Đại lý AC&T Vietnam,ETOS-300-DX-80 AC&T Vietnam,Máy chủ truyền thông,AC&T Vietnam,ETOS-300-DX-80 AC&T,ETOS-300 AC&T Vietnam,ETOS-300-DX-80 2Port 10/100Base-T(X), Ethernet 48Ch.,8Ports RS-232C Input Power(Single) : AC100~240V (50/60Hz)

주)에이씨앤티시스템 2023년 기업정보 | 사원수, 회사소개, 근무환경, 복리후생 등 - 사람인

Đại lý AC&T Vietnam,ETOS-300-DX-80 AC&T Vietnam,Máy chủ truyền thông,AC&T Vietnam

ETOS-300-DX-80 2Port 10/100Base-T(X), Ethernet 48Ch., 8Ports RS-232C - Input Power(Single) : AC100~240V (50/60Hz)

Dòng ETOS-X
Sê-ri ETOS-X dành cho giao tiếp giữa các thiết bị điều khiển dựa trên serial, Ethernet và fieldbus khác nhau trong lĩnh vực công nghiệp.
Thông qua một chức năng mới được gọi là giao tiếp do người dùng xác định, sự thuận tiện của người dùng và dễ dàng xây dựng hệ thống được cải thiện đáng kể.
Đó là một Máy chủ Truyền thông Thông minh đã được thiết lập.
Cung cấp các trình điều khiển giao tiếp khác nhau, chức năng giao tiếp do người dùng xác định thuận tiện và chức năng giám sát/gỡ lỗi mạnh mẽ tích hợp.
Nó cho phép giao tiếp giữa tất cả các thiết bị trong các khu công nghiệp và được sử dụng rộng rãi ở các khu công nghiệp khác nhau trong và ngoài nước.
Nó đã được công nhận về độ tin cậy và có các nhóm sản phẩm và tính năng khác nhau sau đây.

 

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Code: ETOS-300-DX-80
2Port 10/100Base-T(X), Ethernet 48Ch.,
8Ports RS-232C
Input Power(Single) : AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Code: ETOS-150XP-E04
Industrial Network Server
2Port 10/100/1000Base-T(X), Ethernet 64Ch.,
4Ports RS-422/485 (TB Type)
Input Power: AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Code: ETOS-100SX-E04
Industrial Network Server
1Port 10/100Base-T(X), Ethernet 16Ch.,
4Ports RS-422/485
Input Power: AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Code: ETOS-150XP-E04
Industrial Network Server
2Port 10/100/1000Base-T(X), Ethernet 64Ch.,
4Ports RS-422/485 (TB Type)
Input Power: AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Code: ETOS-100SX-E04
Industrial Network Server
1Port 10/100Base-T(X), Ethernet 16Ch.,
4Ports RS-422/485
Input Power: AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Code: ETOS-150XP-E04
Industrial Network Server
2Port 10/100/1000Base-T(X), Ethernet 64Ch.,
4Ports RS-422/485 (TB Type)
Input Power: AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Code: ETOS-100SX-E04
Industrial Network Server
1Port 10/100Base-T(X), Ethernet 16Ch.,
4Ports RS-422/485
Input Power: AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Replace Code: ETOS-300-DX-0FR
Industrial Network Server
2Port 10/100Base-T(X), Ethernet 48Ch., 16Ports RS-422/485
Input Power (Dual) : AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Replace Code: ETOS-300-DX-0FR
Industrial Network Server
2Port 10/100Base-T(X), Ethernet 48Ch., 16Ports RS-422/485
Input Power (Dual) : AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Replace Code: ETOS-300-DX-0FR
Industrial Network Server
2Port 10/100Base-T(X), Ethernet 48Ch., 16Ports RS-422/485
Input Power (Dual) : AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Replace Code: ETOS-300-DX-0FR
Industrial Network Server
2Port 10/100Base-T(X), Ethernet 48Ch., 16Ports RS-422/485
Input Power (Dual) : AC100~240V (50/60Hz)

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Replace Code: ETOS-100XP-E40
Industrial Network Server
1Port 10/100/1000Base-T(X), Ethernet 16Ch.,
 4Ports RS-232C
Input Power: AC100~240V (50/60Hz)
Note: ETOS-50-SX-E01 no longer available

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

ETOS-300-DX-08
2Ports 10/100Base-T(X), 8Ports RS-422/485
Input Power : AC100~240V (50/60Hz)
Intelligent Communication Server

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

ETOS-50SX-E01
Etherent 1 Port + RS422/RS485 1 Port
Single Power : Free 100 to 260 VAC

100% Korea Origin

AC&T

ETOS-150XP-E04
10/100/1000Base-T(X) 2 Ports
RS422/RS485 4Ports
Single Power : Free 100 to 260 VAC
Device Server

100% Korea Origin

AC&T

ETOS-50NX-E01
10/100/1000Base-T(X) 2 Ports ; RS422/RS485 4Ports

Single Power : Free 100 to 260 VAC ; Device Server

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

SALE ANS Việt Nam:

  thuyho@anssgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0779 720 798

 

==========================================

Bấm xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng  tại Việt Nam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng AC&T tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây