Bently Nevada Vietnam,Màn hình tiệm cận 3500/40-01-00 Bently Nevada

Màn hình tiệm cận Bently Navada 3500/40M Proximitor Monitor

  • Tên thiết bị: Màn hình tiệm cận Bently Navada 3500/40M

  • Mã đặt hàng: 3500/40-01-00

  • Nhà sản xuất: Bently Nevada – USA origin

  • Nhà cung cấp: Đại lý chính thức Bently Nevada tại Việt Nam, Bently Nevada Vietnam

Data sheet: https://dam.bakerhughesds.com/m/16ed6409056439ed/original/3500-40M-Proximitor-Monitor-Datasheet-141535-pdf.pdf

Màn hình tiệm cận 3500 / 40M Bently Navada là màn hình bốn kênh chấp nhận đầu vào từ đầu dò tiệm cận Bently Nevada, điều kiện tín hiệu để cung cấp rung động khác nhau và các phép đo vị trí và so sánh các tín hiệu với cảnh báo do người dùng lập trình. Người dùng có thể lập trình mỗi kênh màn hình 3500 / 40M với phần mềm giá đỡ 3500 để thực hiện bất kỳ chức năng thao tác nào sau đây

  • Rung động hướng tâm

  • Độ lệch tâm

  • REBAM

  • Vị trí lực đẩy

  • Mở rộng vi sai

Ordering information

Proximitor Monitor 3500/40M - AA-BB

A: I/O Module Type

01

Proximitor I/O Module with Internal Termination

02

Proximitor I/O Module with External Terminations

03

Proximitor I/O Module with Internal Barriers and Internal Terminations

B: Hazardous Area Approval Option

00

None

01

CSA / NRTL / C (Class 1, Division 2)

02

ATEX / IECEx / CSA (Class 1, Zone 2)

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645