Rexroth Vietnam,Van điều hướng 4WEH16D7X/6EG24N9ETK4/B10 Rexroth

REXROTH – DIRECTIONAL SPOOL VALVE - VAN 

Tên thiết bị: DIRECTIONAL SPOOL VALVE - Van

Mã đặt hàng:

4WEH16D7X/6EG24N9ETK4/B10

R900924874

Nhà sản xuất: Rexroth

Nhà cung cấp: Rexroth Việt Nam, Nhà phân phối Rexroth Việt Nam, Rexroth Vietnam, Rexroth distributor Vietnam

Van R900924874 Rexroth 4WEH16D7X/6EG24N9ETK4/B10 là van thủy lực công nghiệp có dải hiệu suất cao. Chuyển đổi nguồn mạch đáng tin cậy theo hướng lưu lượng dầu thủy lực.

Van thủy lực điều hướng

Vận hàng kiểu pilot/ Vận hàng thí điểm

Cung cấp dầu thí điểm nội bộ, hồi dầu nội bộ

Đặc tính sản phẩm Van R900924874 Rexroth 4WEH16D7X/6EG24N9ETK4/B10

Kiểu kết nối

Gắn đế phụ kiện

Áp suất tối đa [bar]

280

Lưu lượng tối đa [l/min]

300

Điều khiển

Vận hành thủy lực

Kích cỡ

16

Kiểu khởi động

Kích hoạt bằng điện từ

Sơ đồ kết nối

ISO 4401-07-07-0-05

Số cổng

4

Điện áp

24 V DC

Số vị trí chuyển đổi

2

Đầu nối điện

Đầu nối 3 cực (2 + PE)

Ký hiệu trục cuộn

D

Mô tả kết nối điện

Đầu nối 3 cực (2 + PE) theo EN 175301-803

Chất lỏng thủy lực

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Nút đệm

NBR

Sơ đồ kết nối NFPA

NFPA T3.5.1 R2-2002 D07

Kích cỡ_CETOP

D07

 

R900737366

3DR10P7-6X/200Y/00M

R900916657

3DR10P4-6X/100Y/00M

R900916657

3DR10P4-6X/100Y/00M

R900916659

3DR10P6-6X/100Y/00M

R900916660

3DR10P5-6X/200Y/00M

R900916661

3DR10P5-6X/315Y/00M

R900916663

3DR10P5-6X/100Y/00M

R900916663

3DR10P5-6X/100Y/00M

R900917784

3DR10P6-6X/315Y/00M

R900917785

3DR10P6-6X/200Y/00V

R900917786

3DR10P5-6X/100Y/00V

R900917786

3DR10P5-6X/100Y/00V

R900917787

3DR10P4-6X/200Y/00M

R900917787

3DR10P4-6X/200Y/00M

R900917788

3DR10P5-6X/200Y/00V

R900917790

3DR10P4-6X/315Y/00V

R900917790

3DR10P4-6X/315Y/00V

R900917791

3DR10P4-6X/315Y/00M

R900917791

3DR10P4-6X/315Y/00M

R900917792

3DR10P6-6X/200Y/00M

R900917793

3DR10P6-6X/100Y/00V

R900917794

3DR10P5-6X/315Y/00V

R900917795

3DR10P4-6X/100Y/00V

R900917795

3DR10P4-6X/100Y/00V

R900917796

3DR10P7-6X/100Y/00M

R900917797

3DR10P4-6X/200Y/00V

R900917797

3DR10P4-6X/200Y/00V

R900920718

3DR10P5-6X=50Y/00M=PL

R900920718

3DR10P5-6X=50Y/00M=PL

R900920719

3DR10P5-6X=200Y/00M=PL

R900920719

3DR10P5-6X=200Y/00M=PL

R900921663

3DR10P5-6X/50Y/00M

R900932005

3DR10P5-6X=100Y/00M=PL

R900932005

3DR10P5-6X=100Y/00M=PL

R900932324

3DR10P4-6X/50Y/00M

R900932324

3DR10P4-6X/50Y/00M

R900940485

3DR10P6-6X/100Y/00MSO23

R900940485

3DR10P6-6X/100Y/00MSO23

R900945112

3DR10P6-6X/50Y/00MSO23

R900945112

3DR10P6-6X/50Y/00MSO23

R900973873

3DR10P5-6X/50Y/00V

R901015252

3DR10P6-6X/50Y/00M

R901030861

3DR10P7-6X/200Y/00V

R901047460

3DR10P5-6X/100Y/00MSO189

R901047460

3DR10P5-6X/100Y/00MSO189

R901054790

3DR10P5-6X/100Y/00MSO63

R901054790

3DR10P5-6X/100Y/00MSO63

R901058305

3DR10P5-6X/200Y/00MSO189

R901058305

3DR10P5-6X/200Y/00MSO189

R901068395

3DR10P7-6X/100Y/00V

R901149319

3DR10P7-6X/315Y/00M

R901210096

3DR10P5-6X/315Y/00MSO63

R901210096

3DR10P5-6X/315Y/00MSO63

R901211014

3DR10P5-6X/200Y/00MSO63

R901211014

3DR10P5-6X/200Y/00MSO63

R901243542

3DR10P5-6X/50Y/00MSO63

R901243542

3DR10P5-6X/50Y/00MSO63

 

R900555382

4WE6D196X/EG24N9K4

R901072892

4WE6D196X/EW230N9K4

R901136924

4WE6D196X/EW230N9K4/V

R901026867

4WE6D196X/EW230RNXEZ2

R901095259

4WE6D206X/EG24NDL

R900554421

4WE6D256X/EG24N9DL

R900928131

4WE6D256X/EG24N9K4

R901122866

4WE6D256X/EG24N9K4/B05

R900738495

4WE6D286X/EG24K4SO293

R900245918

4WE6D356X/EG24N9K4

R900927366

4WE6D446X/EG24N9K4

R900968647

4WE6D446X/EW110N9K4

R901095144

4WE6D466X/OFEG24DK35LSO908=AN

R900741841

4WE6D466X/OFEG24K33LSO407

R901078312

4WE6D466X/OFEG24K4

R900780303

4WE6D466X/OFEG24N9DK35L/B08SO407=AN

R900700931

4WE6D466X/OFEG24N9DK35L/VSO407=AN

R901106948

4WE6D466X/OFEG24N9K33L/62SO407=AN

R901036076

4WE6D466X/OFEG24N9K33L/VSO407

R900975950

4WE6D466X/OFEG24N9K33LSO407

R900978761

4WE6D466X/OFEG24N9K33LSO407=AN

R900978302

4WE6D466X/OFEG24N9K4

R900974024

4WE6D466X/OFEG24N9K4/B08SO407

R900973967

4WE6D466X/OFEG24N9K4/B20SO407

R901111542

4WE6D466X/OFEG24N9K4/T06SO407

R901035803

4WE6D466X/OFEG24N9K4/V/60SO407

R900912988

4WE6D466X/OFEG24N9K4/VSO407

R901068633

4WE6D466X/OFEG24N9K4/ZVSO407

R900704631

4WE6D466X/OFEG24N9K4=AN

R900783679

4WE6D466X/OFEG24N9K45LSO407

R901105542

4WE6D466X/OFEG24N9K45LSO407=AN

R900565478

4WE6D466X/OFEG24N9K4SO407

R900978226

4WE6D496X/EG24N9K4

R900722317

4WE6D516X/EG26C4

R901016290

4WE6D5X/BG12-12NXHZ2/V

R901034065

4WE6D5X/BG12-13NXHCKL/V

R901068493

4WE6D5X/BG12-19NXHK20L/V

R901079050

4WE6D5X/OBG12-19NXHK20L/V

R901000170

4WE6D66X/EG12N9K4

R900918382

4WE6D66X/EG24N9K4

R901042982

4WE6D66X/EG24N9K4/B08

R901082232

4WE6D66X/EG24N9K4/V

R901034850

4WE6D6X/BG24NXDZ2/V

R901046425

4WE6D6X/BG24NXDZ2/VSO329

R900915254

4WE6D6X/E

R900956878

4WE6D6X/EG110N4K4

R900907906

4WE6D6X/EG110N9DL

R900759025

4WE6D6X/EG110N9DL1

R900908879

4WE6D6X/EG110N9K4

R900966778

4WE6D6X/EG110N9K4/B08

R901136467

4WE6D6X/EG110N9K4/B12

R900944594

4WE6D6X/EG110N9K4/V

R901072901

4WE6D6X/EG110N9K4/V/60

R901084543

4WE6D6X/EG110N9K4/X08

R900944369

4WE6D6X/EG110N9K4QMAG24

R901087660

4WE6D6X/EG110N9K4QMBG24

R900921476

4WE6D6X/EG110NK4

R901024466

4WE6D6X/EG125N9DKLQMAG24

R900937592

4WE6D6X/EG125N9DL/V

R900912201

4WE6D6X/EG125N9K4

R900923381

4WE6D6X/EG125N9K4/V

R900943078

4WE6D6X/EG125N9K4QMAG24

R900946029

4WE6D6X/EG125N9K4QMBG24

R900962022

4WE6D6X/EG12N4K4

R900913281

4WE6D6X/EG12N9K4

R900783170

4WE6D6X/EG12N9K4/V

R901068597

4WE6D6X/EG12N9K4/ZV

R901052253

4WE6D6X/EG12NC4

R900763606

4WE6D6X/EG12NK4

R901137795

4WE6D6X/EG12NK4K

R900977577

4WE6D6X/EG12NK4SO9

R900942973

4WE6D6X/EG180N9K4

R900918677

4WE6D6X/EG205K4

R900903081

4WE6D6X/EG205N9K4

R900916815

4WE6D6X/EG205N9K4/B08

R900926467

4WE6D6X/EG205N9K4/B10

R901097048

4WE6D6X/EG205N9K4/ZV

R901068121

4WE6D6X/EG205N9K4QMBG24

R900710490

4WE6D6X/EG220N4K4

R900556676

4WE6D6X/EG220N9DL

R900916984

4WE6D6X/EG220N9K4

R900953760

4WE6D6X/EG220N9K4/B08

R900935422

4WE6D6X/EG220N9K4/B12

R901008688

4WE6D6X/EG220N9K4/V

R901076530

4WE6D6X/EG220N9K4/V/60

R900728583

4WE6D6X/EG220N9K4QMAG24

R900731101

4WE6D6X/EG220N9K4QMBG24

R900964672

4WE6D6X/EG240N9K4

R901036826

4WE6D6X/EG240N9K4/V

R901106012

4WE6D6X/EG240NK4/B08

R900772804

4WE6D6X/EG24K33L

R900741628

4WE6D6X/EG24K33LSO407

R900554753

4WE6D6X/EG24K4

R900951732

4WE6D6X/EG24K4/B08

R900928702

4WE6D6X/EG24K4/B10

R900917755

4WE6D6X/EG24K4/B12

R900946607

4WE6D6X/EG24K4/MT

R900902416

4WE6D6X/EG24K4/V

R900719593

4WE6D6X/EG24K4003/MT

R900933840

4WE6D6X/EG24K4QMAG24

R900574632

4WE6D6X/EG24K4QMBG24

R900976142

4WE6D6X/EG24K4QMBG24/V

R900738483

4WE6D6X/EG24K4SO293

R900976296

4WE6D6X/EG24K4SO582

R901106949

4WE6D6X/EG24N2DKL/V

R900929777

4WE6D6X/EG24N2K4

R900618760

4WE6D6X/EG24N2K4/V

R901052716

4WE6D6X/EG24N4C4QMAG24

R900908763

4WE6D6X/EG24N4K4

R900552467

4WE6D6X/EG24N4K4/V

R900935431

4WE6D6X/EG24N4K4QMAG24

R900940127

4WE6D6X/EG24N5DLSO321

R900616414

4WE6D6X/EG24N5K4

R901122855

4WE6D6X/EG24N9C4

R900932516

4WE6D6X/EG24N9C4SO9

R900550589

4WE6D6X/EG24N9DAL

R900911237

4WE6D6X/EG24N9DK24L

R900951152

4WE6D6X/EG24N9DK24L/V

R900738884

4WE6D6X/EG24N9DK24L=AN

R901058009

4WE6D6X/EG24N9DK24L1SO407

R900574471

4WE6D6X/EG24N9DK25L

R900931075

4WE6D6X/EG24N9DK25LSO482

R900942813

4WE6D6X/EG24N9DK35L

R900700928

4WE6D6X/EG24N9DK35L/VSO407=AN

R901094412

4WE6D6X/EG24N9DK35LQMBG24SO407

R900914688

4WE6D6X/EG24N9DKL

R900552901

4WE6D6X/EG24N9DL

R900724250

4WE6D6X/EG24N9DL1

R900924017

4WE6D6X/EG24N9DLQMAG24

R900576169

4WE6D6X/EG24N9DLSO9

R900705206

4WE6D6X/EG24N9K33L

R901118190

4WE6D6X/EG24N9K33L/62SO407=AN

R901056319

4WE6D6X/EG24N9K33L/B08

R900782390

4WE6D6X/EG24N9K33L/B08SO407

R900758480

4WE6D6X/EG24N9K33L/B10

R901036083

4WE6D6X/EG24N9K33L/VSO407

R901020646

4WE6D6X/EG24N9K33LQMAG24=AN

R901065420

4WE6D6X/EG24N9K33LQMBG24

R900975949

4WE6D6X/EG24N9K33LSO407

R900978760

4WE6D6X/EG24N9K33LSO407=AN

R901087564

4WE6D6X/EG24N9K33LSO9=AN

R900561274

4WE6D6X/EG24N9K4

R900701222

4WE6D6X/EG24N9K4

R900978303

4WE6D6X/EG24N9K4

R901123778

4WE6D6X/EG24N9K4/60

R900929558

4WE6D6X/EG24N9K4/A12

R901137802

4WE6D6X/EG24N9K4/A12V

R900920082

4WE6D6X/EG24N9K4/B00

R900933339

4WE6D6X/EG24N9K4/B05

R900928528

4WE6D6X/EG24N9K4/B06

R900570133

4WE6D6X/EG24N9K4/B08

R901026164

4WE6D6X/EG24N9K4/B08SO407

R900245465

4WE6D6X/EG24N9K4/B08T06

R900933391

4WE6D6X/EG24N9K4/B08V

R900963964

4WE6D6X/EG24N9K4/B08VSO407

R900915069

4WE6D6X/EG24N9K4/B10

R901031266

4WE6D6X/EG24N9K4/B10SO9

R900934673

4WE6D6X/EG24N9K4/B10V

R900908590

4WE6D6X/EG24N9K4/B12

R900956520

4WE6D6X/EG24N9K4/B12V

R901058731

4WE6D6X/EG24N9K4/B14

R900926381

4WE6D6X/EG24N9K4/B15

R900950048

4WE6D6X/EG24N9K4/B18

R900911521

4WE6D6X/EG24N9K4/B20

R900910553

4WE6D6X/EG24N9K4/B25

R900957244

4WE6D6X/EG24N9K4/B28V

R900919378

4WE6D6X/EG24N9K4/B30

R900939234

4WE6D6X/EG24N9K4/H10

R900960021

4WE6D6X/EG24N9K4/R10

R900901615

4WE6D6X/EG24N9K4/T06

R900976772

4WE6D6X/EG24N9K4/T06V

R901130649

4WE6D6X/EG24N9K4/T12/62SO99

R900249083

4WE6D6X/EG24N9K4/T12SO9

R900921285

4WE6D6X/EG24N9K4/T12SO99

R900564105

4WE6D6X/EG24N9K4/V

R901035808

4WE6D6X/EG24N9K4/V/60SO407

R900912987

4WE6D6X/EG24N9K4/VSO407

R901113321

4WE6D6X/EG24N9K4/VSO582

R900919241

4WE6D6X/EG24N9K4/X06

R900963965

4WE6D6X/EG24N9K4/X08VSO407

R901068596

4WE6D6X/EG24N9K4/Z

R901068595

4WE6D6X/EG24N9K4/ZV

R901068622

4WE6D6X/EG24N9K4/ZVSO407

R900704628

4WE6D6X/EG24N9K4=AN

R900775375

4WE6D6X/EG24N9K4003

R901095364

4WE6D6X/EG24N9K4003/B08

R900787038

4WE6D6X/EG24N9K45L

R901006893

4WE6D6X/EG24N9K45LSO407

R901105544

4WE6D6X/EG24N9K45LSO407=AN

R900705992

4WE6D6X/EG24N9K4K

R900773452

4WE6D6X/EG24N9K4K/T06

R901133582

4WE6D6X/EG24N9K4KSO21

R900913477

4WE6D6X/EG24N9K4QMAG24

R900925940

4WE6D6X/EG24N9K4QMAG24/B12

R900755949

4WE6D6X/EG24N9K4QMAG24SO9

R900910413

4WE6D6X/EG24N9K4QMBG24

R900905685

4WE6D6X/EG24N9K4QMBG24/B12

R901132803

4WE6D6X/EG24N9K4QMBG24/B12/62

R900946078

4WE6D6X/EG24N9K4QMBG24/V

R900729335

4WE6D6X/EG24N9K4QSABG24S

R900736577

4WE6D6X/EG24N9K4QSABG24S/B10

R901066921

4WE6D6X/EG24N9K4SO194

R900950043

4WE6D6X/EG24N9K4SO293

R900938379

4WE6D6X/EG24N9K4SO407

R900974951

4WE6D6X/EG24N9K4SO582

R900706904

4WE6D6X/EG24N9K4SO851

R900549641

4WE6D6X/EG24N9K4SO9

R901084542

4WE6D6X/EG24N9XNZ4

R900565857

4WE6D6X/EG24N9Z5L1

R900956881

4WE6D6X/EG24NC4

R900935134

4WE6D6X/EG24NC4SO797

R900725704

4WE6D6X/EG24NC4SO855

R900953965

4WE6D6X/EG24NDK26

R900577899

4WE6D6X/EG24NDL

R900936432

4WE6D6X/EG24NDLSO321

R900550062

4WE6D6X/EG24NK4

R900928628

4WE6D6X/EG24NK4/B08

R900944457

4WE6D6X/EG24NK4/B12

R900923155

4WE6D6X/EG24NK4/V

R901138803

4WE6D6X/EG24NK4K

R901050694

4WE6D6X/EG24NK4KSO9

R900247567

4WE6D6X/EG24NK4QMAG24

R900951518

4WE6D6X/EG24NK4QMAG24SO824

R900549428

4WE6D6X/EG24NK4QMBG24

R900975619

4WE6D6X/EG24NK4SO9

R901021443

4WE6D6X/EG24NXEZ2

R901026185

4WE6D6X/EG24NXEZ2/B10

R901030677

4WE6D6X/EG24NXEZ2/V

R901053584

4WE6D6X/EG24NXEZ2SO329

R900579045

4WE6D6X/EG26C4

R900932729

4WE6D6X/EG26C4SO793

R900765525

4WE6D6X/EG26N2K4K

R901009926

4WE6D6X/EG26N9C4/V

R900935143

4WE6D6X/EG26N9K4

R900938760

4WE6D6X/EG28N9K4

R901124097

4WE6D6X/EG28N9K4/V

R900578445

4WE6D6X/EG48N9DKL

R900911895

4WE6D6X/EG48N9K4

R900958335

4WE6D6X/EG48N9K4/B10

R900942493

4WE6D6X/EG48N9K4/V

R900931261

4WE6D6X/EG60N9K4

R900977603

4WE6D6X/EG80N9K4

R900928005

4WE6D6X/EG96K4

R900965667

4WE6D6X/EG96N4K4

R901115886

4WE6D6X/EG96N5K4/T06

R900904957

4WE6D6X/EG96N9K4

R901080419

4WE6D6X/EG96N9K4/B08V

R900939767

4WE6D6X/EG96N9K4/V

R900975739

4WE6D6X/EG96N9K4QMAG24

R901067070

4WE6D6X/EG96N9K4QMBG24

R900916742

4WE6D6X/EG96NK4

R900922866

4WE6D6X/EW100N9DL

R900965171

4WE6D6X/EW100N9K4

R900928146

4WE6D6X/EW110DK25LSO779

R900908739

4WE6D6X/EW110K4

R900917737

4WE6D6X/EW110K4QMBG24

R900559677

4WE6D6X/EW110N9DAL

R900578560

4WE6D6X/EW110N9DAL/V

R900905950

4WE6D6X/EW110N9DK25L

R900923352

4WE6D6X/EW110N9DKL

R900551140

4WE6D6X/EW110N9DL

R900929355

4WE6D6X/EW110N9DL/B08

R901084858

4WE6D6X/EW110N9DL/B08V

R900928502

4WE6D6X/EW110N9DL/B10

R901077434

4WE6D6X/EW110N9DL/B12

R900752494

4WE6D6X/EW110N9DL1

R900743332

4WE6D6X/EW110N9DL1/V

R901068558

4WE6D6X/EW110N9DLSO194

R900551704

4WE6D6X/EW110N9K4

R900909805

4WE6D6X/EW110N9K4/B08

R900906820

4WE6D6X/EW110N9K4/B10

R900964575

4WE6D6X/EW110N9K4/B10V

R900925868

4WE6D6X/EW110N9K4/B12

R900938764

4WE6D6X/EW110N9K4/T06

R900946161

4WE6D6X/EW110N9K4/T12

R900911653

4WE6D6X/EW110N9K4/V

R900903481

4WE6D6X/EW110N9K4QMAG24

R900576082

4WE6D6X/EW110N9K4QMBG24

R900929293

4WE6D6X/EW110N9K4SO9

R900927203

4WE6D6X/EW110NDAL

R900907022

4WE6D6X/EW110NDL

R901064106

4WE6D6X/EW110NDL/B07SO321

R901064108

4WE6D6X/EW110NDLSO321

R900929295

4WE6D6X/EW110NK4

R900930873

4WE6D6X/EW110NK4/T12

R901083195

4WE6D6X/EW110RNXEZ2

R901064532

4WE6D6X/EW110RNXEZ2/V

R901026732

4WE6D6X/EW115N9K4

R900557594

4WE6D6X/EW127N9K4

R900553565

4WE6D6X/EW230K4

R900578953

4WE6D6X/EW230N9DL

R900743334

4WE6D6X/EW230N9DL1/V

R900909559

4WE6D6X/EW230N9K4

R901091347

4WE6D6X/EW230N9K4/B06

R900920548

4WE6D6X/EW230N9K4/B08

R900934156

4WE6D6X/EW230N9K4/B10

R900928865

4WE6D6X/EW230N9K4/B12

R900933698

4WE6D6X/EW230N9K4/T06

R900917825

4WE6D6X/EW230N9K4/V

R901081510

4WE6D6X/EW230N9K4/V/60

R901112535

4WE6D6X/EW230N9K4/ZV

R900935423

4WE6D6X/EW230N9K4QMAG24

R900925308

4WE6D6X/EW230N9K4QMBG24

R900933912

4WE6D6X/EW230N9K4SO9

R901075201

4WE6D6X/EW230NDL/B12

R900579589

4WE6D6X/EW230NK4

R901026853

4WE6D6X/EW230RNXEZ2

R900922705

4WE6D6X/EW240N9K4

R900919136

4WE6D6X/EW24N9K4

R900971515

4WE6D6X/EW24N9K4/T06

R900702255

4WE6D6X/EW24N9K4/V

R901126507

4WE6D6X/EW24N9K4/ZV

R900912310

4WE6D6X/EW42N9K4

R900934688

4WE6D6X/EW48N9K4

R901004501

4WE6D6X/OEG12N9K4

R900939014

4WE6D6X/OEG24K4

R900573313

4WE6D6X/OEG24N9K4

R900963966

4WE6D6X/OEG24N9K4/B12VSO407

R900941814

4WE6D6X/OEG24N9K4/V

R900742720

4WE6D6X/OEG24N9K4/VSO407

R900975025

4WE6D6X/OEG24N9K4SO407

R901104610

4WE6D6X/OEG24N9K4SO582

R900705937

4WE6D6X/OEG24N9Z5L1

R900975583

4WE6D6X/OEG24NK4

R901108054

4WE6D6X/OEG24NXEZ2/B10

R900975675

4WE6D6X/OEG96N9K4

R901081691

4WE6D6X/OEW110N9DL

R900939068

4WE6D6X/OEW110N9K4

R900930010

4WE6D6X/OEW230N9K4

R900940017

4WE6D6X/OEW230N9K4/B15

R901078611

4WE6D6X/OEW230N9K4/V

R900934073

4WE6D6X/OEW230NK4

R901044049

4WE6D6X/OFBG24NXDZ2/V

R900964355

4WE6D6X/OFEG110N4K4

R900755739

4WE6D6X/OFEG110N9DJL1

R900918801

4WE6D6X/OFEG110N9K4

R900965028

4WE6D6X/OFEG110N9K4/V

R901143365

4WE6D6X/OFEG110N9K4QSABG24S

R901114317

4WE6D6X/OFEG110N9K4QSAG24S

R901111902

4WE6D6X/OFEG110N9K4QSBG24S

R901011342

4WE6D6X/OFEG110NK4/V

R901040718

4WE6D6X/OFEG110NK4QSABG24S

R900921990

4WE6D6X/OFEG125N9K4

R900933970

4WE6D6X/OFEG125N9K4/V

R900727649

4WE6D6X/OFEG125N9K4QSABG24S

R901133273

4WE6D6X/OFEG125N9K4QSAG24E

R901123635

4WE6D6X/OFEG125N9K4QSBG24S

R900718345

4WE6D6X/OFEG125NK4/V

R901112014

4WE6D6X/OFEG12N9C4SO871

R900924018

4WE6D6X/OFEG12N9K4

R900958332

4WE6D6X/OFEG12N9K4/T06

R901008352

4WE6D6X/OFEG12N9K4/V

R900923324

4WE6D6X/OFEG12NK4

R900756505

4WE6D6X/OFEG12NK4/V

R901014028

4WE6D6X/OFEG140NK4/V

R900910438

4WE6D6X/OFEG205N9K4

R901044204

4WE6D6X/OFEG205N9K4QSABG24E

R901044210

4WE6D6X/OFEG205N9K4QSABG24S

R900710491

4WE6D6X/OFEG220N2K4

R900920691

4WE6D6X/OFEG220N9K4

R900920689

4WE6D6X/OFEG220N9K4/V

R900728584

4WE6D6X/OFEG220N9K4QSABG24S

R900707186

4WE6D6X/OFEG220N9K4QSAG24S

R900741112

4WE6D6X/OFEG220N9K4QSAG24S/A12

R900772146

4WE6D6X/OFEG220N9K4QSBG24S

R900718346

4WE6D6X/OFEG220NK4/V

R901071831

4WE6D6X/OFEG220NK4QSBG24S

R900764506

4WE6D6X/OFEG240N9K4

R901040616

4WE6D6X/OFEG240N9K4/V

R900726493

4WE6D6X/OFEG24DK25L

R900710168

4WE6D6X/OFEG24DK35L

R900745077

4WE6D6X/OFEG24DL

R900774460

4WE6D6X/OFEG24K33L

R900914904

4WE6D6X/OFEG24K4

R900957208

4WE6D6X/OFEG24K4/B08

R900708850

4WE6D6X/OFEG24K4/V

R901082861

4WE6D6X/OFEG24K4QSBG24E

R900949264

4WE6D6X/OFEG24N4K4

R901128309

4WE6D6X/OFEG24N5K4QSABG24S

R900740747

4WE6D6X/OFEG24N9DJL1

R900575947

4WE6D6X/OFEG24N9DK24L

R900738885

4WE6D6X/OFEG24N9DK24L=AN

R900971569

4WE6D6X/OFEG24N9DK24LSO482

R900574469

4WE6D6X/OFEG24N9DK25L

R900942814

4WE6D6X/OFEG24N9DK35L

R900734106

4WE6D6X/OFEG24N9DK35L=AN

R900922200

4WE6D6X/OFEG24N9DKL

R900554760

4WE6D6X/OFEG24N9DL

R900579861

4WE6D6X/OFEG24N9DL/B10

R900930723

4WE6D6X/OFEG24N9DL/B12

R900248768

4WE6D6X/OFEG24N9K33L

R901102117

4WE6D6X/OFEG24N9K33L/B06

R901025225

4WE6D6X/OFEG24N9K33L/B08

R900567512

4WE6D6X/OFEG24N9K4

R900701224

4WE6D6X/OFEG24N9K4

R900932924

4WE6D6X/OFEG24N9K4/B06

R900907727

4WE6D6X/OFEG24N9K4/B08

R900245467

4WE6D6X/OFEG24N9K4/B08T06

R900568899

4WE6D6X/OFEG24N9K4/B10

R900944259

4WE6D6X/OFEG24N9K4/B12

R901001351

4WE6D6X/OFEG24N9K4/B12V

R900963336

4WE6D6X/OFEG24N9K4/B15

R900920922

4WE6D6X/OFEG24N9K4/B18

R900922534

4WE6D6X/OFEG24N9K4/B20

R900964758

4WE6D6X/OFEG24N9K4/B25

R900921815

4WE6D6X/OFEG24N9K4/H20

R900921281

4WE6D6X/OFEG24N9K4/T06

R900903465

4WE6D6X/OFEG24N9K4/V

R901068632

4WE6D6X/OFEG24N9K4/Z

R901068630

4WE6D6X/OFEG24N9K4/ZV

R901002639

4WE6D6X/OFEG24N9K45L

R900758069

4WE6D6X/OFEG24N9K4K

R900723350

4WE6D6X/OFEG24N9K4KSO21

R901044212

4WE6D6X/OFEG24N9K4QSABG24E

R900720646

4WE6D6X/OFEG24N9K4QSABG24S

R900720522

4WE6D6X/OFEG24N9K4QSAG24S

R901013833

4WE6D6X/OFEG24N9K4QSBG24S

R900700422

4WE6D6X/OFEG24N9K4SO293

R901116949

4WE6D6X/OFEG24N9XNZ4

R901021202

4WE6D6X/OFEG24NDL

R900956926

4WE6D6X/OFEG24NDL/VSO321

R900916000

4WE6D6X/OFEG24NK4

R900936086

4WE6D6X/OFEG24NK4/B10

R901100514

4WE6D6X/OFEG24NK4/T06

R900702001

4WE6D6X/OFEG24NK4/V

R901050680

4WE6D6X/OFEG24NK4K

R900759409

4WE6D6X/OFEG24NK4QSABG24E

R901080793

4WE6D6X/OFEG24NK4QSAG24E

R901007413

4WE6D6X/OFEG24NK4QSBG24S

R901029137

4WE6D6X/OFEG24NXEZ2

R901045144

4WE6D6X/OFEG24NXEZ2/V

R901115889

4WE6D6X/OFEG28N9K4

R900919954

4WE6D6X/OFEG48N9K4

R900943465

4WE6D6X/OFEG48N9K4/V

R901131272

4WE6D6X/OFEG48N9K4QSABG24S

R901060804

4WE6D6X/OFEG48NXEZ2/V

R900928133

4WE6D6X/OFEG60N9K4

R901115881

4WE6D6X/OFEG96N5K4/T06

R900904958

4WE6D6X/OFEG96N9K4

R900707712

4WE6D6X/OFEG96N9K4/T06

R900749796

4WE6D6X/OFEG96N9K4/V

R901067072

4WE6D6X/OFEG96N9K4QSABG24S

R900912994

4WE6D6X/OFEW110N9DAL

R900944020

4WE6D6X/OFEW110N9DKL

R900575867

4WE6D6X/OFEW110N9DL

R900552321

4WE6D6X/OFEW110N9K4

R900925207

4WE6D6X/OFEW110N9K4/B08

R900965097

4WE6D6X/OFEW110N9K4/B10V

R900925866

4WE6D6X/OFEW110N9K4/B12

R900947790

4WE6D6X/OFEW110N9K4/T06

R900921614

4WE6D6X/OFEW110N9K4/V

R901097881

4WE6D6X/OFEW110N9K4QSABG24S

R901042654

4WE6D6X/OFEW110NDLS0321

R900939768

4WE6D6X/OFEW110NK4

R900959085

4WE6D6X/OFEW127N9K4/V

R901079161

4WE6D6X/OFEW230K4

R900976546

4WE6D6X/OFEW230N9DL

R900915095

4WE6D6X/OFEW230N9K4

R900944808

4WE6D6X/OFEW230N9K4/B10

R901127980

4WE6D6X/OFEW230N9K4/B12

R900935794

4WE6D6X/OFEW230N9K4/T06

R900917840

4WE6D6X/OFEW230N9K4/V

R900579619

4WE6D6X/OFEW230NK4

R900935840

4WE6D6X/OFEW230NK4/V

R900924319

4WE6D6X/OFEW24N9K4

R900936526

4WE6D6X/OFEW24N9K4/T06

R900949237

4WE6D6X/OFEW48N9K4

R901041491

4WE6D6X/SG24N9K4/B10

R900932011

4WE6D736X/EG12N9K4/A12

R901069729

4WE6D736X/EG12N9K4/A12SO9

R900943432

4WE6D736X/EG12N9K4SO804

R900928334

4WE6D736X/EG205N9K4/A12

R901036607

4WE6D736X/EG205N9K4/A12V

R901029686

4WE6D736X/EG220N9K4

R900905804

4WE6D736X/EG24K4/A12

R900702850

4WE6D736X/EG24K4QMBG24/A12

R900737942

4WE6D736X/EG24N9K33L/A12

R900737224

4WE6D736X/EG24N9K33L/A12=AN

R901106045

4WE6D736X/EG24N9K33L/A12B10=AN

R901103633

4WE6D736X/EG24N9K33L/A12SO9=AN

R900929788

4WE6D736X/EG24N9K4

R900546257

4WE6D736X/EG24N9K4/A12

R900905802

4WE6D736X/EG24N9K4/A12B08

R900927437

4WE6D736X/EG24N9K4/A12B10

R900948388

4WE6D736X/EG24N9K4/A12B12

R900927438

4WE6D736X/EG24N9K4/A12B20

R900572777

4WE6D736X/EG24N9K4/A12SO9

R900924524

4WE6D736X/EG24N9K4/A12V

R900945372

4WE6D736X/EG24N9K4QMBG24/A12

R901125171

4WE6D736X/EG24N9K4SO407

R901135151

4WE6D736X/EG24NC4

R900931450

4WE6D736X/EG24NK4/A12

R900941199

4WE6D736X/EG96N9K4/A12

R900916743

4WE6D736X/EG96NK4/A12

R988003537

4WE6D736X/EW110N9K4

R900945298

4WE6D736X/OFEG110N9K4/A12

R900923284

4WE6D736X/OFEG205N9K4/A12

R900944611

4WE6D736X/OFEG220N9K4/A12

R900930658

4WE6D736X/OFEG24N9DK25L/A12SO482

R901094142

4WE6D736X/OFEG24N9DK35L/A12=AN

R900703645

4WE6D736X/OFEG24N9K33L/A12

R900715624

4WE6D736X/OFEG24N9K33L/A12=AN

R901102724

4WE6D736X/OFEG24N9K33L/A12B10=AN

R900928724

4WE6D736X/OFEG24N9K4

R900567066

4WE6D736X/OFEG24N9K4/A12

R900245320

4WE6D736X/OFEG24N9K4/A12B08

R900947226

4WE6D736X/OFEG24N9K4/A12B12

R900730766

4WE6D736X/OFEG24N9K4/A12V

R901144953

4WE6D736X/OFEG24N9K4/B12

R901089273

4WE6D7X/HG12N9K4

R901087088

4WE6D7X/HG24N9K4

R901130746

4WE6D7X/OFHG24N9K4

R900577472

4WE6D96X/EG24N9K4

R900978423

4WE6D96X/EG24N9K4/N15

R900929812

4WE6D96X/EG24N9K4/V

R901137809

4WE6D96X/EG24N9K45L

R901035544

4WE6D96X/EG24NK4

R901077900

4WE6D96X/OFEG24N9K4/N15

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

 

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Rexroth tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây