Dynisco Vietnam,Máy phát áp suất TPT4636-10M-6/30 Dynisco

Mô hình lấp đầy thủy ngân
PT4604 - PT4624 - TPT4634
PT4606 - PT4626 - TPT4636
DYN-X-MA - DYN-X-V
ECHO-MA4 - ECHO-VT1
MDT460F - MDT461F - TDT 463F
MDT420F - MDT422F - TDT432F
Mô hình không chứa thủy ngân
PT4194 - PT4195 - PT4196
VERT-MA4 - VERT-VT1 - VERT-VT2
Ép phun
PT4654XL - PT4655XL - PT4656XL
PT4674 - PT4675 - PT4676
4-20mA với SIL2
DYN-X-MA-SIL2
PT4604-SIL2 - PT4624-SIL2 - TPT4634-SIL2
MDT460F-SIL2 - MDT461F-SIL2 - TDT463F-SIL2
MDT420F-SIL2 - MDT422F-SIL2 - TDT432F-SIL2

 

DYNISCO#

Verified Replacement

OUTPUT

PRESSURE

DESCRIPTION

DATASHEET

PT4604-3M-6

MT104P3MSS

4-20mA

0-3,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+NO-Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT4604-5M-6

MT104P5MSS

4-20mA

0-5,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+NO-Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT4604-7.5M-6

MT104P7.5MSS

4-20mA

0-7,500psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+NO-Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT4604-10M-6

MT104P10MSS

4-20mA

0-10,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+NO-Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT424-3M-6/18

MT204P3MSS

4-20mA

0-3,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+18"Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT424-5M-6/18

MT204P5MSS

4-20mA

0-5,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+18"Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT424-7.5M-6/18

MT204P7.5MSS

4-20mA

0-7,500psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+18"Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT424-10M-6/18

MT204P10MSS

4-20mA

0-10,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+18"Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT4624-3M-6/30

MT234P3MSS

4-20mA

0-3,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+30"Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT4624-5M-6/30

MT234P5MSS

4-20mA

0-5,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+30"Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT4624-7.5M-6/30

MT234P7.5MSS

4-20mA

0-7,500psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+30"Flex

MT Melt Pressure Transmitters

PT4624-10M-6/30

MT234P10MSS

4-20mA

0-10,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+30"Flex

MT Melt Pressure Transmitters

TPT4634-3M-6/18

MTJ04P3MSS

4-20mA

0-3,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+18"Flex + T/C-J

MT Melt Pressure Transmitters

TPT4634-5M-6/18

MTJ04P5MSS

4-20mA

0-5,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+18"Flex + T/C-J

MT Melt Pressure Transmitters

TPT4634-7.5M-6/18

MTJ04P7.5MSS

4-20mA

0-7,500psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+18"Flex + T/C-J

MT Melt Pressure Transmitters

TPT4634-10M-6/18

MTJ04P10MSS

4-20mA

0-10,000psi

1/2-20 UNF, 6pin, 6"Stem+18"Flex + T/C-J

MT Melt Pressure Transmitters

 

100% USA Origin

Dynisco
 Vietnam

Model: TPT4636-10M-6/30
 Pressure Transmitter

100% USA Origin

Dynisco
 Vietnam

Model: PT4626-10M-6/18
 Pressure Transmitter

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Dynisco tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây