Bently Nevada Vietnam,Interconnect Cable 16710-35 Bently Nevada

100% China Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/15-05-05-00
 Power Supplies

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 9200-01-01-10-00
 Two-Wire Velocity Seismoprobe Transducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-080-01-00
 3300 XL Standard Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330104-00-06-10-02-00
 3300 XL 8mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-90-00
 3300 XL Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/22-01-01-00
 Transient Data Interface Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/45-01-00
 Position Monitor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/50-01-00
 Tachometer Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/32-01-00
 4-Channel Relay Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/53M-03-00
 Electronic Overspeed Detection System
 Note: code hàng này đã ngưng sản xuất, chỉ còn stock 1 pc tại kho supplier, nếu hết stock không có sản phẩm thay thế

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330901-00-40-10-02-CN
 Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 21000-33-10-00-069-04-02
 Proximity Probe Housing Assemblies

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330105-02-12-05-02-CN
 Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330980-71-CN
 Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330105-02-12-10-02-00
 Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330901-00-90-10-02-CN
 Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330930-060-02-CN
 Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 16710-35
 Interconnect Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-080-01-CN
 Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-X1-CN
 MOD : 145004-20
 Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-X1-CN
 MOD : 143416-12
 Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/61-01-CN
 Temperature Monitors

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Bently Nevada tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây