Unilux Vietnam,Máy đo tốc độ vòng quay Unilux LED Beacon 03-1254-DC-S Unilux

Unilux LED Beacon / Máy đo tốc độ vòng quay Unilux LED Beacon 

Mô tả sản phẩm Unilux LED Beacon 03-1254-DC-S:

 

Unilux LED Beacon 03-1254-DC-S với công nghệ LED sáng, hiệu quả cung cấp chi tiết rõ ràng, sắc nét khi xử lý sự cố ở bất kỳ khoảng cách nào. Khắc phục sự cố hoạt động của máy và dễ dàng xác nhận chất lượng của sản phẩm cuối cùng với máy kiểm tra mạnh mẽ nhất trong ngành.

 

Video: https://www.youtube.com/embed/wAisUIOIQIk?rel=0&wmode=transparent

 

Hệ thống LED Beacon 03-1254-DC-S-IP bao gồm:

  • (1) Standard Lighthead

  • (1) Battery Handle

  • (2) DC Power Pack

  • (1) Charger

  • (1) User Manual

Cường độ

  • Hệ thống chiếu sáng đồng đều, sáng rõ mang lại chi tiết rõ ràng, sắc nét ở tốc độ sản xuẩt tối đa

  • Thời lượng flash có thể điều chỉnh để điều chỉnh cường độ cảm nhận cho kiểm tra cận cảnh

  • Chụp chi tiết hơn với FPM tối đa 99999.9

Ứng dụng của Unilux LED Beacon 03-1254-DC-S

  • Kim loại: kiểm tra bề mặt trên dây chuyền mạ kẽm, nhà máy thiếc, dây chuyền TL.

  • Giấy: phân tích các quá trình hình thành, chuyển giao, làm khô và hoàn thiện.

No.

Item

Code

Vietnam brand

1

Led 1 Standard

03-1249

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

2

Led 1 Accessories/ Storage Case, LED1

99-1149

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

3

Led 1 Accessories/ Wrist Strap, LED1

04-1854

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

4

Led 1 Accessories/ Mounting Bracket Kit, LED1

04-1681

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

5

Led 1 Accessories/ Articulating Arm (45" Reach)

04-1853

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

6

Led 1 Accessories/ Clamp Mount

56-1006

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

7

Led 1 Accessories/ Wall Mount

56-1007

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

8

Led 1 Accessories/ Table Mount

56-1008

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

9

Led 1 Accessories/ Swivel Mount Assembly (Horizontal)

04-1379

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

10

Led 1 Accessories/ Swivel Mount Assembly (Vertical)

04-1380

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

11

Led 1 Accessories/ Handle Mounting Kit (Includes handle and bracket)

04-1692

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

12

Led 1 Accessories/ DC Power Extension Cable

04-1573

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

13

LED1 & LED1UV SPARE PARTS

Power Supply 18W 9V Wall Mount 3.5 mm barrel 56-1082

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

14

LED3 FLOOD (2660LUX output)

Handheld: 03-1247-DC-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

15

LED3 FLOOD (2660LUX output)

Fixed Mount: 03-1247-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

16

LED3 SPOT (4990 LUX output)

Handheld: 03-1247-DC-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

17

LED3 SPOT (4990 LUX output)

Fixed Mount: 03-1247-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

18

LED9 FLOOD

Handheld: 03-1253-DC-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

19

LED9 FLOOD

Fixed Mount: 03-1253-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

20

LED9 SPOT

Handheld: 03-1253-DC-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

21

LED9 SPOT

Fixed Mount: 03-1253-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

22

LED12 STANDARD

03-1266-DC-S (18V 2-5AH, European Community / 20V 2-5AH, Worldwide)

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

23

LOL5

Handheld: 03-1097-2-DC 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

24

LOL5

Fixed Mount: 03-1097-2

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

25

LED12 STANDARD

Handheld 03-1266-DC-S (18V 2-5AH, European Community / 20V 2-5AH, Worldwide)

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

26

LED BEACON

03-1254-DC-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

27

LED BEACON system

03-1254-DC-S-IP

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

28

LED27 HH

Handheld: 03-1251-DC

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

29

FIXED MOUNT STROBES LED27 FM

03-1251-F  or 03-1251-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

30

FIXED MOUNT STROBES LED3 FLOOD

Handheld: 03-1247-DC-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

31

FIXED MOUNT STROBES LED3 FLOOD

Fixed Mount: 03-1247-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

32

FIXED MOUNT STROBES LED3 SPOT

Handheld: 03-1247-DC-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

33

FIXED MOUNT STROBES LED3 SPOT

Fixed Mount: 03-1247-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

34

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

03-1260-5M Remote Control, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

35

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1343-7-5M Thru Scan Optic Pick-up Cable (5M Cable), RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

36

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1865-5M Analog Line Speed Cable - 5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

37

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1859-5M   Rotary Encoder Assembly (W/ 5M Cable), RJ45 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

38

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1859-10M Rotary Encoder Assembly (W/ 10M Cable), RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

39

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1885-6 Composite Video Cable (W/ 1.8M Cable), RJ45 to 3.5mm TRS

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

40

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1881-5M Encoder Cable 5 Mater, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

41

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1864-1.5M Trigger Cable, STD Duty - 1.5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

42

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1864-5M Trigger Cable, STD Duty - 5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

43

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1864-10M Trigger Cable, STD Duty - 10 Meter, RJ45 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

44

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1857-5M Trigger Cable, HEAVY Duty - 5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

45

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1863-1.5M Interconnect Cable, STD Duty - 1.5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

46

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1863-5M   Interconnect Cable, STD Duty - 5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

47

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1858-5M   Interconnect Cable, HEAVY Duty - 5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

48

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1823 Air Duct (includes mounting hardware)

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

49

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1831 Air Filter Kit, Extended Capacity

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

50

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1834 Articulating Arm For LED250

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

51

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1845   Pole Mount Kit (includes mount, 12" pole and base)

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

52

Surface Inspection light

HD-851

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

53

Sentry

850D-1LH

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

54

Sentry

850D-2LH

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

55

CENTURION

701-A

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

56

CENTURION

701-AB

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

57

CENTURION

701-A-M

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

58

CENTURION

701-AB-M

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

59

CENTURION

701-A-S 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

60

CENTURION

701-AB-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

61

LOL10

03-1158-96A

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

62

LED9UVX

Handheld 18V 2AH, European Community / 20V 2AH, Worldwide: 03-1268-DC-UVX 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

63

LED9UVX

Fixed Mount 7.5W (15VDC @ 1A max): 03-1268-UVX

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

64

LED12UVX

Handheld 18V 2AH, European Community / 20V 2AH, Worldwide: 03-1269-DC-UVX

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

65

Uni-Shot Double Power, 1 Shot Max

03-1194

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

66

Unilux Big Shot

Big Shot 8X125 [03-1233-8x1]: Full Power, 8 Shot Max

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

67

Unilux Big Shot

Big Shot 16X125 [03-1233-16x1: Full Power, 16 Shot Max

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

68

Unilux Big Shot

Big Shot 8X250 [03-1233-8x2]: Double Power, 8 Shot Max

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

69

Unilux Big Shot

Big Shot 16X250 [03-1233-16x2: Double Power, 16 Shot Max 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

70

Led 250

03-1239-250

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

71

Led 250

03-1239-250S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

72

Led 500

Model 500 [03-1259-500]

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

73

Led 1000

03-1259-1000

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

74

Led 1500

03-1259-1500

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

75

Led 2000

03-1259-2000

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

76

Led 2500

03-1259-2500

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Unilux tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây