Đại lý Metrix Vietnam,MX2034-11-01-05-05-03-362-01 METRIX ,Metrix Vietnam,Máy phát tiệm cận MX2034 4-20 mA,MX2034 4-20 mA Proximity Transmitter

Đại lý Metrix Vietnam,MX2034-11-01-05-05-03-362-01 METRIX

MX2034 4-20 mA Proximity Transmitter,MX2034-11-01-05-05-03-362-01 

 

Máy phát MX2034 4-20 mA được chứng nhận CSA, ATEX và IECEX với đầu ra tín hiệu động

Metrix* MX2034 có thể lập cấu hình để đo độ rung hướng tâm, vị trí dọc trục hoặc tốc độ. Nó kết hợp hiệu suất của hệ thống đo tiệm cận dòng xoáy hoàn toàn tuân thủ API 670 với tính linh hoạt của cấu hình kỹ thuật số. Lần đầu tiên, người dùng có thể định cấu hình hệ thống máy phát của họ tại hiện trường bằng cách sử dụng đường cong do trường tùy chỉnh tạo cũng như hiệu chuẩn được định cấu hình trước tại nhà máy cho hơn 20 vật liệu mục tiêu, nhiều loại đường kính đầu dò, nhà sản xuất, chiều dài cáp mở rộng và tuyến tính các dãy.

 

Với việc phát hành Hệ thống tiệm cận kỹ thuật số theo dõi rung động DPS 1.35 và phần mềm liên quan, MX2034 thậm chí còn mạnh mẽ và linh hoạt hơn cho các ứng dụng của người dùng. Với một máy phát duy nhất, người dùng có thể chuyển đổi loại đầu dò, thay đổi chiều dài hệ thống, thay đổi vật liệu mục tiêu theo ý muốn tại hiện trường. MX2034 có khả năng loại bỏ nhiễu chéo giữa hai đầu dò lân cận được lắp đặt liền kề, tín hiệu đầu ra động được đo tại BNC có thể được định cấu hình cho cực dương hoặc cực âm tùy thuộc vào ứng dụng và có thể triệt tiêu xung điện nhất thời trong hệ thống. Với đầu nối 4 chân, người dùng MX2034 có thể gửi đầu ra tín hiệu động tới hệ thống giám sát rung cách xa tới 100ft. Còn rất nhiều tính năng cao cấp khác của MX2034 mà khách hàng có thể tận dụng để tối ưu hóa giá trị hệ thống phát của mình.

 

Chế độ rung:

Phạm vi rung toàn quy mô

ức chế tăng đột biến

Tốc độ phân rã 4-20mA

Chế độ vị trí:

Phạm vi tuyến tính quy mô đầy đủ

Hướng 4-20mA ở cấp cao hoặc cấp thấp

Chế độ tốc độ:

RPM toàn thang đo (10 - 100.000)

số rãnh

Ngưỡng điện áp

độ trễ

Phần uốn cong

Phần Metrix

990-A06-B50-C01-D00

MX2034-01-08-05-00-04-002-00

990-A05-B50-C01-D00

MX2034-01-08-05-00-04-003-00

990-A06-B70-C01-D00

MX2034-01-08-07-00-04-002-00

990-A05-B70-C01-D00

MX2034-01-08-07-00-04-003-00

990-A06-B90-C01-D00

MX2034-01-08-09-00-04-002-00

990-A05-B90-C01-D00

MX2034-01-08-09-00-04-003-00

990-A06-B50-C02-D00

MX2034-01-08-05-00-04-002-00

990-A05-B50-C02-D00

MX2034-01-08-05-00-04-003-00

990-A06-B70-C02-D00

MX2034-01-08-07-00-04-002-00

990-A05-B70-C02-D00

MX2034-01-08-07-00-04-003-00

990-A06-B90-C02-D00

MX2034-01-08-09-00-04-002-00

990-A05-B90-C02-D00

MX2034-01-08-09-00-04-003-00

990-A06-B50-C03-D00

MX2034-01-08-05-00-04-002-00

990-A05-B50-C03-D00

MX2034-01-08-05-00-04-003-00

990-A06-B70-C03-D00

MX2034-01-08-07-00-04-002-00

990-A05-B70-C03-D00

MX2034-01-08-07-00-04-003-00

990-A06-B90-C03-D00

MX2034-01-08-09-00-04-002-00

990-A05-B90-C03-D00

MX2034-01-08-09-00-04-003-00

990-A06-B50-C01-D01

MX2034-01-08-05-05-04-002-00

990-A05-B50-C01-D01

MX2034-01-08-05-05-04-003-00

990-A06-B70-C01-D01

MX2034-01-08-07-05-04-002-00

990-A05-B70-C01-D01

MX2034-01-08-07-05-04-003-00

990-A06-B90-C01-D01

MX2034-01-08-09-05-04-002-00

990-A05-B90-C01-D01

MX2034-01-08-09-05-04-003-00

990-A06-B50-C02-D01

MX2034-01-08-05-05-04-002-00

990-A05-B50-C02-D01

MX2034-01-08-05-05-04-003-00

990-A06-B70-C02-D01

MX2034-01-08-07-05-04-002-00

990-A05-B70-C02-D01

MX2034-01-08-07-05-04-003-00

990-A06-B90-C02-D01

MX2034-01-08-09-05-04-002-00

990-A05-B90-C02-D01

MX2034-01-08-09-05-04-003-00

990-A06-B50-C03-D01

MX2034-01-08-05-05-04-002-00

990-A05-B50-C03-D01

MX2034-01-08-05-05-04-003-00

990-A06-B70-C03-D01

MX2034-01-08-07-05-04-002-00

990-A05-B70-C03-D01

MX2034-01-08-07-05-04-003-00

990-A06-B90-C03-D01

MX2034-01-08-09-05-04-002-00

990-A05-B90-C03-D01

MX2034-01-08-09-05-04-003-00

990-A06-B50-C01-D05

MX2034-01-08-05-05-04-002-00

990-A05-B50-C01-D05

MX2034-01-08-05-05-04-003-00

990-A06-B70-C01-D05

MX2034-01-08-07-05-04-002-00

990-A05-B70-C01-D05

MX2034-01-08-07-05-04-003-00

990-A06-B90-C01-D05

MX2034-01-08-09-05-04-002-00

990-A05-B90-C01-D05

MX2034-01-08-09-05-04-003-00

990-A06-B50-C02-D05

MX2034-01-08-05-05-04-002-00

990-A05-B50-C02-D05

MX2034-01-08-05-05-04-003-00

990-A06-B70-C02-D05

MX2034-01-08-07-05-04-002-00

990-A05-B70-C02-D05

MX2034-01-08-07-05-04-003-00

990-A06-B90-C02-D05

MX2034-01-08-09-05-04-002-00

990-A05-B90-C02-D05

MX2034-01-08-09-05-04-003-00

990-A06-B50-C03-D05

MX2034-01-08-05-05-04-002-00

990-A05-B50-C03-D05

MX2034-01-08-05-05-04-003-00

990-A06-B70-C03-D05

MX2034-01-08-07-05-04-002-00

990-A05-B70-C03-D05

MX2034-01-08-07-05-04-003-00

990-A06-B90-C03-D05

MX2034-01-08-09-05-04-002-00

990-A05-B90-C03-D05

MX2034-01-08-09-05-04-003-00

991-A06-B50-C01-D00

MX2034-01-08-05-00-05-074-00

991-A25-B50-C01-D00

MX2034-01-08-05-00-05-054-00

991-A06-B70-C01-D00

MX2034-01-08-07-00-05-074-00

991-A25-B70-C01-D00

MX2034-01-08-07-00-05-054-00

991-A06-B90-C01-D00

MX2034-01-08-09-00-05-074-00

991-A25-B90-C01-D00

MX2034-01-08-09-00-05-054-00

991-A06-B50-C02-D00

MX2034-01-08-05-00-05-074-00

991-A25-B50-C02-D00

MX2034-01-08-05-00-05-054-00

991-A06-B70-C02-D00

MX2034-01-08-07-00-05-074-00

991-A25-B70-C02-D00

MX2034-01-08-07-00-05-054-00

991-A06-B90-C02-D00

MX2034-01-08-09-00-05-074-00

991-A25-B90-C02-D00

MX2034-01-08-09-00-05-054-00

991-A06-B50-C03-D00

MX2034-01-08-05-00-05-074-00

991-A25-B50-C03-D00

MX2034-01-08-05-00-05-054-00

991-A06-B70-C03-D00

MX2034-01-08-07-00-05-074-00

991-A25-B70-C03-D00

MX2034-01-08-07-00-05-054-00

991-A06-B90-C03-D00

MX2034-01-08-09-00-05-074-00

991-A25-B90-C03-D00

MX2034-01-08-09-00-05-054-00

991-A06-B50-C01-D01

MX2034-01-08-05-05-05-074-00

991-A25-B50-C01-D01

MX2034-01-08-05-05-05-054-00

991-A06-B70-C01-D01

MX2034-01-08-07-05-05-074-00

991-A25-B70-C01-D01

MX2034-01-08-07-05-05-054-00

991-A06-B90-C01-D01

MX2034-01-08-09-05-05-074-00

991-A25-B90-C01-D01

MX2034-01-08-09-05-05-054-00

991-A06-B50-C02-D01

MX2034-01-08-05-05-05-074-00

991-A25-B50-C02-D01

MX2034-01-08-05-05-05-054-00

991-A06-B70-C02-D01

MX2034-01-08-07-05-05-074-00

991-A25-B70-C02-D01

MX2034-01-08-07-05-05-054-00

991-A06-B90-C02-D01

MX2034-01-08-09-05-05-074-00

991-A25-B90-C02-D01

MX2034-01-08-09-05-05-054-00

991-A06-B50-C03-D01

MX2034-01-08-05-05-05-074-00

991-A25-B50-C03-D01

MX2034-01-08-05-05-05-054-00

991-A06-B70-C03-D01

MX2034-01-08-07-05-05-074-00

991-A25-B70-C03-D01

MX2034-01-08-07-05-05-054-00

991-A06-B90-C03-D01

MX2034-01-08-09-05-05-074-00

991-A25-B90-C03-D01

MX2034-01-08-09-05-05-054-00

991-A06-B50-C01-D05

MX2034-01-08-05-05-05-074-00

991-A25-B50-C01-D05

MX2034-01-08-05-05-05-054-00

991-A06-B70-C01-D05

MX2034-01-08-07-05-05-074-00

991-A25-B70-C01-D05

MX2034-01-08-07-05-05-054-00

991-A06-B90-C01-D05

MX2034-01-08-09-05-05-074-00

991-A25-B90-C01-D05

MX2034-01-08-09-05-05-054-00

991-A06-B50-C02-D05

MX2034-01-08-05-05-05-074-00

991-A25-B50-C02-D05

MX2034-01-08-05-05-05-054-00

991-A06-B70-C02-D05

MX2034-01-08-07-05-05-074-00

991-A25-B70-C02-D05

MX2034-01-08-07-05-05-054-00

991-A06-B90-C02-D05

MX2034-01-08-09-05-05-074-00

991-A25-B90-C02-D05

MX2034-01-08-09-05-05-054-00

991-A06-B50-C03-D05

MX2034-01-08-05-05-05-074-00

991-A25-B50-C03-D05

MX2034-01-08-05-05-05-054-00

991-A06-B70-C03-D05

MX2034-01-08-07-05-05-074-00

991-A25-B70-C03-D05

MX2034-01-08-07-05-05-054-00

991-A06-B90-C03-D05

MX2034-01-08-09-05-05-074-00

991-A25-B90-C03-D05

MX2034-01-08-09-05-05-054-00

 

 
 

100% USA Origin

Metrix Vietnam

5550-421-021 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch

 

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

IPT Seismic Vibration Transmitter ST5484E-151-020-00

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Seismic 5485C-006
200 mV/in/s (7.87 mm/sec), 135 Ω coil resistance

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Seismic 4850-020
Cable Assembly - High Temperature 6.1 m cable

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

IPT Seismic Vibration ST5484E-151-0504-00

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Mechanical Vibration 5550-G41-392

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

8978-200-0000
BOS 11K-PA-PR10-00,15-S4 Photoelectric Sensors

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

9061-0100
Bulk Cable (10 m)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Mech Switch 5550-411-340

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Seismic 5485C-006
200 mV/in/s (7.87 mm/sec), 135 Ω coil resistance

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Seismic 4850-020
Cable Assembly - High Temperature ; 6.1 m cable

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Seismic: ST5484E-121-512-00
IPT Seismic Vibration Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered, with LCD indication
ST5491E-022-410-00

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Mech Switch 5550-411-341
Mechanical Vibration Switch

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device
ST5484E-121-034-14

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Accessories 9334-211-0035-004
Cable assembly, 2-pin MS connector, teflon cable insulation w/SS armor

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Seismic 5485C-007-022
Velocity Sensor with Integral Cable

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Mech Switch 5550-412-341
Mechanical Vibration Switch

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Mech Switch 5550-432-341
Mechanical Vibration Switch

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device
ST5484E-121-034-14

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Accessories 9334-211-0025-0030
Cable assembly, 2-pin MS connector, teflon cable insulation w/SS armor

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

IPT Seismic Vibration Transmitter ST5484E-121-120-00

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Elec Switch 440DR-2301-0220
Electronic Vibration Sensor; Dual Trip/ Analog Signal Output

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

IPT Seismic Vibration Transmitter ST5484E-151-532-00

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Seismic 5485C-008
Velocity Sensor with Removable Cable

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Elec Switch 450DR-2222-0100
Electronic Vibration Switches ; Dual Trip/Analog Signal Output

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Elec Switch: 440DR-2244-0105
Electronic Vibration Switch

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Accessories 8978-111-0060
Cable/Connector Assembly,

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Seismic SA6200A-111
API-670 Accelerometer Sensor

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Seismic 5485C-008
Velocity Sensor with Removable Cable

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Elec Switch: 5550-423-031
Mechanical Vibration Switch

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Electronic Vibration Switch 440SR-2044-0000

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Shaker HI-903
Portable Shaker

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Seismic ST5484E- 121-1882-00
IPT Seismic Vibration Transmitte

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

ST5484E-153-0633-03
IPT Seismic Vibration Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Prox 10040-00-07-10-02
Standard Proximity Probe
11mm Probe and Cable System(Armor), M14X1.5 threads, 0.5 or 1.0 m length, connector included

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Prox 10039-00-07-10-02
Standard Proximity Probe
11mm Probe and Cable System(No Armor),M14X1.5 threads, 0.5 or 1.0 m length, connector included

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Prox 7402-045-00
Extension Cable For 7200 Series
4.5 m length

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Code: ST6917-121-1-0
IPT low cost vibration transmitter (velocity) to 125° C operation
Full Scale: 1 ips (25.4mm/s), pk
Mounting: M6 x 1.0

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Code: 9334-111-0050-0055
Cable assembly, molded splashproof boot, teflon cable insulation w/SS armor

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Code: HI 813
Portable Shaker, Variable Frequency and Amplitude Control, 115/220V, Standard Accessories

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Code: ST5484E-121-0412-00
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Code: MX2034-01-01-05-05-02-070-00
DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter,

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Code: MX2030-01-01-05-05-01-023-00
DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter,

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

10001-00-10-50-02-00
Prox. Probe - 5 mm Tip Dia., 1/4“- 28 threads, 5.0 m length, .8 to 4 inch case length, (no armor, connector included)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Code: SW6000-8033-550
Electronic Vibration Switch Sensor

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

450DR-2144-0100
Electronic Vibration Switches

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

5535-335-0-00-100
Seismic Signal Conditioner - seismic accelerometer input

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

SA6200A-211
API-670 Accelerometer Sensor, select mounting stud (1/4-28, M6X1.0, 1/4-20 UNC, none), 316 SS Case, 0.5 Hz-12kHz Frequency Response, non-hazardous
Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC T3 Ga, LCIE 02 ATEX 6176 X; INTRINSICALLY SAFE PER DWG 9352

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

SA6200A-201
API-670 Accelerometer Sensor, select mounting stud (1/4-28, M6X1.0, 1/4-20 UNC, none), 316 SS Case, 0.5 Hz-12kHz Frequency Response, non-hazardous
Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC T3 Ga, LCIE 02 ATEX 6176 X; INTRINSICALLY SAFE PER DWG 9352

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

8978-211-0050
Cable/Standard Connector Assembly

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

10039-00-07-10-02
11mm Probe and Cable System(No Armor),M14X1.5 threads, 0.5 or 1.0 m length, connector included

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

ST5484E-123-020-00
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

ST5484E-121-132-02
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

MX2034-01-02-05-05-02-52
DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

ST5484E-121-0532-00
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

ST5484E-152-0482-00
IPT Seismic Vibration Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

7402-040-01
Extension Cable - 4.0 or 4.5 m length (5 m system), with armor

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

ST5484E-123-010-00
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

ST5484E-153-1114-00
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

MX2030-04-000-070-10-05
Prox. Probe - 8 mm Tip Dia., M10X1 threads, 0.5 or 1.0 m length, 20 mm to 250 mm case length (with armor)
Agency Approved For Hazardous Locations

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

MX2031-080-01-05
Extension Cable - 8.0 or 8.5 m length (9 m system), with armor
Agency Approved For Hazardous Locations

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

MX2034-01-01-09-05-02-072-00
DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter, Material Calibration AISI-SAE 4140 CrMo Steel
Probe Type - 5mm & 8mm - Metrix MX2030 / Bently Nevada 3300 / 3300XL ; Agency Approved For Hazardous Locations

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

440DR-2044-0000
Electronic Vibration Switches Sensor

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

ST5491E-021-120-00
IPT Seismic vibration transmitter Sensor

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Seismic SA6200A-111
API-670 Accelerometer Sensor,

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

4850-010
Cable Assembly - High Temperature ( 5485)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5550-933-041
Mechanical Vibration Switch Sensor

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5485C-007-020
Velocity Sensor - 375°C max with removable cable
Output: 150 mV/in/s (5.91 mm/sec), 105 Ω coil resistance

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-123-0020-00
Seismic Vibration Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-121-0020-00
Seismic Vibration Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

440SR-2220-0105 Tranducer Sensing
Electronic Switch

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-121-020-00
IPT Seismic Vibration Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Model: 5485C-007-020
Velocity Sensor with Integral Cable
150 mV/in/s (5.91 mm/sec), 105 Ω coil resistance
Cable Length: 20 feet

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

Prox 10040-00-07-10-02
Standard Proximity Probe
11mm Probe and Cable System(Armor), M14X1.5 threads, 0.5 or 1.0 m length, connector included

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-123-0020-00
Seismic Vibration Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-121-0020-00
Seismic Vibration Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix

 

 

IPT Seismic vibration transmitter sensor, loop powered, with LCD indication
ST5491E-022-410-00

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5550-411-041 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch (Base Model)
Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6
Contacts - SPDT
Full Scale Range - 5 g
Reset Coil & Start Up Delay - None
Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5; METRIX 5097 / VS-2-EX / 366
Environmntal Rating - NEMA 4X, IP 66

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5485C-004
Velocity Sensor - 375°C max., connector version
 Output Type: 145 mV/in/s (5.71 mm/sec), 102 Ω coil resistance

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

4850-050
Cable Assembly - High Temperature ( 5485)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Mech Switch 5550-411-041 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch Sensor
Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6
Contacts - SPDT
Full Scale Range - 5 g
Reset Coil & Start Up Delay - None
Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5; METRIX 5097 / VS-2-EX / 366
Environmntal Rating - NEMA 4X, IP 66

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Mech Switch 5550-421-040 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch Sensor
Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6
Contacts - DPDT
Full Scale Range - 5 g
Reset Coil & Start Up Delay - None
Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5; METRIX 5097 / VS-2-EX / 366
Environmntal Rating - NEMA 4, IP 66

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Mech Switch 5550-411-040 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch Sensor
Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6
Contacts - SPDT
Full Scale Range - 5 g
Reset Coil & Start Up Delay - None
Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5; METRIX 5097 / VS-2-EX / 366
Environmntal Rating - NEMA 4, IP 66

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5491E-022-0020-00
Seismic vibration transmitter, loop powered, with LCD indication (Vibration Sensor)
Full Scale Range - 0.8 ips (20.mm/SEC), pk
Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 303 SST
Hazard Rating - CSA, NRTL/C, CLASS 1, DIV 1, GRPS C & D, CLASS 2, DIV 1, GRPS E, F & G (available with flying leads only)
Connection - 4-20 mA Flying Leads
 High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5491E-022-0020-00
Seismic vibration transmitter, loop powered, with LCD indication (Vibration Sensor)
Full Scale Range - 0.8 ips (20.mm/SEC), pk
Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 303 SST
Hazard Rating - CSA, NRTL/C, CLASS 1, DIV 1, GRPS C & D, CLASS 2, DIV 1, GRPS E, F & G (available with flying leads only)
Connection - 4-20 mA Flying Leads
 High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Mech Switch 5550-411-041
Mechanical Vibration Switch Sensor
Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6
Contacts - SPDT
Full Scale Range - 5 g
Reset Coil & Start Up Delay - None
Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5; METRIX 5097 / VS-2-EX / 366
Environmntal Rating - NEMA 4X, IP 66

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Mech Switch 5550-421-040
Mechanical Vibration Switch Sensor
Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6
Contacts - DPDT
Full Scale Range - 5 g
Reset Coil & Start Up Delay - None
Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5; METRIX 5097 / VS-2-EX / 366
Environmntal Rating - NEMA 4, IP 66

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

450DR-2222-0100 Transducer - Internal transducer
 Electronic Switch Sening
Dual Trip/Analog Signal Output
Analog Signal Output - 4-20 mA, absolute
Scale - 3 to 40 mm/sec
Shutdown and Alarm Circuit - 170 mA, 250 V, SPST
 Enclosure - Standard, CSA, Class I, Div 2, Grps B-D* (440)
Input Power - 230 VAC 50/60
Lockout Function - None
Transducer - Internal transducer

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5485C-006
200 mV/in/s (7.87 mm/sec), 135 Ω coil resistance

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

HI-913
Portable Shaker, Adjustable Freq w/Fixed Ampl, Adjustable Amplitude, 115/220V , Portable Shaker , w/Pelican Case, CE Approved

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Model: 5485C-007-020
Velocity Sensor with Integral Cable
150 mV/in/s (5.91 mm/sec), 105 Ω coil resistance
Cable Length: 20 feet

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

450DR-2222-0100 Vibration Sensor
Electronic Switch
Dual Trip/Analog Signal Output
Analog Signal Output - 4-20 mA, absolute
Scale - 3 to 40 mm/sec
Shutdown and Alarm Circuit - 170 mA, 250 V, SPST
 Enclosure - Standard, CSA, Class I, Div 2, Grps B-D* (440)
Input Power - 230 VAC 50/60
Lockout Function - None
Transducer - Internal transducer

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5485C-004
Velocity Sensor - 375°C max., connector version
 Output Type: 145 mV/in/s (5.71 mm/sec), 102 Ω coil resistance

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5550-413-341 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch
ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6
Contacts - SPDT
Full Scale Range - 10 g
Reset Coil & Start Up Delay - 24 VDC, 3.0A - 10g / 2.5A - 5g / 1.2A - 2g (If C=2, unit may not be mounted horizontally)
Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5; METRIX 5097 / VS-2-EX / 366
Environmntal Rating - NEMA 4X, IP 66

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

Model: 5485C-003-010
Velocity Sensor with Integral Cable
145 mV/in/s (5.71 mm/sec), 102 Ω coil resistance
Cable Length: 10 feet = 3 meters

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

8200-008-IEC
Conduit Elbow, 1" NPT, M20 x 1.5 Reducer, IECEX Certified

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5550-413-041 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch
Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6
Contacts - SPDT
Full Scale Range - 10 g
Reset Coil & Start Up Delay - None
Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5; METRIX 5097 / VS-2-EX / 366 ; Environmntal Rating - NEMA 4X, IP 66

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5485C-006 Vibration Sensor
Velocity Sensor - 375°C max.,
200 mV/in/s (7.87 mm/sec), 135 Ω coil resistance

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

4850-010 Cable
Cable Assembly 10 feet (3 m) - High Temperature ( 5485)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5550-421-040 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch Sensing
Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6
Contacts - DPDT
Full Scale Range - 5 g
Reset Coil & Start Up Delay - None
Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5; METRIX 5097 / VS-2-EX / 366
Environmntal Rating - NEMA 4, IP 66

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-121-0032-00 Vibration Sensor
IPT Seismic Vibration Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-123-0532-00 Vibration Sensor
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-123-0020-00 Vibration Sensor
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

91104-011
Reducer, 1”NPT(M) - ¾”NPT(F), used with ST5484E CSA explosion proof

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

MX2034-11-01-05-05-01-023-00 Prox. sensor
DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter, Material Calibration AISI-SAE 4140 CrMo Steel

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

MX2034-11-01-05-05-02-072-00 Prox. sensor
DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter, Material Calibration AISI-SAE 4140 CrMo Steel

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

MX2030-05-002-012-05-05 Prox. Probe
Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads, 0.5 length

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

MX2031-045-00-05 Extension Cable
 Extension Cable - 4.5 m length (5 m system), no armor

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-121-1780-00 Vibration Sensor
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-151-1780-00 Vibration Sensor
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-153-3080-00 Vibration Sensor
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5550-422-041 Vibration Sensor
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

MX2034-11-01-05-05-03-362-01 Proximity Sensor
 DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter, Material Calibration AISI-SAE 4140 CrMo Steel

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

HI-913 Shaker
Portable Shaker, Adjustable Freq w/Fixed Ampl, Adjustable Amplitude, 115/220V , Portable Shaker , w/Pelican Case, CE Approved

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

0228-0070-01
 Stud 1/4-28 UNF (M) TO 1/4-28 UNF (M)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

0228-0070-05
Bushing, 1/4-28 to 10-32 UNC (Standard)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

HI-223-9M Proximity Sensor
Proximity Probe Adaptor Kit, Metric (MM)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

0205-0049
 Mounting Spacer

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

0228-0136-01
Mounting Plate, Magnetic 2" Dia, 1/4" thick

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

0228-0141-01
Stud, 1/4-28 to M8 (Metric)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

0228-0137-01
Adapter stud. 1/4-28 UNF to 3/8-24 (for HI 5701VT)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

0228-0075-01
4140 Steel Target (incl w/ 223/224 Kits)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

0228-0071-02
Velocity/Universal Transducer Adapter, w/ screw

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

0228-0070-03
Bushing, 1/4-28 to 2-56 UNC (Standard)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

0228-0070-04
Bushing, 1/4-28 to 6-32 UNC (Standard)

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-121-0132-00 Vibration Sensor
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-121-0032-00 Vibration Sensor
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5550-413-061 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5550-411-361 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5485C-008
 - 375°C max.,
 145 mV/in/s (5.71 mm/sec), 102 Ω coil resistance

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

MX2030-05-002-012-05-05
 Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-121-1780-00
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered includes 8200-000-IEC elbow

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-151-0674-00
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

8978-200-0000
Mating Connector with Cable Grip Only

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST5484E-153-3080-00
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered includes 8200-000-IEC elbow

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5550-422-041
 Mechanical Vibration Switch

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

MX2034-11-01-05-05-03-362-01
 DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter, Material Calibration AISI-SAE 4140 CrMo Steel

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam có giá sẵn

 

 

ST5484E-121-0032-00  Vibration Sensor
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

5550-423-010
 Mechanical Vibration Switch

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

162VTS-200-045-00
 Slim-bodied loop-powered vibration transmitter
162VTC-200-120-00 is obsolete

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

450DR-2222-0120
 Electronic Switch, double relay, analog output, CSA, Class 1, Div 1, Grps B-D, painted finish

 

 

100%  Japan
Origin 

 

 

RION
Vietnam có giá sẵn

 

 

Model: VM-82A
Vibration Meter

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

440DR-2201-0005
 Electronic Switch - double relay, analog output, CSA, Class 1, Div 2, Grps B-D (Except mech relays pushbutton reset, or BNC Jack), NEMA 4X, epoxy coated

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

ST6917-156-1-0
 IPT low cost vibration transmitter (velocity) to 125° C operation

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

HI-913
 Portable Shaker, Adjustable Freq w/Fixed Ampl, Adjustable Amplitude, 115/220V , Portable Shaker , w/Pelican Case, CE Approved

 

 

100% USA Origin

 

 

Metrix Vietnam

 

 

HI-223-9M
 Proximity Probe Adaptor Kit, Metric (MM)

 
 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

support@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0779 720 798

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng METRIX tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây