Đại lý Electro Adda Vietnam,Động cơ motor C315MN  kW 132  4 poles B3  V.380 Delta 50 HZ Electro Adda,Electro Adda Vietnam,C315MN Electro Adda,Động cơ motor C315MN  kW 132  4 poles B3  V.380 Delta 50 HZ,Electro Adda  C315MN   kW 132   4 poles  B3  V.380 Delta 50 HZ

CHUYÊN NGÀNH : THÉP - XI MĂNG

Đại lý Electro Adda Vietnam,Động cơ motor C315MN  kW 132  4 poles B3  V.380 Delta 50 HZ Electro Adda

Electro Adda  C315MN   kW 132   4 poles  B3  V.380 Delta 50 HZ

Electro Adda chuyên sản xuất các động cơ điện tiêu chuẩn và phù hợp cho mọi mục đích sử dụng công nghiệp và cho các ứng dụng đặc biệt đòi hỏi khắt khe nhất.

Electro Adda cung cấp một bộ sản phẩm đa dạng và toàn diện, bao gồm từ động cơ công suất nhỏ đến 2000 kW và thậm chí hơn thế nữa, phù hợp lý tưởng cho mọi mục đích sử dụng, từ những động cơ khó nhất về mặt công việc đến những động cơ sáng tạo nhất xét về khía cạnh công nghệ.

Các Mã Mô tơ Electro Adda chu yen dùng trong ngành Thép :

 

Electro Adda  C315MN   kW 132   4 poles  B3  V.380 Delta 50 HZ
Motor ONLY
PTC thermistors
Aluminum fan
Top terminal box
Shaft 39NicrMo3
132kW
 

Electro Adda  Motor kW 0.55  4 poles  FC80  V.230/400.50 with heaters V.220

Electro Adda  AC Induction Motor  Re. B2217677

 

Electro Adda  C250MT  kW 37   6 poles  B3  V.380/660.50

AC Induction Motor  Ref. B3204546

Class F/B  IP 55

Right terminal box

PTC and heaters V.220

Aluminum fan

Regreasing devices

 

Electro Adda  C250MT  kW 55  4 poles  B3  V.380/660.50

Motor reference B5202042    

F/B  IP 55  top terminal box

IE2 inverter duty

PTC+heaters+encoder RHI594+forced ventilation"

Electro Adda  C280ST  kW 75  4 poles  B3  V.380/660.50

Motor reference B3200533        

F/B  IP 55  top terminal box

IE2 inverter duty with insulated bearing

PTC+heaters+encoder RHI594+forced ventilation"

 

Electro Adda  FT2A80

Motor kW 0.75   4 poles  FT2A80   V.220/380.50

SN: E1710687

 

Electro Adda   E3G225M  V.400/690.50

Motor kW 45  4 poles  mounting B3 motor type E3G225M  V.400/690.50

cast iron motor

 

Electro Adda   C225MTFECCL/4, B3

Motor serial number D1303139

Motor kW 37   4 poles  B3  V.400/690.50

with DC brake V.400

top terminal box

PTC, heaters, encoder RHI594 HTL

Forced ventilation

Include : model FC71 - forced ventilation motor

 

 

Electro Adda FC112MFECCL 

Motor serial number B8404256

Motor kW4  4 poles  mounting B5   V.220/380.50

ins. cl. H  protection IP 55

with DC brake K5 V.380

with forced ventilation – encoder RHI594

thermistors

 

Electro Adda CR315M with steel housing

Motor kW 110   6 poles  B3   V.230/400.50

VR 379  Ir.185

Class H – IP 55

Alu fan

Top terminal box

PTC thermistors

like s/n A4502661

 

Electro Adda FC160MFECCL like s/n B3401678

Motor kW 11   4 poles  V1  V.380/660.50

class H/B  IP 55 

DC brake V.380

 

PTC, heaters V.220, external forced ventilation, encoder RHI594" 

 

 

100% USA Origin

 

 

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

 

 

RAYR3IPLUSNBT1ML
Portable Thermometer (without bluetooth)
 1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330180-91-05
Proximity Sensor

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330105-02-12-05-02-05
Reverse Mount Probes

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330105-02-12-10-02-00
Reverse Mount Probes

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330106-05-30-10-02-05
Reverse Mount Probes

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330400-01-05
Accelerometer Acceleration Tranducer

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330902-00-30-10-02-00
NSv Proximity Probes

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330901-00-90-10-02-05
NSv Proximity Probes

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330105-02-12-05-02-05
Reverse Mount Probes

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330106-05-30-10-02-05
Reverse Mount Probes

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330180-50-05
Proximity Sensor

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 990-04-70-01-05
2-Wire Vibration Transmitter

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330130-045-00-05
Extension Cable

 

 

100% USA Origin

 

 

Bently Nevada Vietnam

 

 

Code: 330130-040-00-05
Extension Cable

 

 

100% EU Origin

 

 

Burkert Vietnam

 

 

Code: 00184990 FlowMeter
Description: Mass flow controller

 

 

100% USA
Origin

 

 

Coleparmer
Vietnam

 

 

Model : 2546B-01
Piston Pump 115V-60hz

 

 

100% Korea Origin

 

 

DKM Motor Vietnam

 

 

Correct Model: 9CIDGE-120F2P
Induction motor (9CIDGE-120FP is incorrect)

 

 

100% Korea Origin

 

 

DKM Motor Vietnam

 

 

Model: 9PBK7.5BH
Gear head

 

 

100% UK Origin

 

 

E2S Vietnam

 

 

Model:  GNExL2V100EN4A1R
PA Loudspeaker

 

 

100% UK Origin

 

 

E2S Vietnam

 

 

Model:  GNExL1V100EN4A1R
PA Loudspeaker

 

 

100% UK Origin

 

 

E2S Vietnam

 

 

Model:  ML15FV100VAN3A1
PA Horn Loudspeaker

 

 

100% UK Origin

 

 

E2S Vietnam

 

 

Model:  GNEXP2J33R3B3YAC230CS4A1R
 Description: GNExP2 Plated Assembly with Ex e JB 230V ac - 3 x GNExB2 Beacons

 

 

100% Italy Origin

 

 

Electro Adda Vietnam

 

 

Model: E3G225M V.400/690.50
kW 45 4 poles mounting B3 motor type E3G225M V.400/690.50
cast iron motor

 

 

100% USA
Origin

 

 

Emerson
Vietnam

 

 

Model : TREXLHPKLWS3S
AMS Trex Device Communicator
(TREX-L-H-P-KL-W-S3-S)

 

 

100% Japan
Origin

 

 

FANUC
Vietnam

 

 

Model : A06B-0247-B401
Motor

 

 

100% EU Origin

 

 

IFM Vietnam

 

 

Code: IF5925
Description: Inductive sensor

 

 

100% EU Origin

 

 

IFM Vietnam

 

 

Code: E10013
Description: Wirable socket

 

 

100% EU Origin

 

 

IFM Vietnam

 

 

Code: E10015
Description: Mounting clamp

 

 

100% EU Origin

 

 

IFM Vietnam

 

 

Code: E10013
Description: Wirable socket

 

 

100% EU Origin

 

 

IFM Vietnam

 

 

Code: E10076
Description: Mounting clamp

 

 

100% EU Origin

 

 

IFM Vietnam

 

 

Code: IF5925
Description: Inductive sensor

 

 

100% EU Origin

 

 

IFM Vietnam

 

 

Code: E10013
Description: Wirable socket

 

 

100% EU Origin

 

 

IFM Vietnam

 

 

Code: E10015
Description: Mounting clamp

 

 

100% EU Origin

 

 

IFM Vietnam

 

 

Code: E10013
Description: Wirable socket

 

 

100% EU Origin

 

 

IFM Vietnam

 

 

Code: E10076
Description: Mounting clamp

 

 

100% Japan Origin

 

 

ITOH DENKI Vietnam

 

 

Model: PM486FE-17-305-D-024
Power moller
- 48.6mm diameter steel pipe
- Nominal speed; 17m/min
- Tube length; 305mm
- Motor cable; 300mm
- Hexagonal shaft on both sides
- w/ Mounting bracket
- 24V DC operated

 

 

100% Japan Origin

 

 

ITOH DENKI Vietnam

 

 

Model: CB-016(N/P)
 Driver Card
- N; NPN or P; PNP signal
- (1) Power connector
- (1) Control connector

 

 

100% China
Origin

 

 

Kinco
Vietnam

 

 

Model : MT4523T
HMI

 

 

100% Japan Origin

 

 

Kofloc Vietnam

 

 

Code: 8550MC-S1-1/4SWL-AIR-50SLM-1-1-20℃-CR
Mass flow controller
S1 means separated indicator
 CR means neoprene o-ring option

 

 

100% Netherlands Origin

 

 

Krooneman Vietnam

 

 

Model: 95401224
DUAL CROSSOVER SS G3/8" Preset 150bar

 

 

100% Netherlands Origin

 

 

Krooneman Vietnam

 

 

Model: 95401223
 DUAL CROSSOVER SS G3/8" Preset 100bar

 

 

100% Germany Origin

 

 

Leuze Vietnam

 

 

Code: PRK46C.D/48-M12
Polarized retro-reflective photoelectric sensor, Application Detection of stretch-wrapped objects, Operating range limit 0.1 ... 20 m, LED, red, 10-30VDC, PNP light switching, M12 4pin connector, -40 ... 60 °C, IP 67/IP 69K, Activation input
Note: The 46B series was phased out in 2017 and replaced by the 46C series.

 

 

100% Taiwan Origin

 

 

MOXA Vietnam

 

 

Model: Nport 5150
1-port device server, 10/100M ethernet, RS-232/422/485 DB9 male, 12~48 VDC, 0~55°C

 

 

100% Taiwan Origin

 

 

MOXA Vietnam

 

 

Model: V2403-C7-W-T
(CTO Models) x86 ready-to-run embedded computer with Intel Core i7 3517UE, 1 HDMI, 1 DVI-I, 2 LANs, 4 serial ports, 4 DIs, 4 DOs, 4 USB 2.0 ports, 1 uSIM socket, 1 Wi-Fi mini-PCIe socket, 1 3G/LTE mini-PCIe socket, 1 mSATA mini-PCIe socket, -40 to 70°C

 

 

100% Taiwan Origin

 

 

MOXA Vietnam

 

 

Model: EDS-608
Compact managed Ethernet switch system with 2 slots for 4-port fast Ethernet interface modules, for a total of up to 8 ports, 0 to 60°C operating temperature

 

 

100% Taiwan Origin

 

 

MOXA Vietnam

 

 

Model: IM-2SSC/2TX
Interface Module with 2 single mode 100BaseFX ports, SC connector, and 2 10/100BaseT(X) ports, RJ45 connector

 

 

100% Taiwan Origin

 

 

MOXA Vietnam

 

 

Model:  ICF-1150I-S-SC-T
Industrial RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter, SC Single mode, with 2kV Serial Isolation, -40 to 85 ℃

 

 

100% USA Origin

 

 

MTS Sensor Vietnam

 

 

Code đúng: RD4SR5B0075MD70S1G1100
Temposonics® R-Series

 

 

100% USA Origin

 

 

MTS Sensor Vietnam

 

 

Code: XC
Extension Cables
Note: gồm D7 connector 560701, cable 530029

 

 

100% Japan Origin

 

 

NSD Vietnam

 

 

Model: CSA-20x300-LS7-C2.0-A1
Cylinder

 

 

100% Japan Origin

 

 

NSD Vietnam

 

 

Model: VS-Q62B-C
Converter

 

 

100% Japan Origin

 

 

NSD Vietnam

 

 

Model: 3P-RBT-0102-5
 Extension cable

 

 

100% Germany Origin

 

 

Pepperl-Fuchs
Vietnam

 

 

Model: NBB20-L2-E2-V1
Inductive sensor

 

 

100% Germany Origin

 

 

Pepperl-Fuchs
Vietnam

 

 

Model: NBN40-L2-E2-V1
Inductive sensor

 

 

100% Germany Origin

 

 

Pepperl-Fuchs
Vietnam

 

 

Model: NBB20-U1K-E2-3G-3D
Inductive sensor

 

 

100% Germany Origin

 

 

Pepperl-Fuchs
Vietnam

 

 

Model: NBN40-U1K-E2-3G-3D
Inductive sensor

 

 

100% Germany Origin

 

 

Pepperl-Fuchs
Vietnam

 

 

Model: NBB20-L2-A2-V1
Inductive sensor

 

 

100% Germany Origin

 

 

Pepperl-Fuchs
Vietnam

 

 

Model: NBB8-18GM60-A2-V1
Inductive sensor

 

 

100% Germany Origin

 

 

Pepperl-Fuchs
Vietnam

 

 

Model: NBB20-L2-E2-V1-3G-3D
Inductive sensor

 

 

100% Germany Origin

 

 

Pepperl-Fuchs
Vietnam

 

 

Model: NCN40-L2-N0-V1
Inductive sensor

 

 

100% Germany Origin

 

 

Pepperl-Fuchs
Vietnam

 

 

Model: NCN25-F35-A2-250-15M-V1
Inductive sensor

 

 

100% EU Origin

 

 

Pilz Vietnam

 

 

Code: 777949
Description: PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
Safety relay

 

 

100% USA Origin

 

 

Roboteq Vietnam

 

 

MGS1600GY
Magnetic guide sensor

 

 

100% Japan Origin

 

 

Showagiken/SGK Vietnam

 

 

Model: NCL 40A LH
Rotary Joint

 

 

100% EU
Origin

 

 

Siemens
Vietnam

 

 

Model : 6ES7214-1AD23-0XB8
CPU 224 Compact unit

 

 

100% EU
Origin

 

 

Siemens
Vietnam

 

 

Model : 6ES7314-6BH04-0AB0
 CPU

 

 

100% Japan Origin

 

 

Sinfonia Vietnam

 

 

Model: V-30C
Vibrators

 

 

100% Italy Origin

 

 

SIRCA Vietnam

 

 

Model:  AP 6 DA
Actuator

 

 

100% EU Origin

 

 

Turck Vietnam

 

 

Code:  6870096
Description: FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Immersion Sensor with Integrated Processor

 

 

100% EU
Origin

 

 

Turck
Vietnam

 

 

Model : FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC
Pressure switch

 

 

100% Finland Origin

 

 

Vaisala Vietnam

 

 

HMT330 7S0B141BCAB111A1KDABDA1
Humidity and Temperature Transmitter
Transmitter type: HMT337 for high humidities
Probe cables: Probe 2m +180C
NO Additional temperature probe
Calculations: Cod RH+T+Td+a+Tw+x+h+pws
With Display
Power Supply: Universal AC-Power (100...240VAC) with EUR-Power Cord
Signal Output: Analog Output 4...20mA
Analog output signals for Ch1: RH (0...100%RH)
Analog output signals for Ch2: Below range
NO Analog output signals for Ch3
Analog output range for Temp: -40...+60C
Metric Units
Option for module slot 1: Relay Module
Option for module slot 2: Relay Module
Cable bushings: Sealed Cable Gland M20x1.5
Transmitter installation: Wall Mounting Kit
Composite Humicap H2O2 Sensor with chemical purge default
Sensor protection: Stainless Steel Filter HM47453
No Installation kit for probe
User´s Guide HMT330 English
No Calibration Contract ISO9001 Calibration
NO Additional Maintenance

 

 

100% Finland Origin

 

 

Vaisala Vietnam

 

 

HMT330 4J0B101BCAN100A0ACFBAA1
Humidity and Temperature Transmitter
HMT334 for pressurized processes
Probe Cable: Probe 5m +180C,0-25MPa
NO Additional temperature probe
Calculations: Cod RH+T+Td+a+Tw+x+h+pws
With Display
Power Supply: Standard (10...35V,24VAC)
Signal Output: Analog 4...20mA
Analog Output signal for Ch1: 0...100%RH
Analog output signals for Ch2: See Below
NO Analog output signals for Ch3
Analog output range for temperature: 0...+180C
Metric Units Output
No Option for module slot 1
NO Option for module slot 2
 Cable Bushngs: Sealed Cable Gland M20x1.5
Transmitter installation: NO
Humidity sensor: General purpose HUMICAP180R
Sensor protection: Sintered Filter AISI 316L HM47280
Installation Kit for Probe: Fitting Body NPT1/2
User´s Guide HMT330 English
No PC Accessories
No Calibration Contract ISO9001 Calibration
No Maintenance Contract

 

 

100% USA
Origin

 

 

XP POWER
Vietnam

 

 

Model : F7E1A6G2
Power supply
Note : recheck stock khi order

 

 

100% USA
Origin

 

 

XP POWER
Vietnam

 

 

Model : F7A4G2G2
Power supply

 

 

Liên hệ và báo giá chi tiết

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng ELECTRO ADDA tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây