Đại lý ELAP Vietnam,Counters & visualizers VD3 ELAP,VD3 ELAP,ELAP Vietnam,Counters & visualizers VD3,ounters and visualizers / Series VD3,Rotary Encoder elap| Bộ Mã Hóa Vòng Quay elap| bộ giải mã xung elap| Bộ giải mã xung vòng quay elap| Bộ mã hóa xung elap| Rotary potentiometer elap| chiết áp xoay elap|  elap sensor Vietnam | cảm biến elap | elap Vietnam| đại lý elap| Encoder elap| Bộ giải mã xung elap| linear potentiometer elap| chiết áp tuyến tính elap|Linear transducer elap| bộ biến đổi tuyến tính elap| elap encoder

Đại lý ELAP Vietnam,Counters & visualizers VD3 ELAP

Counters and visualizers / Series VD3 

Đọc kỹ thuật số

Hiển thị tín hiệu dòng điện một chiều , điện áp trực tiếp , chiết áp
Phạm vi hiển thị: ba chữ số có hoặc không - chỉ báo (-9999/9999) hoặc ba chữ số rưỡi (1999)

Dòng máy đọc kỹ thuật số VD3 có thể được sử dụng trong bất kỳ môi trường công nghiệp nào cần đo điện áp và dòng điện , tốc độ , vị trí góc hoặc tuyến tính và bất kỳ cường độ vật lý hoặc hóa học nào có thể được chuyển đổi thành tín hiệu điện.

Có sẵn các phiên bản khác nhau: dòng visualisers VD3 LQRQ có thể được kết hợp với chiết áp quay hoặc tuyến tính với các giá trị điện trở nằm trong khoảng từ 1 đến 100 Kohm. Giá trị của số đo được hiển thị có thể được điều chỉnh từ 0 đến giá trị lớn nhất. phạm vi tỷ lệ.

Dòng chỉ số VD3 Vcc có thể được kết hợp với các bộ chuyển đổi cung cấp các giá trị điện áp trực tiếp tỷ lệ với độ lớn cần đo. VD3 Vcc cho phép sửa đổi chế độ hiển thị theo điện áp được phát hiện là đầu vào. Có thể hiển thị các giá trị điện áp trực tiếp trong khoảng từ 1 đến 250 Vdc.

Trường hiển thị có thể được chọn trong số ba giải pháp khác nhau

 • 3 chữ số (999) Loại đọc VD30

 • 3 1/2 chữ số (1999) Kiểu đọc VD31

 • 3 chữ số với số 0 ổn định (9990) Loại đọc VD300

Số chữ số thập phân có thể được đặt trước. Việc hiệu chuẩn được thực hiện bằng một tông đơ được đặt trên thùng máy phía sau; sê-ri có tên TF có sẵn trên một tông đơ ở mặt trước để điều chỉnh phạm vi tỷ lệ.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

 • Cung cấp 24 Vac hoặc 115/230 Vac ± 10% 50/60 Hz

 • Mức tiêu thụ hiện tại 3 VA

 • Đèn LED hiển thị 7 đoạn cao 12,7 mm

 • Các chữ số thập phân có thể chọn

 • Chuyển đổi A / D bằng bộ tích hợp đường nối đôi

 • Số lần đọc / giây 3

 • Nhiệt độ hoạt động 0 ÷ 45 ° C

 • Độ ẩm tương đối tối đa 90% mà không bị ẩm

 • Trường hợp tiêu chuẩn DIN43700

 • Độ phân giải VD30-VD300 ± 1000 bước; VD31 ± 2000 bước

 • Độ chính xác Vcc ± 0,05% FS; LQRQ ± 0,05% FS

 • Mức độ bảo vệ vỏ trước IP54

 • Trọng lượng 0,4 Kg

 

 

Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM - BUS Profinet

 

 

MEM520 - Bus

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM - BUS Profinet

 

 

MEM540 - Bus

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM - BUS Profinet

 

 

MEM410 - Bus

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM - BUS Profinet

 

 

MEM430 - Bus

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM - BUS Profinet

 

 

MEM620 - Bus

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM - BUS

 

 

MEM520 - Bus

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM - BUS

 

 

MEM540 - Bus

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM - BUS

 

 

MEM410 - Bus

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM - BUS

 

 

MEM430 - Bus

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM - BUS

 

 

MEM620 - Bus

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM

 

 

MEM520

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM

 

 

MEM540

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM

 

 

MEM410

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM

 

 

MEM430

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder MEM

 

 

MEM620

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder EMA

 

 

EMA620

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder EMA

 

 

EMA650

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder EMA

 

 

EMA520

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder EMA

 

 

EMA540

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder EMA

 

 

EMA510

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder EMA

 

 

REMA530

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder EMA

 

 

EMA430

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder EMA

 

 

EMA410

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder EMA

 

 

EMA470

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder REC-VA

 

 

REC540-VA

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder REC-VA

 

 

REC520-VA

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder REC-VA

 

 

REC440-VA

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder REC-VA

 

 

REC450-VA

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder REC-VA

 

 

REC620

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder RM36

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder RM22

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder fittings

 

 

Encoder couplings

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder fittings

 

 

Measuring wheel type 552

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder fittings

 

 

Measuring wheel type 251

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

 Absolute encoders 

 

 

Encoder fittings

 

 

B100 Supporting arm for encoder

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E620

 

 

E620/E621

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E621

 

 

RE620/RE621

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E622

 

 

REV620/REV621

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E623

 

 

E650/RE651

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E624

 

 

RE650/RE651

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E625

 

 

REV650/REV651

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E520

 

 

E520

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E521

 

 

RE520

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E522

 

 

REV520

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E523

 

 

E540

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E524

 

 

RE540

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E525

 

 

REV540

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E526

 

 

E510

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E527

 

 

RE510

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E528

 

 

REV510

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E529

 

 

RE530

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E530

 

 

REV530

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Hollow shaft

 

 

E400

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Hollow shaft

 

 

E470

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Hollow shaft

 

 

E410

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Hollow shaft

 

 

E430

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder REC

 

 

REC540

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder REC

 

 

REC520

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder REC

 

 

REC440

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder REC

 

 

REC450

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder REC

 

 

REC620

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder RE50

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder SEB

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder SEB-Z

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E40

 

 

E40

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E40

 

 

E40A

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E40

 

 

E40Q

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E40

 

 

E40M

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E40

 

 

E40V

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E40

 

 

E40S

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E40

 

 

E40V Special version X27

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E30

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder RM36

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder RM22

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder REV

 

 

REV620

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder REV

 

 

REV520

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder REV

 

 

REV540

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder REV

 

 

REV510

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder REV

 

 

REV530

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EM - REM

 

 

EM520

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EM - REM

 

 

EM540

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EM - REM

 

 

EM510

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EM - REM

 

 

REM530

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EM - REM

 

 

EM620

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EM - REM

 

 

EM650

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EM - REM

 

 

EM400

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EM - REM

 

 

EM470

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EM - REM

 

 

EM410

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EM - REM

 

 

EM430

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EP - REP

 

 

EP521 - REP521

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EP - REP

 

 

EP541 - REP541

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EP - REP

 

 

EP511 - REP511

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EP - REP

 

 

EP621 - REP621

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EP - REP

 

 

EP651 - REP651

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EP - REP

 

 

EP401 - REP401

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EP - REP

 

 

EP471 - REP471

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EP - REP

 

 

EP411 - REP411

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder EP - REP

 

 

EP431 – REP431

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder E320

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder fittings

 

 

Encoder couplings

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder fittings

 

 

Measuring wheel type 552

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Incremental encoders

 

 

Encoder fittings

 

 

Measuring wheel type 251

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ giải mã xung tương đối Selet

 

 

Linear transducers

 

 

Linear transducers series PD - PE

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ biến đổi tuyến tính Selet

 

 

Linear transducers

 

 

TMP + MP200 Magnetic transducer

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ biến đổi tuyến tính Selet

 

 

Linear transducers

 

 

Optical scale series KD

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ biến đổi tuyến tính Selet

 

 

Linear transducers

 

 

Optical scale series KP

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ biến đổi tuyến tính Selet

 

 

 Wire transducers

 

 

Wire encoder HLS

 

 

HLS-S

 

 

Elap Vietnam

 

 

Máy biến năng dây Selet

 

 

 Wire transducers

 

 

Wire encoder HLS

 

 

HLS-M

 

 

Elap Vietnam

 

 

Máy biến năng dây Selet

 

 

 Wire transducers

 

 

Wire encoder HLS

 

 

HLS-L

 

 

Elap Vietnam

 

 

Máy biến năng dây Selet

 

 

 Wire transducers

 

 

Wire potentiometer HPS

 

 

HLS-S

 

 

Elap Vietnam

 

 

Máy biến năng dây Selet

 

 

 Wire transducers

 

 

Wire potentiometer HPS

 

 

HLS-M

 

 

Elap Vietnam

 

 

Máy biến năng dây Selet

 

 

 Wire transducers

 

 

Wire potentiometer HPS

 

 

HLS-L

 

 

Elap Vietnam

 

 

Máy biến năng dây Selet

 

 

Linear potentiometers

 

 

PLS Series

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Chiết áp tuyến tính Selet

 

 

Linear potentiometers

 

 

PL2S Series

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Chiết áp tuyến tính Selet

 

 

Linear potentiometers

 

 

PL231 Series

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Chiết áp tuyến tính Selet

 

 

Linear potentiometers

 

 

PM Series

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Chiết áp tuyến tính Selet

 

 

Linear potentiometers

 

 

PM2S Series

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Chiết áp tuyến tính Selet

 

 

Linear potentiometers

 

 

PR Series

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Chiết áp tuyến tính Selet

 

 

Linear potentiometers

 

 

PR2S Series

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Chiết áp tuyến tính Selet

 

 

Linear potentiometers

 

 

PLS-V Series

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Chiết áp tuyến tính Selet

 

 

PLC axes controllers

 

 

Nexus N2

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ điều khiển Selet

 

 

PLC axes controllers

 

 

Vega+

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ điều khiển Selet

 

 

PLC axes controllers

 

 

Vega

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ điều khiển Selet

 

 

PLC axes controllers

 

 

Neos N1

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ điều khiển Selet

 

 

Counters & visualizers

 

 

CM78

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ điều khiển Selet

 

 

Counters & visualizers

 

 

CM78N

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Counters & visualizers Selet

 

 

Counters & visualizers

 

 

Series VD4

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Counters & visualizers Selet

 

 

Counters & visualizers

 

 

VD3

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Counters & visualizers Selet

 

 

Counters & visualizers

 

 

CM6

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Counters & visualizers Selet

 

 

Positioners/ Controller

 

 

Vega+

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ điều khiển và Bộ xác định vị trí Elap 

 

 

Positioners/ Controller

 

 

Vega

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ điều khiển và Bộ xác định vị trí Elap 

 

 

Positioners/ Controller

 

 

Neos N1

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ điều khiển và Bộ xác định vị trí Elap 

 

 

Positioners/ Controller

 

 

CM76

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ điều khiển và Bộ xác định vị trí Elap 

 

 

Positioners/ Controller

 

 

CM72 - CM73 - CM74

 

 

 

 

 

Elap Vietnam

 

 

Bộ điều khiển và Bộ xác định vị trí Elap 

 

 

 

Encoder

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

 

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng ELAP tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây