Noratel Vietnam,Máy biến áp 3-060-231020 / SU231C-400230 Noratel

SU231C-400230 - ISOLATING TRANSFORMERS

SU231C-400230

Máy biến áp cách ly / điều khiển một pha mở được thiết kế và thử nghiệm theo EN61558-2-4. Các cuộn dây được cách điện riêng biệt và được bảo vệ chống bụi, độ ẩm và ăn mòn thông qua việc ngâm tẩm hoàn toàn trong vecni tôi luyện nhiệt. Được sản xuất theo DNV, Lloyds đăng ký vận chuyển và các quy định của Bureau Veritas bao gồm nhiệt độ môi trường xung quanh 45 ° C. Thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt cố định, dễ dàng lắp vào tủ hoặc tổng đài. Mặc dù máy biến áp được bảo vệ chống tiếp xúc không tự nguyện với các bộ phận mang điện, nó vẫn phải được lắp trong vỏ bọc. Vỏ tấm kim loại được thiết kế đặc biệt (SUK) theo yêu cầu. Các mô hình được thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu. Máy biến áp phải được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch trong quá trình lắp đặt.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE

SU231C-400230

PHASES

1

FREQUENCY

47 - 63 Hz

PRIMARY VOLTAGE

400 - 415 - 440 V

SECONDARY VOLTAGE

230 V

SECONDARY CURRENT

15,6 A

POWER

3600 VA

TYPE OF PROTECTION

IP00

 DIMENSIONS

WIDTH

210 mm

DEPTH

180 mm

HEIGHT

250 mm

WEIGHT

41,4 kg

 ORDERING INFORMATION

ARTICLE NO

3-060-231020

EAN NO

5703451006809

 

100% EU Origin

Noratel Vietnam

Artnr.: 3-060-231020
 Type: SU231C-400230
 Power: 3600VA
 Primary: 400-415-440VAC
 Secondary: 230VAC
 Transformer

 

 

Products

Model

Weight (kg)

Brand 

Safety isolating transformers 

SU60A

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU60B

0.8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU66A

0.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU66B

1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU78A

1.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU78B

1.5

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU84A

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU84B

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU96A

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU96B 

2.8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU96C

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU120A

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU120B

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU120C

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU150A

8.1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU150B 

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU150C

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU174B

14.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU174C

19.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU195A

18.6

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU195C

25.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU231B 

35.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SU231C

41.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL84A

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL84B

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL96B

2.8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL96C

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL120A

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL120B

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL120C

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL150A

8.1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL150B

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL150C

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL192C

22.5

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL192D

27.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUL192E

28.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS60A

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS66A

0.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS66B

1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS78A 

1.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS78B

1.5

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS84B

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS96B

2.8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS96C

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS120A

4.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS120B

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS120C

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS150A

7.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS150B

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS150C

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS174B

14.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUS174C

19.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUC60B-230/24

0.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUC66B-230/24

1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUC84B-230/24

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUC96B-230/24

2.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUC96C-230/24

3.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUC96C-230/24

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

SUC120A-230/24

3.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

FR60B

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

FR78B

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

FR84B

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

FR96B

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

FR96C

4.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

FR120B

5.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF66A-22012-GS

1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF66B-22012-GS

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF78A-22012-GS

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF84A-22012-GS

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF84B-22012-GS

2.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF96B-22012-GS

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF96C-22012-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF96CH-22012-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF120C-22012-GS

8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF42-2,5

 

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF66A-22017-GS

1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF78A-22017-GS

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF78A-22018-GS

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF84B-22018-GS

2.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF24-1

1.1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF48-2

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF60-2,5B

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF66A-22024-GS

1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF66B-22024-GS

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF78A-22024-GS

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF84A-22024-GS

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF84B-22024-GS

2.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF96B-22024-GS

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF96C-22024-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF96CH-22024-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF120C-22024-GS

8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF150B-22024-GS

12

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF150C-22024-GS

12

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF78A-22032-GS

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF84B-22032-GS

2.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF96C-22032-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF120C-22032-GS

8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF150C-22032-GS

14.8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF150CH-22032-GS

14.8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF66B-2204248-GS

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF84B-2204248-GS

2.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF96C-2204248-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF120C-2204248-GS

8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

LF150C-2204248-GS

14.8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

EP300-10

4.1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

EP480-20

7.9

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

EP960-40

14.8

Noratel Vietnam, Noratel

DIN-RAIL TRANSFORMERS

PDS10-21224-M2P

0.4

Noratel Vietnam, Noratel

DIN-RAIL TRANSFORMERS

PDS24-21224-M3P

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

DIN-RAIL TRANSFORMERS

PDS40-21224-M3P

0.8

Noratel Vietnam, Noratel

DIN-RAIL TRANSFORMERS

PDS63-21224-M6P

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

HLT20712

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

HLT21512

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

HLT20724

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

HLT21524

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

HLT23024

3.8

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

KLM140-12

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

KLM150-12/12

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

KLM350-12

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

KLM140-24

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

KLM150-24/24

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

KLM350-24

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

KLM630-24/24

8.4

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

T147U-405P

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

T157U-406P

2.5

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

T179U-407P

4.1

Noratel Vietnam, Noratel

Safety isolating transformers 

T193U-409P

7.7

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

105/1-EK

1.45

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

200/1-EK

3.25

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

300/1-EK

3.75

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

200/2-K

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

200/3-K

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

200/4-K

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

200/6-K

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

300/3-K

4.3

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

300/4-K

4.3

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

300/6-K

4.3

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

200/1-KSA

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

300/1-KSA

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

LF 24-2

1.1

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

LF 50-4

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

LF 60-5

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

LF 120-10

3.6

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

LF 150-12

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

LF 200-16

4.1

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

LF 240-20B

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

LF 300-24B

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

LF 480-42

8

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

HPM 120/1-KT

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

LIGHTING TRANSFORMERS

HPM 70/1-KT

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU78A-230115

1.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU84B-230115

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU96B-230115

2.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU96C-230115

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU120B-230115

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU120C-230115

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU150B-230115

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU150C-230115

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU174C-230115

19.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU195C-230115

25.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU66A-230230

0.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU78A-230230

1.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU78B-230230

1.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU84B-230230

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU96B-230230

2.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU96C-230230

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU120B-230230

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU120C-230230

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU150B-230230

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU150C-230230

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU174C-230230

19.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU195C-230230

25.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU231C-230230

41.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU120B-400230

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU120C-400230

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU150B-400230

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU150C-400230

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU174C-400230

19.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU195C-400230

25.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU231C-400230

41.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU120C-660230

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU150B-660230

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU150C-660230

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU174C-660230

19.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU195C-660230

25.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SU231C-660230

41.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL84A-234230

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL84B-234230

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL96B-234230

2.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL96C-234230

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL120A-234230

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL120B-234230

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL120C-234230

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL150A-234230

8.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL150B-234230

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL150C-234230

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL192C-234230

22.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL192D-234230

27.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL192E-234230

28.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL84A-460230

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL84B-460230

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL96B-460230

2.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL96C-460230

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL120A-460230

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL120B-460230

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL120C-460230

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL150A-460230

8.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL150B-460230

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL150C-460230

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL192C-460230

22.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL192D-460230

27.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL192E-460230

28.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL84A-500230

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL84B-500230

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL96B-500230

2.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL96C-500230

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL120A-500230

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL120B-500230

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL120C-500230

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL150A-500230

8.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL150B-500230

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUL150C-500230

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS78B-400230

1.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS84B-400230

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS96B-400230

2.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS96C-400230

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS120A-400230

4.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS120B-400230

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS120C-400230

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS150B-400230

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS150C-400230

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS78B-500230

1.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS84B-500230

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS96B-500230

2.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS96C-500230

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS120B-500230

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS120C-500230

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS150B-500230

9.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

SUS150C-500230

13.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR60B-230115

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR78B-230115

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR84B-230115

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96B-230115

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96C-230115

4.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR120B-230115

5.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR60B-230230

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR78B-230230

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR84B-230230

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96B-230230

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96C-230230

4.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR120B-230230

5.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR60B-400115

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR78B-400115

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR84B-400115

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96B-400115

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96C-400115

4.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR120B-400115

5.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR60B-400230

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR78B-400230

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR84B-400230

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96B-400230

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96C-400230

4.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR120B-400230

5.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR60B-460230

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR78B-460230

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR84B-460230

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96B-460230

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96C-460230

4.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR120B-460230

5.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR60B-660230

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR78B-660230

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR84B-660230

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96B-660230

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR96C-660230

4.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING / CONTROL TRANSFORMER

FR120B-660230

5.9

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 4.0

35

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 5.0

42

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 6.3

48

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 8.0

55

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 10.0

72

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 12.5

90

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 16.0

100

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 20.0

128

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 30.0

149

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 40.0

167

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 50.0

202

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 63.0

246

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 80.0

286

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 100.0

373

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

2LT 125.0

435

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LS28LI-115

35

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF66B-22115-GS

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF84A-22115-GS

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF84B-22115-GS

2.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF96C-22115-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF96CH-22115-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF120C-22115-GS

8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF150B-22115-GS

12.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF150C-22115-GS

15.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF66B-22230-GS

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF84A-22230-GS

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF84B-22230-GS

2.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF96C-22230-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF96CH-22230-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF120C-22230-GS

8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF150B-22230-GS

12.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF150C-22230-AS

14.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF150C-22230-GS

15.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF66B-44230-GS

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF84A-44230-GS

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF84B-44230-GS

2.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF96C-44230-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF96CH-44230-GS

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF120C-44230-GS

8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF150B-44230-GS

12.6

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF150C-44230-GS

15.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF78A-22230-GY

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF84B-22230-GY

2.5

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF96C-22230-GY

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF120C-22230-GY

8

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

LF150C-22230-GY

15

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

KLM350-230

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

KLM630-230

8.4

Noratel Vietnam, Noratel

ISOLATING TRANSFORMER

KLM1500-230

13.5

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP23

3LT0.63-230/400-23

13

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP24

3LT1.25-230/400-23

21

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP25

3LT2.50-230/400-23

34

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP26

3LT4.00-230/400-23

45

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP27

3LT6.30-230/400-23

63

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP28

3LT10.0-230/400-23

66

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP29

3LT12.5-230/400-23

96

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP30

3LT16.0-230/400-23

122

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP31

3LT20.0-230/400-23

148

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP32

3LT25.0-230/400-23

170

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP33

3LT30.0-230/400-23

212

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP34

3LT40M25-230/400-23

                        187

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP35

3LT50M25-230/400-23

                        225

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP36

3LT63M25-230/400-23

                        258

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP37

3LT80M25-230/400-23

                        317

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP38

3LT100M25-230/400-23

                        380

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP39

3LT125M25-230/400-23

                        452

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP40

3LT160M25-230/400-23

                        550

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP41

3LT200M25-230/400-23

                        635

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP42

3LT250M25-230/400-23

                        977

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP43

3LT315M25-230/400-23

                    1,100

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP44

3LT400-230/400-23

                    1,100

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP45

3LT500-230/400-23

                    1,260

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP46

3LT630-230/400-23

                    1,474

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP47

3LT6.30-400/230-23

63

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP48

3LT10.0-400/230-23

66

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP49

3LT12.5-400/230-23

96

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP50

3LT16.0-400/230-23

122

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP51

3LT20.0-400/230-23

148

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP52

3LT25.0-400/230-23

170

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP53

3LT30.0-400/230-23

212

Noratel Vietnam, Noratel

3-PHASE-TRANSFORMERS, IP54

3LT25.0-230/400-54

196

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

20kVA 3LT40M25-230/400-dYN11-54

187

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

25kVA 3LT40M25-230/400-dYN11-54

187

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

40kVA 3LT63M25-230/400-dYN11-54

TBA

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

50kVA 3LT80M25-230/400-dYN11-54

305

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

63kVA 3LT100M25-230/400-dYN11-54

361

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

80kVA 3LT125M25-230/400-dYN11-54

460

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

100kVA 3LT160M25-230/400-dYN11-54

 

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

3LT160-230/400-54

695

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

3LT200-230/400-54

800

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

3LT250-230/400-54

1012

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

3LT315-230/400-54

1150

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

3RT6.3LI-230/400-dYN11-66

 

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

3RT10LI-230/400-dYN11-66

 

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

3RT12.5LI-230/400-dYN11-66

 

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

BS 4.0

31

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

BS 6.3

40

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

BS 8.0

48

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

BS 10.0

52

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU60A-41

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU66A-42

0.7

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU66B-43

1

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU84B-45

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU96C-46

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU84B-96

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU96C-97

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU120B-98

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU66A-77

0.7

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU66A-79

0.7

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU78A-81

1.2

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU84B-82

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU96C-83

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU120B-84

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU120C-85

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU84B-96

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU96C-97

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU66A-77

0.7

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU66A-79

0.7

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU78A-81

1.2

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU84B-82

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU96C-83

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU120B-84

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU120C-85

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU96C-10

3.5

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU120A-11

 

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU120B-12

5.1

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

SU120C-13

6.6

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

LFA150-04

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

LFA157-04

2.6

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

LFA179-04

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

LFA193-04

7.8

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

LFA218-04

15.1

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

LFA36-01

1.2

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

LFA157-01

2.6

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

LFA179-01

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

LFA193-01

7.8

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

LFA218-01

15.1

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

A157-151P

2.5

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

A179-152P

4.1

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

A193-154P

8

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

A218-156P

15

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

A147-181P

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

A157-182P

2.5

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

A179-183P

4.2

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

A193-184P

7.7

Noratel Vietnam, Noratel

Autotransformer

A218-186P

15

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT020-2006

0.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT050-2006

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT080-2006

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT020-2010

0.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT050-2010

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT080-2010

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT120-2010

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT020-1011

0.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT050-1011

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT100-1011

1.1

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT020-2012

0.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT050-2012

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT080-2012

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT120-2012

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT160-2012

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT020-2015

0.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT050-2015

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT080-2015

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT120-2015

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT160-2015

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT200-2015

2.1

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT020-2018

0.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT050-2018

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT080-2018

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT120-2018

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT160-2018

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT200-2018

2.1

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT250-2018

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT300-2018

2.7

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT050-2022

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT080-2022

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT120-2022

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT160-2022

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT020-2024

0.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT050-2024

0.6

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT080-2024

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT120-2024

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT160-2024

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT200-2024

2.1

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT250-2024

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT300-2024

2.7

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT080-2030

0.9

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT120-2030

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT160-2030

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT250-2030

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT300-2033

2.7

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT120-2035

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT160-2035

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT200-2035

2.1

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT250-2038

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT300-2038

2.7

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT200-2042

2.1

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT250-2042

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT300-2042

2.7

Noratel Vietnam, Noratel

Toroidal transformers

RT160-2045

1.8

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 2-400

1.1

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 4-400

2.3

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 6-400

2.4

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 10-400

2.5

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 16-400

3.6

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 20-400

3.8

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 25-400

4

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 35-400

6.5

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 40-400

7

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 50-400

9.5

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 63-400

11

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 80-400

13.5

Noratel Vietnam, Noratel

Reactors / Chokes 

3MCH 100-400

14.5

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LF30-2,5DC

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LF100-8DC

4.3

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LF150-12DC

4.3

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LF240-20DC

6.8

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DSD24-22012M6P

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DSD48-22024M6P

1.4

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

SUSL-K066B

1.1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

SUSL-K078C

1.6

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

SUSL-K084B

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

SUSL096B

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

SUSL096C

3.9

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

SUSL120B

5.4

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

SUSL120C

6.9

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

SUSL150B

10. 6

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LFRC66B2012-GS

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LFRC66B2024-GS

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LFRC84B2024-GS

1.5

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LFRC96C2024-GS

2.5

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LFRC96CK2024-GS

3.2

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

12RC30C

1.2

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

12RC60C

3

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

12RC120C

3.3

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

12RC180C

6.5

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

12RC240C

9.3

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC30C

1.1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC50C

1.2

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC75C

1.6

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC120C

3.6

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC240C

5.3

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC360C

8.6

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC480C

11

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC30C400

1.1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC50C400

1.2

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC75C400

1.6

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC120C400

3.6

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC240C400

5.3

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC360C400

8.6

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

24RC480C400

11

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

HAS8-5

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

HAS9-6

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

HAS14-9

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

HAS12-12

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

HAS14-14

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

HAS14-15

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

HAS12-24

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

HAS17-24

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

HAS14-28

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LFS30-14

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LFS24-24B

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

LFS38-24

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DSS24-23024

1.3

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

AMR1-12/10

0.06

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

AMR2-12/24

0.13

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

AMR3-12/32

0.19

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

AMR4-12/54

0.19

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

AMR1-24/10

0.06

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

AMR2-24/24

0.13

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

AMR3-24/36

0.19

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

AMR4-24/60

0.19

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

AMR5-24LS/91

0.19

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA05-05

0.115

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA10-05

0.12

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA18-05

0.15

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRAN30-05

0.29

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRAN60-05A

0.36

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA05-12

0.115

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA10-12

0.12

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA18-12

0.15

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRAN30-12

0.29

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRAN60-12

0.36

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRAN120-12A

0.86

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA05-15

0.115

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA10-15

0.12

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA18-15

0.15

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA05-24

0.115

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA10-24

0.12

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA18-24

0.15

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRAN30-24

0.29

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRAN60-24

0.36

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA100-24A

0.43

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA120-24A

0.86

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA240-24A

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA300-24A

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA480-24A

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA30-48

0.29

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA60-48

0.36

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA120-48

0.86

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA240-48A

1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

DRA480-48A

1.9

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

WRA 120-24

0.8

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

WRA 240-24

1.1

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

WRA 480-24

1.7

Noratel Vietnam, Noratel

DC-power supplies

WRA 960-24

3.3

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

LF230-ISO

8

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

LF460-ISO

8

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

LF690-ISO

15

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SDT 1000

22

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SDT 1500

29

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SDT 2300

36

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SDT 2300

42

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SDT 3300

49

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SDT 5000

55

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

ISO 1-20

52

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 4.0 / ISO 4.0

65

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 6.3 / ISO 6.3

83

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 10 / ISO 10

148

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 16 / ISO 16

171

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 20 / ISO 20

216

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 30 / ISO 30

249

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 40 / ISO 40

281

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 50 / ISO 50

330

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 63 / ISO 63

330

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 80 / ISO 80

415

Noratel Vietnam, Noratel

attenuation isolating transformers

SST 100 / ISO 100

486

Noratel Vietnam, Noratel

Medical transformers

IMED 300

3.6

Noratel Vietnam, Noratel

Medical transformers

IMED 1000

11.2

Noratel Vietnam, Noratel

Medical transformers

IMEDe 150

3

Noratel Vietnam, Noratel

Medical transformers

IMEDe 300

4.5

Noratel Vietnam, Noratel

Medical transformers

IMEDe 600

9

Noratel Vietnam, Noratel

Medical transformers

IMEDe 1000

14

Noratel Vietnam, Noratel

Medical transformers

IMEDe 2000

21

Noratel Vietnam, Noratel

Medical transformers

ELG/ 9-059-000010

0.4

Noratel Vietnam, Noratel

Medical transformers

MLI-1000

0.1

Noratel Vietnam, Noratel

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Noratel tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây