Đại lý Unitronics Vietnam,Bộ điều khiển Vision 130 Unitronics,Unitronics Vietnam,Vision 130 Unitronics,Bộ điều khiển Vision 130,Unitronics Programmable logic controller Vision 130/ Bộ điều khiển Vision 130 Unitronics

Đại lý Unitronics Vietnam,Bộ điều khiển Vision 130 Unitronics

Unitronics Programmable logic controller Vision 130/ Bộ điều khiển Vision 130 Unitronics

Unitronics Programmable logic controller Vision 130/ Bộ điều khiển Vision 130 Unitronics

https://www.unitronicsplc.com/vision-series-vision130/

  • Tên thiết bị:  Bộ điều khiển Vision 130 Unitronics

  • Mã đặt hàng: V130 Unitronics

  • Nhà sản xuất: Unitronics

Mô tả sản phẩm:

Bộ điều khiển logic lập trình (PLC) mạnh mẽ, có kích thước bằng lòng bàn tay với màn hình đồ họa LCD 2,4 inch đen trắng tích hợp, bàn phím và cấu hình I/O tích hợp, mở rộng lên đến 256 I/O.

Đặc tính sản phẩm

  • Bộ nhớ ứng dụng : Logic ứng dụng: 512K • Hình ảnh: 256K • Phông chữ: 128K

  • Thời gian quét:  20µ giây trên 1K của ứng dụng điển hình

  • Thuận toán bộ nhớ :4096 cuộn dây, 2048 thanh ghi, 256 số nguyên dài (32-bit), 64 từ kép (32-bit không dấu), 24 float, 192 bộ định thời (32-bit), 24 bộ đếm

Các thuận toán không thể giữ lại bổ sung: 1024 bit X, 512 số nguyên X, 256 số nguyên dài X, 64 từ kép X

  • Bảng dữ liệu: Dữ liệu RAM động 120K (tham số công thức, nhật ký dữ liệu, v.v.), lên tới 256K dữ liệu cố định

  • Thẻ SD (Micro) Lưu trữ nhật ký dữ liệu, Lịch sử báo động, Bảng dữ liệu, Dữ liệu xu hướng, xuất sang Excel / Sao lưu Ladder, HMI & OS, sao chép PLC

  • Các tính năng nâng cao:  vẽ đồ thị bất kỳ giá trị nào và hiển thị trên HMI / Hệ thống quản lý cảnh báo tích hợp / Thư viện chuỗi: chuyển đổi ngôn ngữ HMI ngay lập tức

USC-B5-TA30

Unistream PLC B5 TA30

USC-B5-R38

Unistream PLC B5 R38

USC-B5-T42

Unistream PLC B5 T42

USC-B10-B1

Unistream PLC B10 B1

USC-B10-T24

Unistream PLC B10 T24

USC-B10-TR22

Unistream PLC B10 TR22

USC-B10-RA28

Unistream PLC B10 RA28

USC-B10-TA30

Unistream PLC B10 TA30

USC-B10-R38

Unistream PLC B10 R38

USC-B10-T42

Unistream PLC B10 T42

UAC-CB-01CAN

UniStream CB Com 1xCANbus

UAC-CB-01RS2

UniStream CB Com 1xRS232

UAC-CB-01RS4

UniStream CB Com 1xRS485

USL-050-B05

Unistream 5" light Panel

USL-070-B05

Unistream 7" light Panel

US7-B5-B1

Unistream PLC+HMI B5 7" B1

US7-B5-T24

Unistream PLC+HMI B5 7" T24

US7-B5-TR22

Unistream PLC+HMI B5 7" TR22

US7-B5-RA28

Unistream PLC+HMI B5 7" RA28

US7-B5-TA30

Unistream PLC+HMI B5 7" TA30

US7-B5-R38

Unistream PLC+HMI B5 7" R38

US7-B5-T42

Unistream PLC+HMI B5 7" T42

US7-B10-B1

Unistream PLC+HMI B10 7" B1

US7-B10-T24

Unistream PLC+HMI B10 7" T24

US7-B10-TR22

Unistream PLC+HMI B10 7" TR22

US7-B10-RA28

Unistream PLC+HMI B10 7" RA28

US7-B10-TA30

Unistream PLC+HMI B10 7" TA30

US7-B10-R38

Unistream PLC+HMI B10 7" R38

US7-B10-T42

Unistream PLC+HMI B10 7" T42

US5-B5-B1

Unistream PLC+HMI B5 5" B1

US5-B5-T24

Unistream PLC+HMI B5 5" T24

US5-B5-TR22

Unistream PLC+HMI B5 5" TR22

US5-B5-RA28

Unistream PLC+HMI B5 5" RA28

US5-B5-TA30

Unistream PLC+HMI B5 5" TA30

US5-B5-R38

Unistream PLC+HMI B5 5" R38

US5-B5-T42

Unistream PLC+HMI B5 5" T42

US5-B10-B1

Unistream PLC+HMI B10 5" B1

US5-B10-T24

Unistream PLC+HMI B10 5" T24

US5-B10-TR22

Unistream PLC+HMI B10 5" TR22

US5-B10-RA28

Unistream PLC+HMI B10 5" RA28

US5-B10-TA30

Unistream PLC+HMI B10 5" TA30

US5-B10-R38

Unistream PLC+HMI B10 5" R38

US5-B10-T42

Unistream PLC+HMI B10 5" T42

UAC-CX-01CAN

UniStream CX Com 1xCANbus

UAC-CX-01RS2

UniStream CX Com 1xRS232

UAC-CX-01RS4

UniStream CX Com 1xRS485

UAG-CX-XKP125

UniStream CX IO Exp.Kit 1.25m

UAG-CX-XKP300

UniStream CX IO Exp.Kit 3m

UAG-CX-XKPL600

UniStream CX IO Exp. Long Kit 6m

UAG-CX-XKPL1200

UniStream CX IO Exp.Kit 12m

UAG-CX-XKPL1500

UniStream CX IO Exp.Long Kit 15m

UAG-CX-XKPL2000

UniStream CX IO Exp.Long Kit 20m

UAG-CX-XKPL3000

UniStream CX IO Exp.Long Kit 30m

USP-070-B08

UniStream 7” HMI PANEL B08

USP-070-B10

UniStream 7” HMI PANEL B10

USP-104-B10

UniStream 10.4” HMI PANEL

USP-104-M10

UniStream 10.4” M.Touch HMI PANL

USP-156-B10

UniStream 15.6” HMI PANEL

USC-P-B10

UniStream CPU-FOR-PANEL

UAC-01RS2

UniStream Com 1xRS232

UAC-02RS2

UniStream Com 2xRS232

UAC-02RSC

UniStream Com 1xRS232 + 1xRS485

UAG-XK125

UniStream IO Exp. Kit 1.25m

UAG-XK300

UniStream IO Exp. Kit 3m

UAG-XKP125

UniStream IO Exp.Kit 1.25m+P.Sup

UAG-XKP300

UniStream IO Exp.Kit 3m+P.Supply

UAG-XKPL600

UniStream IO Exp. Long Kit

UAG-XKPL1200

UniStream IO Exp. Long Kit 12m

UAG-XKPL1500

UniStream IO Exp. Long Kit 15m

UAG-XKPL2000

UniStream IO Exp. Long Kit 20m

UAG-XKPL3000

UniStream IO Exp. Long Kit 30m

UIA-0006

UniStream IO, 6AO,NO ISO, 24V

UIA-0402N

UniStream IO, 4AI,2AO,NO ISO,24V

UIA-0800N

UniStream IO, 8AI,NO ISO

UIA-0800NH

UniStream IO, 8AI,NO ISO HART

UID-1600

UniStream IO 16DI,24V

UID-0016R

UniStream IO 16RO,24V

UID-0016T

UniStream IO 16TO,24V

UID-0808R

UniStream IO 8DI,8RO,24V

UID-0808T

UniStream IO 8DI,8TO,24V

UID-0808THS

UniStream IO DIx8+TOx8,HS,24V

UID-W1616R

UniStream IO Wide 16DI,16RO,24V

UID-W1616T

UniStream IO Wide 16DI,16TO,24V

UIS-04PTN

UniStream IO, 4PT100

UIS-04PTKN
 

UniStream IO, 4PT1000

UIS-08TC

UniStream IO, 8TC, 24V

UIS-WCB1 

UniStream IO Combo,14I+12O,24V

UIS-WCB2

UniStream IO Combo,14I+12O,24V

V1210-T20BJ

V1210 COLOR OPLC,12.1",TOUCH,NoB

V1040-T20B

V1040 COLOR OPLC,10.4" ,TOUCH

V700-T20BJ

V700-T20BJ COLOR OPLC,7",TOUCH

V570-57-T34

V570 COLOR OPLC,TFT5.7",BUILDIO

V570-57-T20B

V570 COLOR OPLC,WL,5.7",TOUCH

V560-T25B

V560 COLOR OPLC,WL,5.7,KEY,TOUCH

V530-53-B20B

V530 GRAPHIC OPLC,5.7" B/W TOUCH

V290-19-B20B

V290B GRAPHIC OPLC,5.7"

V280-18-B20B

VISION 280B GRAPHIC OPLC

V230-13-B20B

VISION 230B GRAPHIC OPLC

V200-18-E1B

IO MODULE,16/10 IN/RELAY OUT,ISO

V200-18-E2B

IO MODULE,16/14 IN/OUT,ISO, ANA

V200-18-E3XB

IO MODULE,18/17IN/OUT,4UNI/AN,IS

V200-18-E4XB

IO MODULE,18/17IN/TOUT,4UN/AN,IS

V200-18-E5B

IO MODULE,18/17IN/TOUT,4AIN,IS

V200-18-E6B

IO MODULE,18/17I/O,2UNIV,3AN,2AO

V200-18-E46B

IO MODULE,ISO 18/17I/O,9ANA,2AO

V200-18-E62B

IO MODULE,ISO 30/30IN/OUT,2ANA

V200-19-RS4

RS232/485 card for V200

V200-19-ET2

ETHERNET card for V200

V200-19-RS4-X

RS232/485 card for V200,Isolated

V430-J-B1

V430-B1,OPLC,4.3" ,NO I/O

V430-J-R34

V430-R34,4.3",22/12 IO,2A

V430-J-RA22

V430-RA22,4.3",12/8 IO

V430-J-RH2

V430-RH2,4.3",12I,2A,6R(HS)

V430-J-RH6

V430-RH6,4.3" 6I,2A,6R (HS)

V430-J-T2

V430-T2,4.3",12/12 I/O,2A

V430-J-T38

V430-T38,4.3",22/16 IO

V430-J-TA24

V430-TA24,4.3",12/10 IO

V430-J-TR34

V430-TR34,4.3",22/12 IO,2A

V430-J-TRA22

V430-TRA22,4.3",12/8 IO

V350-35-B1

V350 OPLC,3.5" ,NO I/O

V350-J-B1

V350J-B1,OPLC,3.5" ,NO I/O

V350-35-R34

V350-R34 OPLC,3.5",22I,2A,12R

V350-J-R34

V350J-R34 OPLC,3.5",22I,2A,12

V350-35-RA22

V350-RA22 OPLC,3.5",12/8 IO

V350-J-RA22

V350J-RA22 OPLC,3.5",12/8 IO

V350-35-T2

V350-T2 OPLC 3.5",12I,2A,12O

V350-J-T2

V350J-T2,OPLC,3.5",12I,2A,12O

V350-35-T38

V350-T38 OPLC,3.5",22/16 IO

V350-J-T38

V350J-T38,OPLC,3.5",22/16 IO

V350-35-TA24

V350-TA24 OPLC,3.5",12/10 IO

V350-J-TA24

V350J-TA24,OPLC,3.5",12/10 IO

V350-S-TA24

V350-TA24 OPLC,3.5",12/10 IO,WT

V350-35-TR6

V350-TR6 OPLC 3.5",6A,2T,6R,6D

V350-J-TR6

V350J-TR6 OPLC 3.5",6A,2T,6R,6D

V350-J-TR20

V350J-TR20 OPLC,3.5,2A,2T,6R,10D

V350-35-TR20

V350-TR20 OPLC,3.5",2A,2T,6R,10D

V350-35-TR34

V350-TR34 OPLC,3.5",22I,2A,8R,4T

V350-J-TR34

V350J-TR34 OPLC,3.5",22/12 IO,2A

V350-35-TRA22

V350-TRA22 OPLC,3.5",12/8 IO

V350-J-TRA22

V350J-TRA22,OPLC,3.5",12/8 IO

V350-JS-TA24

V350J-TA24,OPLC,3.5",12/10 IO,WT

V130-33-B1

V130-B1 OPLC,WL DIS,NO IO

V130-J-B1

V130J-B1 OPLC,WL DIS,NO IO

V130-33-R34

V130-R34 OPLC,WL DIS,22I,2A,12R

V130-J-R34

V130J-R34 OPLC,WL DIS,22I,2A,12R

V130-33-RA22

V130-RA22 OPLC,WL DIS,12/8 IO

V130-J-RA22

V130J-RA22 OPLC,WL DIS,12/8 IO

V130-33-T2

V130-T2 OPLC,WL DIS,12I,2A,12O

V130-J-T2

V130J-T2 OPLC,WL DIS,12I,2A,12O

V130-33-T38

V130-T38 OPLC,WL DIS,22I,16O,2A

V130-J-T38

V130-T38J OPLC,WL DIS,22I,16O,2A

V130-33-TA24

V130-TA24 OPLC,WL DIS,12/10 IO

V130-J-TA24

V130J-TA24 OPLC,WL DIS,12/10 IO

V130-33-TR6

V130-TR6 OPLC,WL DIS 6A,2T,6R,6D

V130-J-TR6

V130J-TR6 OPLC,WLDIS 6A,2T,6R,6D

V130-33-TR20

V130-TR20 OPLC,WL DIS,12/8 IO

V130-J-TR20

V130-TR20J OPLC,WL DIS,12/8 IO

V130-33-TR34

V130-TR34 OPLC,WL DIS,22/12 IO

V130-J-TR34

V130J-TR34 OPLC,WL DIS,22/12 IO

V130-33-TRA22

V130-TRA22 OPLC,WL DIS 12/10 IO

V130-J-TRA22

V130J-TRA22 OPLC,WL DIS 12/10 IO

V120-22-R1

V120-22 OPLC ,10/6 IO,1 ANA

V120-22-R34

V120 OPLC,2x16 DISPLAY, 22/12IO

V120-22-R2C

V120-22 OPLC,10/6IO,2AN,CAN

V120-22-R6C

V120-22 OPLC,6/6 IO,6 AN,CAN

V120-22-RA22

V120-22 OPLC,12/10 IO, 2 UNIV

V120-22-T1

V120-22 OPLC,12/12IO

V120-22-T38

V120-22 OPLC,22/16 IO

V120-22-T2C

V120-22 OPLC,12/12IO,2AN,CAN

V120-22-UA2

V120-22 OPLC,12/10IO,2/2 AN

V120-22-UN2

V120-22 OPLC,12/12IO,2 UNIV

V100-17-CAN

MODULE,CANbusINTERFACE FORV130

V100-S-CAN

MODULE,CANbus FOR V130/V350,WT

V100-17-ET2

MODULE,ETHERNET FOR Vxxx

V100-S-ET2

MODULE,ETHERNET FOR V130/V350,WT

V100-17-PB1

MODULE,PROFIBUS FOR V130/350

V100-17-RS4

MODULE,RS485 FOR V130

V100-17-RS4X

MODULE,ISOLATED RS485 FOR V130

V130-33-SL1

V130 Slide Kit

SM35-J-R20

SM35-R20,3.5",12/8 I/O,2A,1HS

SM35-J-RA22 

SM35-J-RA22,3.5",12/8 IO

SM35-J-T20

SM35-T20,3.5",12/8 I/O,2A,3HS

SM35-J-TA22

SM35-J-TA22,3.5",12/8 I/O,2A,3HS

SM43-J-R20

SM43-R20,4.3",12/8 I/O,2A,1HS

SM43-J-RA22

SM43-J-RA22,4.3",12/8 IO

SM43-J-T20

SM43-T20,4.3",12/8 I/O,2A,3HS

SM43-J-TA22

SM43-TA22,4.3",12/8 I/O,2A,3HS

SM70-J-R20

SM70-J-R20,7.0",12/8 I/O,2A,EMC

SM70-J-RA22

SM70-J-RA22,7.0",12/8 I/O,2A

SM70-J-T20

SM70-J-T20,7.0",12/8 I/O,2A

SM70-J-TA22

SM70-J-TA22,7.0",12/8 I/O,2A

JZ20-UN20 

JAZZ,Di 2X16,13/7IO,AI/O,USB

JZ20-J-UN20 

JAZZ-J,Di 2X16,13/7IO,AI/O,USB

JZ20-J-T40

JAZZ-J,Disp 2X16,20/20 IO,AN,USB

JZ20-R10

JAZZ OPLC,Disp2X16,6IN 4Rout,USB

JZ20-J-R10

JAZZ-J ,Disp2X16,6IN 4Rout,USB

JZ20-R16

JAZZ OPLC,Disp2X16,10/6IO,AN,USB

JZ20-J-R16

JAZZ-J ,Disp2X16,10/6IO,AN,USB

JZ20-J-R16HS

JAZZ-J,Disp2X16,10/6IO,AN,HS,US

JZ20-R31

JAZZ OPLC,Di 2X16,20/11IO,AN,USB

JZ20-J-R31

JAZZ-J ,Di 2X16,20/11IO,AN,USB

JZ20-T10

JAZZ OPLC,Disp2X16,6IN 4Tout,USB

JZ20-J-T10

JAZZ-J ,Disp2X16,6IN 4Tout,USB

JZ20-T18

JAZZ OPLC,Disp2X16,10/8IO,AN,USB

JZ20-J-T18

JAZZ-J ,Disp2X16,10/8IO,AN,USB

JZ20-T40

JAZZ ,Disp 2X16,20/20 IO,AN,USB

JZ20-J-T40

JAZZ-J,Disp 2X16,20/20 IO,AN,USB

JZ20-J-T20HS

JAZZ-J,Disp2X16,10/8IO,AN,HS,USB

JZ20-UA24

JAZZ,Di 2X16,15/9IO,AI/O,USB

JZ20-J-UA24

JAZZ-J,Di 2X16,15/9IO,AI/O,USB

JZ-PRG

Jazz Programming Kit

JZ-RS4

RS232/RS485 COM Port Kit

MJ20-ET1 

Jazz add-on module Ethernet port

MJ20-JZ-SL1

Jazz Slide Kit

MJ20-MEM1

Program Cloner Add-on Module

USB2-CAB200

USB COMMUNICATION CABLE,2m

M91-2-R1

M91,2x16DISP,10/6IO,1AN

M91-2-R34

M91 OPLC, 2x16 DISPLAY, 22/12 IO

M91-2-R2C

M91 OPLC,2x16, 10/6IO,2ANA,CAN

M91-2-R6C

M91,OPLC,2x16, 6/6 IO,6 ANA,CAN

M91-2-T1

M90 OPLC,2x16DIS.12/12IO

M91-2-T38

M91 OPLC, 2x16 DISPLAY, 22/16 IO

M91-2-T2C

M91 OPLC,2x16,12/12IO,2ANA,CAN

M91-2-RA22

M91 OPLC, 2x16,12/10 IO, 2 UNIV

M91-2-UA2

M91 OPLC, 2x16, 12/10 IO,AN I/O

M91-2-UN2

M90 OPLC, 2x16, 12/12IO,2UNIV

M90-T

M90 OPLC, 24VDC, 8/6 IO

M90-TA2-CAN

M90-TA2-CAN

M90-19-B1A

M90-19-B1A

EX-A2X

Expansion adapter,Isolated

EX-RC1

REMOTE I/O ADAPTER

EXF-RC15

EXP FINAL, REMOTE CANBUS, 9/6 IO

EX90-DI8-RO8

8 in / 8 out digital module

IO-DI16

16 digital inputs module

IO-DI8-RO4

8 in / 4 out digital module

IO-DI8-RO8

8 in / 8 R.out digital module

IO-DI8-TO8

8 in / 8 out digital module

IO-RO8

8 relay outputs module

IO-RO16

16 relay outputs module

IO-DI8-RO4-L

8 in / 4 out digital module 12V

IO-DI8-RO8-L

8 in/8 R.out 12V digital module

IO-DI8-TO8-L

8 in / 8 out digital module 12V

IO-DI16-L

16 digital inputs module (12V)

IO-RO8L

8 relay outputs module 12V

IO-RO16-L

16 relay outputs module 12V

IO-TO16

16 digital outputs module

IO-DI8ACH

220/110VAC 8in Digital module

IO-AI4-AO2

4 in / 2 out analog module

IO-AI8

8 Analog Input module

IO-AO6X

6 Isolated analog outputs module

IO-ATC8

8 TC/analog inputs module

IO-PT400

4 PT100/NI100 inputs module

IO-PT4K

4 PT1000/NI1000 inputs module,r

IO-LC1

1 Loadcell,2 output exp. module

IO-LC3

3 Loadcells,2 output exp. module

EX-D16A3-RO8

XL-EXP,ADPTER,3AI,8RO

EX-D16A3-TO16

XL-EXP,ADPTER,16I,3AI,16O

IO-D16A3-RO16

XL-EXP,16I,3AI,16RO

IO-D16A3-TO16

XL-EXP,16I,3AI,16TO

GSM-KIT-16J

KIT,MODEM GPRS,CINTERION ,BGS2T

GSM-KIT-17J-3G

KIT,MODEM GPRS,CINTERION ,EHS6T

MJ10-22-CS28

CABLE,GM29-PC,DB9M-DB9F,1.8m

MJ10-22-CS32

CABLE,WAVECOM-PC,DB15M-DB9F,2m

UAP-24V24W

P.SUPPLY,24V,1A,Made In China

UAP-24V60W

P.SUPPLY,24V,2.5A,Made In China

UAP-24V96W

P.SUPPLY,24V,4A,Made In China

M90-19-R4

RS232 to RS422/RS485 converter

MJ10-22-CS35 

CABLE,CONVERTER,USB to SERIAL

MJ10-22-CS65

Cable Set V230/V260/V280

MJ10-22-CS66

RS485 cable for M91 / V120

GW-BAC1

BACnet to Modbus Gateway

GW-KNX1

KNX to Modbus Gateway

EXL-CAB050

CABLE,XL-EXP-PLC,RJ45-RJ45,0.5m

EXL-CAB100

CABLE,XL-EXP-PLC,RJ45-RJ45,1m

EXL-CAB200

CABLE,XL-EXP-PLC,RJ45-RJ45,2m

EXL-CAB295

CABLE,XL-EXP-PLC,RJ45-RJ45,2.95m

EXL-CAB400

CABLE,XL-EXP-PLC,RJ45-RJ45,4m

EXL-CAB500

CABLE,XL-EXP-PLC,RJ45-RJ45,5m

EXL-CAB600

CABLE,XL-EXP-PLC,RJ45-RJ45,6m

EXL-CAB1000

CABLE,XL-EXP-PLC,RJ45-RJ45,10m

EXL-CAB1200

CABLE,XL-EXP-PLC,RJ45-RJ45,12m

EXL-CAB2000

CABLE,XL-EXP-PLC,RJ45-RJ45,20m

UNI-DEMO-CASE

UNITRONICS DEMONSTRATION CASE

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

SALE ANS Việt Nam:

  thuyho@anssgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0911472255 

 

================================================================= ===

Bấm xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng  tại Việt Nam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng UNITRONICS tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây