AZBIL Vietnam,Bộ điều khiển chỉ thị khí nén KFKB12-7478490500B3T-KM7 AZBIL

Field mounted indicating controllers

Bộ điều khiển chỉ thị được gắn tại hiện trường bao gồm hai bộ phận chính được tìm thấy trong tất cả các kiểu máy. Đây là đơn vị đo lường biến quá trình và đơn vị bộ điều khiển chỉ thị. Bộ điều khiển đo và điều chỉnh các biến số cơ bản của quá trình cho nhiệt độ, áp suất, tốc độ dòng chảy, mức chất lỏng và cũng có thể xử lý các tín hiệu áp suất khí nén.
Toàn bộ dòng sản phẩm có thiết kế chức năng tuyệt vời với sự cân nhắc về chi phí và khả năng hoạt động. Có sẵn một danh sách đầy đủ các bộ điều khiển chỉ thị, bộ phát tín hiệu và bộ điều khiển truyền tín hiệu để triển khai thiết bị đo hiệu quả về chi phí đáp ứng nhiều yêu cầu chức năng khác nhau.
Độ tin cậy cao
Chúng tôi thiết kế loạt sản phẩm này để vận hành dễ dàng và nâng cao độ tin cậy. Đường ống khí nén điều áp được thay thế bằng bảng mạch khí nén để đảm bảo độ tin cậy về chức năng, ống thổi đôi được sử dụng để ổn định lâu dài và vỏ kim loại giúp thiết bị có khả năng chịu nhiệt, nước và thời tiết.

Đặc điểm rung động tuyệt vời
<Đo áp suất>
Tất cả các phần tử xoắn ốc được trang bị một trọng lượng cân bằng để ngăn chặn dao động của chỉ báo PV. Kết cấu cũng ngăn ngừa sự lệch tâm trong trục trung tâm bằng cách xác định góc dịch chuyển từ tâm phần tử.
<Đo nhiệt độ>
Một phần tử nhận áp suất kiểu ống thổi được sử dụng và mô-men xoắn đủ lớn để thắng lực dao động sẽ thu được để loại bỏ dao động chỉ báo PV.
Các biện pháp đối phó chống lại xung quá trình
Các phần tử xoắn ốc có tính năng giảm chấn giúp chúng chống lại xung động của quá trình được sử dụng. Vì không bị thắt nên không cần lo lắng về khả năng bị tắc.

Tính kinh tế đạt được nhờ tiêu chuẩn hóa các bộ phận
Do việc sử dụng cùng một phần tử đo được sử dụng trong các máy phát khí nén hiện có của chúng tôi, việc sử dụng hiệu quả các bộ phận được tiêu chuẩn hóa và sử dụng các tùy chọn có thể được thêm hoặc xóa tự do, số lượng các bộ phận phải được lưu trữ để bảo trì đã giảm đáng kể cắt giảm và tính kinh tế, khả năng bảo trì và khả năng hoạt động đã được tăng cường đáng kể.

100% Japan Origin

AZBIL Vietnam

Model: KFKB12-7478490500B3T-KM7
 (0.017~3.5MPa)
 Pneumatic Indicating Controller

 

Products

Brand

J-DMS03

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SFA20

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

YME, YMW

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SFR10

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-STH61

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SSD60, J-SSD65

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SOV60

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SMS60

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SPM60

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-STH60

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SIP60, J-SIP65

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SSP60

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SFV90

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SCM92, J-SCM97

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SAZ90

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SMV90, J-SMV95

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SMS90

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SPT90, J-SPT95

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SRV90, J-SRV95

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SCM90, J-SCM95

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-STC90, J-STC95

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SCP92, J-SCP97

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SFP90

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SAP90

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SMP90, J-SMP95

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SSP90

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SVP90, J-SVP95

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SRP90, J-SRP95

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SCP90, J-SCP95

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-STP90, J-STP95

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-SLD90

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

R412

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX15D, GTX30D, GTX40D, GTX31D, GTX41D, GTX71D, GTX32D, GTX42D, GTX72D

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX30A, GTX60A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX30S, GTX60S

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX35F, GTX60F

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX35R, GTX40R

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX35U, GTX60U, GTX71U, GTX82U

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX60G, GTX71G

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX60G, GTX71G, GTX82G

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-APN11

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

J-APN20

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP11, KDP22

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP33

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP44

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP61, KDP62

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP71, KDP72

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP81, KDP82

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KFDB

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KFK

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KFLBXX-61/KFLBXX-62

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KFP

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KFT

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KGP

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP11, KKP12, KKP13, KKP14

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP15, KKP16, KKP17, KKP18

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP25, KKP26, KKP27, KKP28

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP71, KKP72, KKP73, KKP74, KKP75, KKP76

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX111, 118

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX112

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX113

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX121, KUX128

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX122, KUX127

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX60G, KUX70G

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NWA300

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PCA13

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PCM13

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PTG

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PTG60

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PTG70

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SI

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SPG5A, SPG6A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

JTD720A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KEE

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MCB10A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MCS100

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG10C

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG11, MGG12

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG14C

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG15

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG17

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG18, MGG19, MGG11

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG18D

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGR11A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGR13C (Converter)/MGR11U (Detector)

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGS28U

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MTG15A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MTG18A, MTG14C, MTG18B

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MVC10A, MVC10F

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MVC30, MVC31A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MVC32, MVC33A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MVF

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NNK150, NNK951

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NOB

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NOF

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NOH

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NOJ

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NOP

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NOR

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NOS

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NZ11

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

RC111

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDR11F

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VRX10A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

JTL220, JTL221, JTL222, JTL230, JTL231, JTL232 

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SLX110, SLX120

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ATT082

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ATT085

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CVM400

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HGC303

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CFS100

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AC2

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ACN

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ACP

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ACT

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ADVB, ADVM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AGVB, AGVM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ALVB, ALVM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AMT

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP100, AVP102

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP200, AVP201, AVP202

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP300, AVP301, AVP302

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP701, AVP702

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP703

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP77*, AVP78*, AVP79*

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

D1M

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

D1S

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

D1V

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

DAP560, 1000, 1500

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ECM3000

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

EGVD, EAVD

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

EGVM, EAVM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

EGVT

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GOM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HA2 to 4

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HAF

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HAH

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HAL

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HAV

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HCB

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HCN

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HDT

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP15, HEP16, HEP17

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP18, HEP19, HEP28, HEP29

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP25, HEP26

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HIC

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HIT

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HL

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HLC

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HLS

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HMC

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPC

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPS

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HSC

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HTM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HTP

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HTS

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

IL100, IL201, IL211

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KZ03

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

LX7000

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PSA1 to 4

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PSA6, PSA7

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PU21 Series

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PU23 Series

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SVX100, SVX102

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VA5

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VAA

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VAC

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VAU

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VBL

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VBM, VBH

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VBS

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VCX, VCL

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VCX7000

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VDC

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VDD

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VDN

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VF02, 03, 04

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VFR

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VNP

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VPE04, VPE05

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VPP02, VPP03

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VPP08

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VPR02, VPR03

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VSB

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VSM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VSP

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VST

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ARF100

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ARF200

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-CB1, NX-CL1, NX-CR1, NX-TL1, NX-TR1

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-D15, NX-D25, NX-D35

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-DX1, NX-DX2

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-DY1, NX-DY2

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-S11, NX-S12, NX-S21

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC15

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC25, SDC26

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC35, SDC36

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC45A, SDC46A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC45V, SDC46V

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SR100

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SR200

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AUD100, AUD110

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AUD300C1000

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AUR300C

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

BC-R25

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

BC-R35

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GV-A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SES70

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX15D

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX30D

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX41D

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX71D

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX31D

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX35F

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX60F

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX35R

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

GTX40R

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PTG60 

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PTG71

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PTG72

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SPG

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SPG5A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SPG6A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SLP

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SP5

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP11

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP12

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP61

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP62

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP71

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP72

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP11

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP15

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP25

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP71

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP81

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP12

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

 KKP16

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP26

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP72

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KDP82

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP13

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

 KKP17

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP27

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP73

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP14

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

 KKP18

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP28

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP74

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP75

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KKP76

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KFLBXX-61

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KFLBXX-62

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX121

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX122

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX60G

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX111

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX128

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX127

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX70G

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

KUX118

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG11

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG18

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG12

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG19

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MVC10A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MVC10F

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS9500

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS0010

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MCF0080

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS, CMF

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CML, CMF050

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMG152

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMG252

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMG402

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMG502

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS0002

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS0050

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MCF0150

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS0005

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS0200

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MCF0151

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS0020

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS0500

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MCF0250

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS1000

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MCF0400

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

CMS2000

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MCF0500

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MPC9500

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV9005

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MPC0002

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV9020

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MPC0005

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV9200

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MPC0020

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV9500

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV0002

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV0005

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV0020

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV0050

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV0200

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MQV0500

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AX2200

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AX2300 

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AX2211

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AX2222

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AX2223

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AX2311

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MVC30

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MVC31A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MVC32

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MVC33A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG14C(for HART Communicator)

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG10C-M

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGF11

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGS11U

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG10C-P/R

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG10C-S/T

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGG14C-S/T

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MTG18A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MTG14C

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MTG18B

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NNK140

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NNK941

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NNK150

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NNK951

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGR13C (Converter)

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

MGR11U (Detector)

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SLX110

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SLX120

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

JTL220

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

JTL221

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

JTL222

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

JTL230

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

JTL231

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

JTL232

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HTY7843

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AGVB

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AGVM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ALVB

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ADVB

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ALVM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

ADVM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VBM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VBH

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

EGVD

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

EGVM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

EAVD

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

EAVM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP100

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP200

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP300

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP701

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SVX100

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP77*

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP102

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP201

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP301

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP702

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP202

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP302

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SVX102

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP78*

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AVP79*

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP15

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP18

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP25

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PSA6

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VPE04

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VPP02

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VPR02

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP16

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP19

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP26

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP17

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP28

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HEP29

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PSA7

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VPE05

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VPP03

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VPR03

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PGM10N

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PGM10F

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PU21 

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC25

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC35

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC45A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC45V

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC26

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC36

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC46A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SDC46V

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-CB1

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-D15

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-DX1

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-DY1

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-S11

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-CL1

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-D25

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-DX2

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-DY2

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-S12

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-CR1

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-D35

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-S21

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-TL1

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

NX-TR1

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

RX-R40

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

RX-L80

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

RX-L

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

RX-R20

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

RX-L90

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

RX-R

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AUD100

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AUD110

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AUD120

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AUD15

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

AUD10C1000

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HLA

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

K1G

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HP7

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HP100

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HLB

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPJ

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPV

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

1LS

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HP300

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HP350

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HP800

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

FL7M-C

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

SL1

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

H1L-B51-C

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

H1L-B53-C

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

H1L-S52-C

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPX-AG

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPX-EG

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPX-AG08_S

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPX-AG13-_S

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPX

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPX-MA

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPQ-D11

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPQ-D13

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPQ-D21

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPQ-D23

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPQ-DP

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPQ-T

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPQ-T1-017

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPQ-D12

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

HPQ-D22

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

FL7M

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

FL7S

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

FL7M-A

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

FL7M

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

FL7_N_M

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

APT

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

APM

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

FL2F

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

FL2R_S

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

FL2R_V

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

FL2

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

VCL-5***-**Series

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

LS, 14CE

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

LJA10-11A21N

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

5LX7***- **-***

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

5LX7***-J **

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

1LX-7***-***-***

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

1LX7***-A1**

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

5LX7***-A1**

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

LJA10-57A21N

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

5LX7***-R **

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PA7

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

PA5

AZBIL Vietnam, Azbil Corporation Vietnam, AZBIL

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng AZBIL tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây