Hans Hennig Vietnam,Đầu đốt dài nhỏ Hans Hennig JG Hans Hennig

Đầu đốt dài nhỏ Hans Hennig JG

Gasjet-lance JG

asjet-Lance JG for glass melting tanks with recuperative preheat of the combustion air

Đầu đốt Gasjet- Lances dòng JG, được áp dụng để làm nóng bể nung chảy thủy tinh với quá trình làm nóng sơ bộ tái sinh của không khí đốt trong bố trí Underport- hoặc Sideport.

Đầu đốt dài nhỏ Hans Hennig JG thường được dùng cho các ứng dụng

 • Bể nấu chảy thủy tinh với quá trình làm nóng sơ bộ hồi phục của không khí đốt

 • UNIT-Melter

 • Đầu vận hành (của lò bể)

 • drawing channels

 • Máy sấy cát

 • Lò quay

 • Máy sấy

Có các dòng với mức sản lượng

 • Đầu đốt Hans Henning  Burner JG 0 - 0,25 MW

 • Đầu đốt Hans Henning  Burner JG 1 - 1,6 MW

 • Đầu đốt Hans Henning  Burner JG 2 - 4,1 MW

 • Đầu đốt Hans Henning  Burner JG 3 - 10 MW

 • Hoặc cấu trúc đặt biệt

Product

Model

Brand

Recuperative Burner Rbnox

RBnox 2019-10

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt thu hồi Hans Hennig

High Speed burner 

HG-series

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt tốc độ cao Hans Hennig

Flat flame burner 

HG-F

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt ngọn lửa phẳng Hans Hennig

Side burner

HG-S

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt bên Hans Hennig

Burner system

DTG 

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Hệ thống đầu đốt Hans Hennig

Cone burner

 HG-K

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt hình nón Hans Hennig

Gasjet-lance burner

JG series

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt hình nhọn Hans Hennig

Parallel-flow lance burner

JG-R

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt ng  Hans Hennig

Oil atomiser lances 

ZL series

Hans Hennig Oil atomiser lances , Hans Hennig Vietnam, Ống phun dầu Hans Hennig

Air register burner

 LG

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí Hans Hennig

Annealing and decorating lehrs burner

TG-wpK

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt đơn Hans Hennig

Combi burner

CK

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt kết hợp Hans Hennig

multi-fuel duo-bloc burner

CKE

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí đa nhiên liệu Hans Hennig

 Gas-oil burner

CKM

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí và dầu Hans Hennig

Lehr burner 

TG-M

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt dài Hans Hennig

Dust injection

CHI

Hans Hennig Dust injection, Hans Hennig Vietnam, Bộ phận chống bụi Hans Hennig

Ignition burner / ignition lance

ZB (ZB-HT)

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt/ lưỡi đánh lửa Hans Hennig

hot gas generator

CKF

Hans Hennig hot gas generator , Hans Hennig Vietnam, Máy tạo khí nóng Hans Hennig

hot gas generator

CKS

Hans Hennig hot gas generator , Hans Hennig Vietnam, Máy tạo khí nóng Hans Hennig