Đại lý BAUMER Vietnam,Bộ mã hóa HOG10 DN 1024 I LR 16H7 KLK-AX BAUMER,BAUMER Vietnam,HOG10 DN 1024 I LR 16H7 KLK-AX BAUMER,Bộ mã hóa HOG10 DN 1024 I LR 16H7 KLK-AX,HOG10 DN 1024 BAUMER,Bộ mã hóa HeavyDuty tăng dần HOG10 / POG10

Đại lý BAUMER Vietnam,Bộ mã hóa HOG10 DN 1024 I LR 16H7 KLK-AX BAUMER

baumer encoder HOG10 DN 1024 I LR 16H7 KLK-AX, 11070362

 

 

Kết hợp bộ mã hóa đôi

HOG10 G / POG10 G

  • Hai bộ mã hóa chia sẻ một trục truyền động chung

  • Dự phòng do cảm biến và kết nối trong hai vỏ bộ mã hóa riêng biệt

  • Hai hộp thiết bị đầu cuối song song

  • Trục rỗng mù, trục hình nón và trục rắn

  • 2 x 300 ... 5000 trang

  • Cho phép hai số xung khác nhau

Bộ mã hóa HeavyDuty tăng dần HOG10 / POG10

Điểm chuẩn vô song

  • Tuổi thọ và độ tin cậy vô song – Hübner Berlin nguyên bản

  • Thiết kế HeavyDuty đã được chứng minh với thiết lập vòng bi hai mặt

  • Cảm biến quang học chống nhiễu và độ chính xác cao lên đến 10 000 ppr

  • Thông tin tốc độ chính xác để cải thiện kiểm soát quy trình và chất lượng quy trình

 

 

100% EU Origin

Baumer Electric Vietnam

AFI5-A813.4002.0310
 CombiLyz
 No. 11222905
 Product conductivity sensor AFI
 Type discontinued version 5
 Housing wall mounting A
 Electrical connection 2 x M16x1.5 cable gland 8
 material for electr. Connection plastic 1
 Cable length (cm) Sensor cable 1000 cm 3
 Display With display, relay activated 4
 Security default 0
 Configuration No configuration 0
 Output signal 2 x 4...20 mA 2
 version default 0
 Process connection G 1 A hygienic, PEEK, length: 60 mm.
 (A04) 3
 Approvals 3-A / EHEDG 1
 Calibration certificate Without 0

 

No

Baumer Vietnam Code

1

101480-Lichtleiter-Überwurfmutter M18 

2

101694-FZDM 16N5101/S14 

3

101958-Justierplättchen M18 

4

102757-Lichtleiter-Adapter M30 

5

102801-Lichtleiter-Überwurfmutter M30 

6

103068-Glasabdeckung M18 

7

103226-Glasabdeckung M30 

8

103230-Lichtleiter-Überwurfmutter 

9

103415-Winkel 25x64x26 mm 

10

104232-Kabeldose 6-pol gerade IP 40 

11

104233-Kabeldose 14-pol gerade IP 40 

12

104236-Kabeldose 6-pol gerade IP 65 

13

104237-Kabeldose 14-pol gerade IP 65 

14

104524-Winkel 113 6x35x37 mm 

15

105893-Kabeldose 14-pol gewinkelt IP 40 

16

106004-Spannbriden-Set 

17

106008-Faltenbalg-Kupplung 

18

106009-Spiralschlitz-Kupplung 

19

106011-Kabeldose 7-pol 

20

106012-Kabeldose 10-pol 

21

106224-Kabeldose 6-pol gewinkelt IP 40 

22

107250-Linsenvorsatz f. FZAM 18 

23

107408-Linsenvorsatz f. FZAM 30 

24

107540-Drehmomentstift 

25

107670-Kreuzschlitz-Kupplung (Aluminium) 

26

107687-Kabeldose 12-pol gerade IP 44 

27

109474-Klemmblock (D=6 5 mm) 

28

109475-Klemmblock (D=8 mm) 

29

109520-Drehmomentfeder 

30

110574-Reduzierwelle 

31

110843-Welleneinsatz 

32

111054-ASIA 75A8411 

33

111667-Kabeldose 26-pol 

34

111837-Kabeldose 19-pol 

35

112430-Sechskantstiftschlüssel 3mm 

36

112431-Sechskantstiftschlüssel 2 5mm 

37

112432-Sechskantstiftschlüssel 2 mm 

38

112433-Sechskantstiftschlüssel 1 5mm 

39

112477-Befestigungswinkel Serie 26 

40

112672-CFDM 20P1500/S35L 

41

112896-IWRM 18U9511 

42

112901-IWRM 18U9512 

43

113873-Befestigungswinkel Serie 12 

44

114450-Einstellschlüssel 

45

114501-Befestigungswinkel Serie 10 

46

114823-Controlflex-Kupplung 

47

115110-Kreuzschlitz-Kupplung (Polyamid) 

48

116407-Spüllufthalterung 

49

116717-Kabeldose 12-pol 

50

117665-Programmier-Set 

51

117667-Montageglocke 

52

117671-Meßrad (Alu) 

53

117673-Meßrad (Plastik) 

54

117698-Montagewinkel 

55

118170-Kabelstecker 

56

118332-Kabeldose 8-pol gerade 

57

118425-IFRK 18P1104/L 

58

118532-Kabeldose 12-pol 5m 

59

118625-UNDK 30P1713 

60

118626-UNDK 30P1713/S14 

61

118664-My Com C 100 / S35 

62

118745-IFRP 18P1501/S14 

63

118768-OEDM 16P5101/S14 

64

118831-IWRM 12U9502 

65

119097-IZRM 18P1501 

66

119098-IZRM 30P1501 

67

119106-ES 31/KS 34P1 

68

119107-ES 31/KS 34P2 

69

119112-ASIA 56A4412 

70

119128-FFAM 16PTD1002/L 

71

119158-ASIA 56A4411 

72

119180-ES 31A/KS 34AP1 

73

119181-ES 31A/KS 34AP2 

74

119182-ES 32/KS 34P1 

75

119183-ES 32/KS 34P2 

76

119184-ES 32A/KS 34AP1 

77

119185-ES 32A/KS 34AP2 

78

119186-ES 33A/KS 34AP1 

79

119187-ES 33A/KS 34AP2 

80

119188-ES 34A/KS 34AP1 

81

119189-ES 34A/KS 34AP2 

82

119195-OPDM 16P5103/S14 

83

119197-FPDM 16P5105 

84

119199-FPDM 16N5105 

85

119259-OEDM 16P3401 

86

119259-OEDM 16P3401/S14 

87

119324-IFRM 30P1601/L 

88

119340-CFAK 30P1600 

89

119341-CFAM 30P1600 

90

119342-CFAM 30P1600/S14 

 

No.

Loại

Baumer code

Mô tả

1

Pressure gauges

Type 1

 

MAT1-D10-B18

Pressure gauge 0-2.5 bar, 1/8" NPT

2

MAT1-D10-B19

Pressure gauge 0-4 bar, 1/8" NPT

3

MEX3-F51-B24

Pressure gauge 0-16 bar, 63mm, 1/4" NPT 

4

MEX3-D51-B26

Pressure gauge 0-25 bar, 1/4" NPT, 63mm

5

MEX3-D51-B31

Pressure gauge 0-100 bar, 1/4" NPT, 63mm

6

MEX3-D51-B35

Pressure gauge 0-250 bar, 1/4" NPT, 63mm

7

MEX3-D51-B27

Pressure gauge 0-40 bar, 1/4" NPT, 63mm

8

MEX3-F51-B22

Pressure gauge 0-10 bar, 1/4" NPT, 63mm

9

MEX3-F51-B22 + Adaptor

Pressure gauge 0-10 bar, 63mm dia. 1/2" NPT

10

MEX3-F51-B24 + Adaptor

Pressure gauge 0-16 bar, 63mm dia. 1/2" NPT

11

MEX3-F51-B26 + Adaptor

Pressure gauge 0-25 bar, 63mm dia. 1/2" NPT

12

MEX3-F51-B29 + Adaptor

Pressure gauge 0-60 bar, 63mm dia. 1/2" NPT

13

MEX3-F51-B31 + Adaptor

Pressure gauge 0-100 bar, 63mm dia. 1/2" NPT

14

MEX3-F51-B33 + Adaptor

Pressure gauge 0-160 bar, 63mm dia. 1/2" NPT

15

MEX3-F51-B35 + Adaptor

Pressure gauge 0-250 bar, 63mm dia. 1/2" NPT

 

16

Pressure gauges Type 2 

MEX5-D62-B24

Pressure gauge 0-16 bar, 1/2" NPT, 100mm

17

MEX5-D62-B26

Pressure gauge 0-25 bar, 1/2" NPT, 100mm

18

MEX5-D62-B27

Pressure gauge 0-40 bar, 1/2" NPT, 100mm

19

MEX5-D62-B35

Pressure gauge 0-250 bar, 1/2" NPT, 100mm

20

MEX5-D60-D12 

Pressure Gauge 0-50KPA, 100mm, 1/2"NPT

21

MEX5-D60-D18

Pressure Gauge 0-250KPA, 100mm, 1/2"NPT

22

MEX5-D60-B39

Pressure Gauge 0-600 BAR 100mm 1/2"NPT

23

MEX5-D60-H23

Pressure gauge mod.111.10 1-1/2" size,
1/8"NPTLM, 0-200PSI "Wika"

24

MEX5-D60-H25

Pressure gauge mod.213.53, 4" size,
1/2"NPTLM, 0-300PSI "Wika"

25

MEX5-D60-524

Pressure gauge mod.111.10.063, 1/2"NPT,
0-14 KG/CM2, (200PSI)

26

MEX5-DS2-B22

Pressure gauge 0-10 Bar, 100mm dia.
3/8" NPT, liquid filled

 

27

Pressure gauges

Type 3

 

MIX7-D62-B22

Pressure gauge 0-10 bar, 1/2" NPT, 150mm

28

MIX7-D62-B31

Pressure gauge 0-100 bar, 1/2" NPT, 150mm

29

MIX7-D62-B35

Pressure gauge 0-250 bar, 1/2" NPT, 150mm

30

MIX7-D60-D22

Pressure Gauge 0-1000 KPA 150mm 1/2"NPT

31

MIX7-D60-D12

Pressure Gauge 0-60 KPA, 150mm, 1/2"NPT

32

MIX7-D62-B24

Pressure gauge 0-16 Bar, 1/2 NPT, 150mm 

33

MEX8-D60-D38

Pressure Gauge 0-40000 KPA 160mm 1/2"NPT

34

MCX7-D60-N09

Pressure Gauge 150mm 1/2"NPT 0-0.16 BAR

 

35

Temperature

Gauges & DP

 

TBI100-264.140.20T/9003/0130

Temperature gauge 0-120 deg C,
 L=130mm, 1/2" NPT

36

TBI100-264.140.20T/9003/0130

Temperature gauge 0-120 deg C,
 L=130mm, 1/2" NPT

37

 

Temperature gauge POS:1480923, P/N: 781040 FOR AIR COM. G100/16S-10 BAR

38

TAX6J 138 250 (Ashcroft GmbH D52499 Base weiler)

Temperature gauge 0-120 deg C, L=285mm

39

120AA-00-OO
(S.O 853375)

Diff. pressure guage 0-5 PSI 

40

DE-BH1

Glycerine for pressure gauge
Diff.press.gauge 200mm dial,
Range 0-30kpa,dial 0-100%,20 bar

43

MDX7-D62-B15-H

Diff.press.gauge 0-1 BAR , SIZE 150MM,
THREAD 1/2NPT

44

MDX7-D62-B18-H

Diff.press.gauge 0-2.5 BAR, SIZE 100MM,
THREAD 1/2NPT

45

100JBE444N

DIFF. PRESSURE GAUGE, 100MM
FACE,1/2" NPT, BUDNBRG

46

MEX5-D60-B27

Hi-pressure gauge 0-35 bar

47

MEX5-D60-B24

Lo-pressure gauge 0-15 bar

48

MEX5-D60-B16

Pressure Gauge 0-1,6 bar

 

11094249

ESW 61CP1000G

11094250

ESW 61CP0200G

11094664

ESG 62FP0200G

11127028

ESG D2GH1000G

11136134

ESG 32A/KSG32AH0030G

11141539

ESG 34F/KSG34FU0005G/C/S

11147130

ESG 34F/KSG34CH0030G/C

11154291

KSG 34AH0050G

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

support@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0911472255 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng BAUMER tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây