Hans Hennig Vietnam,Đầu đốt đa nhiên liệu Hans Hennig CKE Hans Hennig

Đầu đốt đa nhiên liệu Hans Hennig CKE

CKE multi-fuel burner

 

Đầu đốt kép đa nhiên liệu Hans Hennig CKE được thiết kế để đốt nhiên liệu dạng bột, lỏng và khí trong dải công suất từ 3 đến 75 MW cho lò hơi và máy phát khí nóng. Đầu đốt CKE được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau như nhựa đường, hóa học, năng lượng và môi trường, chế biến gỗ, xử lý hơi nước và nhiệt.

Ứng dụng

  • Máy tạo khí nóng (cho quá trình sấy khô)

  • Nồi hơi ống nước/ lửa cũng như máy sưởi bằng dầu có/không có khí quá trình đốt cháy khí

  • Các nhà máy đốt rác

Type
Max. capacity

Đầu đốt Hans Henning  Burner CKE 32
3,2 MW

Đầu đốt Hans Henning  Burner CKE 63
6,3 MW

Đầu đốt Hans Henning  Burner CKE 100
10 MW

Đầu đốt Hans Henning  Burner CKE 160
16 MW

Đầu đốt Hans Henning  Burner CKE 250
25 MW

Đầu đốt Hans Henning  Burner CKE 400
40 MW

Đầu đốt Hans Henning  Burner CKE 500
50 MW

Đầu đốt Hans Henning  Burner CKE 600
63 MW

D

580

780

930

1160

1450

1860

2060

2330

G

650

700

825

950

1185

1650

1670

2073

M

408

568

714

900

1123

1446

1600

1812

S

1017

1240

1478

1880

2060

2733

2900

3015

W

792

998

1257

1507

1900

2300

2630

2850

I (dust)

DN 40

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 200

K (gas)

DN 650

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 150

DN 200

DN 250

Z (oil)

18

18

18

22

22

25 (40)

25 (50)

25 (50)

weight (kg)

240

480

900

1300

1850

3400

4300

5800

 

Product

Model

Brand

Recuperative Burner Rbnox

RBnox 2019-10

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt thu hồi Hans Hennig

High Speed burner 

HG-series

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt tốc độ cao Hans Hennig

Flat flame burner 

HG-F

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt ngọn lửa phẳng Hans Hennig

Side burner

HG-S

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt bên Hans Hennig

Burner system

DTG 

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Hệ thống đầu đốt Hans Hennig

Cone burner

 HG-K

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt hình nón Hans Hennig

Gasjet-lance burner

JG series

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt hình nhọn Hans Hennig

Parallel-flow lance burner

JG-R

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt ng  Hans Hennig

Oil atomiser lances 

ZL series

Hans Hennig Oil atomiser lances , Hans Hennig Vietnam, Ống phun dầu Hans Hennig

Air register burner

 LG

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí Hans Hennig

Annealing and decorating lehrs burner

TG-wpK

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt đơn Hans Hennig

Combi burner

CK

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt kết hợp Hans Hennig

multi-fuel duo-bloc burner

CKE

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí đa nhiên liệu Hans Hennig

 Gas-oil burner

CKM

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí và dầu Hans Hennig

Lehr burner 

TG-M

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt dài Hans Hennig

Dust injection

CHI

Hans Hennig Dust injection, Hans Hennig Vietnam, Bộ phận chống bụi Hans Hennig

Ignition burner / ignition lance

ZB (ZB-HT)

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt/ lưỡi đánh lửa Hans Hennig

hot gas generator

CKF

Hans Hennig hot gas generator , Hans Hennig Vietnam, Máy tạo khí nóng Hans Hennig

hot gas generator

CKS

Hans Hennig hot gas generator , Hans Hennig Vietnam, Máy tạo khí nóng Hans Hennig