Đại lý Dold Vietnam,Rơle điện áp AN9843.82/014 3AC50/60HZ 400V 1-20S -  0040244 Dold,Dold Vietnam,AN9843.82/014 3AC50/60HZ 400V 1-20S -  0040244 Dold,0040244 Dold,Voltage Relay AN 9843,0040244 Digital Relays, Model: AN9843.82/014 3AC50/60HZ 400V 1-20S

Đại lý Dold Vietnam,Rơle điện áp AN9843.82/014 3AC50/60HZ 400V 1-20S -  0040244 Dold

0040244 Digital Relays - Model: AN9843.82/014 3AC50/60HZ 400V 1-20S VOLTAGE RELAY

 

Mô tả Sản phẩm

Unter- und Überspannungsüberwachung ở Drehstromnetzen

Thông số kỹ thuật

Chiều rộng:

100mm

Hoạt động chậm trễ:

Đúng

1-/3 pha:

3

Điện áp danh định tối đa:

3 điện áp xoay chiều 690 V

Điện áp phụ:

Không có

Liên hệ đầu ra:

2 liên hệ C/O

Thiết kế bao vây:

tủ công tắc

Kiểu:

MỘT 9843

 

Đặc trưng

  • Theo tiêu chuẩn IEC/EN 60255-1

  • 3 pha

  • Für Spannungen bis 690 V im Messkreis

  • Arithmetische Mittelwertüberwachung

  • Ansprech- und Rückfallwert wahlweise unabhängig voneinander einstellbar

  • Funktionsfähig auch bei Ausfall einer Giai đoạn

  • LED-Anzeigen

  • Wahlweise mit einstellbarer Ansprech- und Rückfallverzögerung

  • Baubreite 100 mm

 

 

 

 

100% Germany Origin

DOLD Vietnam

Art No: 0068315
RL5898/61 ; COUPLING DEVICE

100% Germany Origin

DOLD Vietnam

Art No: 0066944
RP5898/61 ; COUPLING DEVICE

100% Germany Origin

DOLD Vietnam

Art No: 0066940
RN5897.12/010/61 AC/DC24-60V Insulation monitor

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: IK7825.81 AC50HZ 48V 0,05-1S
Art number: 0048771 Time relay

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: BG5914.08/00MF0 DC24V
Art number: 0056633 Module

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: BH5914.08/00MF0 DC24V
Art number: 0056460 Module

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: BH5911.03/00MF0 DC24V
Art number: 0055531 Module

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: BG5912.04/00000 DC24V
Art number: 0056402 Module

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-3S
Art number: 0056547 Module

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: BN3081.63/61 AC/DC24V
Art number: 0048700 Module

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: BG5924.04/61 AC/DC24V
Art number: 0059339 Module

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: BG5929.60/61 AC/DC24V
Art number: 0056182 Module

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: BA7924.21/002/61 DC24V 4S
Art number: 0057519 Module

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: LG5925.48/61 AC/DC24V
Art number: 0061919 Module

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: LG3096.60 DC24V
Art number: 0056147 Module

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
Art number: 0053380 INSULATION MONITOR

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: IL5880.12/200 AC50-400HZ 380-415V
Art number: 0053381 INSULATION MONITOR

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: LG5928.41/61 DC24V 1-10S
Art number: 0061683 EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BA9038.12 AC50/60HZ 240V
Art number: 0029328 THERMISTOR MOTOR PROTECTION RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BA9038.12 AC50/60HZ 240V
Art number: 0029328 THERMISTOR MOTOR PROTECTION RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BA9038.12/100 AC50/60HZ 230V
Art number: 0033085 THERMISTOR MOTOR PROTECTION RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BA9043 3/N AC50-400HZ 230/400V
Art number: 0039676 UNDERVOLTAGE RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BD5935.48 DC24V
Art number: 0045456 EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BD5935.48 DC24V
Art number: 0045456 EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: IL5881.12/100 DC12-280V 5-200K-OHM
Art number: 0053805
Module

100% Germany Origin

DOLD Vietnam

Model: RN5897.12/010/61 AC/DC24-60V
Art No: 0066940
Insulation monitor

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BA9054/331 DC0,12-1,2V UHDC110-220V
Art number: 0056204
Module

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BA9054/331 DC0,12-1,2V UHDC110-220V
Art number: 0056204
Module

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: AN5873.11/102 UH AC230V 50K-OHM
Art number: 0032573
INSULATION MONITOR

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: MK9151.11 2-450K-OHM AC220-240V
Art number: 0044505
LEVEL SENSING

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: MK9151.11 2-450K-OHM DC24V
Art number: 0044506
INSULATION MONITOR

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: LH5946.48/61 20-400mV UH DC24V
Art number: 0059266
STANDSTILL MONITOR

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BH5928.93/61 DC24V 0,3-3S
Art number: 0049455
EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BG5924.04/61 AC/DC24V
Art number: 0059339
 EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BG5929.60/61 AC/DC24V
Art number: 0056182
 EXTENSION MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BA7924.21/002/61 DC24V 4S
Art number: 0057519
 DELAY MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BG5925.02/61 DC24V
Art number: 0047868
 EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BG5912.04/00000 DC24V
Art number: 0056402
 OUTPUT MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BG5914.08/00MF0 DC24V
Art number: 0056633
 INPUT MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BH5914.08/00MF0 DC24V
Art number: 0056460
 INPUT MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BH5911.03/00MF0 DC24V
Art number: 0055531
 INPUT MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-3S
Art number: 0056547
 OUTPUT MODULE, RELEASE DELAYED

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BN3081.63/61 AC/DC24V
Art number: 0048700
 EXTENSION MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BA7924.21/002/61 DC24V 4S
Art number: 0057519
 EXTENSION MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: LG5944.02PC/61 AC/DC24V
Art number: 0059038
Module

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: LG5944.02PC/61 AC/DC24V
Art number: 0059038
Module

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BD5936.17 AC50/60HZ 230V
Art number: 0046456
STANDSTILL MONITOR

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: MK7850N.82/200 AC/DC12-240V
Art number: 0054050
MULTIFUNCTION RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BA9054/331 DC0,12-1,2V UHDC110-220V
Art number: 0056204
BATTERY SYMMETRY MONITOR

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: AK9840.82 3AC50/60HZ 400V
Art number: 0040621
 ASYMMETRY RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: AK9840.82 3AC50/60HZ 400V
Art number: 0040621
ASYMMETRY RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: MK7851N.82 AC/DC12-240V 0,05S-300H
Art number: 0069427
FLASHER RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: MK7854N.82/61 AC/DC12-240V
Art number: 0054053
CYCLIC TIMER

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: AK9840.82 3AC50/60HZ 220V
Art number: 0017934
ASYMMETRY RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BD5935.48 DC24V
Art number: 0045456
 EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Model: BD5936.17/001 AC/DC24-60V
Art number: 0048173
STANDSTILL MONITOR

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: AK9840.82 3AC50/60HZ 400V
Art. No.: 0040621
ASYMMETRY RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0054050
 Model: MK7850N.82/200 AC/DC12-240V
MULTIFUNCTION RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0059339
Model: BG5924.04/61 AC/DC24V
EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0057519
 Model: BA7924.21/002/61 DC24V 4S
DELAY MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0047868
 Model: BG5925.02/61 DC24V
EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0056402
 Model: BG5912.04/00000 DC24V
 OUTPUT MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0056633
 Model: BG5914.08/00MF0 DC24V
 INPUT MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0056460
 Model: BH5914.08/00MF0 DC24V
 INPUT MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0055531
 Model: BH5911.03/00MF0 DC24V
 INPUT MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0056547
 Model: BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-3S
OUTPUT MODULE, RELEASE DELAYED

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0048700 
 Model: BN3081.63/61 AC/DC24V
 EXTENSION MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art number: 0057519
 Model: BA7924.21/002/61 DC24V 4S 
 EXTENSION MODULE

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art. No.: 0059266
Model: LH5946.48/61 20-400mV UH DC24V
STANDSTILL MONITOR

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art No.: 0060531
Model: IK7819.81 AC/DC42-60V 0,5-10S
TIMER, OFF-DELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art. No.: 0048772
Model: IK7825.81 AC50HZ 48V 0,5-10S
TIMER, ON-DELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art No.: 0057980
Model: BD5936.17/001/61 AC50/60HZ 230V
STANDSTILL MONITOR

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art. No.: 0046517 Digital Relay
Type: IL9077.12/010 3/N AC400/230V ,1-20S
OVER- AND UNDERVOLTAGE RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: 0043110
IK7825.81 AC50HZ 230V 0,5-10S
TIMER, ON-DELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: 0044261
IK7819.81 AC/DC110-240V 0,5-10S
TIMER, OFF-DELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: 0043110
IK7825.81 AC50HZ 230V 0,5-10S
TIMER, ON-DELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: 0044261
IK7819.81 AC/DC110-240V 0,5-10S
TIMER, OFF-DELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art. No.: 0054051
 Model: MK7850N.82/300/61 AC/DC12-240V
MULTIFUNCTION RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Art. No.: 0054051
 Model: MK7850N.82/300/61 AC/DC12-240V
MULTIFUNCTION RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Article No.: 0056618
 Type: MK7850N.82/200/61 AC/DC12-240V
MULTIFUNCTION RELAY

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Article no.: 0054359
 Type: IK7817N.81/200 AC/DC12-240V
MULTIFUNCTION RELAY

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Art number: 0059266 STANDSTILL Sensing
Correct Model: LH5946.48/61 20-400mV UH DC24V
STANDSTILL MONITOR

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Art number: 0061919
Model:   LG5925.48/61 AC/DC24V
EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Art number: 0061920
Model: LG5925.48/61 AC110-115V
EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Art number:  0061921
Model: LG5925.48/61 AC230V
EMERGENCY STOP MODULE

100% Germany  Origin

Dold Vietnam

Art number: 0029327 Digital Relays
Model: BA9043/003 3AC50-400HZ 415V 0,5-10S
UNDERVOLTAGE RELAY

 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

SALE ANS Việt Nam:

  support@ansgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0779 720 798

 

================================================================= ===

Bấm xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng  tại Việt Nam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng DOLD tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây