Hans Hennig Vietnam,Đầu đốt ngọn lửa phẳng Hans Hennig HG-F - flat flame burner Hans Hennig

Đầu đốt ngọn lửa phẳng Hans Hennig HG-F - flat flame burner

Flat flame burner HG-F

Flat flame burner HG-F applicable as a cover- or a side burner

Đầu đốt ngọn lửa phẳng model HG-F được thiết kế đặc biệt cho tất cả các ứng dụng mà ngọn lửa không được tiếp xúc với vật liệu nung, ví dụ: trong thủy tinh và lò nung gốm.

Đặt tính của Đầu đốt ngọn lửa phẳng Hans Hennig HG-F

  • Công suất từ 100 kW đến 1,000 kW, các kích thước và công suất khác theo yêu cầu

  • Đá đầu đốt được thiết kế vuông hoặc tròn

  • được gắn hoàn chỉnh với điện cực đánh lửa và ion hóa hoặc đầu đốt đánh lửa khác

Ứng dụng

  • Đầu đốt ngọn lửa phẳng Hans Hennig HG-F Có thể ứng dựng như nắp đậy hoặc đầu đốt 1 bên

 

Product

Model

Brand

Recuperative Burner Rbnox

RBnox 2019-10

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt thu hồi Hans Hennig

High Speed burner 

HG-series

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt tốc độ cao Hans Hennig

Flat flame burner 

HG-F

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt ngọn lửa phẳng Hans Hennig

Side burner

HG-S

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt bên Hans Hennig

Burner system

DTG 

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Hệ thống đầu đốt Hans Hennig

Cone burner

 HG-K

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt hình nón Hans Hennig

Gasjet-lance burner

JG series

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt hình nhọn Hans Hennig

Parallel-flow lance burner

JG-R

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt ng  Hans Hennig

Oil atomiser lances 

ZL series

Hans Hennig Oil atomiser lances , Hans Hennig Vietnam, Ống phun dầu Hans Hennig

Air register burner

 LG

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí Hans Hennig

Annealing and decorating lehrs burner

TG-wpK

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt đơn Hans Hennig

Combi burner

CK

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt kết hợp Hans Hennig

multi-fuel duo-bloc burner

CKE

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí đa nhiên liệu Hans Hennig

 Gas-oil burner

CKM

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí và dầu Hans Hennig

Lehr burner 

TG-M

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt dài Hans Hennig

Dust injection

CHI

Hans Hennig Dust injection, Hans Hennig Vietnam, Bộ phận chống bụi Hans Hennig

Ignition burner / ignition lance

ZB (ZB-HT)

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt/ lưỡi đánh lửa Hans Hennig

hot gas generator

CKF

Hans Hennig hot gas generator , Hans Hennig Vietnam, Máy tạo khí nóng Hans Hennig

hot gas generator

CKS

Hans Hennig hot gas generator , Hans Hennig Vietnam, Máy tạo khí nóng Hans Hennig