ADFweb Vietnam,Bộ chuyển đổi HD67509-B2 ADFweb

HD67509-B2  ADFweb Converter Bộ chuyển đổi

Thông số kỹ thuật ADFweb HD67509-B2:

Cổng: 1xRS485; 1xEthernet

Giao thức Modbus TCP Modbus TCP slave

Giao thức RS485 DMX512

Tốc độ dữ liệu Modbus TCP 10/100 Base-T Autosensing tự động

Tốc độ dữ liệu DMX 250 kbps

Đầu nối Modbus TCP RJ45

Đầu nối DMX khối thiết bị đầu cuối 3way 5mm

Nguồn điện 8..24V AC; 12..35V DC

Đầu nối nguồn điện 2way 5mm khối thiết bị đầu cuối

Nhiệt độ hoạt động -40 ° đến + 85 ° (-40 ° F đến + 185 ° F)

Kích thước 71x60x95 (DxWxH)

Trọng lượng khoảng 200g

Sửa chữa cơ khí 35mm DIN Rail montage

Phần mềm SW67509

MÃ ĐƠN HÀNG: HD67509-B2

HD67517-B2 ADFweb Converter Bộ chuyển đổi

# HD67517-B2 #ADFweb Vietnam #Bochuyendoi #Converter

Thông số kỹ thuật HD67517-B2 ADFweb:

Cổng: 2xRS485; 1xEthernet

Giao thức Modbus Modbus Slave

Giao thức DMX DMX512

Tốc độ dữ liệu Modbus lên đến 115200 bps

Tốc độ dữ liệu DMX 250 kbps

Đầu nối Modbus khối thiết bị đầu cuối 3way 5mm

Đầu nối DMX khối thiết bị đầu cuối 3way 5mm

Nguồn điện 8..24V AC; 12..35V DC

Đầu nối nguồn điện 2way 5mm khối thiết bị đầu cuối

Nhiệt độ hoạt động -40 ° đến + 85 ° (-40 ° F đến + 185 ° F)

Kích thước 36x60x95 (DxWxH)

Trọng lượng khoảng 200g

Sửa chữa cơ khí 35mm DIN Rail montage

Phần mềm SW67517

MÃ ĐƠN HÀNG: HD67517-B2

Tham khảo thêm code sản phẩm khác của hãng!!!!!!

 

No.

Item

Series

Vietnam Brand

1

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

2

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

3

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67290 - CAN / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

4

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

5

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

6

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

7

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

8

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

9

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

10

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67002 - CANopen / Modbus

ADF Web Vietnam

11

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

12

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

13

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

14

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67502 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

15

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

16

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

17

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

18

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus

ADF Web Vietnam

19

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus

ADF Web Vietnam

20

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67038-2 - Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

21

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

22

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive)

ADF Web Vietnam

23

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive)

ADF Web Vietnam

24

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

25

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67590 - EtherNet/IP / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

26

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

27

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

28

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67238 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

29

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67033 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

30

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67034 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

31

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

32

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

33

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67212 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

34

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

35

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

36

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67050 -J1939 / Modbus 

ADF Web Vietnam

37

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

38

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

39

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

40

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

41

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67021 -M-Bus / 232 

ADF Web Vietnam

42

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

43

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

44

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

45

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

46

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus  

ADF Web Vietnam

47

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

48

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master

ADF Web Vietnam

49

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter

ADF Web Vietnam

50

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus  

ADF Web Vietnam

51

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

52

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

53

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

54

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

55

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

56

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

57

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

58

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

59

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

60

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67045 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

61

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67561 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

62

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67562 -PROFIBUS / 232  

ADF Web Vietnam

63

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave  

ADF Web Vietnam

64

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

65

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial

ADF Web Vietnam

66

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

67

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

68

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

69

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

70

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

71

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

72

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67324-B2-E-232-2GB 

ADF Web Vietnam

73

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67932 - RS232 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

74

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67733-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

75

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67734-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

76

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

77

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67116 - 485 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

78

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

79

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

80

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67511 - CAN / Modbus  

ADF Web Vietnam

81

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

82

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

83

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67012 - CAN / Modbus  

ADF Web Vietnam

84

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

85

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

86

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

87

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

88

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

89

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67502 - CANopen / Modbus   

ADF Web Vietnam

90

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

91

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

92

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

93

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

94

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

95

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67038-2 -Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

96

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

97

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232  

ADF Web Vietnam

98

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485  

ADF Web Vietnam

99

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

100

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67590 - EtherNet/IP / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

101

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

102

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter 

ADF Web Vietnam

103

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

104

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

105

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67238 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

106

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67035 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

107

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67036 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

108

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

109

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

110

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67212 -J1939 / Modbus 

ADF Web Vietnam

111

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

112

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

113

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67050 -J1939 / Modbus 

ADF Web Vietnam

114

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67022 -M-Bus / 485 

ADF Web Vietnam

115

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

116

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

117

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

118

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

119

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  

ADF Web Vietnam

120

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

121

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

122

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

123

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

124

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

125

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

126

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

127

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

128

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67045 -PROFIBUS / 485 

ADF Web Vietnam

129

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67561 -PROFIBUS / 485  

ADF Web Vietnam

130

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67562 -PROFIBUS / 485 

ADF Web Vietnam

131

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

132

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

133

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67119 - USB / Rs485

ADF Web Vietnam

134

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus

ADF Web Vietnam

135

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

136

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial (automitive)

ADF Web Vietnam

137

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

138

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

139

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master  

ADF Web Vietnam

140

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

141

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

142

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

143

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

144

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67324-B2-E-485-2GB - Datalogger Modbus over RS485

ADF Web Vietnam

145

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67932 - RS485 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

146

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67733-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

147

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67734-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

148

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

149

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67116 - 485 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

150

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67501-422-A1 -– RS232/RS422 / Modbus - Converter 

ADF Web Vietnam

151

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67521-422-A1 -– RS232/RS422 / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

152

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67507-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter 

ADF Web Vietnam

153

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

154

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67733-4-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

155

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67734-4-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

156

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232 

ADF Web Vietnam

157

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

158

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67112 - Modbus Datalogger Master 

ADF Web Vietnam

159

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67113 - Modbus Datalogger Slave 

ADF Web Vietnam

160

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67123 - Datalogger Modbus/JBus Slave 

ADF Web Vietnam

161

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-232-xGB - Datalogger Modbus over RS232 

ADF Web Vietnam

162

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-485-xGB - Datalogger Modbus over RS485 

ADF Web Vietnam

163

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-232-2GB - Datalogger Modbus over RS232 

ADF Web Vietnam

164

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-485-2GB - Datalogger Modbus over RS485 

ADF Web Vietnam

165

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

166

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

167

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67238 -232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

168

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67033 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

169

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67034 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

170

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

171

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

172

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

173

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

174

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67035 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

175

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67036 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

176

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67072-B2 - RS232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

177

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67073-B2 - RS485 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

178

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67074-B2 - USB / Optic Fiber  

ADF Web Vietnam

179

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

180

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

181

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

182

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

183

 Analyzers /Sniffers-CAN tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

184

 Analyzers /Sniffers-CAN tools

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN

ADF Web Vietnam

185

 Analyzers /Sniffers-CAN tools

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN

ADF Web Vietnam

186

 Analyzers /Sniffers-CAN Open tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer/Scanner CANopen 

ADF Web Vietnam

187

 Analyzers /Sniffers-DeviceNet tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

188

 Analyzers /Sniffers-Ethernet tools

|_ HD67316-E-A1 -Analyzer/Sniffer CAN

ADF Web Vietnam

189

 Analyzers /Sniffers-J1939 tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

190

 Analyzers /Sniffers-M-bus tools

|_ HD67031 -Analyzer/Sniffer/Scanner M-Bus 

ADF Web Vietnam

191

 Analyzers /Sniffers-M-bus wireless tools

|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters

ADF Web Vietnam

192

 Analyzers /Sniffers-NMEA 2000 tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

193

 Analyzers /Sniffers-USB tools

|_ HD67316-U-D1 -Analyzer/Sniffer CAN

ADF Web Vietnam

194

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

195

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

196

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67290 - CAN / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

197

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

198

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

199

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

200

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

201

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

202

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

203

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

204

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

205

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

206

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

207

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

208

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

209

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

210

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67038-2 -Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

211

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

212

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

213

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 

ADF Web Vietnam

214

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

215

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - converter

ADF Web Vietnam

216

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

217

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67238 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

218

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67033 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

219

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67034 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

220

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

221

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

222

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67212 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

223

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67050 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

224

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

225

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

226

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67021 -M-Bus / 232 

ADF Web Vietnam

227

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

228

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

229

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

230

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

231

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

232

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

233

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

234

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

235

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

236

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter

ADF Web Vietnam

237

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

238

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

239

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

240

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

241

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

242

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

243

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

244

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

245

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

246

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67045 -PROFIBUS / 232

ADF Web Vietnam

247

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67561 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

248

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67562 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

249

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

250

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67932 - RS232 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

251

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67733-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

252

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67734-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

253

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67116 - 485 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

254

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

255

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

256

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

257

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

258

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus

ADF Web Vietnam

259

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus

ADF Web Vietnam

260

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

261

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

262

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

263

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

264

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

265

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67502 - CANopen / Modbus

ADF Web Vietnam

266

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

267

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

268

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

269

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

270

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

271

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

272

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67038-2 -Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

273

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

274

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

275

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 

ADF Web Vietnam

276

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

277

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

278

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

279

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67238 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

280

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67035 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

281

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67036 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

282

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485

ADF Web Vietnam

283

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

284

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67212 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

285

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

286

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

287

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67050 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

288

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67022 -M-Bus / 485 

ADF Web Vietnam

289

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

290

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

291

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

292

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

293

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

294

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

295

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

296

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

297

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

298

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

299

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

300

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

301

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

302

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

303

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

304

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

305

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67045 -PROFIBUS / 485

ADF Web Vietnam

306

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67561 -PROFIBUS / 485

ADF Web Vietnam

307

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67562 -PROFIBUS / 485

ADF Web Vietnam

308

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

309

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

310

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67119 - USB / Rs485

ADF Web Vietnam

311

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter

ADF Web Vietnam

312

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67932 - RS485 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

313

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67733-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

314

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67734-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

315

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67677-IP - BACNet IP Slave / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

316

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67717-IP - BACNet IP Master / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

317

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67678-IP - BACNet/IP Slave / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

318

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67718-IP - BACNet/IP Master / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

319

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67680-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

320

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67681-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

321

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67721-IP - BACNet/IP Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

322

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter

ADF Web Vietnam

323

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

324

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter

ADF Web Vietnam

325

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

326

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67682-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

327

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

328

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

329

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

330

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67056-IP - BACNet/IP Slave / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

331

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter 

ADF Web Vietnam

332

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67086-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

333

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

334

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

335

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

336

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

337

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

338

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

339

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67683-IP - BACNet/IP Slave / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

340

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67723-IP - BACNet/IP Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

341

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67685-IP - BACNet/IP Slave / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

342

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67725-IP - BACNet/IP Master / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

343

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

344

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

345

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

346

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67B81-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

347

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

348

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

349

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

350

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

351

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67722-IP - BACNet/IP Master / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

352

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter 

ADF Web Vietnam

353

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter 

ADF Web Vietnam

354

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67832-IP-B2 - BACnet/IP Master / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

355

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67833-IP-B2 - BACnet/IP Slave / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

356

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67677-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

357

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67717-MSTP - BACNet MS/TP Master / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

358

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67678-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

359

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67718-MSTP - BACNet MS/TP Master / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

360

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67680-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

361

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67681-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

362

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67721-MSTP - BACNet MS/TP Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

363

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67682-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

364

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

365

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

366

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

367

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67056-MSTP - BACNet MS/TP Slave / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

368

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67086-MSTP - BACnet MS/TP Slave / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

369

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

370

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

371

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

372

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

373

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

374

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

375

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67683-MSTP - BACNet MS/TP Slave / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

376

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67723-MSTP - BACNet MS/TP Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

377

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67685-MSTP - BACNet MS/TP Slave / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

378

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67725-MSTP - BACNet MS/TP Master / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

379

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67675-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

380

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67676-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

381

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

382

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67B81-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

383

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

384

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

385

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67716-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

386

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

387

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67722-MSTP - BACNet MS/TP Master / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

388

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter

ADF Web Vietnam

389

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

390

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

391

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67677 - BACNet / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

392

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67717 - BACNet Master/ CAN Converter 

ADF Web Vietnam

393

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67181 - CAN Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

394

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

395

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

396

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67221 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter

ADF Web Vietnam

397

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

398

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB 

ADF Web Vietnam

399

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet 

ADF Web Vietnam

400

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67042 - CANopen / CAN  

ADF Web Vietnam

401

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD674-A031 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

402

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67235 - DeviceNet / CAN

ADF Web Vietnam

403

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

404

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

405

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

406

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

407

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

408

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67513 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

409

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67413 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

410

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67181F - Optic Fiber / CAN

ADF Web Vietnam

411

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

412

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

413

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

414

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

415

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB 

ADF Web Vietnam

416

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet 

ADF Web Vietnam

417

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

418

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67047 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

419

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67439 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

420

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67011 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

421

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

422

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67411 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

423

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67012 - Modbus / CAN  

ADF Web Vietnam

424

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus  

ADF Web Vietnam

425

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67514 - Modbus TCP / CAN 

ADF Web Vietnam

426

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

427

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

428

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67515 - Modbus TCP / CAN 

ADF Web Vietnam

429

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

430

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67250 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

431

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

432

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67606 -PROFINET / CAN

ADF Web Vietnam

433

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67B73 -PROFINET Master / CAN

ADF Web Vietnam

434

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67418 - PROFINET / CAN (automotive)

ADF Web Vietnam

435

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67552 -PROFIBUS / CAN

ADF Web Vietnam

436

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67577 -PROFIBUS / CAN  

ADF Web Vietnam

437

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67416 - CAN / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

438

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67417 - CAN / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

439

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67181 - Repeater/Isolator/Extender CAN

ADF Web Vietnam

440

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

441

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

442

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

443

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

444

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

445

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

446

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67390-U-D1 - CAN / USB  

ADF Web Vietnam

447

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67701-C -CAN / Optic Fiber  

ADF Web Vietnam

448

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67702-C -CAN / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

449

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67155 - CAN / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

450

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67420 - CAN / SNMP  

ADF Web Vietnam

451

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67171 - CAN / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

452

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67449 - CAN / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

453

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

454

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

455

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67678 - BACNet / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

456

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67718 - BACNet Master/ CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

457

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67042 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

458

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD674-A031 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

459

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67221 - CANopen, Repeater and Data Filter  

ADF Web Vietnam

460

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

461

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

462

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

463

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

464

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67121 - CANopen Bridge 

ADF Web Vietnam

465

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67134 - DeviceNet / CANopen 

ADF Web Vietnam

466

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67153 - DeviceNet / CANopen 

ADF Web Vietnam

467

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

468

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

469

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / CANopen 

ADF Web Vietnam

470

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67503 - Ethernet / CANopen 

ADF Web Vietnam

471

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet

ADF Web Vietnam

472

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

473

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

474

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67117F - Optic Fiber / CANopen

ADF Web Vietnam

475

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67221F -Optic Fiber / CANopen, with Data Filter

ADF Web Vietnam

476

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

477

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

478

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

479

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67150 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

480

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67438 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

481

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67051 - M-Bus / CANopen

ADF Web Vietnam

482

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67001 - Modbus / CANopen 

ADF Web Vietnam

483

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67002 - Modbus / CANopen  

ADF Web Vietnam

484

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

485

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

486

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

487

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67502 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

488

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67504 - Modbus TCP / CANopen 

ADF Web Vietnam

489

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67505 - Modbus TCP / CANopen 

ADF Web Vietnam

490

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

491

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67250 - NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

492

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

493

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67551 - PROFIBUS Slave / CANopen

ADF Web Vietnam

494

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67571 - PROFIBUS Master/ CANopen

ADF Web Vietnam

495

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67426 - PROFIBUS Master / CANopen  

ADF Web Vietnam

496

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67427 - PROFIBUS Slave/ CANopen  

ADF Web Vietnam

497

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67607 -PROFINET / CANopen

ADF Web Vietnam

498

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67B74 -PROFINET Master / CANopen

ADF Web Vietnam

499

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67428 - PROFINET / CANopen (automotive)

ADF Web Vietnam

500

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67117 - Repeater/Isolator/Extender CANopen

ADF Web Vietnam

501

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67402 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, triple 4kV isolation

ADF Web Vietnam

502

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, with Data Filter

ADF Web Vietnam

503

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

504

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

505

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

506

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen 

ADF Web Vietnam

507

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67156 - CANopen / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

508

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67430 - CANopen / SNMP 

ADF Web Vietnam

509

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67172 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

510

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67450 - CANopen / SNMP Manager  

ADF Web Vietnam

511

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

512

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67093 -CANopen / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

513

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter

ADF Web Vietnam

514

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67832-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Master - Converter

ADF Web Vietnam

515

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67833-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

516

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter

ADF Web Vietnam

517

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

518

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

519

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

520

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

521

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

522

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter

ADF Web Vietnam

523

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67839-B2 - DALI / Ethernet - Converter

ADF Web Vietnam

524

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67840-B2 - DALI / Ethernet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

525

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67844-B2 - DALI / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

526

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67845-B2 - DALI / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

527

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter

ADF Web Vietnam

528

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter

ADF Web Vietnam

529

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

530

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67848-B2 - DALI / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

531

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67849-B2 - DALI / SNMP Manager - Converter

ADF Web Vietnam

532

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67850-B2 - DALI / SNMP Agent - Converter

ADF Web Vietnam

533

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67680 - BACNet / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

534

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67681 - BACNet / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

535

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67721 - BACNet Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

536

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67235 - CAN / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

537

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67134 - CANopen / DeviceNet  

ADF Web Vietnam

538

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67153 - CANopen / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

539

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67043 - Ethernet / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

540

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67154 - Ethernet / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

541

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67180F - Optic Fiber / DeviceNet

ADF Web Vietnam

542

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / DeviceNet, with Data Filter

ADF Web Vietnam

543

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

544

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67137 - J1939 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

545

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67058 - M-Bus / DeviceNet

ADF Web Vietnam

546

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67138 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

547

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67141 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

548

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67151 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

549

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67140 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

550

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67139 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

551

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67152 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

552

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67942 - DeviceNet Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

553

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67943 - DeviceNet Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

554

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67251 - NMEA 2000 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

555

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67462 - NMEA 2000 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

556

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67608 -PROFINET / DeviceNet Master

ADF Web Vietnam

557

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67609 -PROFINET / DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

558

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67B75 -PROFINET Master/ DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

559

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67574-A1 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

560

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67570-A1 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

561

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67555 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

562

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67440 - PROFIBUS Master / DeviceNet Slave 

ADF Web Vietnam

563

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67180 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet

ADF Web Vietnam

564

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet, with Data Filter

ADF Web Vietnam

565

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

566

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67403 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet 

ADF Web Vietnam

567

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67160 - DeviceNet Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

568

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67161 - DeviceNet Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

569

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67173 - DeviceNet Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

570

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

571

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

572

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67094 -DeviceNet / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

573

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

574

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

575

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter

ADF Web Vietnam

576

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

577

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter

ADF Web Vietnam

578

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

579

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter

ADF Web Vietnam

580

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

581

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

582

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A026 - DMX / EtherNet/IP - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

583

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

584

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

585

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

586

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

587

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

588

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

589

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

590

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

591

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67040 - DMX / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam

592

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A029 - DMX / SNMP - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

593

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67041 - DMX / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam

594

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A033 - DMX / SNMP Manager- Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

595

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter

ADF Web Vietnam

596

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67038 - 232 / 485 / Ethernet

ADF Web Vietnam

597

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive)

ADF Web Vietnam

598

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive)

ADF Web Vietnam

599

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

600

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

601

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

602

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

603

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67413 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

604

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet  

ADF Web Vietnam

605

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67513 - CAN / Ethernet  

ADF Web Vietnam

606

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

607

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

608

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67503 - CANopen / Ethernet 

ADF Web Vietnam

609

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet

ADF Web Vietnam

610

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

611

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

612

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter

ADF Web Vietnam

613

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter  

ADF Web Vietnam

614

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67030 - M-Bus / Ethernet

ADF Web Vietnam

615

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

616

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

617

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

618

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

619

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  

ADF Web Vietnam

620

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

621

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

622

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

623

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

624

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

625

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master (automotive)

ADF Web Vietnam

626

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

627

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

628

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67223 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

629

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67453 - NMEA 2000 / Ethernet

ADF Web Vietnam

630

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

631

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

632

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - J1939 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

633

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67213 - J1939 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

634

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

635

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67563 - PROFIBUS / Ethernet  

ADF Web Vietnam

636

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67575-A1 - PROFIBUS / Ethernet  

ADF Web Vietnam

637

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67576-A1 - PROFIBUS Slave / Ethernet Client 

ADF Web Vietnam

638

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

639

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

640

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

641

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

642

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet  

ADF Web Vietnam

643

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet 

ADF Web Vietnam

644

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface

ADF Web Vietnam

645

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67839-B2 - Ethernet / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

646

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

647

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67682-IP - BACnet/IP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

648

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

649

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

650

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67722-IP - BACnet/IP Mater / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

651

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67682-MSTP - BACnet MS/TP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

652

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67722-MSTP - BACnet MS/TP Master / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

653

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67595-A1 - EtherNet/IP / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

654

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67645 - EtherNet/IP Master/ CAN - Converter

ADF Web Vietnam

655

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN (automotive)

ADF Web Vietnam

656

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

657

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

658

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen (automotive)

ADF Web Vietnam

659

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

660

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

661

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

662

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

663

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus - Converter

ADF Web Vietnam

664

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter

ADF Web Vietnam

665

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

666

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

667

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

668

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

669

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

670

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

671

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939 - Converter

ADF Web Vietnam

672

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939 (automotive)

ADF Web Vietnam

673

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67589-A1 - EtherNet/IP /NMEA 2000 - Converter

ADF Web Vietnam

674

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67593-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Master - Converter

ADF Web Vietnam

675

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67594-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

676

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

677

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67590 - EtherNet/P / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

678

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

679

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

680

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

681

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

682

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

683

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67660 - EtherNet/IP / PROFINET

ADF Web Vietnam

684

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67B78 - EtherNet/IP / PROFINET Master

ADF Web Vietnam

685

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET

ADF Web Vietnam

686

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67159 - EtherNet/IP / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

687

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent

ADF Web Vietnam

688

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67174 - EtherNet/IP / SNMP manager 

ADF Web Vietnam

689

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter

ADF Web Vietnam

690

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

691

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67840-B2 - Ethernet/IP / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

692

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67091 - Ethernet/IP / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

693

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

694

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

695

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

696

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

697

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

698

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

699

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

700

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

701

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

702

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

703

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter

ADF Web Vietnam

704

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

705

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

706

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

707

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

708

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

709

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

710

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

711

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

712

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

713

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

714

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

715

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

716

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

717

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67818 - PROFINET / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

718

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67B79 - PROFINET Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

719

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67820 - SNMP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

720

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

721

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface

ADF Web Vietnam

722

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

723

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

724

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67033 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

725

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

726

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

727

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

728

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

729

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

730

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

731

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

732

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

733

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

734

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

735

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

736

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

737

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber |_ HD67033 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

738

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

739

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

740

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

741

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

742

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

743

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

744

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

745

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

746

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

747

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

748

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

749

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

750

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

751

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

752

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67060 - Looping fiber 

ADF Web Vietnam

753

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67061 - Looping redundancy  

ADF Web Vietnam

754

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67182F - NMEA 2000 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

755

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN  

ADF Web Vietnam

756

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN  

ADF Web Vietnam

757

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet  

ADF Web Vietnam

758

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet  

ADF Web Vietnam

759

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

760

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67685 - BACNet / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

761

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67725 - BACNet Master/ J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

762

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67121 - Bridge J1939 

ADF Web Vietnam

763

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67150 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

764

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67438 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

765

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67439 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

766

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67047 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

767

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67137 - DeviceNet / J1939 

ADF Web Vietnam

768

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / J1939 

ADF Web Vietnam

769

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67213 -Ethernet / J1939

ADF Web Vietnam

770

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67182F - Optic Fiber / J1939

ADF Web Vietnam

771

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / J1939, with Data Filter

ADF Web Vietnam

772

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67212 - Modbus / J1939

ADF Web Vietnam

773

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67050 - Modbus / J1939 

ADF Web Vietnam

774

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

775

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

776

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67215 - Modbus TCP / J1939

ADF Web Vietnam

777

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

778

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67553 - PROFIBUS / J1939

ADF Web Vietnam

779

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

780

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

781

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

782

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

783

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67610 - PROFINET / J1939

ADF Web Vietnam

784

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender J1939

ADF Web Vietnam

785

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 

ADF Web Vietnam

786

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender J1939, with Data Filter

ADF Web Vietnam

787

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67162 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

788

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67448 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

789

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

790

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

791

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

792

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67021 - 232 / Master M-Bus

ADF Web Vietnam

793

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

794

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67063-232 - 232 / MultiMaster M-Bus 

ADF Web Vietnam

795

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67022 - 485 / Master M-Bus

ADF Web Vietnam

796

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67063-485 - 485 / MultiMaster M-Bus

ADF Web Vietnam

797

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67051 - CANopen / M-Bus

ADF Web Vietnam

798

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67054 - Concentrator Master M-Bus

ADF Web Vietnam

799

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67056 - BACNet / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

800

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67056-MSTP - BACNet MSTP / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

801

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter 

ADF Web Vietnam

802

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

803

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67058 - DeviceNet / M-Bus

ADF Web Vietnam

804

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus

ADF Web Vietnam

805

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67030 - Ethernet / M-Bus

ADF Web Vietnam

806

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67029 - Modbus / M-Bus

ADF Web Vietnam

807

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67044 - Modbus TCP / M-Bus

ADF Web Vietnam

808

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67053 - PROFIBUS / M-Bus

ADF Web Vietnam

809

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67032 - Repeater/Isolator/Extender M-Bus

ADF Web Vietnam

810

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67163 - M-BUS / SNMP 

ADF Web Vietnam

811

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

812

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

813

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

814

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet 

ADF Web Vietnam

815

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

816

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67083 - M-Bus Wireless / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

817

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters

ADF Web Vietnam

818

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67086 -M-Bus Wireless / BACnet

ADF Web Vietnam

819

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67090 -M-Bus Wireless / PROFINET

ADF Web Vietnam

820

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67091 -M-Bus Wireless / Ethernet/I

ADF Web Vietnam

821

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67092 -M-Bus Wireless / SNMP

ADF Web Vietnam

822

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67093 -M-Bus Wireless / CANopen

ADF Web Vietnam

823

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67094 -M-Bus Wireless / DeviceNet

ADF Web Vietnam

824

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67811 - MBus/ MBus Wireless / KNX 

ADF Web Vietnam

825

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

826

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

827

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

828

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

829

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

830

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

831

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

832

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

833

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

834

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

835

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

836

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

837

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

838

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

839

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

840

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

841

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67502 - CANopen / Modbus  

ADF Web Vietnam

842

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

843

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

844

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

845

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

846

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

847

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

848

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

849

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter 

ADF Web Vietnam

850

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67038 - Ethernet / 232 / 485 for Modbus

ADF Web Vietnam

851

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

852

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

853

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

854

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67506 - Ethernet / Modbus RTU Masters

ADF Web Vietnam

855

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674_A001 - Ethernet / Modbus RTU Masters 

ADF Web Vietnam

856

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

857

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

858

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67033 - Optic Fiber for Modbus 232

ADF Web Vietnam

859

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67034 - Optic Fiber for Modbus 232 

ADF Web Vietnam

860

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67035 - Optic Fiber for Modbus 485

ADF Web Vietnam

861

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|- HD67036 - Optic Fiber for Modbus 485

ADF Web Vietnam

862

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

863

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

864

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

865

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485

ADF Web Vietnam

866

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67212 - J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

867

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

868

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

869

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

870

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

871

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

872

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

873

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67029 - M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

874

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

875

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

876

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67507 - Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

877

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

878

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

879

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

880

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

881

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

882

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67510 - Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

883

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

884

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

885

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

886

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

887

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

888

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

889

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

890

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67222 - NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

891

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67452 - NMEA 2000 / Modbus Slaves 

ADF Web Vietnam

892

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67561 - PROFIBUS / Modbus

ADF Web Vietnam

893

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67562 - PROFIBUS / Modbus

ADF Web Vietnam

894

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67119 - USB / Rs485 for Modbus

ADF Web Vietnam

895

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

896

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial (automitive)

ADF Web Vietnam

897

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

898

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

899

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

900

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

901

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

902

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

903

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67164 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

904

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A008 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

905

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67165 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

906

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A009 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

907

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67175 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

908

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A010 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

909

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

910

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter

ADF Web Vietnam

911

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter

ADF Web Vietnam

912

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

913

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

914

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

915

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

916

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

917

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

918

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

919

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

920

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

921

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

922

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

923

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

924

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

925

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

926

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

927

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

928

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

929

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

930

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67140 - DeviceNet / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

931

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67139 - DeviceNet / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

932

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67152 - DeviceNet / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

933

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

934

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

935

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

936

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter 

ADF Web Vietnam

937

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

938

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

939

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

940

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

941

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

942

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

943

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

944

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

945

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

946

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

947

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

948

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

949

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

950

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

951

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

952

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

953

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

954

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

955

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

956

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

957

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

958

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67611-A1 - PROFINET / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

959

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67612-A1 - PROFINET / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

960

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67B76 - PROFINET Master / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

961

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

962

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

963

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

964

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67166 - Modbus TCP Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

965

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67167 - Modbus TCP Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

966

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67176 - Modbus TCP Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

967

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67083 -M-Bus Wireless / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

968

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67844-B2 - Modbus TCP Master / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

969

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67845-B2 - Modbus TCP Slave / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

970

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67935 - Modubus TCP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

971

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67936 - Modubus TCP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

972

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

973

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

974

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

975

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

976

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

977

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

978

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

979

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

980

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

981

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67942 - DeviceNet Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

982

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67943 - DeviceNet Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

983

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

984

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

985

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

986

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

987

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

988

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

989

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

990

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

991

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67932 - Serial / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

992

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

993

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

994

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67935 - Modubus TCP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

995

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67936 - Modubus TCP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

996

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67948-2 - NMEA 0183 / MQTT Converter |_ HD67948-5 - NMEA 0183 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

997

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67949 - NMEA 2000 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

998

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67950 - PROFIBUS Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

999

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67951 - PROFIBUS Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1000

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67952 - PROFINET / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1001

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67B80 - PROFINET Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1002

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67953 - SNMP Manager / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1003

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67954 - SNMP Agent / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1004

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67683 - BACNet / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1005

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67723 - BACNet Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1006

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

1007

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67250 - CANopen / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1008

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67461 - CANopen / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1009

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67251 - DeviceNet / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1010

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67462 - DeviceNet / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1011

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1012

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67223 - Ethernet / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1013

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67455 - Ethernet / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1014

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67182F - Optic Fiber / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1015

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / NMEA 2000, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1016

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67222 - Modbus / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1017

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67452 - Modbus / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1018

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67225 - Modbus TCP / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1019

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67455 - Modbus TCP / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1020

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67948-2 - NMEA 0183 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1021

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67948-5 - NMEA 0183 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1022

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67949 - NMEA 2000 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1023

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67252 - PROFIBUS / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1024

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67457 - PROFIBUS / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1025

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67600 - PROFINET / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1026

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67615 - PROFINET / NMEA 0183 

ADF Web Vietnam

1027

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67615-422 - PROFINET / NMEA 0183 

ADF Web Vietnam

1028

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1029