: SKU A-86.170.040
 Description: Tubing kit

100% EU Origin

Swan Vietnam

Code: SKU A-87.531.100
 Description: DurchflussPhotometer/ Photometer

100% EU Origin

Swan Vietnam

Code: SKU A-87.120.200
 Description: Swansensor pH

100% EU Origin

Swan Vietnam

Code: SKU A-87.027.020
 Description: Swansensor NT5K

100% EU Origin

Swan Vietnam

Code: SKU A-82.214.930
 Description: Revolver with rollers

100% EU Origin

Swan Vietnam

Code: SKU A-82.519.030
 Description: valve only

100% EU Origin

Swan Vietnam

Code: SKU A-83.590.036
 Description: Spare part set

100% Poland
 Origin

Phoenix Contact Vietnam

1412806
 Network cable - NBC-M12FS/6,0-971/R4AQ VR
 NOTE: MOQ=10pcs

100% EU
 Origin

IMI Maxseal/ Norgren Vietnam

Y123BA1H1BM003
 IC0420B3/2A/L/L+LOCK1/4NPT
 Valve

100% EU/ Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES030L
 BES 516-326-G-E5-Y-S4
 Inductive Sensors

100% EU/ Hungary Origin

Balluff Vietnam

BCS00MF
 BCS M18B4I3-PSC80D-S04K
 Capacitive Sensors

100% EU/ Hungary Origin

Balluff Vietnam

BMF00C4
 BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
 Magnetic field sensors

100% EU/ Hungary Origin

Balluff Vietnam

BMF00C6
 BMF 235K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
 Magnetic field sensors

100% EU/ Hungary Origin

Balluff Vietnam

BMF00P0
 BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3
 Magnetic field sensors
 BMF00EL (BMF 243K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3) is obsolete

100% EU/ Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES005N
 BES M12MI-POC40B-S04G
 Inductive Sensors

100% EU/ Hungary/ Brazil Origin

Balluff Vietnam

BES0059
 BES M12MI-NSC40B-S04G
 Inductive Sensors

100% EU/ Hungary Origin

Balluff Vietnam

BCS00MR
 BCS M30B4I2-PSC15D-S04K
 Capacitive Sensors

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DTX-500
 Tension Meter
 5-500.0 cN with LiPo accumulator

100% Germany Origin

Euchner Vietnam

Article: GP1-2131A-M
 Order no.: 090255
 Safety switch

100% Germany Origin

Euchner Vietnam

Article: RIEGEL TP-GFK
 Order no.: 096616
 Bolt

100% Germany Origin

Euchner Vietnam

Article: SCHALTERAUFNAHME TP/STP GFK
 Order no.: 096613
 Switch bracket

100% Japan Origin

MIDORI Vietnam

Model: LP-20FB
 Conductive Plastic Linear Sensor

100% US Origin

United Electric Vietnam

Model: H100-701
 Pressure Switch

100% US Origin

United Electric Vietnam

Model: J400K-457
 Pressure Switch

100% US Origin

United Electric Vietnam

Model: J400K-456
 Pressure Switch

100% GermanyOrigin

Epro/Emerson
 Vietnam

Code: PR9268/301-100
 SEISMIC VIB PROBE (HORIZ), 5M ARMOR OPEN

100% GermanyOrigin

Epro/Emerson
 Vietnam

Code: PR6423/002-030
 ECS 8MM, M10X1, NO ARMOR, 45MM
 SLEEVE, 1+7M CAB, LEMO

100% GermanyOrigin

Epro/Emerson
 Vietnam

Code: PR9268/201-100
 SEISMIC VIB PROBE (VERT), 5M ARMOR OPEN

100% GermanyOrigin

Epro/Emerson
 Vietnam

Code: PR6424/003-030
 ECS 16MM, M18X1.5, NO ARMOR, 70MM
 SLEEVE, 1+7M CAB, LEMO

100% GermanyOrigin

Epro/Emerson
 Vietnam

Code: PR6423/002-030
 ECS 8MM, M10X1, NO ARMOR, 45MM
 SLEEVE, 1+7M CAB, LEMO

100% USA Origin

Watlow Vietnam

Model: PM6L1AJ-AAAAAAA
 EZ-ZONE PM Temperature Controller
 Configuration Details :
 Package Size 6 = 1/16th DIN Panel Cutout 45 mm X 45 mm
 Primary Function L = Limit Controller
 Power Supply 1 = 100 to 240VAC
 Output 1 and 2 AJ - Out1 = None : Out2 = Mech Relay 5A, SPST-NO
 Communications A = None
 Auxiliary Control Functions A = None
 Output 3 and 4 AA = None Output 4 = None
 Menu Type A = Factory Default
 Custom Options AA = Standard (Watlow & EZ-Zone)

100% USA Origin

Watlow Vietnam

Model: PM6C1FC-AAAADAA
 EZ-ZONE PM Temperature controller
 Configuration Details :
 Package Size 6 = 1/16th DIN Panel Cutout 45 mm X 45 mm
 Primary Function C = PID Controller with Universal input
 Power Supply 1 = 100 to 240VAC
 Output 1 and 2 FC - Out1 = Universal Process : Out2 = Switched DC
 Communications A = None
 Auxiliary Control Functions A = None
 Output 3 and 4 AA = None Output 4 = None
 Menu Type D = Standard with isolated input 1
 Custom Options AA = Standard (Watlow & EZ-Zone)

100% USA Origin

Metrix Vietnam

5485C-007-020
 Velocity Sensor - 375°C max., with -20 fixed cable

100% USA Origin

Price Vietnam

CD100 CIBF Buna 1/6HP
 Bơm li tâm 1 tầng cánh 1 cửa hút
 Lưu lượng: max.20.4 m3/h
 Áp lực: 5,2 bar
 Size Cửa hút/cửa xả: 1'' nối ren
 Seal: T.6A buna/carbon washer/ceramic seat mechanical seal
 BOM: 731-400-A111-1654BA
 Động cơ: 1/6 HP 1500/1800 RPM 1 Ph 50/60 Hz TEFC 56C 110/220//115/230

100% USA Origin

Metrix Vietnam

440-DR-2044-0200
 Electronic Switch - double relay, analog output, CSA, Class 1, Div 2, Grps B-D (Except mech relays pushbutton reset, or BNC Jack), NEMA 4X, epoxy coated

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR