Delta Sensors Vietnam,Đồng hồ đo  / Measurement Gauges DigiScan XD500 Delta Sensors 

Các loai đồng hồ đo / Measurement Gauges

Compact stereoscopic Width Gauge with Web Server
DigiScan XD500

DELTA SENSORS cung cấp các loại đồng hồ đo rất sáng tạo, nhỏ gọn và chính xác - được sử dụng trong các Nhà máy cán nóng, cán tấm và Nhà máy thép định hình. Đồng hồ đo của Delta được được nghiên cứu, thiết kế và phát triển để lắp đặt trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt của ngành công nghiệp kim loại bằng cách sử dụng các công nghệ mới kỹ thuật số tốc độ và độ phân giải cao.

Máy đo chiều rộng lập thể DigiScan XD500, được thiết kế để lắp đặt phía trên dải trong các nhà máy cán nguội và dây chuyền chế biến, là công nghệ hiện đại để đo chiều rộng và đường tâm của dải hoặc tấm.

Sự sắp xếp lập thể cho phép độ chính xác trực tuyến cao mặc dù vật liệu có bước nhảy, độ nghiêng, chuyển động ngang và sự thay đổi độ dày.

Những đặc điểm chính

Phần mềm phát hiện cạnh tiên tiến và bộ xử lý thu thập dữ liệu để thực hiện cảm biến cạnh trong thời gian thực,
Hiệu chuẩn âm thanh nổi nâng cao có tính đến độ méo ống kính, với độ chính xác subpixel,
Xác minh trực tuyến và tiêu chuẩn hóa để duy trì độ chính xác của phép đo cao,
Thiết lập và chẩn đoán máy đo bằng trình duyệt web,
Các tính năng giao tiếp mở rộng bao gồm Ethernet tích hợp sẵn với các giao thức Modbus TCP và OPC UA,
Giao thức mạng công nghiệp tùy chọn: Profibus DP, Profinet,
Ghi lại các phép đo và các tính năng nhật ký nâng cao,
Kiến trúc mô-đun cho phép dễ dàng mở rộng và triển khai các giải pháp hiệu quả với người dùng cuối,
Đơn giản về cài đặt và bảo trì,
Thay thế đồng hồ đo rất nhanh chóng,
Vỏ nhôm kín, chắc chắn, nhỏ gọn,
Con trỏ laser để dễ dàng vận hành và xác minh độ chính xác.

=========================================================

The Stereoscopic Width Gauge DigiScan XD500, designed for installation above the strip in cold rolling mills and processing lines, is state-of-the-art technology for measuring the width and centerline of strip or plate. 

The stereoscopic arrangement permits high on-line accuracy despite material hop, tilt, lateral movement, and thickness variation.

Main features

Advanced edge detection software and data capture processor to perform edge sensing in real-time,
Advanced stereo calibration taking into account lens distortion, with subpixel accuracy,
On line verification and standardization to maintain high measurement accuracy,
Setup and diagnostic of the gauge with web browser,
Extended communication features including built in Ethernet with Modbus TCP and OPC UA protocols,
Optional industrial network protocol: Profibus DP, Profinet,
Recording of measures, and advanced log features,
Modular architecture allowing easy extension and implementation of effective solutions with end users,
Simplicity of installation and maintenance,
Very quick replacement of the gauge,
Compact, robust, sealed aluminium housing,
Laser line pointer for easy commissioning and verification of accuracy.

Mã hàng

Tên sản phẩm

DigiScan XD500/ EMR-C

Đồng hồ đo độ rộng lập thể - loại nhỏ gọn

DigiScan XD4100

Đồng hồ đo độ rộng lập thể cho dây chuyền cán nóng

XD4150

Đồng hồ đo độ rộng lập thể cho dây chuyền cán nóng

XD4130

Đồng hồ đo độ rộng lập thể cho dây chuyền cán nóng

CropVision CV3000

Hệ thống quan sát cắt thép cây – dành cho các nhà máy cán nóng

 

Tham khảo list code sản phẩm tiêu biểu của hãng.!!!!!!!

Name 

Brand 

Scanning Hot Metal Detector_Rota-Sonde DC2000_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Scanning Hot Metal Detector with Laser Pointer_Rota-Sonde DC4000-L_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Scanning Hot Metal Detector with Fibre Optics_Rota-Sonde DC2038_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Static Hot Metal Detector with Fibre Optics_Stato-Sonde Z6H_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Hot Metal Detector for Installation below Roll Table_IRIS 111-09_Delta_ANS Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Static Hot Metal Detector_Stato-Sonde Z3_Delta_ANS Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

 

 

- Infrared Scanning Sensor - Loop Position_Rota-Sonde TS2006_Delta_ANS Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Portable Radiant Bar_Radiant Bar BR3000_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Optical Barriers (CMD)

Optical Reflecting Barrier_Optical Barrier V3_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Reflecting Barrier_Laser Barrier V5_Delta Sensor Vietnam

 

 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Reflectors_Reflectors R_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Optical Barrier_Optical Barrier VE/VR

_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Laser Barrier_Laser Barrier VL/VRG

_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Laser Barrier for Extreme Conditions_Laser Barrier VLP21/VRH_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Photodiode Array Weld Hole Detection_Weld Hole Detector DTR340_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Weld Hole Detection_Weld Hole Detector DTS240_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Linear Cameras

 

Stereoscopic Width Gauge for cold rolling mills_DigiScan XD1000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Photodiode Array Detector_CCD Array Detector DR3000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Proximity Switches

 

High Temperature Inductive Proximity Switches_Inductive Proximity Switches IH_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Inductive Proximity Switches_Inductive Proximity Switches IG120 - IW100_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Magnetic Proximity Switches_Magnetic Proximity Switches MHM_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Encoders

 

Incremental Solid Shaft Encoder_Pulse Generator GDP - GDC_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Measuring Sensors

 

Laser Triangulation Measurement_Trilas TL_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Distance Meter_Dilas FT2000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Distance Meter_Dilas FT4200_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Measurement Systems

 

Stereoscopic Width Gauge

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Stereoscopic Width Gauge for strip/plate products_DigiScan XD4000_Delta vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Stereoscopic Diameter Gauge_DigiScan XD4500_Delta Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Crop Shear Vision System

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Crop Shear Vision System for hot strip mills_Crop Vision CV3000_Delta Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR