Rexroth Vietnam,Van điều hướng tỷ lệ 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24A1 / R901382319 Rexroth

Rexrorth- Proportional directional valve 4WRPEH - Van điều hướng tỷ lệ 4WRPEH

Tên thiết bị:

Proportional directional valve - Van điều hướng tỷ lệ

Mã đặt hàng:

4WRPEH6C4B40L-3X/M/24A1 PN: R901382319

Nhà sản xuất:

Rexroth Germany

 

Đặc tính và ứng dụng

Loại van 4WRPEH là loại van điều khiển hướng hoạt động trực tiếp với phản hồi vị trí điện và điện tử tích hợp (OBE). Van 4WRPEH chủ yếu bao gồm:

Vỏ van với ống điều khiển và ống bọc chất lượng servo (1)

Điều khiển điện từ với đầu dò vị trí (2) (tùy chọn với màng bảo vệ thiết bị điện tử (5))

Thiết bị điện tử trên bo mạch (OBE) (3) với giao diện tương tự hoặc IO-Link (4) (tùy chọn với tấm giảm chấn (6))

Thiết bị điện tử tích hợp (OBE) so sánh giá trị lệnh được chỉ định với giá trị thực của vị trí. Trong trường hợp điều khiển sai lệch, bộ điện từ hành trình sẽ được kích hoạt. Do lực điện từ thay đổi, ống điều khiển được điều chỉnh so với lò xo. Giao diện ống điều khiển được điều khiển tỷ lệ thuận với giá trị lệnh. Trong trường hợp đặt trước giá trị lệnh bằng 0, thiết bị điện tử sẽ điều chỉnh ống điều khiển so với lò xo về vị trí trung tâm. Trong điều kiện ngừng hoạt động, lò xo không được điều chỉnh ở mức tối đa và van ở vị trí an toàn không hoạt động.

  • Thiết kế chắc chắn

  • An toàn khi sử dụng với công tắc ngắt.

  • Tiết kiệm năng lượng - không cần dầu

  • Chất lượng cao - ống điều khiển và ống bọc đạt chất lượng servo

  • Linh hoạt - phù hợp với kiểm soát áp suất vị trí, vận tốc

  • Chính xác - độ nhạy phản hồi cao

  • Giao diện IO-Link/tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Type of connection

Subplate mounting

Max. pressure [bar]

350

Nominal flow [l/min]

40

Size

6

Type of actuation

Integrated electronics

Connection diagram

ISO 4401-03-02-0-05

Number of ports

4

Supply voltage

24 V DC

Number of switching positions

4

Electrical connector

Round connector 6+PE

Spool symbol

Symbol C4

Electrical connection Description

Connector 7-pole (6 + PE) according to EN 175201-804

Connectivity

Analog, command value ±10 V

Conformity description

CE – electromagnetic compatibility 2014/30/EU

Conformity

CE

Hydraulic fluid

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Weight [kg]

3

Mã hàng tương đương

0811404603

4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M

0811404744

4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M

0811404600

4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M

0811404601

4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M

0811404602

4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M

0811404746

4WRPEH6C5B40L-2X/G24K0/A1M

0811404642

4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/A1M

0811404643

4WRPEH6C3B25P-2X/G24K0/A1M

0811404644

4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/A1M

0811404648

4WRPEH6C5B40P-2X/G24K0/A1M

0811404631

4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1M

0811404632

4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M

0811404633

4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1M

0811404634

4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/F1M

0811404749

4WRPEH6C5B40L-2X/G24K0/F1M

0811404641

4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/A1M

0811404610

4WRPEH6C4B04L-2X/G24K0/A1M

0811404611

4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/A1M

0811404612

4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/A1M

0811404613

4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1M

0811404738

4WRPEH6C1B40L-2X/G24K0/A1M

0811404645

4WRPEH6C4B15P-2X/G24K0/A1M

0811404646

4WRPEH6C4B25P-2X/G24K0/A1M

0811404647

4WRPEH6C4B40P-2X/G24K0/A1M

0811404601

4WRPEH6C3B12L-2X/G24KO/A1M

0811404600

4WRPEH6C3B04L-2X/G24KO/A1M

0811404602

4WRPEH6C3B24L-2X/G24KO/A1M

0811404604

4WRPEH6KB50P-2X/G24KO/A1M

0811404610

4WRPEH6C4B04L-2X/G24KO/A1M

0811404611

4WRPEH6C4B12L-2X/G24KO/A1M

0811404612

4WRPEH6C4B24L-2X/G24KO/A1M

0811404613

4WRPEH6C4B40L-2X/G24KO/A1M

0811404621

4WRPEH6C3B04L-2X/G24KO/B5M

0811404622

4WRPEH6C3B24L-2X/G24KO/B5M

0811404623

4WRPEH6C4B12L-2X/G24KO/B5M

0811404626

4WRPEH6C3B15P-2X/G24KO/B5M

0811104628

4WRPEH6K3B50P-2X/G24KO/A1M

0811404631

4WRPEH6C3B04L-2X/G24KO/F1M

0811404633

4WRPEH6C3B24L-2X/G24KO/F1M

0811404634

4WRPEH6C3B40L-2X/G24KO/F1M

0811404635

4WRPEH6C3B25P-2X/G24KO/B5M

0811404637

4WRPEH6C3B40P-2X/G24KO/B5M

0811404638

4WRPEH6C4B40L-2X/G24KO/A1V

0811404639

4WRPEH6CB40L-2X/G24KO/A1M

0811404640

4WRPEH6CB40L-2X/G24KO/F1M

0811404641

4WRPEH6C4B02L-2X/G24KO/A1M

0811404642

4WRPEH6C3B15P-2X/G24KO/A1M

0811404644

4WRPEH6C3B40P-2X/G24KO/A1M

0811404645

4WRPEH6C4B15P-2X/G24KO/A1M

0811404646

4WRPEH6C4B25P-2X/G24KO/A1M

0811404647

4WRPEH6C4B40P-2X/G24KO/A1M

 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645