Đại lý BCS ITALY Vietnam,Cảm biến lực CNX-50 BCS ITALY,CNX-50 BCS ITALY,BCS ITALY Vietnam,Cảm biến lực CNX-50,CNX-50 BCS compression load cells

Đại lý BCS ITALY Vietnam,Cảm biến lực CNX-50 BCS ITALY

CNX-50 BCS compression load cellsCNX-50

 

BCS Italia srl ​​đang hoạt động trong lĩnh vực cân điện tử và hệ thống phát hiện lực , với các cảm biến tải trọng   và   thiết bị kỹ thuật số

 

Trong lĩnh vực cân điện tử, BCS thiết kế và sản xuất nhiều loại cảm biến lực nén , kéo , uốn , mặt bích  và chốt , với các phụ kiện lắp đặt tương đối.

 

Các cảm biến tải trọng được thực hiện đặc biệt , máy đo mô-men xoắn , máy đo độ nghiêng , máy đo gia tốc và các loại đầu dò đo biến dạng khác cũng được sản xuất .

 

hạm vi thiết bị , cũng được thiết kế và xây dựng bên trong, bao gồm các chỉ báo kỹ thuật số , bộ lặp kỹ thuật số , hộp nối cho cảm biến tải trọng , bảng điều hòa tín hiệu (cũng có báo động), thiết bị cân và giới hạn tải , bảng chuyển tiếp , giao diện .

 

Ngoài các hệ thống cân và định lượng tĩnh, các hệ thống cân động được thiết kế và sản xuất , cả trên băng chuyền và để điều chỉnh lưu lượng bằng kỹ thuật "giảm trọng lượng".

 

Nhiều hệ thống cân và kiểm soát tải trọng đã được lắp đặt trên cần trục, cần trục và cần trục, cũng như trên các thiết bị dỡ hàng ở bến cảng.

 

Type CNX-50
BCS compression load cells

BCS

Type CN-150
BCS compression load cell

BCS

Type 4262/4
junction boxes

BCS

Type 4262/2
junction boxes

BCS

 

BCS compression load cells, type CNX-100_BCS Italia srl Vietnam

BCS compression load cells, type CNX-50_BCS Italia srl Vietnam

Microprocessor-based digital indicators,type M748_BCS Italia srl Vietnam

Microprocessor-based digital indicators, type M871 _BCS Italia srl Vietnam

Digital indicators_M 584_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicators_M 748_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicators_M 871_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicators_M 9806_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicators_Digital repeaters_RDP_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicators_Digital repeaters_RDM_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicators_Digital repeaters_RD 200_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicator_OP9_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicator_OP97_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicator_COP90_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicator_RL16_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicator_DS873_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicator_PSC_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicator_COP08_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicator_GP14_BCS Italia srl Vietnam

Digital indicator_4262_BCS Italia srl Vietnam

Product name

P/N

Description

Brand name

Load Cells

Model 102

Cap. (kg): 5 - 8 - 10 -15 20 - 30 - 50

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 104

Cap. (kg): 0.3 - 0.6 - 1.2 - 3

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 105

Cap. (Kg): 2 - 3 - 5

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 120

Cap. (Kg): 7,5-10 - 15 -20 - 30 - 50

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 140

Cap. (Kg):3 - 5 - 8 - 10-15 - 20 - 30 -50 - 75 - 100

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 160

Cap. (Kg): 15 - 20 - 30 -50 - 75 - 100 - 150

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 190

Cap. (Kg): 15 - 20 - 30 -50 - 75 - 120 -200-350-250-400

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 200

Cap. (Kg): 2 - 3 - 5 - 7,5-10 - 15 -20 - 30

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 230

Cap. (Kg): 7,5 - 12 - 18

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 240

Cap. (Kg): 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 35

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 250

Cap. (Kg): 37,5 - 50 - 75 - 200

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 260

Cap. (Kg): 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 35 - 50 - 75 - 120 - 200

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 270

Cap. (Kg): 100 - 200 - 300

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 300

Cap. (Kg):5- 10 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 -500 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 340

Cap. (Kg): 15 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200
250 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load Cells

Model 350

300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 7500 - 10000 kg

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

TENSION

 

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension

Model 530

Cap. (Ton): 20 - 25 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension

Model 540

Cap. (Ton): 2 - 3 - 6 - 10 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension

Model 610

Cap. (Kg): 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension

Model 620

Cap. (kg): 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 6000

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension

Model 630

Cap. (kg): 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2500

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension

Model 650

Cap. (Kg):250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 7500 kg

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

COMPRESSION OR SHEAR BEAMS

 

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Compression or shear beams

Model 420

Cap. (Ton): 2,5 - 5 - 10 - 20 - 30 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Compression or shear beams

Model 460

Cap. (Ton):5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Compression or shear beams

Model 490

Cap. (Ton): 40 - 50 - 100 - 150 - 200 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Compression or shear beams

Model 700

Cap. (Ton): 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 100 - 150 - 200 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Compression or shear beams

Model 730

Cap. (Ton): 30 - 40 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Compression or shear beams

Model 730D Digital

Cap. (Ton): 30 - 40 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Compression or shear beams

Model 740

Cap. (Ton): 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 100 - 200 - 400 - 600 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Compression or shear beams

Model 740D Digital

Cap. (Ton): 15 - 30 - 40 - 60 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Compression or shear beams

Model 750

Cap. (Ton): 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

PIN MODEL CUSTOM DESIGN

Based on capacity

Cap. (Ton): based on customers

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

MOUNTING ACCESSORIES

 

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting Accessories for Mod. 300

 30901 + RO12x1.75

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting Accessories for Mod. 340 and 350

FT12i

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting Accessories for Mod. 350

35913

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting Accessories for Mod. 350

 35917i

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting Accessories for Mod. 300

30903, 30904, 30905, 30906

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting-kit lift-off prevention for Mod. 300

30907

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension accessories for Mod. 340

34905 + RO12x1.75

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension accessories for Mod. 340

30904, 30905, 34903, 34906

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load foot accessory for Mod. 340 and 350

35901

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load foot accessory for Mod. 350

35913

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load foot accessory for Mod. 350T

35916i

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Load foot accessory for Mod. 350

35917i

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting-kit lift-off prevention for Mod. 350

35902, 35903

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tank kit silent-block lift-off prevention for Mod. 350

35909, 35910, 35911, 35912, 35918, 35919

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension accessory for Mod. 350

35907 + 35908

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting kit lift-off prevention for Mod. 420

42901, 42902

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting kit lift-off prevention for Mod. 460

46901, 46902, 46903

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

EN 1090 Mounting kit lift-off  prevention for silo for Mod. 460

46902CG + 46903CG

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension accessories for Mod. 610

TE10x1.5, TE12x1.75

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Rod Ends (2 pcs) for Mod. 610

RO10x1.5, RO12x1.75

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension accessories for Mod. 620

TE12x1.75, TE16x2, TE24x2

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Rod Ends (2pcs) for Mod. 620

RO12x1.75, RO16x2, RO24x2

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension accessories for Mod. 630

TE8x1.25, TE12x1.25, TE20x1.5

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Rod Ends (2pcs) for Mod. 630

RO8x1.25, RO12x1.25, RO20x1.5

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Tension accessories for Mod. 650

TE12x1.75, TE20x1.5, TE24x2

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Rod Ends (2 pcs) for Mod. 650

RO12x1.75, RO20x1.5, RO24x2

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Base plates for Mod. 700

72902, 72905, 72906, 72907

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting Accessories for Mod. 700

72903, 72904

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Accessories for Mod. 730 and 730D Digital

73902, 73903

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Accessories for Mod. 740 and 740D Digital

74901, 74902, 74903, 74904, 74905, 74911, 74912

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting kit lift-off prevention for silo for Mod. 740 and 740D Digital

74907, 74908, 74909, 74910, 74914

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Self-aligning pivoting set for Mod. 750

75903, 75905

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Mounting kit lift-off prevention for silo for Mod. 750

75906

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Weighing Indicator & High-Speed Transmitter

 

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

SWIFT RAIL

89450

RS-232/RS-485 MODBUS

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

SWIFT RAIL

89451

RS-232/RS-485 MODBUS

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

SWIFT RAIL

89452

RS-232/RS-485 MODBUS PROFIBUS

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

SWIFT RAIL

89453

RS-232/RS-485 MODBUS PROFINET

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

SWIFT RAIL

89454

RS-232/RS-485 MODBUS ETHERNET/IP

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

 
SWIFT COM

89470

RS-232/RS-485 MODBUS

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

 
SWIFT COM

89471

RS-232/RS-485 MODBUS

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

 
SWIFT COM

89472

RS-232/RS-485 MODBUS PROFIBUS

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

 
SWIFT COM

89473

RS-232/RS-485 MODBUS PROFINET

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

 
SWIFT COM

89474

RS-232/RS-485 MODBUS ETHERNET/IP

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

SWIFT PANEL

89460

RS-232/RS-485 MODBUS

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

SWIFT PANEL

89461

RS-232/RS-485 MODBUS

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

SWIFT PANEL

89462

RS-232/RS-485 MODBUS PROFIBUS

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

SWIFT PANEL

89463

RS-232/RS-485 MODBUS PROFINET

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

SWIFT PANEL

89464

RS-232/RS-485 MODBUS ETHERNET/IP

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

INDICATOR_SMART

89350

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

INDICATOR_SMART IP65

89351

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

INDICATOR_SMART TIME

89352

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

INDICATOR_SMART IP65 TIME

89353

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

INDICATOR_SMART MULTI 1

89354

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

INDICATOR_SMART IP65 MULTI 1

89355

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

INDICATOR_SMART MULTI 2

89356

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

INDICATOR_SMART IP65 MULTI 2

89357

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

INDICATOR_SMART ABS

89358

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Remote Display for Weighing 89316

RD 60

Dimensions 505 x 155 x 140 mm
Weight 5 kg

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Weighing Indicator

DP 100

 

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

DAT 400 DIN Rail Mount / DAT 500 Panel Mount

89076

DAT 400

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

DAT 400 DIN Rail Mount / DAT 500 Panel Mount

89076

PDAT 400 Option Profibus

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

DAT 400 DIN Rail Mount / DAT 500 Panel Mount

89076

DDAT 400 Option Devicenet

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

DAT 400 DIN Rail Mount / DAT 500 Panel Mount

89079

DAT 500

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

DAT 400 DIN Rail Mount / DAT 500 Panel Mount

89079

PDAT 500 Option Profibus

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

DAT 400 DIN Rail Mount / DAT 500 Panel Mount

89079

DDAT 500 Option Devicenet

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

LOADGUARD

89147

LOADGUARD OPTO

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

LOADGUARD

89148

LOADGUARD ANALOG OPTO

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

JUNCTION BOXES

89053

Junction box up to 4 load cells hermetic plastic

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

JUNCTION BOXES

89128

Junction box up to 4 load cells over voltage protected- hermetic aluminium

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

JUNCTION BOXES

89093

Junction box up to 4 load cells hermetic aluminium in ATEX version

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

JUNCTION BOXES

89002

Junction box up to 8 load cells hermetic plastic

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

JUNCTION BOXES

89068

Junction box up to 8 load cells over voltage protected- hermetic aluminium

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

JUNCTION BOXES

89092

Junction box up to 8 load cells hermetic aluminium in ATEX version

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Junction Circuits
(Circuit board & components only)

89069

Junction circuit board up to 4 load cells

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Junction Circuits
(Circuit board & components only)

89129

Junction circuit board up to 4 load cells protected

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Junction Circuits
(Circuit board & components only)

89070

Junction circuit board up to 8 load cells

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

Junction Circuits
(Circuit board & components only)

89071

Junction circuit board up to 8 load cells protected

Utilcell VietNam, BCS Italy Vietnam, Utilcell ANS VietNam

 

100% Italy Origin

BCS Italy 

BCS compression load cells
 Type: CNX-100
 - rated load: 100 tons;
 - accuracy class: ± 0.1% of rated load;
 - shielded high-temperature cable, 12 m long;

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

support@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0911472255 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng BCS ITALY tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây