Vega Vietnam,Cảm biến rada PSSR68.XXE1F2HANAX Vega 

VEGAPULS 68

Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids

Khu vực ứng dụng
Việc lựa chọn mở rộng các phụ kiện và vật liệu của quy trình cho phép sử dụng trong phạm vi nhiệt độ và áp suất khắc nghiệt.
VEGAPULS 68 là một cảm biến radar để đo liên tục các chất rắn dạng khối cũng trong các điều kiện quy trình khó khăn và với phạm vi đo lớn. Cảm biến lý tưởng để đo mức trong các silo cao, boongke lớn, máy nghiền đá và trong lò. VEGAPULS 68 với các phiên bản và vật liệu ăng ten khác nhau là giải pháp tối ưu cho hầu như tất cả các ứng dụng và quy trình. Thông qua dải nhiệt độ và áp suất rộng, cảm biến có thể được sử dụng phổ biến và cho phép lập kế hoạch đơn giản.
Lợi ích của bạn
Tính khả dụng của nhà máy cao, vì không bị hao mòn và bảo dưỡng
Hoạt động không cần bảo trì thông qua nguyên tắc đo không tiếp xúc
Đo lường đáng tin cậy không phụ thuộc vào hơi, bụi và tiếng ồn

VEGAPULS C 11

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS 11

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS 64

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGFLEX 81

TDR sensor

Cảm biến TDR

FIBERTRAC 31

Radiation-based sensor

Cảm biến dựa trên bức xạ

VEGABAR 28

Pressure sensor

Cảm biến áp suất

VEGABAR 29

Pressure sensor

Cảm biến áp suất

VEGABAR 38

Pressure sensor

Cảm biến áp suất

VEGABAR 39

Pressure sensor

Cảm biến áp suất

VEGABAR 82

Pressure transmitter

Máy phát áp suất

VEGABAR 81

Pressure transmitter

Máy phát áp suất

VEGADIF 85

Differential pressure sensor

Cảm biến áp suất

VEGAPULS 21

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS 31

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS C 21

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS C 22

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS C 23

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS 61

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS 62

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS 63

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS 65

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS 66

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGFLEX 83

TDR sensor

Cảm biến TDR

VEGFLEX 86

TDR sensor

Cảm biến TDR

VEGASON S61

Ultrasonic sensor

Thiết bị cảm biến sóng siêu âm

VEGASON 61

Ultrasonic sensor

Thiết bị cảm biến sóng siêu âm

VEGASON 62

Ultrasonic sensor

Thiết bị cảm biến sóng siêu âm

VEGABAR 86

Submersible pressure transmitter

Máy phát áp suất

VEGABAR 87

Submersible pressure transmitter

Máy phát áp suất

FIBERTRAC 32

Radiation-based sensor

Cảm biến dựa trên bức xạ

SOLITRAC 31

Radiation-based sensor

Cảm biến dựa trên bức xạ

VEGAMAG 81

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS Air 23

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS Air 41

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULS Air 42

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPOINT 11

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

VEGAPOINT 21

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

VEGASWING 61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

POINTRAC 31

Radiation-based sensor

Cảm biến dựa trên bức xạ

VEGACAP 64

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGAPOINT 23

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

VEGASWING 51

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

VEGASWING 63

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

VEGASWING 66

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

VEGACAP 62

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 63

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 65

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 66

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 69

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 27

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 98

Conductive level switch

Công tắc mức dẫn điện

VEGAKON 61

Conductive level switch

Công tắc mức dẫn điện

VEGAKON 66

Conductive level switch

Công tắc mức dẫn điện

EL 1

Conductive probe

Đầu dò dẫn điện

EL 3

Conductive probe

Đầu dò dẫn điện

EL 4

Conductive probe

Đầu dò dẫn điện

EL 6

Conductive probe

Đầu dò dẫn điện

EL 8

Conductive probe

Đầu dò dẫn điện

VEGAMIP R61

Microwave barrier

Tấm chắn vi sóng

VEGAMIP R62

Microwave barrier

Tấm chắn vi sóng

VEGASWING 53

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

VEGAVIB 61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

VEGAWAVE 61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

VEGACAP 64

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGAVIB S61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

VEGAWAVE S61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

VEGAVIB 62

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

VEGAVIB 63

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

VEGAWAVE 61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

VEGAWAVE 63

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

VEGACAP 62

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 63

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 65

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 66

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 67

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 25

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGACAP 98

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

VEGAMI R61

Microwave barrier

Tấm chắn vi sóng

VEGAMI R62

Microwave barrier

Tấm chắn vi sóng

VEGAPULS 69

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAFLEX 82

Radar sensor

Cảm biến Rađa

FIBERTRAC 31

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULX 21

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VEGAPULX 69

Radar sensor

Cảm biến Rađa

FX83.IXBPOXHXAMXX

 

 

PS63.XXPAEHAMXX

 

 

PS69.IXBXCCHXAMAXX

 

 

WE63.XXBGDRKNX

Power supply

Bộ nguồn

B86.ACDDAXAGBHXKIWAX

 

 

WL52.XXX4ATD1DD1X

 pressure transmitter

Máy phát áp suất

DIS82.AXHKIMACX

 

 

WE61.XXANDRKMX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

PS68.XXEFCHH8MAX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

PSSR68.XXE1F2HANAX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

SCAN693.XXE

Controller

Bộ điều khiển

PS68.XXEFCHH8MAX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

SWING61.XXNAVXNRL

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

PULSSR68.XXEGD2HKMAX

Radar Level Meter

Cảm biến Rađa

PS61.CXBXXHKMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

SN61.XXAGVDMXX

Ultrasonic Level Sensor

Thiết bị cảm biến sóng siêu âm

SWING61.XXCAPXPCL

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

SN61.XXAGHKNXX

Level Sensor

Cảm biến mức

MET624.XXX

Controller

Bộ điều khiển

PS69.AXCSDAHXANAXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

CP65.XXKGSRKMX

Capacitive cable probe

 

PSSR68.XXEGD2BRMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

PS69.AXCFBABXDMXXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

WL52.XXA4ALD1DC1X

sensor

Cảm biến

SN61.XXANHANAX

Ultrasonic Sensor

Cảm biến

VB63.XXBGDCKMX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

SWING61.XAGBVXMRX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

WE61.XXANDRKNX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

PS66.XXDFC2HKMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

PS68.XXEGD2HAMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

PS67.XXBXXHAMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

PS69.AXBXXCHXAMAXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

PS69.AXCSCABXDMXXM

Radar sensor

Cảm biến Rađa

B28.XXXXDUA4SZB

Pressure transmitter

Máy phát áp suất

PS68.XXE1H2HANAK

Radar sensor

Cảm biến Rađa

FX82.AXFTIFBXDMAX

TDR sensor

Cảm biến

VB63.XXBGDCKMX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

PS68.XXK104HAMXK

Radar sensor

Cảm biến

SN63.XXABHKMAX

Ultrasonic sensor

Cảm biến

VB61.GXACATVMX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

WL52 XXA4AKD1BD1X

pressure transmitter

Máy phát áp suất

MET381.XX

Controller

Bộ điều khiển

WAVES61.EXX2RA

level switch

Công tắc mức

B83.AXLDTG5SZXKIMAX

pressure transmitter

Máy phát áp suất

PS69.AXCFCAHXAMKXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

PS31.XXXXXGMHB

Radar sensor

Cảm biến Rađa

VB61.GXAGDTAMX

level switch

Công tắc mức

PS67.XXBFKBDMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

WE63.XXAGDRAMX

level sensor

Cảm biến

PS69.AXCSAAHXKDKXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

PS64.AXTTCAHXAMXXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

PS69.AXCSAAHXKMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

SCAN693.XXE

Controller

Bộ điều khiển

SN62.XXAGHKMXX

Ultrasonic sensor

Cảm biến

WL52.XXA4AMD1ED1X

pressure transmitter

Máy phát áp suất

PS61.XXAGPHKMAX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

SN62.XXAGHANAX

Ultrasonic sensor

Cảm biến

B86.AXBDAPJGDHXAIMXX

pressure transmitter

Máy phát áp suất

 

100% EU Origin

Vega Vietnam

Code: PSSR68.XXE1F2HANAX
 Description: Radar sensor

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng VEGA tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây