ADF WEB Vietnam,Converter HD67714-IP-A1 ADF WEB

HD67714-IP-A1
BACNet IP Master/ Modbus TCP Slave - Converter 

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Code: HD67714-IP-A1

Description : Converter

Bộ chuyển đổi nô lệ BACnet IP Master sang Modbus TCP công nghiệp, loại vỏ A (mỏng), gắn ray DIN.

HD67714 là Bộ chuyển đổi BACnet Master / Modbus TCP Slave và nó cho phép bạn kết nối một số nô lệ BACne

 

Cấu hình:

Nhờ phần mềm SW67714 trên PC, bạn có thể:

 • Xác định các thông số của đường BACnet

 • Xác định các tham số của dòng Modbus TCP

 • Xác định dữ liệu BACnet mà bộ chuyển đổi đọc / ghi

 • Cập nhật thiết bị

Đặc điểm:

 • Lên đến 512 đối tượng BACnet khi đọc và 512 đối tượng trong văn bản

 • Cách ly ba giữa Nối tiếp - Nguồn điện, Nối tiếp - Ethernet, Ethernet - Nguồn điện

 • Trao đổi thông tin hai chiều giữa bus Modbus TCP và bus BACnet

 • Có thể lắp trên đường ray DIN 35mm

 

Thông số kỹ thuật:

 • Cổng: 2x Ethernet

 • Giao thức Modubus: Modbus TCP Slave

 • Giao thức BACnet: BACNet IP Slave

 • Tốc độ dữ liệu Modbus TCP: 10/100 Base-T tự động nhận dạng

 • Tốc độ dữ liệu BACnet: 10/100 Base-T Autosensing

 • Đầu nối Modbus TCP: RJ45

 • Đầu nối BACnet: RJ45

 • Nguồn điện: 8 ~ 24VAC; 12 ~ 35VDC

 • Đầu nối nguồn điện: Khối thiết bị đầu cuối 2way 5mm

 • Nhiệt độ hoạt động: -40 ° C đến + 85 ° C (-40 ° F đến + 185 ° F)

 • Kích thước: 120 mm x 23 mm x 107 mm (DxWxH)

 • Trọng lượng: khoảng 200g

 • Cố định cơ học: Giá đỡ DIN Rail 35mm

 • Phần mềm: SW67674

 • MÃ ĐƠN HÀNG: HD67714-IP-A1

Bộ cấu hình - Phần mềm SW67714 TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ

 

Thiết bị chuyển đổi M-bus sang Bacnet HD67056-B2-160

Code: HD67056-B2-160

Description : Converter

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Code: HD67714-IP-A1

Description : Converter

Bộ chuyển đổi tín hiệu Code: HD67056-B2-80

Description : Converter

Bộ chuyển đổi tín hiệu Code: HD67032-B2-40

Description : Converter

 

Code: HD67056-B2-20

Description : Converter

 

Code: HD67608-A1

Description : Converter

 

Code:  HD67181R

Description : Repeater

 

Code:  HD67075-A1

Description : Converter

 

Code: HD67580-A1

Description : Converter

         

 

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện

Code:  HD67024-B2-80

Description : Converter

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Code: HD67316-U-D1

Analyzer with the interface port: USB. Code: HD67908-5-A1

 

Description : Converter

 

 

No.

Item

Series

Vietnam Brand

1

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

2

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

3

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67290 - CAN / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

4

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

5

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

6

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

7

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

8

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

9

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

10

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67002 - CANopen / Modbus

ADF Web Vietnam

11

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

12

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

13

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

14

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67502 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

15

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

16

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

17

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

18

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus

ADF Web Vietnam

19

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus

ADF Web Vietnam

20

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67038-2 - Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

21

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

22

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive)

ADF Web Vietnam

23

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive)

ADF Web Vietnam

24

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

25

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67590 - EtherNet/IP / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

26

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

27

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

28

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67238 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

29

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67033 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

30

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67034 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

31

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

32

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

33

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67212 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

34

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

35

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

36

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67050 -J1939 / Modbus 

ADF Web Vietnam

37

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

38

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

39

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

40

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

41

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67021 -M-Bus / 232 

ADF Web Vietnam

42

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

43

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

44

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

45

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

46

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus  

ADF Web Vietnam

47

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

48

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master

ADF Web Vietnam

49

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter

ADF Web Vietnam

50

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus  

ADF Web Vietnam

51

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

52

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

53

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

54

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

55

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

56

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

57

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

58

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

59

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

60

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67045 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

61

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67561 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

62

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67562 -PROFIBUS / 232  

ADF Web Vietnam

63

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave  

ADF Web Vietnam

64

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

65

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial

ADF Web Vietnam

66

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

67

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

68

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

69

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

70

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

71

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

72

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67324-B2-E-232-2GB 

ADF Web Vietnam

73

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67932 - RS232 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

74

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67733-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

75

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67734-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

76

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

77

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67116 - 485 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

78

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

79

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

80

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67511 - CAN / Modbus  

ADF Web Vietnam

81

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

82

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

83

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67012 - CAN / Modbus  

ADF Web Vietnam

84

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

85

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

86

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

87

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

88

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

89

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67502 - CANopen / Modbus   

ADF Web Vietnam

90

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

91

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

92

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

93

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

94

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

95

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67038-2 -Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

96

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

97

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232  

ADF Web Vietnam

98

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485  

ADF Web Vietnam

99

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

100

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67590 - EtherNet/IP / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

101

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

102

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter 

ADF Web Vietnam

103

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

104

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

105

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67238 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

106

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67035 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

107

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67036 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

108

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

109

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

110

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67212 -J1939 / Modbus 

ADF Web Vietnam

111

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

112

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

113

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67050 -J1939 / Modbus 

ADF Web Vietnam

114

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67022 -M-Bus / 485 

ADF Web Vietnam

115

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

116

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

117

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

118

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

119

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  

ADF Web Vietnam

120

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

121

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

122

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

123

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

124

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

125

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

126

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

127

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

128

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67045 -PROFIBUS / 485 

ADF Web Vietnam

129

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67561 -PROFIBUS / 485  

ADF Web Vietnam

130

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67562 -PROFIBUS / 485 

ADF Web Vietnam

131

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

132

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

133

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67119 - USB / Rs485

ADF Web Vietnam

134

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus

ADF Web Vietnam

135

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

136

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial (automitive)

ADF Web Vietnam

137

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

138

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

139

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master  

ADF Web Vietnam

140

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

141

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

142

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

143

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

144

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67324-B2-E-485-2GB - Datalogger Modbus over RS485

ADF Web Vietnam

145

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67932 - RS485 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

146

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67733-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

147

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67734-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

148

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

149

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67116 - 485 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

150

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67501-422-A1 -– RS232/RS422 / Modbus - Converter 

ADF Web Vietnam

151

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67521-422-A1 -– RS232/RS422 / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

152

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67507-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter 

ADF Web Vietnam

153

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

154

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67733-4-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

155

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67734-4-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

156

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232 

ADF Web Vietnam

157

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

158

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67112 - Modbus Datalogger Master 

ADF Web Vietnam

159

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67113 - Modbus Datalogger Slave 

ADF Web Vietnam

160

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67123 - Datalogger Modbus/JBus Slave 

ADF Web Vietnam

161

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-232-xGB - Datalogger Modbus over RS232 

ADF Web Vietnam

162

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-485-xGB - Datalogger Modbus over RS485 

ADF Web Vietnam

163

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-232-2GB - Datalogger Modbus over RS232 

ADF Web Vietnam

164

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-485-2GB - Datalogger Modbus over RS485 

ADF Web Vietnam

165

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

166

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

167

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67238 -232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

168

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67033 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

169

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67034 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

170

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

171

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

172

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

173

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

174

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67035 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

175

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67036 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

176

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67072-B2 - RS232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

177

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67073-B2 - RS485 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

178

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67074-B2 - USB / Optic Fiber  

ADF Web Vietnam

179

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

180

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

181

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

182

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

183

 Analyzers /Sniffers-CAN tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

184

 Analyzers /Sniffers-CAN tools

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN

ADF Web Vietnam

185

 Analyzers /Sniffers-CAN tools

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN

ADF Web Vietnam

186

 Analyzers /Sniffers-CAN Open tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer/Scanner CANopen 

ADF Web Vietnam

187

 Analyzers /Sniffers-DeviceNet tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

188

 Analyzers /Sniffers-Ethernet tools

|_ HD67316-E-A1 -Analyzer/Sniffer CAN

ADF Web Vietnam

189

 Analyzers /Sniffers-J1939 tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

190

 Analyzers /Sniffers-M-bus tools

|_ HD67031 -Analyzer/Sniffer/Scanner M-Bus 

ADF Web Vietnam

191

 Analyzers /Sniffers-M-bus wireless tools

|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters

ADF Web Vietnam

192

 Analyzers /Sniffers-NMEA 2000 tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

193

 Analyzers /Sniffers-USB tools

|_ HD67316-U-D1 -Analyzer/Sniffer CAN

ADF Web Vietnam

194

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

195

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

196

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67290 - CAN / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

197

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

198

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

199

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

200

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

201

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

202

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

203

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

204

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

205

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

206

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

207

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

208

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

209

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

210

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67038-2 -Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

211

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

212

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

213

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 

ADF Web Vietnam

214

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

215

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - converter

ADF Web Vietnam

216

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

217

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67238 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

218

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67033 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

219

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67034 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

220

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

221

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

222

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67212 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

223

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67050 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

224

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

225

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

226

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67021 -M-Bus / 232 

ADF Web Vietnam

227

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

228

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

229

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

230

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

231

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

232

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

233

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

234

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

235

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

236

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter

ADF Web Vietnam

237

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

238

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

239

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

240

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

241

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

242

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

243

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

244

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

245

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

246

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67045 -PROFIBUS / 232

ADF Web Vietnam

247

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67561 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

248

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67562 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

249

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

250

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67932 - RS232 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

251

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67733-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

252

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67734-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

253

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67116 - 485 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

254

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

255

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

256

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

257

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

258

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus

ADF Web Vietnam

259

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus

ADF Web Vietnam

260

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

261

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

262

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

263

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

264

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

265

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67502 - CANopen / Modbus

ADF Web Vietnam

266

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

267

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

268

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

269

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

270

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

271

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

272

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67038-2 -Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

273

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

274

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

275

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 

ADF Web Vietnam

276

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

277

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

278

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

279

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67238 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

280

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67035 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

281

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67036 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

282

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485

ADF Web Vietnam

283

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

284

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67212 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

285

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

286

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

287

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67050 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

288

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67022 -M-Bus / 485 

ADF Web Vietnam

289

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

290

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

291

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

292

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

293

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

294

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

295

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

296

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

297

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

298

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

299

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

300

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

301

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

302

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

303

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

304

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

305

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67045 -PROFIBUS / 485

ADF Web Vietnam

306

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67561 -PROFIBUS / 485

ADF Web Vietnam

307

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67562 -PROFIBUS / 485

ADF Web Vietnam

308

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

309

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

310

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67119 - USB / Rs485

ADF Web Vietnam

311

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter

ADF Web Vietnam

312

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67932 - RS485 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

313

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67733-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

314

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67734-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

315

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67677-IP - BACNet IP Slave / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

316

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67717-IP - BACNet IP Master / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

317

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67678-IP - BACNet/IP Slave / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

318

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67718-IP - BACNet/IP Master / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

319

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67680-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

320

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67681-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

321

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67721-IP - BACNet/IP Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

322

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter

ADF Web Vietnam

323

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

324

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter

ADF Web Vietnam

325

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

326

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67682-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

327

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

328

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

329

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

330

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67056-IP - BACNet/IP Slave / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

331

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter 

ADF Web Vietnam

332

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67086-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

333

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

334

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

335

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

336

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

337

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

338

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

339

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67683-IP - BACNet/IP Slave / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

340

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67723-IP - BACNet/IP Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

341

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67685-IP - BACNet/IP Slave / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

342

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67725-IP - BACNet/IP Master / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

343

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

344

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

345

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

346

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67B81-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

347

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

348

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

349

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

350

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

351

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67722-IP - BACNet/IP Master / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

352

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter 

ADF Web Vietnam

353

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter 

ADF Web Vietnam

354

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67832-IP-B2 - BACnet/IP Master / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

355

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67833-IP-B2 - BACnet/IP Slave / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

356

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67677-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

357

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67717-MSTP - BACNet MS/TP Master / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

358

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67678-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

359

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67718-MSTP - BACNet MS/TP Master / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

360

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67680-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

361

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67681-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

362

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67721-MSTP - BACNet MS/TP Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

363

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67682-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

364

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

365

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

366

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

367

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67056-MSTP - BACNet MS/TP Slave / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

368

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67086-MSTP - BACnet MS/TP Slave / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

369

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

370

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

371

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

372

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

373

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

374

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

375

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67683-MSTP - BACNet MS/TP Slave / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

376

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67723-MSTP - BACNet MS/TP Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

377

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67685-MSTP - BACNet MS/TP Slave / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

378

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67725-MSTP - BACNet MS/TP Master / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

379

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67675-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

380

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67676-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

381

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

382

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67B81-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

383

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

384

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

385

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67716-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

386

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

387

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67722-MSTP - BACNet MS/TP Master / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

388

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter

ADF Web Vietnam

389

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

390

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

391

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67677 - BACNet / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

392

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67717 - BACNet Master/ CAN Converter 

ADF Web Vietnam

393

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67181 - CAN Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

394

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

395

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

396

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67221 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter

ADF Web Vietnam

397

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

398

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB 

ADF Web Vietnam

399

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet 

ADF Web Vietnam

400

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67042 - CANopen / CAN  

ADF Web Vietnam

401

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD674-A031 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

402

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67235 - DeviceNet / CAN

ADF Web Vietnam

403

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

404

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

405

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

406

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

407

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

408

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67513 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

409

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67413 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

410

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67181F - Optic Fiber / CAN

ADF Web Vietnam

411

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

412

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

413

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

414

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

415

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB 

ADF Web Vietnam

416

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet 

ADF Web Vietnam

417

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

418

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67047 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

419

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67439 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

420

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67011 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

421

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

422

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67411 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

423

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67012 - Modbus / CAN  

ADF Web Vietnam

424

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus  

ADF Web Vietnam

425

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67514 - Modbus TCP / CAN 

ADF Web Vietnam

426

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

427

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

428

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67515 - Modbus TCP / CAN 

ADF Web Vietnam

429

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

430

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67250 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

431

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

432

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67606 -PROFINET / CAN

ADF Web Vietnam

433

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67B73 -PROFINET Master / CAN

ADF Web Vietnam

434

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67418 - PROFINET / CAN (automotive)

ADF Web Vietnam

435

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67552 -PROFIBUS / CAN

ADF Web Vietnam

436

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67577 -PROFIBUS / CAN  

ADF Web Vietnam

437

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67416 - CAN / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

438

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67417 - CAN / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

439

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67181 - Repeater/Isolator/Extender CAN

ADF Web Vietnam

440

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

441

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

442

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

443

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

444

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

445

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

446

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67390-U-D1 - CAN / USB  

ADF Web Vietnam

447

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67701-C -CAN / Optic Fiber  

ADF Web Vietnam

448

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67702-C -CAN / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

449

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67155 - CAN / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

450

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67420 - CAN / SNMP  

ADF Web Vietnam

451

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67171 - CAN / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

452

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67449 - CAN / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

453

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

454

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

455

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67678 - BACNet / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

456

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67718 - BACNet Master/ CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

457

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67042 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

458

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD674-A031 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

459

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67221 - CANopen, Repeater and Data Filter  

ADF Web Vietnam

460

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

461

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

462

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

463

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

464

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67121 - CANopen Bridge 

ADF Web Vietnam

465

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67134 - DeviceNet / CANopen 

ADF Web Vietnam

466

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67153 - DeviceNet / CANopen 

ADF Web Vietnam

467

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

468

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

469

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / CANopen 

ADF Web Vietnam

470

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67503 - Ethernet / CANopen 

ADF Web Vietnam

471

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet

ADF Web Vietnam

472

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

473

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

474

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67117F - Optic Fiber / CANopen

ADF Web Vietnam

475

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67221F -Optic Fiber / CANopen, with Data Filter

ADF Web Vietnam

476

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

477

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

478

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

479

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67150 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

480

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67438 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

481

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67051 - M-Bus / CANopen

ADF Web Vietnam

482

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67001 - Modbus / CANopen 

ADF Web Vietnam

483

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67002 - Modbus / CANopen  

ADF Web Vietnam

484

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

485

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

486

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

487

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67502 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

488

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67504 - Modbus TCP / CANopen 

ADF Web Vietnam

489

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67505 - Modbus TCP / CANopen 

ADF Web Vietnam

490

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

491

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67250 - NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

492

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

493

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67551 - PROFIBUS Slave / CANopen

ADF Web Vietnam

494

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67571 - PROFIBUS Master/ CANopen

ADF Web Vietnam

495

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67426 - PROFIBUS Master / CANopen  

ADF Web Vietnam

496

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67427 - PROFIBUS Slave/ CANopen  

ADF Web Vietnam

497

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67607 -PROFINET / CANopen

ADF Web Vietnam

498

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67B74 -PROFINET Master / CANopen

ADF Web Vietnam

499

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67428 - PROFINET / CANopen (automotive)

ADF Web Vietnam

500

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67117 - Repeater/Isolator/Extender CANopen

ADF Web Vietnam

501

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67402 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, triple 4kV isolation

ADF Web Vietnam

502

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, with Data Filter

ADF Web Vietnam

503

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

504

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

505

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

506

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen 

ADF Web Vietnam

507

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67156 - CANopen / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

508

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67430 - CANopen / SNMP 

ADF Web Vietnam

509

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67172 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

510

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67450 - CANopen / SNMP Manager  

ADF Web Vietnam

511

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

512

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67093 -CANopen / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

513

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter

ADF Web Vietnam

514

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67832-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Master - Converter

ADF Web Vietnam

515

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67833-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

516

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter

ADF Web Vietnam

517

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

518

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

519

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

520

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

521

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

522

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter

ADF Web Vietnam

523

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67839-B2 - DALI / Ethernet - Converter

ADF Web Vietnam

524

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67840-B2 - DALI / Ethernet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

525

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67844-B2 - DALI / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

526

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67845-B2 - DALI / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

527

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter

ADF Web Vietnam

528

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter

ADF Web Vietnam

529

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

530

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67848-B2 - DALI / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

531

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67849-B2 - DALI / SNMP Manager - Converter

ADF Web Vietnam

532

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67850-B2 - DALI / SNMP Agent - Converter

ADF Web Vietnam

533

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67680 - BACNet / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

534

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67681 - BACNet / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

535

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67721 - BACNet Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

536

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67235 - CAN / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

537

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67134 - CANopen / DeviceNet  

ADF Web Vietnam

538

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67153 - CANopen / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

539

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67043 - Ethernet / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

540

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67154 - Ethernet / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

541

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67180F - Optic Fiber / DeviceNet

ADF Web Vietnam

542

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / DeviceNet, with Data Filter

ADF Web Vietnam

543

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

544

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67137 - J1939 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

545

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67058 - M-Bus / DeviceNet

ADF Web Vietnam

546

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67138 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

547

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67141 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

548

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67151 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

549

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67140 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

550

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67139 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

551

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67152 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

552

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67942 - DeviceNet Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

553

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67943 - DeviceNet Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

554

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67251 - NMEA 2000 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

555

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67462 - NMEA 2000 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

556

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67608 -PROFINET / DeviceNet Master

ADF Web Vietnam

557

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67609 -PROFINET / DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

558

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67B75 -PROFINET Master/ DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

559

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67574-A1 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

560

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67570-A1 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

561

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67555 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

562

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67440 - PROFIBUS Master / DeviceNet Slave 

ADF Web Vietnam

563

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67180 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet

ADF Web Vietnam

564

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet, with Data Filter

ADF Web Vietnam

565

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

566

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67403 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet 

ADF Web Vietnam

567

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67160 - DeviceNet Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

568

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67161 - DeviceNet Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

569

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67173 - DeviceNet Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

570

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

571

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

572

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67094 -DeviceNet / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

573

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

574

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

575

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter

ADF Web Vietnam

576

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

577

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter

ADF Web Vietnam

578

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

579

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter

ADF Web Vietnam

580

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

581

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

582

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A026 - DMX / EtherNet/IP - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

583

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

584

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

585

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

586

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

587

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

588

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

589

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

590

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

591

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67040 - DMX / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam

592

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A029 - DMX / SNMP - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

593

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67041 - DMX / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam

594

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A033 - DMX / SNMP Manager- Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

595

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter

ADF Web Vietnam

596

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67038 - 232 / 485 / Ethernet

ADF Web Vietnam

597

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive)

ADF Web Vietnam

598

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive)

ADF Web Vietnam

599

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

600

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

601

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

602

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

603

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67413 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

604

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet  

ADF Web Vietnam

605

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67513 - CAN / Ethernet  

ADF Web Vietnam

606

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

607

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

608

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67503 - CANopen / Ethernet 

ADF Web Vietnam

609

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet

ADF Web Vietnam

610

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

611

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

612

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter

ADF Web Vietnam

613

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter  

ADF Web Vietnam

614

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67030 - M-Bus / Ethernet

ADF Web Vietnam

615

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

616

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

617

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

618

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

619

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  

ADF Web Vietnam

620

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

621

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

622

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

623

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

624

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

625

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master (automotive)

ADF Web Vietnam

626

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

627

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

628

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67223 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

629

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67453 - NMEA 2000 / Ethernet

ADF Web Vietnam

630

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

631

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

632

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - J1939 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

633

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67213 - J1939 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

634

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

635

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67563 - PROFIBUS / Ethernet  

ADF Web Vietnam

636

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67575-A1 - PROFIBUS / Ethernet  

ADF Web Vietnam

637

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67576-A1 - PROFIBUS Slave / Ethernet Client 

ADF Web Vietnam

638

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

639

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

640

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

641

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

642

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet  

ADF Web Vietnam

643

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet 

ADF Web Vietnam

644

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface

ADF Web Vietnam

645

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67839-B2 - Ethernet / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

646

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

647

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67682-IP - BACnet/IP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

648

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

649

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

650

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67722-IP - BACnet/IP Mater / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

651

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67682-MSTP - BACnet MS/TP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

652

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67722-MSTP - BACnet MS/TP Master / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

653

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67595-A1 - EtherNet/IP / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

654

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67645 - EtherNet/IP Master/ CAN - Converter

ADF Web Vietnam

655

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN (automotive)

ADF Web Vietnam

656

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

657

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

658

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen (automotive)

ADF Web Vietnam

659

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

660

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

661

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

662

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

663

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus - Converter

ADF Web Vietnam

664

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter

ADF Web Vietnam

665

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

666

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

667

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

668

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

669

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

670

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

671

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939 - Converter

ADF Web Vietnam

672

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939 (automotive)

ADF Web Vietnam

673

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67589-A1 - EtherNet/IP /NMEA 2000 - Converter

ADF Web Vietnam

674

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67593-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Master - Converter

ADF Web Vietnam

675

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67594-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

676

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

677

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67590 - EtherNet/P / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

678

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

679

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

680

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

681

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

682

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

683

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67660 - EtherNet/IP / PROFINET

ADF Web Vietnam

684

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67B78 - EtherNet/IP / PROFINET Master

ADF Web Vietnam

685

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET

ADF Web Vietnam

686

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67159 - EtherNet/IP / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

687

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent

ADF Web Vietnam

688

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67174 - EtherNet/IP / SNMP manager 

ADF Web Vietnam

689

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter

ADF Web Vietnam

690

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

691

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67840-B2 - Ethernet/IP / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

692

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67091 - Ethernet/IP / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

693

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

694

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

695

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

696

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

697

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

698

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

699

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

700

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

701

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

702

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

703

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter

ADF Web Vietnam

704

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

705

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

706

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

707

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

708

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

709

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

710

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

711

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

712

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

713

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

714

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

715

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

716

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

717

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67818 - PROFINET / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

718

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67B79 - PROFINET Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

719

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67820 - SNMP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

720

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

721

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface

ADF Web Vietnam

722

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

723

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

724

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67033 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

725

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

726

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

727

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

728

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

729

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

730

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

731

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

732

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

733

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

734

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

735

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

736

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

737

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber |_ HD67033 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

738

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

739

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

740

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

741

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

742

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

743

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

744

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

745

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

746

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

747

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

748

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

749

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

750

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

751

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

752

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67060 - Looping fiber 

ADF Web Vietnam

753

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67061 - Looping redundancy  

ADF Web Vietnam

754

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67182F - NMEA 2000 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

755

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN  

ADF Web Vietnam

756

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN  

ADF Web Vietnam

757

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet  

ADF Web Vietnam

758

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet  

ADF Web Vietnam

759

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

760

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67685 - BACNet / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

761

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67725 - BACNet Master/ J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

762

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67121 - Bridge J1939 

ADF Web Vietnam

763

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67150 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

764

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67438 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

765

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67439 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

766

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67047 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

767

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67137 - DeviceNet / J1939 

ADF Web Vietnam

768

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / J1939 

ADF Web Vietnam

769

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67213 -Ethernet / J1939

ADF Web Vietnam

770

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67182F - Optic Fiber / J1939

ADF Web Vietnam

771

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / J1939, with Data Filter

ADF Web Vietnam

772

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67212 - Modbus / J1939

ADF Web Vietnam

773

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67050 - Modbus / J1939 

ADF Web Vietnam

774

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

775

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

776

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67215 - Modbus TCP / J1939

ADF Web Vietnam

777

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

778

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67553 - PROFIBUS / J1939

ADF Web Vietnam

779

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

780

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

781

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

782

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

783

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67610 - PROFINET / J1939

ADF Web Vietnam

784

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender J1939

ADF Web Vietnam

785

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 

ADF Web Vietnam

786

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender J1939, with Data Filter

ADF Web Vietnam

787

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67162 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

788

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67448 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

789

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

790

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

791

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

792

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67021 - 232 / Master M-Bus

ADF Web Vietnam

793

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

794

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67063-232 - 232 / MultiMaster M-Bus 

ADF Web Vietnam

795

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67022 - 485 / Master M-Bus

ADF Web Vietnam

796

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67063-485 - 485 / MultiMaster M-Bus

ADF Web Vietnam

797

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67051 - CANopen / M-Bus

ADF Web Vietnam

798

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67054 - Concentrator Master M-Bus

ADF Web Vietnam

799

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67056 - BACNet / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

800

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67056-MSTP - BACNet MSTP / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

801

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter 

ADF Web Vietnam

802

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

803

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67058 - DeviceNet / M-Bus

ADF Web Vietnam

804

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus

ADF Web Vietnam

805

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67030 - Ethernet / M-Bus

ADF Web Vietnam

806

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67029 - Modbus / M-Bus

ADF Web Vietnam

807

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67044 - Modbus TCP / M-Bus

ADF Web Vietnam

808

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67053 - PROFIBUS / M-Bus

ADF Web Vietnam

809

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67032 - Repeater/Isolator/Extender M-Bus

ADF Web Vietnam

810

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67163 - M-BUS / SNMP 

ADF Web Vietnam

811

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

812

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

813

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

814

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet 

ADF Web Vietnam

815

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

816

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67083 - M-Bus Wireless / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

817

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters

ADF Web Vietnam

818

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67086 -M-Bus Wireless / BACnet

ADF Web Vietnam

819

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67090 -M-Bus Wireless / PROFINET

ADF Web Vietnam

820

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67091 -M-Bus Wireless / Ethernet/I

ADF Web Vietnam

821

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67092 -M-Bus Wireless / SNMP

ADF Web Vietnam

822

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67093 -M-Bus Wireless / CANopen

ADF Web Vietnam

823

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67094 -M-Bus Wireless / DeviceNet

ADF Web Vietnam

824

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67811 - MBus/ MBus Wireless / KNX 

ADF Web Vietnam

825

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

826

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

827

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

828

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

829

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

830

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

831

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

832

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

833

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

834

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

835

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

836

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

837

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

838

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

839

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

840

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

841

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67502 - CANopen / Modbus  

ADF Web Vietnam

842

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

843

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

844

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

845

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

846

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

847

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

848

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

849

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter 

ADF Web Vietnam

850

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67038 - Ethernet / 232 / 485 for Modbus

ADF Web Vietnam

851

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

852

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

853

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

854

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67506 - Ethernet / Modbus RTU Masters

ADF Web Vietnam

855

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674_A001 - Ethernet / Modbus RTU Masters 

ADF Web Vietnam

856

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

857

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

858

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67033 - Optic Fiber for Modbus 232

ADF Web Vietnam

859

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67034 - Optic Fiber for Modbus 232 

ADF Web Vietnam

860

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67035 - Optic Fiber for Modbus 485

ADF Web Vietnam

861

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|- HD67036 - Optic Fiber for Modbus 485

ADF Web Vietnam

862

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

863

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

864

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

865

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485

ADF Web Vietnam

866

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67212 - J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

867

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

868

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

869

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

870

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

871

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

872

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

873

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67029 - M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

874

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

875

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

876

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67507 - Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

877

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

878

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

879

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

880

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

881

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

882

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67510 - Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

883

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

884

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

885

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

886

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

887

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

888

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

889

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

890

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67222 - NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

891

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67452 - NMEA 2000 / Modbus Slaves 

ADF Web Vietnam

892

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67561 - PROFIBUS / Modbus

ADF Web Vietnam

893

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67562 - PROFIBUS / Modbus

ADF Web Vietnam

894

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67119 - USB / Rs485 for Modbus

ADF Web Vietnam

895

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

896

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial (automitive)

ADF Web Vietnam

897

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

898

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

899

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

900

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

901

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

902

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

903

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67164 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

904

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A008 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

905

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67165 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

906

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A009 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

907

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67175 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

908

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A010 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

909

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

910

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter

ADF Web Vietnam

911

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter

ADF Web Vietnam

912

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

913

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

914

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

915

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

916

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

917

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

918

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

919

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

920

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

921

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

922

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

923

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

924

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

925

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

926

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

927

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

928

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

929

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

930

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67140 - DeviceNet / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

931

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67139 - DeviceNet / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

932

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67152 - DeviceNet / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

933

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

934

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

935

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

936

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter 

ADF Web Vietnam

937

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

938

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

939

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

940

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

941

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

942

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

943

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

944

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

945

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

946

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

947

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

948

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

949

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

950

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

951

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

952

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

953

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

954

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

955

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

956

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

957

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

958

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67611-A1 - PROFINET / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

959

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67612-A1 - PROFINET / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

960

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67B76 - PROFINET Master / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

961

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

962

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

963

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

964

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67166 - Modbus TCP Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

965

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67167 - Modbus TCP Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

966

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67176 - Modbus TCP Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

967

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67083 -M-Bus Wireless / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

968

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67844-B2 - Modbus TCP Master / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

969

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67845-B2 - Modbus TCP Slave / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

970

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67935 - Modubus TCP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

971

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67936 - Modubus TCP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

972

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

973

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

974

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

975

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

976

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

977

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

978

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

979

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

980

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

981

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67942 - DeviceNet Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

982

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67943 - DeviceNet Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

983

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

984

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

985

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

986

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

987

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

988

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

989

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

990

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

991

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67932 - Serial / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

992

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

993

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

994

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67935 - Modubus TCP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

995

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67936 - Modubus TCP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

996

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67948-2 - NMEA 0183 / MQTT Converter |_ HD67948-5 - NMEA 0183 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

997

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67949 - NMEA 2000 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

998

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67950 - PROFIBUS Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

999

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67951 - PROFIBUS Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1000

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67952 - PROFINET / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1001

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67B80 - PROFINET Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1002

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67953 - SNMP Manager / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1003

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67954 - SNMP Agent / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1004

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67683 - BACNet / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1005

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67723 - BACNet Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1006

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

1007

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67250 - CANopen / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1008

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67461 - CANopen / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1009

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67251 - DeviceNet / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1010

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67462 - DeviceNet / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1011

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1012

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67223 - Ethernet / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1013

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67455 - Ethernet / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1014

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67182F - Optic Fiber / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1015

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / NMEA 2000, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1016

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67222 - Modbus / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1017

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67452 - Modbus / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1018

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67225 - Modbus TCP / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1019

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67455 - Modbus TCP / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1020

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67948-2 - NMEA 0183 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1021

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67948-5 - NMEA 0183 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1022

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67949 - NMEA 2000 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1023

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67252 - PROFIBUS / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1024

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67457 - PROFIBUS / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1025

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67600 - PROFINET / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1026

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67615 - PROFINET / NMEA 0183 

ADF Web Vietnam

1027

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67615-422 - PROFINET / NMEA 0183 

ADF Web Vietnam

1028

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1029

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1030

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67459 - PROFINET / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1031

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1032

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1033

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 

ADF Web Vietnam

1034

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender NMEA 2000, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1035

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1036

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B81-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

1037

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1038

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1039

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B81-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

1040

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1041

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

1042

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter 

ADF Web Vietnam

1043

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67600 - PROFINET / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1044

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67615 - PROFINET / NMEA 0183 

ADF Web Vietnam

1045

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67615-422 - PROFINET / NMEA 0183 

ADF Web Vietnam

1046

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus

ADF Web Vietnam

1047

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

1048

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial

ADF Web Vietnam

1049

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

1050

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1051

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1052

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1053

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

1054

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

1055

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67611-A1 - PROFINET / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

1056

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67612-A1 - PROFINET / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1057

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B76 - PROFINET Master / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1058

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67952 - PROFINET / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1059

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B80 - PROFINET Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1060

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67604 - PROFINET / PROFIBUS Master 

ADF Web Vietnam

1061

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67605 - PROFINET / PROFIBUS Slave 

ADF Web Vietnam

1062

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B72 - PROFINET Master / PROFIBUS Slave 

ADF Web Vietnam

1063

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67606 - PROFINET / CAN 

ADF Web Vietnam

1064

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B73 -PROFINET Master / CAN

ADF Web Vietnam

1065

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67418 - PROFINET / CAN 

ADF Web Vietnam

1066

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67607 -PROFINET / CANopen

ADF Web Vietnam

1067

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B74 -PROFINET Master / CANopen

ADF Web Vietnam

1068

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67428 - PROFINET / CANopen 

ADF Web Vietnam

1069

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67608 - PROFINET / DeviceNet Master 

ADF Web Vietnam

1070

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67609 - PROFINET / DeviceNet Slave 

ADF Web Vietnam

1071

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B75 -PROFINET Master/ DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

1072

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67610 - PROFINET / J1939

ADF Web Vietnam

1073

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67660 - PROFINET / EtherNet/IP 

ADF Web Vietnam

1074

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B78 - PROFINET Master / EtherNet/IP

ADF Web Vietnam

1075

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET

ADF Web Vietnam

1076

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67613 - PROFINET / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1077

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B77 - PROFINET Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1078

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67178 - PROFINET / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1079

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67818 - PROFINET / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1080

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B79 - PROFINET Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1081

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67848-B2 - PROFINET / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1082

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67090 - PROFINET / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1083

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

1084

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1085

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1086

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67675-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

1087

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67676-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1088

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67716-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1089

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67045 - 232/485 / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1090

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67552 - CAN / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1091

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67577 -PROFIBUS / CAN 

ADF Web Vietnam

1092

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67416 - CAN / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1093

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67417 - CAN / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1094

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67551 - CANopen / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1095

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67571 - CANopen / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1096

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67426 - PROFIBUS Master / CANopen 

ADF Web Vietnam

1097

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67427 - PROFIBUS Slave/ CANopen 

ADF Web Vietnam

1098

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67554 - DeviceNet / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1099

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67574-A1 - DeviceNet / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1100

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67570-A1 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1101

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67440 - PROFIBUS Master / DeviceNet Slave 

ADF Web Vietnam

1102

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67555 - DeviceNet / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1103

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67563 - Ethernet / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1104

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67575-A1 - Ethernet / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1105

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67576-A1 - PROFIBUS Slave / Ethernet Client 

ADF Web Vietnam

1106

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67593-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Master - Converter

ADF Web Vietnam

1107

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67594-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1108

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1109

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67553 - J1939 / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1110

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1111

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1112

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1113

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1114

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67053 - M-Bus / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1115

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67561 - Modbus / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1116

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67562 - Modbus / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1117

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave  

ADF Web Vietnam

1118

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67564 - Modbus TCP / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1119

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67565 - Modbus TCP / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1120

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1121

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67950 - PROFIBUS Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1122

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67951 - PROFIBUS Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1123

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67252 - NMEA 2000 / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1124

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67457 - NMEA 2000 / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1125

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67604 - PROFINET / PROFIBUS Master 

ADF Web Vietnam

1126

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67605 - PROFINET / PROFIBUS Slave 

ADF Web Vietnam

1127

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67B72 - PROFINET Master / PROFIBUS Slave 

ADF Web Vietnam

1128

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67168 - PROFIBUS Master / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1129

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67169 - PROFIBUS Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1130

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67177 - PROFIBUS Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1131

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67693 - BACnet Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1132

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67170 - BACnet Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1133

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67726 - BACnet Master / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1134

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67155 - CAN / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1135

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67420 - CAN / SNMP 

ADF Web Vietnam

1136

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67171 - CAN / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1137

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67449 - CAN / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1138

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67156 - CANopen / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1139

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67430 - CANopen / SNMP 

ADF Web Vietnam

1140

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67172 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1141

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67450 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1142

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67160 - DeviceNet Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1143

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67161 - DeviceNet Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1144

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67173 - DeviceNet Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1145

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67040 - DMX / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam

1146

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD674-A029 - DMX / SNMP - Converter 

ADF Web Vietnam

1147

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67041 - DMX / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam

1148

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD674-A033 - DMX / SNMP Manager- Converter 

ADF Web Vietnam

1149

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67159 - EtherNetìIP / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1150

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1151

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67174 - EtherNetìIP / SNMP manager 

ADF Web Vietnam

1152

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67162 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

1153

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67448 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

1154

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67163 - M-BUS / SNMP 

ADF Web Vietnam

1155

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67164 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1156

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD674-A008 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1157

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67165 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1158

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD674-A009 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1159

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67175 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1160

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD674-A010 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1161

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67166 - Modbus TCP Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1162

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67167 - Modbus TCP Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1163

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67176 - Modbus TCP Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1164

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67953 - SNMP Manager / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1165

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67954 - SNMP Agent / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1166

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67168 - PROFIBUS Master / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1167

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67169 - PROFIBUS Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1168

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67177 - PROFIBUS Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1169

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67613 - PROFINET / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1170

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67B77 - PROFINET Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1171

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67178 - PROFINET / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1172

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67820 - SNMP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1173

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67849-B2 - SNMP Manager / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1174

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67850-B2 - SNMP Agent / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1175

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67092 - SNMP / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1176

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-USP Adapters

|_ HD67119 - USB / Rs485 

ADF Web Vietnam

1177

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-USP Adapters

|_ HD67390-U-D1 - CAN / USB  

ADF Web Vietnam

1178

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Wifi Adapters

|_ HD67507-WiFi - Modbus / WiFi - Converter  

ADF Web Vietnam

1179

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Wifi Adapters

|_ HD67644-WiFi-B2 - CAN / WiFi Converter 

ADF Web Vietnam

1180

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67677-IP - BACNet IP Slave / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1181

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67717-IP - BACNet IP Master / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1182

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67678-IP - BACNet/IP Slave / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1183

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67718-IP - BACNet/IP Master / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1184

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67680-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

1185

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67681-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1186

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67721-IP - BACNet/IP Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1187

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter

ADF Web Vietnam

1188

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter 

ADF Web Vietnam

1189

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter

ADF Web Vietnam

1190

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter 

ADF Web Vietnam

1191

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67682-IP - BACNet/IP Slave / EtherNetIP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1192

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1193

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67056-IP - BACNet/IP Slave / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

1194

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1195

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67086-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1196

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1197

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1198

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1199

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1200

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67683-IP - BACNet/IP Slave / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1201

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67723-IP - BACNet/IP Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1202

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67685-IP - BACNet/IP Slave / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

1203

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67725-IP - BACNet/IP Master / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

1204

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

1205

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1206

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave converter 

ADF Web Vietnam

1207

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67B81-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

1208

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1209

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1210

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1211

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1212

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1213

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1214

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67722-IP - BACNet/IP Master / EtherNetIP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1215

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter 

ADF Web Vietnam

1216

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1217

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1218

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67693 - BACnet IP Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1219

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67170 - BACnet IP Slave / SNMP manager

ADF Web Vietnam

1220

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67726 - BACnet IP Master / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1221

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67832-IP-B2 - BACnet/IP Master / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1222

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67833-IP-B2 - BACnet/IP Slave / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1223

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67677-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1224

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67717-MSTP - BACNet MS/TP Master / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1225

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67678-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1226

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67718-MSTP - BACNet MS/TP Master / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1227

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67680-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

1228

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67681-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1229

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67721-MSTP - BACNet MS/TP Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1230

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67682-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNetIP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1231

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1232

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1233

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1234

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67056-MSTP - BACNet MS/TP Slave / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

1235

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67086-MSTP - BACnet MS/TP Slave / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1236

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1237

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1238

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1239

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1240

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67683-MSTP - BACNet MS/TP Slave / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1241

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67723-MSTP - BACNet MS/TP Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1242

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67685-MSTP - BACNet MS/TP Slave / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

1243

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67725-MSTP - BACNet MS/TP Master / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

1244

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67675-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

1245

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67676-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1246

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1247

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67B81-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

1248

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1249

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1250

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67716-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1251

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1252

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67722-MSTP - BACNet MS/TP Master / EtherNetIP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1253

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67686 - BACnet MS/TP Slave / BACnet MSTP Master - Converter 

ADF Web Vietnam

1254

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1255

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1256

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67693 - BACnet MS/TP Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1257

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67170 - BACnet MS/TP Slave / SNMP manager

ADF Web Vietnam

1258

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67726 - BACnet MS/TP Master / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1259

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1260

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1261

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

1262

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67677 - BACNet / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1263

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67717 - BACNet Master/ CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1264

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67181 - CAN Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

1265

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

1266

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

1267

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67221 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter

ADF Web Vietnam

1268

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

1269

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67042 - CAN / CANopen

ADF Web Vietnam

1270

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD674-A031 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

1271

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

1272

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67235 - DeviceNet / CAN

ADF Web Vietnam

1273

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

1274

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi 

ADF Web Vietnam

1275

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67048 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

1276

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67413 - CAN / Ethernet

ADF Web Vietnam

1277

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67513 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

1278

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67595-A1 - EtherNet/IP / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

1279

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67645 - EtherNet/IP Master/ CAN - Converter

ADF Web Vietnam

1280

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN 

ADF Web Vietnam

1281

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67181F - Optic Fiber / CAN

ADF Web Vietnam

1282

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67221F - Optic Fiber / CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1283

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67439 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

1284

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67047 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

1285

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67011 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

1286

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1287

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67411 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

1288

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67012 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

1289

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1290

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67514 - Modbus TCP / CAN 

ADF Web Vietnam

1291

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

1292

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1293

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67515 - Modbus TCP / CAN  

ADF Web Vietnam

1294

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1295

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67250 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

1296

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

1297

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67606 -PROFINET / CAN

ADF Web Vietnam

1298

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67B73 -PROFINET Master / CAN

ADF Web Vietnam

1299

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67418 - PROFINET / CAN 

ADF Web Vietnam

1300

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67552 -PROFIBUS / CAN

ADF Web Vietnam

1301

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67577 -PROFIBUS / CAN 

ADF Web Vietnam

1302

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67416 - CAN / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1303

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67417 - CAN / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1304

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67181 - Repeater/Isolator/Extender CAN

ADF Web Vietnam

1305

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

1306

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

1307

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1308

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

1309

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67701-C -CAN / Optic Fiber  

ADF Web Vietnam

1310

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67702-C -CAN / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1311

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67155 - CAN / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1312

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67420 - CAN / SNMP 

ADF Web Vietnam

1313

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67171 - CAN / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1314

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67449 - CAN / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1315

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1316

CAN Products-Analyzers and Tools CAN

|_ HD67216 - Analyzer / Sniffer CAN

ADF Web Vietnam

1317

CAN Products-Analyzers and Tools CAN

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB 

ADF Web Vietnam

1318

CAN Products-Analyzers and Tools CAN

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet 

ADF Web Vietnam

1319

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1320

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1321

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1322

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1323

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1324

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67182F - NMEA 2000 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1325

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

1326

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

1327

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67181 - CAN Repeater/Isolator

ADF Web Vietnam

1328

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

1329

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

1330

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67221 - CAN Repeater/Isolator

ADF Web Vietnam

1331

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

1332

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67181F - Optic Fiber / CAN

ADF Web Vietnam

1333

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67221F - Optic Fiber / CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1334

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

1335

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN

ADF Web Vietnam

1336

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

1337

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67678 - BACNet / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1338

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67718 - BACNet Master/ CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1339

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

1340

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67042 - CANopen / CAN 

ADF Web Vietnam

1341

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD674-A031 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

1342

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67221 - CANopen, Repeater and Data Filter 

ADF Web Vietnam

1343

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67121 - CANopen Bridge 

ADF Web Vietnam

1344

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

1345

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67134 - DeviceNet / CANopen 

ADF Web Vietnam

1346

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67153 - DeviceNet / CANopen 

ADF Web Vietnam

1347

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67048 - Ethernet / CANopen

ADF Web Vietnam

1348

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67503 - Ethernet / CANopen 

ADF Web Vietnam

1349

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet

ADF Web Vietnam

1350

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

1351

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1352

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67117F - Optic Fiber / CANopen

ADF Web Vietnam

1353

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67221F -Optic Fiber / CANopen, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1354

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67150 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

1355

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67438 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

1356

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67051 - M-Bus / CANopen

ADF Web Vietnam

1357

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67001 - Modbus / CANopen

ADF Web Vietnam

1358

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67002 - Modbus / CANopen 

ADF Web Vietnam

1359

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67504 - Modbus TCP / CANopen 

ADF Web Vietnam

1360

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67505 - Modbus TCP / CANopen 

ADF Web Vietnam

1361

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1362

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67250 - NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

1363

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

1364

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67551 - PROFIBUS Slave/ CANopen

ADF Web Vietnam

1365

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67571 - PROFIBUS Master/ CANopen

ADF Web Vietnam

1366

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67426 - PROFIBUS Master / CANopen 

ADF Web Vietnam

1367

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67427 - PROFIBUS Slave/ CANopen 

ADF Web Vietnam

1368

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67607 -PROFINET / CANopen

ADF Web Vietnam

1369

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67B74 -PROFINET Master / CANopen

ADF Web Vietnam

1370

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67428 - PROFINET / CANopen 

ADF Web Vietnam

1371

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67117 - Repeater/Isolator/Extender CANopen

ADF Web Vietnam

1372

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67402 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, triple 4kV isolation

ADF Web Vietnam

1373

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1374

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

1375

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

1376

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen

ADF Web Vietnam

1377

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67156 - CANopen / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1378

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67430 - CANopen / SNMP 

ADF Web Vietnam

1379

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67172 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1380

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67450 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1381

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1382

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67093 -CANopen / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1383

CANopen Products-Analyzers and Tools CANopen

|_ HD67216 - Analyzer / Sniffer CANopen

ADF Web Vietnam

1384

CANopen Products-Optic Fiber Products

|_ HD67117F/FS - Repeater CANopen / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1385

CANopen Products-Optic Fiber Products

|_ HD67221F - CANopen / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1386

CANopen Products-Repeators/ Isolators CANopen

|_ HD67117 - CANopen Repeater/Isolator 

ADF Web Vietnam

1387

CANopen Products-Repeators/ Isolators CANopen

|_ HD67402 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, triple 4kV isolation

ADF Web Vietnam

1388

CANopen Products-Repeators/ Isolators CANopen

|_ HD67221 - CANopen Repeater/Isolator, with Data Filter 

ADF Web Vietnam

1389

CANopen Products-Repeators/ Isolators CANopen

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1390

CANopen Products-Repeators/ Isolators CANopen

|_ HD67221F - CANopen / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1391

DALI-Adapters DALI

|_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter

ADF Web Vietnam

1392

DALI-Adapters DALI

|_ HD67832-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1393

DALI-Adapters DALI

|_ HD67833-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1394

DALI-Adapters DALI

|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1395

DALI-Adapters DALI

|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1396

DALI-Adapters DALI

|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

1397

DALI-Adapters DALI

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

1398

DALI-Adapters DALI

|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

1399

DALI-Adapters DALI

|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1400

DALI-Adapters DALI

|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter

ADF Web Vietnam

1401

DALI-Adapters DALI

|_ HD67839-B2 - DALI / Ethernet - Converter

ADF Web Vietnam

1402

DALI-Adapters DALI

|_ HD67840-B2 - DALI / Ethernet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

1403

DALI-Adapters DALI

|_ HD67844-B2 - DALI / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1404

DALI-Adapters DALI

|_ HD67845-B2 - DALI / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1405

DALI-Adapters DALI

|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter

ADF Web Vietnam

1406

DALI-Adapters DALI

|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1407

DALI-Adapters DALI

|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1408

DALI-Adapters DALI

|_ HD67848-B2 - DALI / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

1409

DALI-Adapters DALI

|_ HD67849-B2 - DALI / SNMP Manager - Converter

ADF Web Vietnam

1410

DALI-Adapters DALI

|_ HD67850-B2 - DALI / SNMP Agent - Converter

ADF Web Vietnam

1411

Data Loggers-M-Bus Data Loggers

|_ HD67054 - Concentrator Logger M-Bus

ADF Web Vietnam

1412

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67112 - Modbus Datalogger Master 

ADF Web Vietnam

1413

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67113 - Modbus Datalogger Slave 

ADF Web Vietnam

1414

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67123 - Datalogger Modbus/JBus Slave 

ADF Web Vietnam

1415

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67324-B2-U-232-xGB - Datalogger Modbus over RS232

ADF Web Vietnam

1416

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67324-B2-U-485-xGB - Datalogger Modbus over RS485

ADF Web Vietnam

1417

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67324-B2-E-232-xGB - Datalogger Modbus over RS232 

ADF Web Vietnam

1418

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67324-B2-E-485-xGB - Datalogger Modbus over RS485

ADF Web Vietnam

1419

Data Loggers-CAN Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN

ADF Web Vietnam

1420

Data Loggers-CAN Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN

ADF Web Vietnam

1421

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67680 - BACNet / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

1422

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67681 - BACNet / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1423

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67721 - BACNet Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1424

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67235 - CAN / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1425

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67134 - CANopen / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1426

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67153 - CANopen / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1427

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67043 - Ethernet / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1428

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67154 - Ethernet / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1429

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

1430

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1431

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1432

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67180F - Optic Fiber / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1433

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67221F - Optic Fiber / DeviceNet, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1434

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67137 - J1939 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1435

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67058 - M-Bus / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1436

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67138 - Modbus / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1437

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67141 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1438

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67151 - Modbus / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1439

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67140 - Modbus TCP / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1440

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67139 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1441

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67152 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1442

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67942 - DeviceNet Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1443

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67943 - DeviceNet Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1444

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67251 - NMEA 2000 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1445

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67462 - NMEA 2000 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1446

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67608 -PROFINET / DeviceNet Master

ADF Web Vietnam

1447

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67609 -PROFINET / DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

1448

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67B75 -PROFINET Master/ DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

1449

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67554 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1450

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67574-A1 - DeviceNet / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1451

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67570-A1 - PROFIBUS / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1452

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67440 - PROFIBUS Master / DeviceNet Slave|_ HD67555 - PROFIBUS / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1453

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67180 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet

ADF Web Vietnam

1454

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1455

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67403 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1456

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67160 - DeviceNet Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1457

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67161 - DeviceNet Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1458

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67173 - DeviceNet Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1459

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1460

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1461

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67094 -DeviceNet / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1462

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

1463

DeviceNet Products-Analyzers and Tools

|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1464

DeviceNet Products-Optic Fiber Products

|_ HD67216 - Analyzer / Sniffer 

ADF Web Vietnam

1465

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1466

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67221F - DeviceNet / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1467

DeviceNet Products-Repeators/ Isolators DeviceNet

|_ HD67180 - DeviceNet Repeater/Isolator 

ADF Web Vietnam

1468

DeviceNet Products-Repeators/ Isolators DeviceNet

|_ HD67221 - DeviceNet Repeater/Isolator, with Data Filter 

ADF Web Vietnam

1469

DeviceNet Products-Repeators/ Isolators DeviceNet

|_ HD67403 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1470

DeviceNet Products-Repeators/ Isolators DeviceNet

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1471

DeviceNet Products-Repeators/ Isolators DeviceNet

|_ HD67221F - DeviceNet / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1472

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter

ADF Web Vietnam

1473

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter 

ADF Web Vietnam

1474

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter

ADF Web Vietnam

1475

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter 

ADF Web Vietnam

1476

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter

ADF Web Vietnam

1477

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter

ADF Web Vietnam

1478

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter 

ADF Web Vietnam

1479

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

1480

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A026 - DMX / EtherNet/IP - Converter 

ADF Web Vietnam

1481

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1482

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

1483

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

1484

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1485

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter 

ADF Web Vietnam

1486

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1487

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

1488

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter 

ADF Web Vietnam

1489

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67040 - DMX / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam

1490

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A029 - DMX / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam

1491

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67041 - DMX / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam

1492

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A033 - DMX / SNMP Manager- Converter 

ADF Web Vietnam

1493

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67038 - 232 / 485 / Ethernet

ADF Web Vietnam

1494

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

1495

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 

ADF Web Vietnam

1496

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

1497

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

1498

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1499

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1500

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67513 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1501

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1502

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1503

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67503 - CANopen / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1504

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet

ADF Web Vietnam

1505

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1506

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1507

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter

ADF Web Vietnam

1508

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter 

ADF Web Vietnam

1509

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

1510

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674-A026 - DMX / EtherNet/IP - Converter 

ADF Web Vietnam

1511

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67030 - M-Bus / Ethernet

ADF Web Vietnam

1512

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1513

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1514

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

1515

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1516

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1517

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1518

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter

ADF Web Vietnam

1519

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1520

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

1521

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

1522

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

1523

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1524

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67223 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1525

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67453 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1526

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1527

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1528

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - J1939 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1529

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67213 - J1939 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1530

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1531

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67563 - PROFIBUS / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1532

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67575-A1 - PROFIBUS / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1533

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67576-A1 - PROFIBUS Slave / Ethernet Client 

ADF Web Vietnam

1534

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1535

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1536

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1537

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet

ADF Web Vietnam

1538

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1539

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1540

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface

ADF Web Vietnam

1541

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67839-B2 - Ethernet / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1542

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1543

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67682-IP - BACnet/IP Slave / EtherNet/IP Slave 

ADF Web Vietnam

1544

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1545

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67722-IP - BACnet/IP Mater / EtherNet/IP Slave 

ADF Web Vietnam

1546

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67682-MSTP - BACnet MS/TP Slave / EtherNet/IP Slave 

ADF Web Vietnam

1547

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67689-MSTp - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter

ADF Web Vietnam

1548

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67722-MSTP - BACnet MS/TP Master / EtherNet/IP Slave 

ADF Web Vietnam

1549

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN 

ADF Web Vietnam

1550

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen 

ADF Web Vietnam

1551

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

1552

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen 

ADF Web Vietnam

1553

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master 

ADF Web Vietnam

1554

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave 

ADF Web Vietnam

1555

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP 

ADF Web Vietnam

1556

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1557

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus 

ADF Web Vietnam

1558

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1559

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1560

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

1561

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1562

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus Slave |_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1563

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1564

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939 

ADF Web Vietnam

1565

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939 

ADF Web Vietnam

1566

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67589-A1 - EtherNet/IP /NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1567

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67593-A1 - EtherNetìIP / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1568

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67594-A1 - EtherNetìIP / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1569

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1570

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67590 - EtherNetìIP / Serial 

ADF Web Vietnam

1571

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

1572

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial

ADF Web Vietnam

1573

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave 

ADF Web Vietnam

1574

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1575

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1576

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67660 - EtherNet/IP / PROFINET

ADF Web Vietnam

1577

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67B78 - EtherNet/IP / PROFINET Master

ADF Web Vietnam

1578

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET

ADF Web Vietnam

1579

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67159 - EtherNetìIP / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1580

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1581

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67174 - EtherNetìIP / SNMP manager 

ADF Web Vietnam

1582

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1583

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67807 - EtherNetìIP / KNX 

ADF Web Vietnam

1584

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67840-B2 - Ethernet/IP / DALI 

ADF Web Vietnam

1585

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67091 - EthernetìIP / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1586

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1587

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67033 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1588

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1589

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1590

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1591

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

1592

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

1593

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

1594

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485

ADF Web Vietnam

1595

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1596

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1597

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1598

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1599

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1600

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67060 - Looping fiber

ADF Web Vietnam

1601

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67061 - Looping redundancy fiber

ADF Web Vietnam

1602

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67182F - NMEA 2000 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1603

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67072-B2 - RS232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1604

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67073-B2 - RS485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1605

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67074-B2 - USB / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1606

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

1607

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

1608

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1609

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1610

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1611

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1612

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1613

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1614

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1615

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1616

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1617

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1618

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1619

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1620

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1621

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1622

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1623

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1624

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1625

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1626

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1627

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1628

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1629

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67818 - PROFINET / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1630

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67B79 - PROFINET Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1631

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67820 - SNMP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1632

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1633

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface

ADF Web Vietnam

1634

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1635

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1636

GSM Product - GSM Modem

|_ HD67302 - GSM I/O and Alarms Modem

ADF Web Vietnam

1637

 IEC 61850 Products- IEC 61850 Adapters

|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

1638

 IEC 61850 Products- IEC 61850 Adapters

|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1639

 IEC 61850 Products- IEC 61850 Adapters

|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

1640

 IEC 61850 Products- IEC 61850 Adapters

|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1641

 

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

1642

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67121 - Bridge J1939 

ADF Web Vietnam

1643

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67685 - BACNet / J1939 

ADF Web Vietnam

1644

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67725 - BACNet Master/ J1939 

ADF Web Vietnam

1645

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67150 - CANopen / J1939

ADF Web Vietnam

1646

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67438 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

1647

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67439 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

1648

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67047 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

1649

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67137 - DeviceNet / J1939 

ADF Web Vietnam

1650

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / J1939

ADF Web Vietnam

1651

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67213 -Ethernet / J1939 

ADF Web Vietnam

1652

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939 - Converter

ADF Web Vietnam

1653

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939 

ADF Web Vietnam

1654

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67182F - Optic Fiber / J1939

ADF Web Vietnam

1655

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / J1939, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1656

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67212 - Modbus / J1939 

ADF Web Vietnam

1657

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67050 - Modbus / J1939 

ADF Web Vietnam

1658

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

1659

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1660

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67215 - Modbus TCP / J1939

ADF Web Vietnam

1661

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1662

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67553 - PROFIBUS / J1939

ADF Web Vietnam

1663

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1664

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1665

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67610 - PROFINET / J1939

ADF Web Vietnam

1666

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender J1939

ADF Web Vietnam

1667

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 

ADF Web Vietnam

1668

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender J1939, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1669

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67162 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

1670

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67448 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

1671

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1672

J1939 Products-Analyzers and Tools

|_ HD67216 - Analyzer / Sniffer 

ADF Web Vietnam

1673

J1939 Products-Optic Fiber Products

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1674

J1939 Products-Optic Fiber Products

|_ HD67221F - J1939 / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1675

J1939 Products-Repeaters/ Isolators J1939

|_ HD67182 - J1939 Repeater/Isolator 

ADF Web Vietnam

1676

J1939 Products-Repeaters/ Isolators J1940

|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 

ADF Web Vietnam

1677

J1939 Products-Repeaters/ Isolators J1941

|_ HD67221 - J1939 Repeater/Isolator, with Data Filter 

ADF Web Vietnam

1678

J1939 Products-Repeaters/ Isolators J1942

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1679

J1939 Products-Repeaters/ Isolators J1943

|_ HD67221F - J1939 / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1680

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

1681

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

1682

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67021 - 232 / Master M-Bus

ADF Web Vietnam

1683

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

1684

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67063-232 - 232 / MultiMaster M-Bus 

ADF Web Vietnam

1685

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67022 - 485 / Master M-Bus

ADF Web Vietnam

1686

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67063-485 - 485 / MultiMaster M-Bus 

ADF Web Vietnam

1687

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67051 - CANopen / M-Bus 

ADF Web Vietnam

1688

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67054 - Concentrator Master M-Bus

ADF Web Vietnam

1689

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67056 - BACNet / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

1690

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67056-MSTP - BACNet MSTP / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

1691

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1692

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

1693

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67058 - DeviceNet / M-Bus

ADF Web Vietnam

1694

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus

ADF Web Vietnam

1695

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67030 - Ethernet / M-Bus

ADF Web Vietnam

1696

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus - Converter

ADF Web Vietnam

1697

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67029 - Modbus / M-Bus

ADF Web Vietnam

1698

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67044 - Modbus TCP / M-Bus

ADF Web Vietnam

1699

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67053 - PROFIBUS / M-Bus

ADF Web Vietnam

1700

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67032 - Repeater/Isolator/Extender M-Bus

ADF Web Vietnam

1701

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67163 - M-BUS / SNMP 

ADF Web Vietnam

1702

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1703

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1704

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1705

M-Bus Products-Analyzers/Tools/ Scanner

|_ HD67031 - Analyzer & Scanner M-Bus

ADF Web Vietnam

1706

M-Bus Products-Concentrator M-Bus

|_ HD67054 - Concentrator Logger M-Bus

ADF Web Vietnam

1707

M-Bus Products-Concentrator M-Bus

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

1708

M-Bus Products-Datalogger M-Bus

|_ HD67054 - Concentrator Logger M-Bus

ADF Web Vietnam

1709

M-Bus Products-Repeaters/Isolators M-Bus

|_ HD67032 - Repeater/Isolator/Extender M-Bus

ADF Web Vietnam

1710

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1711

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

1712

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67083 - M-Bus Wireless / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1713

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters

ADF Web Vietnam

1714

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67086 -M-Bus Wireless / BACnet

ADF Web Vietnam

1715

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67090 -M-Bus Wireless / PROFINET

ADF Web Vietnam

1716

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67091 -M-Bus Wireless / Ethernet/IP

ADF Web Vietnam

1717

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67092 -M-Bus Wireless / SNMP

ADF Web Vietnam

1718

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67093 -M-Bus Wireless / CANopen

ADF Web Vietnam

1719

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67094 -M-Bus Wireless / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1720

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67811 - MBus/ MBus Wireless / KNX

ADF Web Vietnam

1721

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1722

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1723

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1724

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1725

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1726

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1727

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1728

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1729

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1730

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67411 - Modbus / CAN

ADF Web Vietnam

1731

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1732

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1733

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

1734

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

1735

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

1736

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

1737

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

1738

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

1739

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

1740

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

1741

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1742

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter 

ADF Web Vietnam

1743

Modbus Products-Modbus Adapters

|_  HD67038 - Ethernet / 232 / 485 for Modbus

ADF Web Vietnam

1744

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

1745

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 

ADF Web Vietnam

1746

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

1747

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67506 - Ethernet / Modbus RTU Masters

ADF Web Vietnam

1748

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674_A001 - Ethernet / Modbus RTU Masters 

ADF Web Vietnam

1749

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter

ADF Web Vietnam

1750

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter 

ADF Web Vietnam

1751

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1752

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1753

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter 

ADF Web Vietnam

1754

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1755

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1756

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1757

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1758

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67033 - Optic Fiber for Modbus 232

ADF Web Vietnam

1759

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67034 - Optic Fiber for Modbus 232 

ADF Web Vietnam

1760

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67035 - Optic Fiber for Modbus 485 

ADF Web Vietnam

1761

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67036 - Optic Fiber for Modbus 485

ADF Web Vietnam

1762

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67212 - J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

1763

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

1764

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1765

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67029 - M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

1766

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

1767

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1768

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67507 - Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

1769

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

1770

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1771

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1772

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1773

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1774

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67510 - Modbus TCP / Modbus Slaves 

ADF Web Vietnam

1775

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

1776

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

1777

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

1778

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

1779

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

1780

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

1781

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

1782

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1783

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1784

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67222 - NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

1785

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67452 - NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

1786

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67561 - PROFIBUS / Modbus 

ADF Web Vietnam

1787

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67562 - PROFIBUS / Modbus 

ADF Web Vietnam

1788

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67119 - USB / Rs485 for Modbus