Vaisala Vietnam,DM70 F0C1A3B1 Vaisala Máy đo điểm sương cầm tay

Handheld Dewpoint Meter DM70 

Máy đo điểm sương cầm tay DM70 cho các ứng dụng kiểm tra điểm và hiệu chuẩn hiện trường cung cấp phép đo chính xác và nhanh chóng cho các ứng dụng điểm sương trong công nghiệp, chẳng hạn như khí nén, xử lý kim loại, sản xuất phụ gia cũng như sấy thực phẩm và nhựa.

DM70 đo nhiệt độ điểm sương một cách chính xác trên một phạm vi đo rộng. Đầu dò có thể được đưa trực tiếp vào các quy trình có áp suất, và nó phản ứng nhanh chóng từ môi trường xung quanh đến các điều kiện xử lý. Cảm biến chịu được sự ngưng tụ hơi nước và phục hồi hoàn toàn khi bị ướt. DM70 cũng có thể được sử dụng như một công cụ để đọc đầu ra của bộ truyền điểm sương Vaisala cố định, như DMT132, DMT143 & DMT143L, DMT152 và DMT340.

Tùy chọn

Phần mềm MI70 Link Windows® tùy chọn kết hợp với cáp kết nối USB được sử dụng để truyền dữ liệu đã ghi và dữ liệu đo thời gian thực từ DM70 sang PC.

Trong trường hợp khó đo trực tiếp, DM70 có thể được sử dụng với các ô lấy mẫu của Vaisala hoặc với Hệ thống Lấy mẫu Di động Vaisala DRYCAP DSS70A.

DM70 bao gồm chỉ báo MI70 và một trong các tùy chọn đầu dò sau cho các nhiệt độ điểm sương khác nhau:

DMP74A -40 ... + 60 ° C Td

DMP74B -60 ... + 20 ° C Td

DMP74C -50 ... + 20 ° C Td (đối với khí SF6)

 

100% Finland Origin

Vaisala 

Code: DM70 F0C1A3B1
 Hand-held Dewpoint Meter
 Indicator with All Plugs to AC-Adapter
 NO Indicator Accessories
 DM70 probe for SF6 gas
 Probe Accessories: Sampling Cell (DSC74)
 NO Connection Cable to a Transmitter
 Carrying Case: Weather proof case (hard plastic) MI70CASE3
 Special Feature: Vaisala

 

 

% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT330-7U3D111XCAX100B0EACBAA1
Cable length: 10 Meter cable =) (Cuộn Tròn Được)
Type: HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter
Additional temperature probe 10 m cable
Parameters: RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT
Display: Graphic LCD with backlight
Power supply: 10..35 VDC, 24 VAC with galvanic isolation
Analog output channel (Ch1&Ch2&Ch3): 4... 20 mA
Cable bushings: Conduit fitting NPT1/2"
Composite sensor with chemical purge HUMICAP180RC
PPS plastic grid & stainless steel netting spare:DRW010281SP
Duct installation kit (for RH probe): item: 210697

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT120-KD1A2E12A2C0Z
Type: HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter
Output parameters: Humidity and temperature output
Transmitter type: Remote probe with 10 m cable, Display
Output signal: 4...20 mA, 2-wire loop-powered
Sensor protection: Plastic grid with PTFE filter
Installation kit for probe: Duct installation kit (215619)
Cable bushings: Conduit fitting NPT 1/2"

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT330 3F0A001BCAC100A0AACBAA1
Cable length: 5 Meter cable, +80°C(Cuộn Tròn Được)
Type: Humidity and Temperature Transmitter
No additional temperature probe,Parameters: RH+T, No display
Power supply: 10...35 VDC , 24 VAC
Analog output channel (Ch1&Ch2&Ch3): 4... 20 mA. (0... 100%RH), T: -40...+80°C
Output units: Metric, Cable gland M20 x 1.5, Normal mounting
General purpose and high chemical concentrations HUMICAP180R
PPS plastic grid & stainless steel netting spare: DRW010281SP
Installation kit for probe: Duct installation kit (item: 210697)
Operating manual language: English
No maintenance and repair contract

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Probe HM41
Hand-Held Humidity and Temperature meter Standard

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Probe HM42
Hand-Held Humidity and Temperature Meter with HM42PROBE

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Probe HM45
Hand-Held Humidity and Temperature Meter Remote Probe with Handle

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Probe HM46
Hand-Held Humidity and Temperature Meter with HM46PROBE

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMT3601A22BCC1C7BA5A10
Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter
Transmitter type: HMT361, Parameters: RH+T
Display on transmitter cover
Number of analog outputs: 2 analog output channels (Ch1 + Ch2), 4... 20 mA, Analog output (Ch1 & Ch2): RH (0... 100%RH), T (choose range in next section)
Analog output range for temperature: 0...+60°C (+32...+140°F)
Output units: Metric
Cable gland M20x1.5 for cable diameters 10 ... 15 mm
Ex certification and issuer: TIIS (Japan)
User's guide: English
Probe and cable length: HMP361(max +60°C)
Sensor type: HUMICAP 180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting (recommended choice) - spare: DRW010281SP

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT311A51BCC14BAAA1A2
Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter
Parameters: RH+T, Standard mounting plate,
Power supply: 24 VDC
Analog output channel: 4... 20 mA & RS232C
Cable connector: 8-pole connector with 5m cable
Probe type: Fixed

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Spare probe for GMM222/GMT222
Model:  GMP222C0N0
Measurement range: 0…2000 ppm CO2
Reserved: None
Proble installation accessories: none
Field Check Adapter:none

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DMT143N1C1A1A5A0ASX
Dewpoint Transmitter
Type: DMT143
Td: -80 - 20 0C, Output:40-20 mA, Pressure setting: 1 bar
Cable: 10 Meter

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT242-A1A1A2J
DMT242 - A1A1A2J
A: Dew point range for analog output: -80…+20 °C Td, DRYCAP®180M
1: Analog Output Cable : No cable - connector only
A: Pressure setting for optimized accuracy: 1 bar abs
1: Sensor protection: Stainless steel sintered filter (38 um)
A: PC accessories: None
2: Installation accessories: Sampling cell, swagelok 1/4" male connectors
J: User's guide: Japanese

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Type: HMT337
Order code: HMT330 7S1D001BXCX103A05AABAA1
Serial No.: F0720117
Supply 10…35 VDC, Output 3*4…20mA
CH1: RH 0…100 %RH, CH2: Td -40…80 0C
CH3: T -50…60 0C

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Type: DTR503
Serial No.: F072

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: DMT143
Completed code: DMT143 G1C1A1C3A0ASX
G½ mechanical connection, 4…20 mA
Analog output scaling -80…+20 °C Td
Alarm LED set point off, 3 Meter cable
Pressure setting for optimized accuracy 5 bar
(DMT142 has been ended)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

DSS70A
Sampling System

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

210801
Filter for DSS70A

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Dewpoint and Pressure Transmitter
Model: DPT146B1DCC100A0X

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Humidity meter
Model: HMD82D

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct model: HM70-D0A1A0AB
(HM70-D0A1B0AB)
Hand-held Humidity and Temperature Meter

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct model: DMT242-B2A1A0B
(DMT242-B2-20-1A0B)
Hand-held Humidity and Temperature Meter

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Hand-held Dewpoint Meter
Model: DM70-D0A0A0B1

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Code: DM70 B5B2A0B1
(DM70 B5B2A3B1)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT340 6Q0K1B121A1A001A2D6K0C0

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

GMM221 L 1N0A4A0C0B
Rang: 0 - 10%, Output : 4-20mA, Cable 2m

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HMP360 1A5A1A7
Note: The order code has changed a little (the second last digit: Installation Kit; it used to be 0=No kit, but now it’s A=No kit), 
(Code: HMP3601A5A107
Serial Numbel: J0940005)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HMP360 1A5A1A7
Note: The order code has changed a little (the second last digit: Installation Kit; it used to be 0=No kit, but now it’s A=No kit), 
(Code: HMP3601A5A107
Serial Numbel: J0940005)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Digital Barometer
Model: PTB330B1JAHAACEA0A0B

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMT330 7S1D003BCAE100A05DABAA1
Note: 
Please check that this code is correct, the namelate picture was a bit unclear…

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HMT360 4D22CHD1A2BE5A3K 

Note: The below mentioned order code is from the old HMT364 model (we changed the HMT360 series products at the end of 2007). 
Please check your customer’s needs regarding the options 10 (I guess the correct choice would be 2) and 16 in the new order form
(Humidity and temperature transmitter:
HMT364  D22CHD1A1BE1A3A1
Sn.: C1740004 EEx ia IIC T5 Ui=28V Ii=100mA VTT Ex-99.E.005X Ci=48nF  Li=22uH)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

HM40 C2BB(HM40C2BB)
[including HM42PROBE (thin 4 mm stainless steel measurement probe)]

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

HM42PROBE (probe only)

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Calibration adapter for HM42 and HMP42 Probe, for use with HMK15 and HMK11 Calibrators

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Probe
Model: HMP155 D2AB21A0A1A1A0A

 

 

100% Filand Origin

Vaisala Vietnam

HMP231 is obsoleted, The replacing model would be HMT331 1A0B001BCAF100A01CABAA1

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Vaisala HUMICAP® Hand-Held Humidity and Temperature Meter HM70 
Code: HM70 - F0E1A4AB , included:
-  MI70 Indicator with rechargeable battery (all AC adapters) – weight 400 gram
-  Probe HMP77B (chemical purge and sensor preheating) – weight: 500 gram
-  Connection cable to HMT330 and HMT120/130 (211339) – weight 300 gram
-  English manual            

 

 

100% Filand Origin

Vaisala Vietnam

DMT340 - 6Q0K1B121A1A201A2D6K0C0   : RS-485 Serial Interface

100% Filand Origin

Vaisala Vietnam

DMT340 - 6Q0K1B121A1A401A2D6K0C0   LAN (ethernet) interface + 2 m cable (RJ45)

 

 

100% Filand Origin

Vaisala Vietnam

DMT340 - 6Q0K1B121A1A201A2D6K0C0   : RS-485 Serial Interface

100% Filand Origin

Vaisala Vietnam

DMT340 - 6Q0K1B121A1A401A2D6K0C0   LAN (ethernet) interface + 2 m cable (RJ45)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HM42 Humidity and Temperature Meter with thin 4 mm remote probe

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct: MI70B10
B: Indicator Type: Rechargeable with Euro AC-adapter
1: Special features – standard
0: no indicator accessories
(MI70J10)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HM70A0E1A0AA
The package includes:
- HMP77B humidity and temperature probe: 0…100 %RH, -70...+180 °C (-94...+356 °F)
- Chemical purge and sensor preheat features
- Calibration certificate (ISO9001 compliant, traceable to NIST)
(HMP77B)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HM70 - B0E1A0DB 
Included the HMP77B probe and indicator MI70.
- MI70 hand-held indicator
- HMP77B humidity and temperature probe: 0…100 %RH, -70...+180 °C (-94...+356 °F)
- Calibration certificate (ISO9001 compliant, traceable to NIST)
- Rechargeable battery pack and universal AC adapter
- MI70LINK software with USB cable
- Professional carrying case
- User's Guide in English
Note: The HMP77B probe is ordered in the configuration code of HM70
(MI70J10
HMP77B)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Fixed Price Repair for DMT340 Transmitter 
Part no. DMT340SERV

Note: Sorry but the DRW221587  is not a sales item.  If it is question of a broken transmitter which would need a new probe, you should contact our Service Center  for repair of the instrument
(Probe (5m, +180C) DRW221587)

 

 

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70K0A0A0B1
Hand-held Dewpoint Meter, Indicator type: alkaline batteries only, no indicator accessories
Probe type: DMP74A -40…+60°C Td, no accessories, no connection cable, no carrying case**

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model:HMT3305M0B121BCAE111G0CCGBEA1
Humidity and Temperature Transmitter
Cable length: 5 m cable =) Cuộn Tròn Được
No additional temperature probe
Parameters: RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT
Display: Graphic LCD with backlight
Power Supply: Universal AC-power (100...240 VAC)
Cable bushings: Bushing Set (Cable gland M20 x 1.5 and Conduit fitting NPT1/2")
Humidity sensor type with chemical purge function, spare: HUMICAP180RC
Sensor protection: Sintered stainless steel filter, spare: HM47280SP
Installation kit for probe: Mounting flange, item: 210696
PC Accessories: MI70LINK software for Windows® with USB service cable, item: 219916

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Code:HMT3307S0A011BBAB120A0AACBAA
(HMT3307S0A01BBAB120A0AACBAA)
Humidity and Temperature Transmitter 
Cable length: 2 m cable =) Cuộn tròn được
Parameters: RH+T, Signal output : 4... 20 mA.
Power supply: 10..35 VDC, 24 VAC with galvanic isolation,  
Option for module slot 1: RS-485 serial interface (galvanically isolated)
Cable bushings: Cable gland M20 x 1.5
Humidity sensor type: General purpose and high chemical concentrations HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting DRW010281SP
Installation kit for probe: Duct installation kit, item: 210697

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: D08A-24TS2

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMD82
Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire HMD82

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMD82
Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire HMD82

 

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A

Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A

Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC

Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5

Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose

Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R

Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP

Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003

(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

Vaisala Vietnam

Model: DM70K0A0A0B1

Hand-held Dewpoint Meter, Indicator type: alkaline batteries only, no indicator accessories

Probe type: DMP74A -40…+60°C Td, no accessories, no connection cable, no carrying case**

Vaisala Vietnam

Model:HMT3305M0B121BCAE111G0CCGBEA1

Humidity and Temperature Transmitter

Cable length: 5 m cable =) Cuộn Tròn Được

No additional temperature probe

Parameters: RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT

Display: Graphic LCD with backlight

Power Supply: Universal AC-power (100...240 VAC)

Cable bushings: Bushing Set (Cable gland M20 x 1.5 and Conduit fitting NPT1/2")

Humidity sensor type with chemical purge function, spare: HUMICAP180RC

Sensor protection: Sintered stainless steel filter, spare: HM47280SP

Installation kit for probe: Mounting flange, item: 210696

PC Accessories: MI70LINK software for Windows® with USB service cable, item: 219916

Vaisala Vietnam

Correct Code:HMT3307S0A011BBAB120A0AACBAA

(HMT3307S0A01BBAB120A0AACBAA)

Humidity and Temperature Transmitter 

Cable length: 2 m cable =) Cuộn tròn được

Parameters: RH+T, Signal output : 4... 20 mA.

Power supply: 10..35 VDC, 24 VAC with galvanic isolation,  

Option for module slot 1: RS-485 serial interface (galvanically isolated)

Cable bushings: Cable gland M20 x 1.5

Humidity sensor type: General purpose and high chemical concentrations HUMICAP180R

Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting DRW010281SP

Installation kit for probe: Duct installation kit, item: 210697

Vaisala Vietnam

Model: D08A-24TS2

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B

Portable dewpoint meter

Indicator type :rechargable with all AC adapters

indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)

Probe type: DMP74B -60…+20°C Td

Pro accessories: sampling cell DSC74

Connection Cable to a Transmitter: no

Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP

10 m extension cable for the MI70 probes

Vaisala Vietnam

Model: HMD82

Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire HMD82

Vaisala Vietnam

Model: HMD82

Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire HMD82

Vaisala Vietnam

Model: DM70B0A2A4B1

Hand-held Dew-point Meter DM70B0A2A4B1

Indicator with Euro AC-Adapter, No Accessories

Probe type: Dewpoint probe for MI70 indicator, higher Td's

Probe Accessories: DM70 Portable Sampling System (DSS70A)

Connection Cable to a Transmitter: no

Carrying Case: soft carrying case (MI70SOFTCASE)

Vaisala Vietnam

Part No.: DSS70A

DM70 Spare Parts and Accessories

Type: Portable sampling system

Vaisala Vietnam

Model: HM70F4B1B0DB

Hand-held Humidity and Temperature Meter  HM70F4B1B0DB

Indicator type: rechargeable with all AC-adapters

Indicator accessories: MI70LINK software with USB cable (219687) Probe type: HMP76

Probe accessories: probe holder for HMP76/76B **

Vaisala Vietnam

Humidity and Temperature Transmitter HMT 334 H0A101BCAC100B01DFBAA1

Cable length: 2 m cable for 232 mm probe

Parameters: RH+T

Display: Graphic LCD with backlight

Power supply: 10...35 VDC , 24 VAC

Cable bushings: Conduit fitting NPT1/2"

Humidity sensor type: General purpose HUMICAP180, spare: 15778HM

Sensor protection: Stainless steel grid, spare: HM47453SP

Installation kit for probe: Pressure fitting NPT 1/2"

Vaisala Vietnam

Humidity and Temperature TransmitterHMT338 V0A101BCAC100B01DNBAA1

Cable length: 2 m cable for 232 mm probe

Parameters: RH+T

Display: Graphic LCD with backlight

Power supply: 10...35 VDC , 24 VAC

Cable bushings: Conduit fitting NPT1/2"

Humidity sensor type: General purpose HUMICAP180, spare: 15778HM

Sensor protection: Stainless steel grid, spare: HM47453SP

Installation kit for probe: Pressure fitting NPT 1/2"

Vaisala Vietnam

Model: HMT360-0A22BCC1A7B00000

Humidity and Temperature Transmitter, Parameters RH+T

Display on transmitter cover

Interface cable connection: Cable gland M20x1.5 for cable diameters 7.5 ... 12 mm

Ex certification and issuer: TIIS (Japan)

Vaisala Vietnam

Model:HMT3304H0A101BCAC100B01DFBAA1

Humidity and Temperature Transmitter, Cable length: 2 m cable, Parameters RH+T, Display: Graphic LCD with backlight

Power supply: 10...35 VDC , 24 VAC

Cable bushings (Note: The Universal AC power not connected through 8-pole connector): Conduit fitting NPT1/2"

Humidity sensor type: HUMICAP180, spare: 15778HM

Sensor protection: Stainless steel grid, spare: HM47453SP

Installation kit for probe: Fitting body NPT 1/2"

Vaisala Vietnam

Model:HMT3308V0A101BCAC100B01DNBAA1

Humidity and Temperature Transmitter, Cable length: 2 m cable for 232 mm probe, Display: Graphic LCD with backlight

Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC

Cable bushings (Note: The Universal AC power not connected through 8-pole connector): Conduit fitting NPT1/2"

Cable bushings (Note: The Universal AC power not connected through 8-pole connector): Conduit fitting NPT1/2"

Humidity sensor type: HUMICAP180, spare: 15778HM

Sensor protection: Stainless steel grid, spare: HM47453SP

Installation kit for probe: Pressure fitting NPT 1/2"

Vaisala Vietnam

Model: PTB330A0ACHHACFB0A0B

Digital Barometer, Accuracy Class A, No Display

Power Supply: Standard (10...35V,24VAC)

Signal output: Analog Output 4...20mA

Optional Module (Slot 3): 500...1100hPa

Optional Module (Slot 4):  Additional Baro Module 500..1100hPa

Customer Connection: Cable Bushing for 10..14mm cable

Pressure Fitting: Barbed Fitting 1/8", Two Barometer Modules

Vaisala Vietnam

Humidity and Temperature TransmitterHMT3303E0A001BCAX100B01ACBAA1

Cable length 2 m cable, +80°C

Analog output signals for Ch1 , Ch2 and Ch3: special

Cable bushings: Conduit fitting NPT1/2" (Note: The Universal AC power not connected through 8-pole connector)

Sensor protection PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP

Installation kit for probe: Duct installation kit - item: 210697

Vaisala Vietnam

Humidity and Temperature TransmitterHMT3303E0A001BCAX100B01ACBAA1

Cable length 2 m cable, +80°C

Analog output signals for Ch1 , Ch2 and Ch3: special

Cable bushings: Conduit fitting NPT1/2" (Note: The Universal AC power not connected through 8-pole connector)

Sensor protection PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP

Installation kit for probe: Duct installation kit - item: 210697

Vaisala Vietnam

Code: DMT340-6Q0K 1B121A1A001A2D6K0C0

Type: Dewpoint Transmitter, Probe cable length: 5m cable

Dewpoint + mixing ratio (+ SSR + Ts)*, Graphical display with keypad, Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC with galvanic isolation for outputs, Interface cable connection: Cable gland (for 8...11 mm cable) (for 0.315...0.433 inch cable)

Sensor: DRYCAP®180S

Probe installation accessories: With cooling set

Vaisala Vietnam

Code: DMT340-6Q0K 1B121A1A001A2D6K0C0

Type: Dewpoint Transmitter, Probe cable length: 5m cable

Dewpoint + mixing ratio (+ SSR + Ts)*, Graphical display with keypad, Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC with galvanic isolation for outputs, Interface cable connection: Cable gland (for 8...11 mm cable) (for 0.315...0.433 inch cable)

Sensor: DRYCAP®180S

Probe installation accessories: With cooling set

Vaisala Vietnam

Code: HMT330-3E0A001BCAX100B01ACBAA1

Humidity and Temperature Transmitter

Vaisala Vietnam

Code: HMT330-3E0A001BCAX100B01ACBAA1

Humidity and Temperature Transmitter

Vaisala Vietnam

Hand-Held Humidity and Temperature meter Standard Probe HM41

(HM34)

Vaisala Vietnam

Correct Code: HMT330-3F0B001BCAC100A0AACBAA1

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter

Cable length: 5 m cable, +80°C

Parameters: RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT

Humidity sensor type: General purpose and high chemical concentrations HUMICAP180R

Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting DRW010281SP

Installation kit for probe: Duct installation kit 210697

Vaisala Vietnam

Code: HMD60U

Humidity Transmitter, 2-wire

Vaisala Vietnam

Code: HMD60U

Humidity Transmitter, 2-wire

Cognex Vietnam

Model: DMR-8600-0100

DATAMAN 8600 Handheld ID Reader with Serial

Communication Module

Cognex Vietnam

Model: DM100-PWR-000

DataMan 100 Power Supply

Cognex Vietnam

Model: DM8000-RS232-05

DM 8000 RS-232 COILED CBL 4M

Cognex Vietnam

Model: DM8500-USBC-02

DM 8000 COILED USB CABLE 2.5M

Cognex Vietnam

Model: DMA-WALL-8000-00

DATAMAN 8000 WALL MOUNT BKT

Vaisala Vietnam

Code: PTB1105A0AB

Type: Barometer PTB110, Pressure Range 800-1060 hPa

Output: PTB110 Output 0 ... 5 Vdc, Installation Kit

Pressure Fitting: Pressure Connector M5 (10-32)

Vaisala Vietnam

Code: PTB1105A0AB

Type: Barometer PTB110, Pressure Range 800-1060 hPa

Output: PTB110 Output 0 ... 5 Vdc, Installation Kit

Pressure Fitting: Pressure Connector M5 (10-32)

Vaisala Vietnam

HMI41SET-D-5-B has obsoleted already,The replacing product is HM46. 

Code: Humidity and Temperature Meter HM46

The package includes:

HM46 humidity and temperature meter

Calibration certificate (ISO9001 compliant, NIST traceable)

Light carrying case

Alkaline batteries 2 x AA sized, 1.5V (LR6)

User's Guide in English

Note: Please note that this new probe does not match with the old type of indicator (HMI41)

Vaisala Vietnam

HMI41SET-D-5-B has obsoleted already,The replacing product is HM46. 

Code: Humidity and Temperature Meter HM46

The package includes:

HM46 humidity and temperature meter

Calibration certificate (ISO9001 compliant, NIST traceable)

Light carrying case

Alkaline batteries 2 x AA sized, 1.5V (LR6)

User's Guide in English

Note: Please note that this new probe does not match with the old type of indicator (HMI41)

Vaisala Vietnam

Model: HMW89

Humidity and Temperature Transmitter HMW89

Vaisala Vietnam

Model: HMW89

Humidity and Temperature Transmitter HMW89

E+E Elektronik Vietnam

Type: HUMOR 20

High accuracy humidity calibrator series HUMOR 20

 

E+E Elektronik Vietnam

Type: HA020201

Cover for measuring chamber 12 - 16 mm / 2 inserts

E+E Elektronik Vietnam

Type: HA020202

Cover for measuring chamber 16 - 20,5 mm / single insert

E+E Elektronik Vietnam

Type: HA020203

Cover for measuring chamber 20,5 - 25,5 mm / single insert

E+E Elektronik Vietnam

Type: HA020204

Cover for measuring chamber 8 - 12 mm / 3 inserts

E+E Elektronik Vietnam

Type: HA020205

Cover for measuring chamber 12mm / 4 inserts

E+E Elektronik Vietnam

Type: HA020207

Cover for measuring chamber 12 - 16 mm / 4 inserts

 

E+E Elektronik Vietnam

Type: HA020301

Automatic calibration kit

E+E Elektronik Vietnam

Type: HA0201xx

Compressor for filtered, oil free air (xx - see datasheet for compatible voltage)

E+E Vietnam

Replaced by: EE381-TEHA07/BK6-T33

Eplusle Vietnam

(EE385-TEHA07/BK6-T33)

 

Model:  transmitter, Pressure range: up to 20bar

 

Pressure tight feedthrough: ½”NPT thread

 

Display: without display, Type of Signal: 4…20mA

 

Output 1: temperature [-40…160°C]

 

Output 2:  water activity [0…1 aw]

Vaisala Vietnam

Model: M0B121BCAE111G0CCGBEA1

Humidity and Temperature Transmitter HMT335 

Cable length: 5 m cable

Parameters: RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT

Display: Graphic LCD with backlight

Power supply: Universal AC-power (100...240 VAC)

Signal output for Ch1 , Ch2 and Ch3: 4... 20 mA, (0... 100%RH), -40...+180°C

Option for module slot 1: Relay output

Cable bushings: Bushing Set (Cable gland M20 x 1.5 and Conduit fitting NPT1/2")

Humidity sensor type: with chemical purge function, spare: HUMICAP180RC

Sensor protection: Sintered stainless steel filter, spare: HM47280SP

Installation kit for probe: Mounting flange - item: 210696

PC Accessories: MI70LINK software for Windows® with USB service cable - item: 219916

Vaisala Vietnam

Model: HMT330-3E0A101BCAF100A0AAABAA1

HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter

Cable length: 2 m cable, +80°C, Parameters: RH+T

Display: Graphic LCD with backlight

Power supply: 10...35 VDC , 24 VAC

Signal output: 4... 20 mA, 0... 100%RH, -20...+60°C

Cable bushings : Cable gland M20 x 1.5

Humidity sensor type: General purpose and high chemical concentrations, HUMICAP180R - spare: HUMICAP180R

Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting - spare: DRW010281SP

Vaisala Vietnam

Model: HMP60-A12A0A1B0

Humidity and Temperature Probe, Output signals: 0...1 V

Measured parameter for channel 1: RH

Measured parameter for channel 2: temperature (-40 ...+60°C), Sensor protection: Plastic grid with filter

Humidity sensor: Intercap, Probe cable length: No cable

Vaisala Vietnam

Code: HMP155 A2GB11A0A1A1B0A

Meteorological probes 

Probe type: 2 x voltage output (RS458 for service use)

Signal output: Analog Output (CH1+CH2) Output 0...1V

T (-40...+60´C), RH (0...100%RH)

Humidity sensor type: H180R and Separate PT100 incl. shrinkable tubing

Probe cable lenghth: 3.5 m (with 8 pin M12 female connector), RH&T-calibration in  room temperature

Vaisala Vietnam

Model: HMT330-1A0A101BCAB100A1AAABAA1

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter

Wall probe: fixed, No additional temperature probe

Parameters: RH+T

Display: Graphic LCD with backlight

Power supply: 10...35 VDC , 24 VAC

Signal output for Ch1 , Ch2 and Ch3: Analog output channel (Ch1&Ch2&Ch3): 4... 20 mA, RH: (0...100%RH), T: -40...+60°C Analog output signals: No 3rd analog output

Cable bushings : Cable gland M20 x 1.5

Transmitter installation: Wall mounting plate (item: 214829)

Humidity sensor type: General purpose and high chemical concentrations, HUMICAP180R, spare: HUMICAP180R

Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting - spare: DRW010281SP

Vaisala Vietnam

Model: HMT330-1A0A101BCAB100A1AAABAA1

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter

Wall probe: fixed, No additional temperature probe

Parameters: RH+T

Display: Graphic LCD with backlight

Power supply: 10...35 VDC , 24 VAC

Signal output for Ch1 , Ch2 and Ch3: Analog output channel (Ch1&Ch2&Ch3): 4... 20 mA, RH: (0...100%RH), T: -40...+60°C Analog output signals: No 3rd analog output

Cable bushings : Cable gland M20 x 1.5

Transmitter installation: Wall mounting plate (item: 214829)

Humidity sensor type: General purpose and high chemical concentrations, HUMICAP180R, spare: HUMICAP180R

Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting - spare: DRW010281SP

Vaisala Vietnam

Code: HMT330-180B111XDBX100B11AABAA1

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter

Wall probe with short cable, Probe holder plate recommended in selection 16

No additional temperature probe

Vaisala Vietnam

Code: HMT330-3G0B111BCAX100B11ACBAA1

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter

Cable length: 10 m cable, +80°C

Vaisala Vietnam

Item no: 219980 SP

Connection cable for MI70 (to HMW90)

Vaisala Vietnam

Item no: 219980 SP

Connection cable for MI70 (to HMW90)

Vaisala Vietnam

Model: PTB330B0ACHAACEC1A0B

Digital Barometer (class B, equipped with 1 pressure transducer)

Accuracy Class: Class B, No Display

Power Supply: Standard (10...35V,24VAC)

Signal Output: Analog Output 4...20mA

Pressure Range: 500...1100hPa

Optional Module (Slot 3): No Module

Optional Module (Slot 4) : No Module

Customer Connection: Cable Bushing for 10..14mm cable

Pressure Fitting: Barbed Fitting 1/8", One Barometer or Differential Measurement

Optional Connection: Cable Bushing for 10..14mm cable

Installation: Wall Mounting Kit

Calibration: No Calibration Contract ISO9001 Calibration

Service Contract: No Maintenance Contract

User′s Guide: User´s Guide PTB330 English

Vaisala Vietnam

Vaisala  Hand-held Indicator MI70B13

Indicator accessories: MI70Link with RS232 and analog output signal cables

Vaisala Vietnam

Model: HM40D1BB

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Meter

Probe: Stainless steel probe (HM46PROBE) with sintered filter (HM46), Batteries: Alkaline batteries, Case: For long probes

User's guide language: English

Vaisala Vietnam

Vaisala DRYCAP® Dewpoint Transmitter DMT152 for very dry conditions,  measurement range down to -80°C Td/f  . 

Code: DMT152-A1DCE11A330A1X

Mechanical connection: ISO G1/2" thread

Measurement parameters: Td/f, ppm

Analog output Ch1 & Ch2 + RS-485 as standard: 4...20 mA

Analog output parameter or function for Ch1: Td/f, -100...0 °C, -148...+ 32 °F

Analog output parameter or function for Ch2: ppm, 0...500 ppm

Output units: Metric units (Celsius)

Pressure setting for ppm calculation: Ambient 1 bara / 14,76 psia

Sensor Protection: Stainless steel mesh filter

Cable for analog outputs and power supply (Port I): 3 m (9.8 ft) shielded cable with threaded connector

Cable for analog outputs and power supply (Port II): 3 m (9.8 ft) shielded cable with threaded connector

Installation accessories ONLY for ISO1/2" thread: None

Special features: None

Package: Standard cardboard

User' s guide: Multilingual quick guide

Vaisala Vietnam

Code: HMT 330 1A0A101BCAB126A4AAABEA1

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter HMT330, Wall probe: fixed, No additional temperature probe

Parameters: RH+T, Display: Graphic LCD with backlight

Power supply: 10...35 VDC , 24 VAC

Signal output for Ch1 , Ch2 and Ch3: Analog output channel (Ch1&Ch2&Ch3): 4... 20 mA, Output units: Metric

RH: (0...100%RH), T: (range: see below)

Analog output signals: No 3rd analog output

Analog output range for temperature: -40...+60°C (-40...+140°F)

Option for module slot 1: RS-485 serial interface (galvanically isolated)

Option for module slot 2: Data logger module - Not possible if the data logger module has already been chosen in item 13

Cable bushings: Cable gland M20 x 1.5

Transmitter installation: DIN rail kit- item: 215094

Humidity sensor type: General purpose and high chemical concentrations, HUMICAP180R, spare: HUMICAP180R

Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP, No probe installation kit

Operating manual language: English

PC Accessories: MI70LINK software for Windows® with USB service cable - item: 219916

Calibration: ISO9001 compliant factory calibration

Vaisala Vietnam

Code: HMT310 3A5A1BCD14B7AA1A2

Type: HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter, Probe for general use, Parameters: RH+T

Mounting plate: Standard mounting plate (recommended choice)

Power supply: 24 VDC

Analog output signal for Ch1 and Ch2: 4... 20 mA & RS232C,

RH: (0... 100%RH), all probes

Temperature: (choose T range below), all probes

Analog output range for temperature: -40...+120°C, (-40...+248°F)

Output units: Metric

Cable connector: 8-pole connector with5m cable, spare 5 m cable: 212142

Operating manual language: English

Probe type: HMP303, with 10 m cable, +120°C

Humidity sensor type: General purpose, HUMICAP180R

Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting (recommended for HMP303 and HMP307)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HM41
HM34C Meter has been terminated and the model is replaced with a new generation product family HM40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

DPT146 Dewpoint and Pressure Transmitter for Compressed Air
Code: DPT146 - B1DBD110A0X(DPT146 B 1 D B D 1 1 0 A 0 X)
Standard Specification:
•         NPT 1/2" thread.
•         Dewpoint, Pressure, ppm, Td/f atm.
•         Analog output Ch1 & Ch2 + RS-485 as standard: 4...20 mA.
•         Function for Ch1: Dewpoint -80...+20 °C (-112...+68 °F).
•         Function for Ch2: Pressure (absolute) 0....10 bar (0 ...145 psia).
•         Output units: Metric units (Celsius, bara)
•         Cable for analog outputs and power supply (Port I): 0.3 m (1.0 ft) shielded cable, M8 threaded connector
•         Cable for RS485 line and power supply (Port II): None
•         Installation accessories ONLY for ISO1/2" thread: None
•         Special features: None
•         User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland/ Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT152 - A1DCE11A330A1X

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Vaisala DRYCAP® Dewpoint Transmitter DMT242A
-80...+20C Td 4...20mA

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Code: PTU300 -  71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A  
(71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Code: PTU300 -  71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A  
(71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

HMT310 - 5A5A1BCX14BJDA1A2 
(HTM310 5A5A1BCX14BJDA1A2)
Description:
- model HMT315 for high temperatures
- RH+T measurement
- analog outputs 4..20 mA
- Ch1 RH 0...100%RH, Ch2 T X special range (please specify before ordering)
- sensor cable 5 m
- etc. , please see the Order form

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMT330-810A121BCAL100A01AVBAA1
(HMT330 -  810A121BCAL100A01AVBAA1)

 

 

100% Germany / Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HTM330 - 3F0A001BCAC100A0AACBAA1
(HTM3303F0A001BCAC100A0AACBAA1)
- RH+T transmitter, model HMT333

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: WXT520-AAA0AA00B0

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Manufacturing of the HMM30C has ended.  Replacement is the HMM100 module
T range electronics-5 ..+55 'C
T range probe-40/-70..+180 'C
Outputs 0-1 V 0-5V 0-10V 0-20 mA
Vin 10..35 DC  9..24 AC depends of output Filter sintered Dimensions 55 x 42 mm probe cable 1500 mm probe length 215 mm probe material SS
HMM100 series replacement (% = any valid choice) HMM100 34A1D% Notes, Issues actions Plastic probe alternative:  32A1C% Preconfiguration of desired output recommended
Correct code: HMM100 - 34A1DE

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HMT330 -  810A121BCAL100A01AVBAA1  (conf.code changed to have an English manual – see red marks)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Model: DMT152A1DBE11A330A1X 
(DMT152 - A1DBE11A330A1X)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMD82

 

 

100% Denmark Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: DMT143
(DMT142 has been ended)
• G½ mechanical connection
• 4…20 mA
• Analog output scaling -80…+20 °C Td
• Alarm LED set point off
• Pressure setting for optimized accuracy 5 bar
• 3 m cable
• Weight:
  - ISO G1/2” threaded version : 90g
  - NPT G1/2” threaded version : 100 g

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70-B0A6A3B1
- Rechargable MI70 Indicator with AC-Adapters
- DMP74A dewpoint probe  Td = -40....+60°C 
- Two-Pressure Sampling Cell with Coil DSC74C
-  Carrying case MI70CASE3 (light grey weatherproof hard plastic
- English manual

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Correct: DM70-B3B0A3B1 (DM70 - B3B0A3B1)
(DM70B3B0A3B10)

 

 

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19729HM
LiCl Salt Bag 11%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19730HM
MgCl2 Salt Bag 33%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19731HM
NaCl Salt Bag 75%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19732HM
K2SO4 Salt Bag 97%RH

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

The correct code: HMT330 - 4H0B105BCAE100A0CAEABA1

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

DMT143 - N1C1A1D4A0ASX (we had to adjust the given configuration a bit)
• NPT ½’’ thread mechanical connection
• 4…20 mA
• Analog output scaling -80…+20 °C Td
• Alarm LED set point off
• Pressure setting for optimized accuracy 7 bar
• 5 m cable

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

HMP155 - A2GB11A0A1A1B0A

 

 

100% FINLAND Origin

Vaisala Vietnam

Model: MM70 - C1A1A5A0X0B2B0(MM70C1A1A5A0X0B2B0)

This code consisting of:
Indicator with UK AC-Adapter 
Probe MMP78 including special sensor for  fluids 
MI70LINK software with USB cable 
aw + T + ppm,  specific transformer oil type, oil type must be specified
1.9 meter + extension cable 10m 
MI70CASE4 Weather-proof plastic case for indicator and the probe 
User´s Guide MM70 in English

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct code: HMT330 - 3G0A001BCAC100A01ACBAA1
(HTM333GOA001 BC100A01ACBAA1)

 

 

100% FINLAND Origin

Vaisala Vietnam

Model: PTB110-4A0AB(PTB1104A0AB)

 

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: 221150-DAKBAAAAA
Calibration Services for HMT330
221150 – DAKBAAAAA

nland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Moisture and Temperature Transmitter for Oil MMT162-C1DBB0AA60A1X
Transmitter type: Metal housing, NPT 1/2" thread
Analog output + RS-485 as standard: 4...20mA
Sensor protection: Stainless steel grid filter, standard
Cable for analog output and power supply: 2 m (6.6 ft) cable, M8 threaded connector, 90° angle
Package: Cardboard single package
User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Moisture and Temperature Transmitter for Oil MMT162-C1DBB0AA60A1X
Transmitter type: Metal housing, NPT 1/2" thread
Analog output + RS-485 as standard: 4...20mA
Sensor protection: Stainless steel grid filter, standard
Cable for analog output and power supply: 2 m (6.6 ft) cable, M8 threaded connector, 90° angle
Package: Cardboard single package
User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Code:HMT3307S0A011BBAB120A0AACBAA
(HMT3307S0A01BBAB120A0AACBAA)
Humidity and Temperature Transmitter 
Cable length: 2 m cable =) Cuộn tròn được
Parameters: RH+T, Signal output : 4... 20 mA.
Power supply: 10..35 VDC, 24 VAC with galvanic isolation,  
Option for module slot 1: RS-485 serial interface (galvanically isolated)
Cable bushings: Cable gland M20 x 1.5
Humidity sensor type: General purpose and high chemical concentrations HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting DRW010281SP
Installation kit for probe: Duct installation kit, item: 210697

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: D08A-24TS2

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Hand-Held Humidity and Temperature Meter with HM42PROBE
Code: HM42

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HM40A1AB
HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
Probe: Standard probe (directly attached HMP113)
Batteries: Alkaline batteries, Package: Standard
User's guide language: English

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Moisture and Temperature Transmitter for Oil MMT162-C1DBB0AA60A1X
Transmitter type: Metal housing, NPT 1/2" thread
Analog output + RS-485 as standard: 4...20mA
Sensor protection: Stainless steel grid filter, standard
Cable for analog output and power supply: 2 m (6.6 ft) cable, M8 threaded connector, 90° angle
Package: Cardboard single package
User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Part No.: HMT360-1A22BCC1A7BA5A10
Humidity and Temperature Transmitter
Parameters: RH+T, Display on transmitter cover
Number of analog output: 2 analog output channels (Ch1 + Ch2)
Interface cable connection: Cable gland M20x1.5 for cable diameters 7.5 ... 12 mm, Ex certification and issuer: TIIS (Japan)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Fixed Price Repair for DMT340 Transmitter 
Part no. DMT340SERV

Note: Sorry but the DRW221587  is not a sales item.  If it is question of a broken transmitter which would need a new probe, you should contact our Service Center  for repair of the instrument
(Probe (5m, +180C) DRW221587)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

The Online Store Standard Humidity Calibration 6 points

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

The Analog output calibration

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

The Online Store Standard Humidity Calibration 6 points

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

The Analog output calibration

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct code: HMP110 C15A0C1A0
(HMP110 - C15A0C5A0)
0…5 V
CH1 RH
CH2 T -40…+80’C
Plastic grid with filter
HUMICAP180R sensor
No probe cable
Noted: Order code is C15A0C1A0 if no need cable

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Vaisala DRYCAP® Dewpoint TransmitterDMT242 - A1A1A2J 
DMT242-A1A1A2J 
(DMT242)
consist of: 
Td Range  -80...+20C Td  4...20mA
No Cable, Connector Only
Pressure setting 1 bar abs
Sensor protection Stainless Steel Sintered Filter (37um)
No PC accessories 
Sampling Cell, Swagelok 1/4" Male Connectors, DMT242SC2 
Useer’s guide in Japanese
The price includes a traceable calibration certificate for each unit.

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Replaced by: HM41 
Note: The manufacturing of the HM34C Meter has been terminated . And the model is replaced with a new generation product family HM40, , nearest replacement is the model HM41.
(Code: HM34C)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

The spare probe
Model: HMP75

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HM70 - F4D1A0AB -  
consist of :

-MI70 Indicator with rechargeable battery (all AC adapters)
-Probe HMP77 for  RH 0....100 % and temperatures -70....+180 °C  (also other probe models available, please see the datasheet and order form)
-English manual              
(Vaisala HM70
1. Màn hình hiển thị MI70 Indicator
SL: 1
2. Dây nối sensor loại Probes: HMP77 
SL: 1
3. Sensor : Humicap 180RC (chemical purge, sensor preheat)
SL: 3 )

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: Humicap180RC
Note: Please note that the unit must always be recalibrated after sensor change.
The price includes a traceable calibration certificate for each unit.

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HM40 – A1AB 

HM40-A1AB

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

The Probe
Model: HMP77

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Correct: DM70-B5B2A0B1 (DM70 - B5B2A0B1)
- Rechargable MI70 Indicator with AC-Adapters
- MI70Link ( pc software + USB cable) 
- DMP74B dewpoint probe  Td = -60....+20°C 
- DSC74 Sampling cell with quick connect fitting
- carrying case 
- English manual 
(DM70B5B2A3B1)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 19729HM
LiCl Salt Bag 11%RH
(Vaisala 19729HM)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 19730HM
MgCl2 Salt Bag 33%RH
(Vaisala 19730HM)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 19731HM
NaCl Salt Bag 75%RH
(Vaisala 19731HM)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 19732HM
K2SO4 Salt Bag 97%RH
(Vaisala 19732HM)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Humicap sensor 180 15578HM
(sensor Humicap 180)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: Humicap sensor 180 15578HM 
The 229010HM is not available with this part number, its spare part code is that 15778HM
(Sensor Intercap 229010HM)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

DM70 Hand-Held Dewpoint Meter for Spot-Checking Applications
Code: DM70 - B5B1A3B1 (DM70 B 5 B 1 A 3 B 1)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

 

 

 

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Moisture and Temperature Transmitter for Oil MMT162-C1DBB0AA60A1X
Transmitter type: Metal housing, NPT 1/2" thread
Analog output + RS-485 as standard: 4...20mA
Sensor protection: Stainless steel grid filter, standard
Cable for analog output and power supply: 2 m (6.6 ft) cable, M8 threaded connector, 90° angle
Package: Cardboard single package
User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

 

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR