Đại lý Fluke Vietnam,Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại Fluke Process T40-LT-70-SF2-0 Fluke ,Fluke Vietnam,Fluke Process T40-LT-70-SF2-0 Fluke ,Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại Fluke Process T40-LT-70-SF2-0,Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại Fluke Process T40-LT-70-SF2-0; cảm biến Thermalert 4.0 Fluke Tích hợp đầu cảm biến bằng thép không gỉ

Đại lý Fluke Vietnam,Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại Fluke Process T40-LT-70-SF2-0 Fluke

Fluke Process T40-LT-70-SF2-0 Đầu cảm biến bằng thép không gỉ tích hợp Thermalert 4.0, 70:1, Khoảng cách lấy nét SF2​ 

Thermalert® 4.0 Series

 

 • Tên thiết bị: Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại Fluke Process

 • Mã đặt hàng: T40-LT-70-SF2-0

 • Nhà sản xuất: Fluke Process– USA origin

 • Nhà cung cấp: Fluke Process Việt Nam, Fluke Process Vietnam

 

Dòng cảm biến tích hợp Thermalert 4.0 Fluke Process cung cấp phép đo nhiệt độ chính xác cho nhiều ứng dụng điều khiển quy trình

 • Tuân thủ các tiêu chuẩn Công nghiệp 4.0

 • Kết hợp công nghệ kỹ thuật số tiên tiến , hiện đại

 • Cài đặt hai dây tiêu chuẩn cho tất cả các thiết lập

 • Dải nhiệt độ: -40 đến 1000 ° C

 • Phản ứng quang phổ từ 8 đến 14 μm

 • 70: 1, Khoảng cách lấy nét SF2

Khả năng ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp

 • Màng nhựa

 • Bê tông nhựa đường

 • Giấy tráng

 • Tạo hình/ Định dạng nhiệt

 • Thực phẩm

 

 

100% USA Origin

Fluke Vietnam

Model : Fluke-DS701
Máy nội soi công nghiệp

100% USA Origin

Fluke Vietnam

Model : Fluke-931
Máy đo tốc độ vòng quay

100% USA Origin

Fluke Vietnam

Model : Fluke-L206
Đèn pin treo trên nón bảo hộ

100% China Origin

Fluke   Vietnam

FLUKE-725/APAC/EDC
MULTIFUNCTION PROCESS CALIBRATOR, APAC & EDC

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

T40-P7-30-SF0-0
Thermalert 4.0 Integrated Stainless Steel Sensing Head

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

T40-G5-70-SF2-2
Thermalert 4.0 Integrated Stainless Steel Sensing Head

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

A-TJ-T40-CKIT
Conversion Kit to fit T40 in Thermojacket installation

100% China Origin

Fluke Vietnam

FLUKE-BT521,ADVANCED BATTERY ANALYZER
Model : FLUKE-BT521

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1ML
1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT2MSCL
High Temperature Infrared Thermometer with Scope

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3MCOMMP
Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and Profibus network communications.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31002MSF3
Infrared Temperature Sensor with 1m Cable
250 to 1,400°C (482 to 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 msec

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31002MSF3CB3
Infrared Temperature Sensor with 3m Cable
250 to 1,400°C (482 to 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 msec

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E1RL-F2-L-1-0
Endurance; Series Infrared High Temperature Ratio Pyrometer

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E1RL-F2-L-1-0
Endurance; Series Infrared High Temperature Ratio Pyrometer

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

T40-LT-15-SF0-1
Thermalert 4.0 Integrated Stainless Steel Sensing Hea

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCMLTK
Infrared Temperature Sensor with RS232, Type K Output, 1m Cable
-20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 0.75 - 16UNF 2A threaded SS housing

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Code: RAYMI320LTS
Low Temperature Sensing Heads
0 to 1000°C (32 to 1832°F), 8 - 14 µm, 22:1, 130 msec, 1m cable
(RAYMIC20LT is obsolete)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Code: RAYMI3COMM4
Communication box
MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and RS485communications

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Code: RAYGPS-SFL
GPS Standard Focus sensing head (8 - 14 micron spectral response) with 50:1 optical resolution

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Code: XXXTXXACRA
Right angle mirror (for targets at right angles to sensor axis)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Code: RAYGPCM
GPC panel-mount meter with 3 A mechanical alarm outputs

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Code: XXXMIACAJ
Air purge jacket (no cooling) - For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Code: E3MH-F0-L-0-0
Endurance® Series Infrared High Temperature Ratio Pyrometers

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Code: E3MH-F0-L-0-0
Endurance® Series Infrared High Temperature Ratio Pyrometers, 150 to 1800 °C, Lase

100% USA Origin

Fluke Process Instrument

High Temperature Infrared Thermometer Sensor with Scope
RAYR3IPLUS1MSCL
1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCMLTK3M Temperature Sensor
-20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB3 Temperature Sensor
Standard Mi3 Series Low Temperature Sensing Heads
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 2:1, 130 msec
3m (9.8') preinstalled cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT2MSCL
High Temperature Infrared Thermometer with Scope (without bluetooth)
1.6 micron w/ Dual Laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope,
DS 250:1, 400°C to 2000°C (752 to 3632°F), USB
RAYR3IPLUS2MSCL with bluetooth cannot export to Asia this time

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB3
Standard Mi3 Series Low Temperature Sensing Heads
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 2:1, 130 msec
3m (9.8') preinstalled cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB3
Standard Mi3 Series Low Temperature Sensing Heads
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 2:1, 130 msec
3m (9.8') preinstalled cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31002MSF3CB3
Standard Mi3 High Temperature Sensing Heads
250 to 1,400°C (482 to 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 msec, 3m (10') preinstalled cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB3
Standard Mi3 Series Low Temperature Sensing Heads
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 2:1, 130 msec
3m (9.8') preinstalled cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT2MSCL
High Temperature Infrared Thermometer with Scope

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB30
Infrared Temperature Sensor with 30m Cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

XXXCIACFB
Stainless Steel Fixed Bracket

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

XXXMIACFB
Sensing head fixed mounting bracket

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTSCB3
Infrared Temperature Sensors
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 10:1, 130 msec,
3 m (10') cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-MF-7
Mounting flange

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-MFA-7
Flange adapter (to allow Endurance to mount to MF-7)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-MN
Mounting nut (spare)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-AP
Air purge collar

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-PW
Protective front window (includes O-Ring)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-2CCB15
High-temp (200°C) multi-conductor cable with connector, 15m (50 ft.) not including terminal strip

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31002MSF3CB3
Standard Mi3 High Temperature Sensing Heads
250 to 1,400°C (482 to 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 msec, 3m (10') preinstalled cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 communications. Select the type of standard sensing heads listed above.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam


E1RL-F2-V-0-0
Endurance infrared sensors

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-ETHCB10
Ethernet cable, 180°C max. 10 m (33ft.) long

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1ML
Portable Thermometer (without bluetooth)
 1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1MSCL
High Temperature Infrared Thermometer with Scope (without bluetooth)
1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1ML
Portable Thermometer (without bluetooth)
 1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E1RL-F2-V-0-0
Endurance infrared sensors

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31001MSF3
Standard Mi3 High Temperature Sensing Heads
500 to 1.800°C (932 to 3,272°F), 1 µm, D:S 100:1, 2.200 mm focus, 10 ms, 1m cable

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E1RL-F2-V-0-0
Endurance infrared sensors

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-2CLTCB8
Low-Temp (85°C) multi-conductor cable with connector, 8m (26ft.) not including terminal strip

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-TB
Endurance terminal block accessory

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-TJ1
ThermoJacket housing for Endurance sensors

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-TJ1M
ThermoJacket housing for Endurance MR sensors, Metric Version

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

ETHLTCB
Ethernet cable, 80°C max., 7.5 meters (33ft.) long

100% USA Origin

Fluke Process Instrument

E3ML-F2-L-0-0
Integrated Sensing Head
Đầu cảm biến tích hợp Fluke

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31002MSF1
Standard Mi3 High Temperature Sensing Heads
250 to 1.400°C (482 to 2,552°F), 1,6 µm, D:S 100:1, 200 mm focus, 10 ms, 1m cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31002MSF1
Standard Mi3 High Temperature Sensing Heads
250 to 1.400°C (482 to 2,552°F), 1,6 µm, D:S 100:1, 200 mm focus, 10 ms, 1m cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31002MSF1
Standard Mi3 High Temperature Sensing Heads
250 to 1.400°C (482 to 2,552°F), 1,6 µm, D:S 100:1, 200 mm focus, 10 ms, 1m cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E2ML-F2-V-0-0
Integrated Sensing Head

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-TJ1
ThermoJacket housing for Endurance sensors

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E2ML-F2-V-0-0
Integrated Sensing Head
Temp Range: 250 to 1100°C (482 to 2012°F) 160:1 D:S
Focus Distance: 600mm - ∞ (24” - ∞) Manual Variable Focus
Sighting: Video Camera through the lens and Visible through the lens
Communications: Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector and built-in HTTP-Server server (Gives you ASCII, Ethernet, video, webserver)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-TJ1
ThermoJacket housing for Endurance sensors

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-TB
Endurance terminal block accessory

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-2CLTCB8
Low-Temp (85°C) multi-conductor cable with connector, 8m (26ft.) not including terminal strip

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-ETHLTCB
Ethernet cable, 80°C max., 7.5 meters (33ft.) long

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCMLTV3M
Infrared Temperature Sensors
-20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, M18x1 metric threaded

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTSCB3
Infrared Temperature Sensors
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 10:1 130 msec,
3 m (10') cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTSCB8
Infrared Temperature Sensors
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 to 14 µm, D:S 10:1, 130 ms, 8 m cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT2ML
Portable Thermometer (without bluetooth)
1.6 µm w/ Dual Laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 400°C to 2000°C (752 to 3632°F), USB
RAYR3IPLUS2MSCL with bluetooth cannot export to Asia this time

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMMP1
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.
Profibus interface with installed M12 fieldbus connector

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMMP2
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.
Profibus interface with installed 9 pin D-sub fieldbus connector

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1ML
Portable Thermometer (without bluetooth)
 1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E1RL-F2-L-0-0
Endurance infrared sensors
Range: 600 to 1800°C (1112 to 3272°F) (2-color mode) 100:1 D:S
550 to 1800°C (1022 to 3272°F) (single color mode) 100:1 D:S
Focus Distance: 600mm - ∞ (24” - ∞) Manual Variable Focus
Sighting: Laser through the lens and Visible through the lens
 Communication: Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector
and built-in HTTP-Server server (Gives you ASCII, Ethernet, video, webserver)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM4
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs with option RS485 Interface

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31002MSF3CB8
Standard Mi3 High Temperature Sensing Heads
250 to 1,400°C (482 to 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 msec, 8m (26') cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E1RL-F2-L-0-0
Endurance infrared sensors
Range: 600 to 1800°C (1112 to 3272°F) (2-color mode) 100:1 D:S
550 to 1800°C (1022 to 3272°F) (single color mode) 100:1 D:S
Focus Distance: 600mm - ∞ (24” - ∞) Manual Variable Focus
Sighting: Laser through the lens and Visible through the lens
 Communication: Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector and built-in HTTP-Server server (Gives you ASCII, Ethernet, video, webserver)

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-TJ1
ThermoJacket housing for Endurance sensors

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-TJ1M
ThermoJacket housing for Endurance MR sensors, Metric Version

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-2CCB8
High-temp (200°C) multi-conductor cable with connector, 8m (26 ft.) not including terminal strip

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1ML
Portable Thermometer (without bluetooth)
 1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA
Origin

FLUKE
Vietnam

New Model : Fluke-190-202
Fluke ScopeMeter
(Fluke-199C ngừng sx-hết stock)
Note : recheck code khi order

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTSCB3
Infrared Temperature Sensors
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 10:1 130 msec,
3 m (10') cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTSCB3
Infrared Temperature Sensors
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 10:1 130 msec,
3 m (10') cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB30
Infrared Temperature Sensor with 30m Cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E1RL-F2-V-0-0
Endurance infrared sensors
Range: 600 to 1800°C (1112 to 3272°F) (2-color mode) 100:1 D:S
550 to 1800°C (1022 to 3272°F) (single color mode) 100:1 D:S
Focus Distance: 600mm - ∞ (24” - ∞) Manual Variable Focus
Sighting: Video Camera through the lens and Visible through the lens
 Communications: Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector and built-in HTTP-Server server (Gives you ASCII, Ethernet, video, webserver)

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E1RL-F2-V-0-0
Endurance infrared sensors
Range: 600 to 1800°C (1112 to 3272°F) (2-color mode) 100:1 D:S
550 to 1800°C (1022 to 3272°F) (single color mode) 100:1 D:S
Focus Distance: 600mm - ∞ (24” - ∞) Manual Variable Focus
Sighting: Video Camera through the lens and Visible through the lens
 Communications: Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector and built-in HTTP-Server server (Gives you ASCII, Ethernet, video, webserver)

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-2CCB8
Item no: 4727562
High-temp (200°C) multi-conductor cable with connector, 8m (26 ft.) not including terminal strip

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-TB
Item no: 4742707
Endurance terminal block accessory

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-TJ1
Item no: 4727478
ThermoJacket housing for Endurance sensors

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E-ETHCB
Item no: 4727189
Ethernet cable, 180°C max., 7.5 m (25ft.) long

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

T40-LT-30-SF0-1
Thermalert 4.0 Series
Low temp -20 to +600°C, 8 to 14 µm, D:S 33:1, 30ms
Standard focus at 1520mm for LT15, LT30, LTB30, LT50, LTD, G530, P730, MT30, HT60, 1ML, 1MH, 2M, 3M models
 6-pin terminal strip connector model
RS485 digital connection
TC/0 to 10V/4 to 20mA/0 to 20mA output
Micro USB for remote setup

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Item no: 2475424
Part no: XXXSYSECPI
Position indicator
Accessories for MP150

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Item no: 4717308
Code: RAYR3IPLUSNBT1ML
1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II), DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCI2AM
Model: Type K Thermocouple Output
Temperature Range: +/- 3 °C accuracy between 0 to 115° C (32 to 662°F)
(OPTIONS): Must Be Specified At Time Of Order: 18Mx1 metric threaded housing instead of ¾"-16UNF 2A thread

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Item no: 2475424
Part no: XXXSYSECPI
Position indicator
Accessories for MP150

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

Model: Fluke-1507
Insulation Resistance Testers

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

New Model : Fluke-87VC
True RMS Multimeter
(FLUKE- 87V)
Note : recheck code khi order

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

Model: Fluke-T6-1000
Electrical Tester

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

Model: Fluke-3760-FC
 True-RMS Clamp Meter

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

New Model: Fluke-1630-2
Ground Resistance Meter
(FLUKE 1630)
Note : recheck code khi order

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

New Model: Fluke-177C
 True-RMS Digital Multimeter
(Fluke-774)
Note : recheck code khi order

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

Model: Fluke-789
ProcessMeter

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

Model: Fluke-773
 Milliamp Process Clamp Meter

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E-2CCB4
Item no: 4727543
High-temp (200°C) multi-conductor cable with connector, 4m (13 ft.) not including terminal strip

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTSCB15
-40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 10:1, 130 ms, 15 m cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Item no: 3780950
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E2MH-F2-L-0-0
Endurance® Series Infrared High Temperature Ratio Pyrometers, 450 to 2250 °C, Laser
Focus Distance: 600mm - ∞ (24” - ∞) Manual Variable Focus
Sighting: Laser through the lens and Visible through the lens
Communictions: Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector and built-in HTTP-Server server (Gives you ASCII, Ethernet, video, webserver)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E1RL-F2-L-0-0
Endurance infrared sensors
Range: 600 to 1800°C (1112 to 3272°F) (2-color mode) 100:1 D:S
550 to 1800°C (1022 to 3272°F) (single color mode) 100:1 D:S
Focus Distance: 600mm - ∞ (24” - ∞) Manual Variable Focus
Sighting: Laser through the lens and Visible through the lens
 Communication: Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector and built-in HTTP-Server server (Gives you ASCII, Ethernet, video, webserver)
Note: RAYMR1SBSF has been obsoleted, the alternative product ALTERNATIVE could be E1RL-F2-L-0-0. PLS HELP TO DOUBLE CHECK BEFORE ORDER

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

Model: Fluke-750PD4
Dual-Range Pressure Module

100% EU
Origin

Fluke Vietnam

1623-2 Kit
4325170
Earth Ground Tester Kit
Set contains EI-162X and
EI-162AC

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTSCB8
Infrared Temperature Sensors
-40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 10:1, 130 ms, 8 m cable

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

E2MH-F2-L-0-0
Endurance® Series Infrared High Temperature Ratio Pyrometers, 450 to 2250 °C, Laser
Focus Distance: 600mm - ∞ (24” - ∞) Manual Variable Focus
Sighting: Laser through the lens and Visible through the lens
Communictions: Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector and built-in HTTP-Server server (Gives you ASCII, Ethernet, video, webserver)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYGPRCFW
Infrared Temperature Sensors
GPR Close Focus sensing head with 8 - 14 micron spectral response, 3mm (.1") spot size at 76mm (3") distance
Air/Water Coolable housing includes air purge collar

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYGPC
GPC panel-mount meter with standard 5 VDC alarm outputs

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

XXXGPACFB
Item no: 2474791
GPC mounting bracket for sub-panel mounting of monitor

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

XXXTXXACPA
Item no: 2491164
Pipe thread adaptor (Sighting Tubes listed below can be attached to this)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCMLTV
Item No.: 3408969
Infrared Temperature Sensors
VOLTAGE OUTPUT (Linear, scaleable from 0-5V)
 -20 to 500°C range, 1 m cable, 0,75 - 16UNF 2A threaded

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB30
Item No.: 3780656
Infrared Temperature Sensor
-40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 2:1, 130 ms, 1 m cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Item No.: 3780950
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

XXXMIACFB
Item No.: 2474972
Sensing head fixed mounting bracket

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1ML
Item No.: 4717308
Handheld Infrared Thermometer
1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCI2A10L
Infrared Temperature Sensor
TYPE K THERMOCOUPLE OUTPUT
+/- 3 °C accuracy between 0 to 115° C (32 to 662°F)
3m (10') cable (in place of 1m cable) MAX 105 ° C (220 °F)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

T40-LT-70-SF2-0
Thermalert 4.0 Integrated Stainless Steel Sensing Head
Low temp -40 to +1000°C, 8 to 14 µm, D:S 70:1, 130ms
Standard focus at 1250mm for LT70, G570, G770, MT70 only
2-wire model, 4 to 20mA current loop
Adjust emissivity via 2 rotary code switches
Alarm output
Micro USB for remote setup

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

T40-2M-150-SF0-1
Thermalert 4.0 Integrated Stainless Steel Sensing Head
Metals 250 to 1400°C, 1.6 µm, D:S 150:1, 10ms
Standard focus at 1520mm for LT15, LT30, LTB30, LT50, LTD, G530, P730, MT30, HT60, 1ML, 1MH, 2M, 3M models
 6-pin terminal strip connector model
RS485 digital connection
TC/0 to 10V/4 to 20mA/0 to 20mA output
Micro USB for remote setup

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

A-PS-DIN-24V
Item No.: 4983810
Ind. Power Supply standard 100VAC to 240VAC/24VDC/1,3A

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

T40-LT-70-SF2-0
Thermalert 4.0 Integrated Stainless Steel Sensing Head
Low temp -40 to +1000°C, 8 to 14 µm, D:S 70:1, 130ms
Standard focus at 1250mm for LT70, G570, G770, MT70 only
2-wire model, 4 to 20mA current loop
Adjust emissivity via 2 rotary code switches
Alarm output
Micro USB for remote setup
Basic unit includes:
- Mounting nut
- Fixed bracket
- USB-Cable
- Printed Quick Start Guide
- FPI Software (Windows® 7, 8, 10) and Operator's manual as PDF file on Mini DVD

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYGPRCFW
Infrared Temperature Sensors
GPR Close Focus sensing head with 8 - 14 micron spectral response, 3mm (.1") spot size at 76mm (3") distance
Air/Water Coolable housing includes air purge collar

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYGPC
Item No.: 2469926
GPC panel-mount meter with standard 5 VDC alarm outputs

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

XXXGPACFB
Item no: 2474791
GPC mounting bracket for sub-panel mounting of monitor

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

XXXTXXACPA
Item no: 2491164
Pipe thread adaptor (Sighting Tubes listed below can be attached to this)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310G5SCB3
Infrared Temperature Sensor
250 to 1650°C, 5 µm, D:S 10:1, 130 ms, 3 m cable

100% Germany/ USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Item No.: 3780950
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

XXXMIACAJ
Item no: 2474949
Air purge jacket (no cooling)

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCMLTK3M
Item No.: 3440451
Infrared Temperature Sensor
-20 to 500°C range, 3 m cable, M18x1 metric threaded

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTSCB3
Item No.: 3780591
Infrared Temperature Sensors
-40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 10:1, 130 ms, 3 m cable

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Item No.: 3780950
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCMLTK3M
Item No.: 3440451
Infrared Temperature Sensor
-20 to 500°C range, 3 m cable, M18x1 metric threaded

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTSCB15
Item No.: 3780591
Infrared Temperature Sensors
-40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 10:1, 130 ms, 15 m cable

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Item No.: 3780950
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTSCB3
Item No.: 3780591
Infrared Temperature Sensors
-40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 10:1, 130 ms, 3 m cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB30
Item No.: 3780656
Infrared Temperature Sensor
-40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 2:1, 130 ms, 1 m cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Item No.: 3780950
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB30
Item No.: 3780656
Infrared Temperature Sensor
-40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 2:1, 130 ms, 30m cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Item No.: 3780950
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA/China
Origin

FLUKE
Vietnam

Model: TI-SBP3
Battery

100% Germany/ USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB3
Item No.: 3780656
Infrared Temperature Sensor
-40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 2:1, 130 ms, 3 m cable

100% USA/China
Origin

Fluke
Vietnam

Model: 1630-2-FC
Ground Resistance Meter

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

Model : Fluke-805
Vibration Meter
Note : recheck STOCK khi order

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Calibration choices for RAYTMP150LT
 Item: 3213854
Calibration, traceable with Data

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Calibration choices for RAYTMP150LT
 Item: 3213854
Calibration, traceable with Data

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Có giá sẵn

E2MH-F2-L-0-0
Endurance Series Infrared High Temperature Ratio Pyrometers
450 to 2250°C (842 to 4082°F) 300:1 D:S
600mm - ∞  (24” - ∞) Manual Variable Focus
Laser through the lens and Visible through the lens
Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector and built-in HTTP-Server server (Gives you ASCII, Ethernet, video, webserver)

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Recalibration of Tetra Pak scanner MP150
Supply and install replacement windown, check function and make calibration certificate for 4 temperature points (120, 200, 250 and 350°C), modify to actually private label option, fixed cost
Note: đây là báo giá hiệu chuẩn tiêu chuẩn. Sẽ có chi phí bổ sung nếu như có sửa chữa phát sinh trong quá trình hiệu chuẩn

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

Recalibration of Tetra Pak scanner MP150
Supply and install replacement windown, adjust readings and make calibration certificate for 4 temperature points (120, 200, 250 and 350 °C), (one before and one after adjust), fixed cost
Note: đây là báo giá hiệu chuẩn tiêu chuẩn. Sẽ có chi phí bổ sung nếu như có sửa chữa phát sinh trong quá trình hiệu chuẩn

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

Model : Fluke-I30S
Current clamp

100% USA/China
Origin

Fluke
Vietnam

Model : Fluke-287C
True-RMS Electronics Logging Digital Multimeter

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

Model : Fluke-BTL10
Basic Battery Analyzer Test Leads

100% USA
Origin

Fluke
Vietnam

Model : Fluke-BTL20
Interactive Battery Analyzer Test Probe

100% USA/ China Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCMLTV3M
Item no.: 3440472
Infrared Temperature Sensor
-20 to 500°C range, 3 m cable, M18x1 metric threaded

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1ML
Item No.: 4717308
Handheld Infrared Thermometer
1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA/China
Origin

Fluke
Vietnam

Model :  Fluke-381
Clamp Meter

100% USA/China
Origin

Fluke
Vietnam

Model : Fluke-376-FC
Clamp Meter

100% USA/China
Origin

Fluke
Vietnam

Model : Fluke-T5-1000
Tester Kit

100% USA/China
Origin

Fluke
Vietnam

Model : LVD2
Non-Contact Voltage Tester

100% USA/ China Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCI2A10L
Infrared Temperature Sensor
TYPE K THERMOCOUPLE OUTPUT
+/- 3 °C accuracy between 0 to 115° C (32 to 662°F)
3m (10') cable (in place of 1m cable) MAX 105 ° C (220 °F)

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB3
Item No.: 3780656
Infrared Temperature Sensor
-40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 2:1, 130 ms, 3 m cable

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3COMM
Item no.: 3780950
Communication box (metal) for 1 head in IP65 with USB 2.0 communications and analog outputs.

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3MCOMMA
Item No.: 4221848
Modular DIN mountable communication 6TE box for up to 4 heads with USB 2.0 and 4 galvanic isolated analog outputs

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31002MSF3
Item No.: 4110150
Infrared Temperature Sensor
250 to 1.400°C, 1,6 µm, D:S 100:1, 2.200 mm focus, 10 ms, 1m cable

100% USA/ Germany Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI3MCOMM
Item No.: 3781034
Modular DIN mountable communication 4TE box for up to 4 heads with USB 2.0 and RS485 communications.

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng FLUKE tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây