Stego Vietnam,Thiết bị thoát nước 08410.0-00-00-9250 / DD 084 Stego

DRAINAGE DEVICE
DD 084 | IP66 / IP67 / IP69K

TECHNICAL DATA

Gắn ren M50 x 1.5 với đai ốc (kích thước cờ lê 60mm,
nhà ở 50mm)
Mô-men xoắn cực đại 6Nm.
Độ sâu tối đa trong bao vây 17,5mm
Chất liệu nhựa theo UL94 V-0, xám umbra,
chống thời tiết và chống tia UV theo UL746C (f1)
Chiều cao nước vào 0mm (ở độ dày thành 0,5mm)
Gioăng làm kín niêm phong NBR
Dòng nước chảy qua khoảng. 200 ml / h ở cột nước 5mm
Kích thước Ø 60 x 49,5 mm
Phù hợp với vị trí nằm ngang, điểm thấp nhất
Nhiệt độ hoạt động / lưu trữ -45 đến + 70 ° C (-49 đến + 158 ° F)
Phê duyệt EAC
Lưu ý Vật liệu tuân thủ các giá trị giới hạn theo RoHS3

Cài đặt
Cắt lỗ Ø 50,5 + 0,5mm ở đáy hộp và gắn thiết bị thoát nước bằng đai ốc. Vui lòng đảm bảo rằng miếng đệm làm kín được đặt đúng vị trí trên bảng điều khiển bên ngoài của vỏ và lỗ không có gờ.

Mỹ thuật. STT Loại bảo vệ Độ dày của tường bao 1 đơn vị gói Trọng lượng (ước chừng)
08410.0-00 IP66 / IP67 (EN 60529) / IP69K (EN 40050-9) 0,5 - 5,5mm 1 miếng 60g

Tham khảo list code sản phẩm của hãng

I. HEATING

 

 

 

 

 

 

Product 

STEGO

Brand

Article Description

Series

Specification

Art. No.

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Small Semiconductor Heater

RC 016

120-240V AC/DC, 8W

01602.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

120-240V AC/DC, 10W   

01609.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 13W

01610.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

RCE 016

120-240V AC/DC, 5W

01622.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 9W

01623.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

Mounting clip (1 PU = 2 Pieces)

 

09008.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Small Semiconductor Heater

HGK 047

120-240V AC/DC, 10W

04700.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 20W

04701.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 30W

04702.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

Screw fastening (1 PU = 2 Pieces)

09024.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Small Semiconductor Heater

HGK 047

110-120V AC/DC, 10W

04700.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

110-120V AC/DC, 20W

04701.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

110-120V AC/DC, 30W

04702.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

Screw fastening (1 PU = 2 Pieces)

09024.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Small Semiconductor Heater

CSK 060

120-240V AC/DC, 10W

06040.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

120-240V AC/DC, 20 W

06030.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Semiconductor Heater

HG 040 

120-240V AC/DC, 15W

04000.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(Protection class IP44)

 

120-240V AC/DC, 30W

04001.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 45W

04003.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 60W

04005.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 75W

04006.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 100W

04007.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 150W

04008.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

Screw fastening (1 PU = 2 Pieces)

09024.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Semiconductor Heater

HG 140 

120-240V AC/DC, 15W

14000.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(With pressure clamp connectors)

 

120-240V AC/DC, 30W

14001.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(Protection class IP20)

 

120-240V AC/DC, 45W

14003.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

120-240V AC/DC, 60W

14005.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 75W

14006.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 100W

14007.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC/DC, 150W

14008.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

Screw fastening (1 PU = 2 Pieces)

09024.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Semiconductor Heater

CS 060

120-240V AC/DC, 50W

06000.0-00

STEGO VietNam, STEGO

without thermostat

 

120-240V AC/DC, 100W

06010.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(Protection class IP20) UL File No. E150057

 

120-240V AC/DC, 150W

06020.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Semiconductor Heater

CSF 060

120-240V AC, 50W, 15 °C (59 °F)

06001.0-00

STEGO VietNam, STEGO

with thermostat

 

120-240V AC, 50W, 25 °C (77 °F)

06002.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(Protection class IP20)

 

120-240V AC, 100W, 15 °C (59 °F)

06011.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC, 100W, 25 °C (77 °F)

06012.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC, 150W, 15 °C (59 °F)

06021.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120-240V AC, 150W, 25 °C (77 °F)

06022.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Space-Saving Fan Heater

HV 031

230V AC, 100W

03100.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(without fan, 230V)

 

230V AC, 150W

03101.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E187294

 

230V AC, 200W

03110.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 300W

03111.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 400W

03112.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Space-Saving Fan Heater

HVL 031

230V AC, 100W

03102.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(with fan, 230V)

 

230V AC, 150W

03103.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E187294

 

230V AC, 200W

03113.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 300W

03114.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 400W

03115.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Space-Saving Fan Heater

HV 031

120V AC, 100W

03100.9-00

STEGO VietNam, STEGO

(without fan, 120V)

 

120V AC, 150W

03101.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E187294

 

120V AC, 200W

03110.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 300W

03111.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 400W

03112.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Space-Saving Fan Heater 

HVL 031

120V AC, 100W

03102.9-00

STEGO VietNam, STEGO

(with fan, 120V)

 

120V AC, 150W

03103.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E187294

 

120V AC, 200W

03113.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 300W

03114.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 400W

03115.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

I. HEATING

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Product 

STEGO

STEGO VietNam, STEGO

Article Description

Series

Specification

Art. No.

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Small Semiconductor Fan Heater

CS 028

230V AC , 150W Clip fixing

02800.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(Protection Class IP20) UL File No. E150057

 

230V AC, 150W Screw fixing

02800.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Small Semiconductor Fan Heater

CS 028

120V AC , 150W Clip fixing

02800.9-00

STEGO VietNam, STEGO

(Protection Class IP20) UL File No. E150057

 

120V AC, 150W Screw fixing

02800.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact Semiconductor Fan Heater

CSL 028

230V AC, 250W Clip fixing

02811.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(Protection Class IP20) 

 

230V AC, 250W Screw-fixing

02811.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

230V AC, 400W Clip fixing

02810.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 400W Screw fixing

02810.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact Semiconductor Fan Heater

CSL 028

120V AC, 250W Clip fixing

02811.9-00

STEGO VietNam, STEGO

(Protection Class IP20) 

 

120V AC, 250W Screw fixing

02811.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

120V AC, 400W Clip fixing

02810.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 400W Screw fixing

02810.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact Semiconductor Fan Heater

CSF 028

230V AC, 250W, 15 °C (59 °F), Clip fixing

02821.0-06

STEGO VietNam, STEGO

(Protection Class IP20) 

 

230V AC, 250W, 15 °C (59 °F), Screw fixing

02821.0-08

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 250W, 25 °C (77 °F), Clip fixing

02821.0-09

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 250W, 25 °C (77°F), Screw fixing

02821.0-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 250W, 15 °C (59 °F), Clip fixing

02820.0-06

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 250W, 15 °C (59 °F), Screw fixing

02820.0-08

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 400W, 25 °C (77 °F), Clip fixing

02820.0-09

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 400W, 25 °C (77°F), Screw fixing

02820.0-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact Semiconductor Fan Heater

CSF 028

120V AC, 250W, 15 °C (59 °F), Clip fixing

02821.9-06

STEGO VietNam, STEGO

(Protection Class IP20) 

 

120V AC, 250W, 15 °C (59 °F), Screw fixing

02821.9-08

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 250W, 25 °C (77 °F), Clip fixing

02821.9-09

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 250W, 25 °C (77 °F), Screw fixing

02821.9-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 400W, 15 °C (59 °F), Clip fixing

02820.9-06

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 400W, 15 °C (59 °F), Screw fixing

02820.9-08

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 400W, 25 °C (77 °F), Clip fixing

02820.9-09

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 400W, 25 °C (77 °F), Screw fixing

02820.9-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact Fan Heater

HGL 046

230V AC, 250W

04640.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

230V AC, 400W

04641.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact Fan Heater

HGL 046

120V AC, 250W

04640.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

120V AC, 400W

04641.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Semiconductor Fan Heater

CR 027

220-240V AC, 350W

02700.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E204590

 

220-240V AC, 550W

02701.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Semiconductor Fan Heater

CR 027

120V AC, 350W

02700.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E204590

 

120V AC, 550W

02701.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Space-Saving Fan Heater

HVI 030 Twist clip

230V AC, 500W

03074.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(without fan)

 

230V AC, 600W

03073.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

230V AC, 700W

03072.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

HVI 030 Screw fixing

230V AC, 500W

03074.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 600W

03073.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 700W

03072.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Space-Saving Fan Heater

HVI 030 Twist clip

120V AC, 500W

03074.9-00

STEGO VietNam, STEGO

(without fan)

 

120V AC, 600W

03073.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

120V AC, 700W

03072.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

HVI 030 Screw fixing

120V AC, 500W

03074.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 600W

03073.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 700W

03072.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Space-Saving Fan Heater

HVI 030 Twist clip

230V AC, 500W

03084.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(with fan)

 

230V AC, 600W

03083.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

230V AC, 700W

03082.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

HVI 030 Screw fixing

230V AC, 500W

03084.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 600W

03083.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 700W

03082.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Space-Saving Fan Heater

HVI 030 Twist clip

120V AC, 500W

03084.9-00

STEGO VietNam, STEGO

(with fan)

 

120V AC, 600W

03083.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

120V AC, 700W

03082.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

HVI 030 Screw fixing

120V AC, 500W

03084.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 600W

03083.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 700W

03082.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact High-Performance Fan Heater

CR 030

230V AC, 950 W, 0 to 60 °C, for ground mounting

03051.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 950W, 65 % rF, for ground mounting

03051.0-02

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact High-Performance Fan Heater

CR 030

120V AC, 950W, 32 bis 140 °F, for ground mounting

03059.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact High-Performance Fan Heater

CR 130

230V AC, 950W, 0 to 60 °C, for wall mounting

13051.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 950W, 65 % rF, for wall mounting

13051.0-02

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact High-Performance Fan Heater

CR 130

120V AC, 950W, 32 to 140 °F, for wall mounting

13059.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

High-Performance Fan Heater (Semiconductor)

CS 032

230V AC, 1000W Clip fixing

03209.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

230V AC, 1000W Screw fixing

03209.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

High-Performance Fan Heater (Semiconductor)

CS 032

120V AC, 1000W Clip fixing

03209.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

120V AC, 1000W Screw fixing

03209.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

High-Performance Fan Heater (Semiconductor)

CSF 032

230V AC, 1000W Clip fixing, 25 °C

03201.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 1000W Screw fixing, 25 °C

03201.0-01

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

230V AC, 1000W Clip fixing, 15 °C

03202.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 1000W Screw fixing, 15 °C

03202.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

High-Performance Fan Heater (Semiconductor)

CSF 032

120V AC, 1000W Clip fixing, 25°C

03201.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 1000W Screw fixing, 25°C

03201.9-01

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

120V AC, 1000W Clip fixing, 15°C

03202.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 1000W Screw fixing, 15°C

03202.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Accesories for CS 032 and CSF 032

 

Supply line 1m

244379

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Supply line 2m

244380

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Locking bow

237009

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact High-Performance Fan Heater (Semiconductor)

CS 030

230V AC, 1200W, 0 to 60 °C, for ground mounting

03060.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 1200W,  for ground mounting

03060.0-01

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact High-Performance Fan Heater (Semiconductor)

CS 030

120V AC, 1200W, 32 to 140°F, for ground mounting

03060.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 1200W, for ground mounting

03060.9-01

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact High-Performance Fan Heater (Semiconductor)

CS 130

230V AC, 1200W, 0 to 60 °C, for wall mounting

13060.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 1200W, for wall mounting 

13060.0-01

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact High-Performance Fan Heater (Semiconductor)

CS 130

120V AC, 1200W, 32 to 140°F, for wall mounting

13060.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 1200W, for wall mounting 

13060.9-01

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E150057

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Hazardous Area Heater

CREx 020

230-240V AC, 50W

02010.0-00

STEGO VietNam, STEGO

Ex-Protection acc. to EN LCIE

 

230-240V AC, 100W

02011.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Hazardous Area Heater

CREx 020

120V AC, 50W

02010.0-01

STEGO VietNam, STEGO

Ex-Protection acc. to EN LCIE

 

120V AC, 100W

02011.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Hazardous Area Heater

CREx 020

230-240V AC, T5, 50W, clip

02051.0-00

STEGO VietNam, STEGO

Ex-Protection acc. to EN LCIE

 

230-240V AC, T5, 50 W, screw

02051.0-10

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230-240V AC, T5, 100W, screw

02052.0-10

STEGO VietNam, STEGO

II. Ventilation

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Product 

STEGO

STEGO VietNam, STEGO

Article Description

Series

Specification

Art. No.

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Filter Fan Plus

FPI 018

230V AC, 19 m³/h, 92 x 92 mm, IP54

01870.0-30

STEGO VietNam, STEGO

(G3 Filter mat)

 

230V AC, 52 m³/h, 124 x 124 mm, IP54

01871.0-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 170 m³/h, 176 x 176 mm, IP54

01872.0-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 305 m³/h, 223 x 223 mm, IP54

01873.0-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 433 m³/h, 291 x 291 mm, IP54

01874.0-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Filter Fan Plus

FPI 018

115V AC, 23 m³/h, 92 x 92 mm, IP54

01870.9-30

STEGO VietNam, STEGO

(G3 Filter mat)

 

115V AC, 62 m³/h, 124 x 124 mm, IP54

01871.9-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

115V AC, 204 m³/h, 176 x 176 mm, IP54

01872.9-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

115V AC, 332 m³/h, 223 x 223 mm, IP54

01873.9-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

115V AC, 394 m³/h, 291 x 291 mm, IP54

01874.9-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Exit-Filter 

FPI 118

97 x 97 mm, IP54

11870.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(Air-flap)

 

124 x 124 mm, IP54

11871.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

176 x 176 mm, IP54

11872.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

223 x 223 mm, IP54

11873.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

291 x 291 mm, IP54

11874.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Filter Fan Plus

FPO 018

230V AC, 24 m³/h, 92 x 92 mm, IP54

01880.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(Air-flap)

 

230V AC, 97 m³/h, 124 x 124 mm, IP54

01881.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 263 m³/h, 176 x 176 mm, IP54

01882.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 536 m³/h, 223 x 223 mm, IP54

01883.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 727 m³/h, 291 x 291 mm, IP54

01884.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Filter Fan Plus

FPO 018

115V AC, 32 m³/h, 92 x 92 mm, IP54

01880.9-00

STEGO VietNam, STEGO

(Air-flap)

 

115V AC, 117 m³/h, 124 x 124 mm, IP54

01881.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

115V AC, 313 m³/h, 176 x 176 mm, IP54

01882.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

115V AC, 581 m³/h, 223 x 223 mm, IP54

01883.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

115V AC, 703 m³/h, 291 x 291 mm, IP54

01884.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Intake Filter

FPO 118

97 x 97 mm, IP54

11880.0-30

STEGO VietNam, STEGO

(G3 Filter mat)

 

124 x 124 mm, IP54

11881.0-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

176 x 176 mm, IP54

11882.0-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

223 x 223 mm, IP54

11883.0-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

291 x 291 mm, IP54

11884.0-30

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

G3 Filter Mat

FM 086

84 x 84 mm für Gr. 1

08633.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(1 PU = 5 Pieces)

 

118 x 118 mm für Gr. 2

08634.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

168 x 168 mm für Gr. 3

08635.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

215 x 215 mm für Gr. 4

08636.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

283 x 283 mm für Gr. 5

08637.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Filter Fan

FF 018

230V AC, 21 m³/h, 97 x 97 mm, IP54

01800.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(G4 Filter mat)

 

230V AC, 55 m³/h, 125 x 125 mm, IP54

01801.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

230V AC, 102 m³/h, 176 x 176 mm, IP54

01802.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 200 m³/h, 176 x 176 mm, IP54

01804.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 300 m³/h, 250 x 250 mm, IP54

01803.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 550 m³/h, 250 x 250 mm, IP54

01805.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Filter Fan

FF 018

120V AC, 24 m³/h, 97 x 97 mm, IP54

01800.0-01

STEGO VietNam, STEGO

(G4 Filter mat)

 

120V AC, 63 m³/h, 125 x 125 mm, IP54

01801.0-01

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

120V AC, 117 m³/h, 176 x 176 mm, IP54

01802.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 230 m³/h, 176 x 176 mm, IP54

01804.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 345 m³/h, 250 x 250 mm, IP54

01803.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 632 m³/h, 250 x 250 mm, IP54

01805.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Exit / Intake Filter

EF 118

97 x 97 mm, IP54

11800.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(G4 Filter mat)

 

125 x 125 mm, IP54

11801.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

176 x 176 mm, IP54

11802.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

250 x 250 mm, IP54

11803.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

G4 Filter Mat

FM 086

89 x 89 mm

08600.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(1 PU = 3 Pieces)

 

118 x 118 mm

08601.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

168 x 168 mm

08602.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

247 x 247 mm

08608.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

M5 Filter Mat

FFM 086

118 x 118 mm

08604.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(1PU = 3 pieces)

 

168 x 168 mm

08605.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Outdoor Filter Fan

FF 018

230V AC, 20 m³/h, 125 x 125 mm, IP55

01821.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(M5 Filter mat)

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Outdoor Filter Fan

FF 018

120V AC, 23 m³/h, 125 x 125 mm, IP55

01821.0-02

STEGO VietNam, STEGO

(M5 Filter mat)

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Outdoor Exit Filter 

EF 118

125 x 125 mm, IP55

11821.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(M5 Filter mat)

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Outdoor Fine Filter Mat

FFM 086

122 x 122 mm

08607.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(1 PU = 3 Pieces)

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Roof Filter Fan

RFP 018

230V AC, 300 m³/h, 250 x 250 mm, IP32

01860.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 500 m³/h, 250 x 250 mm, IP32

01861.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Roof Filter Fan

RFP 018

1 20V AC, 345 m³/h, 250 x 250 mm, IP32

01860.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

120V AC, 575 m³/h, 250 x 250 mm, IP32

01861.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Roof Filter Fan

REP 118

250 x 250 mm, IP32

11860.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

G3 Filter Mat (1 PU = 3 Pieces)

FM 086

282 x 282 mm

08613.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

High-Performance 19" Fan Tray 

LE 019

230V AC, 486 m³/h

01930.0-00

STEGO VietNam, STEGO

without thermostat

 

230V AC, 972 m³/h

01940.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

230V AC, 1458 m³/h

01950.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

High-Performance 19" Fan Tray 

LE 019

120V AC, 576 m³/h

01931.0-00

STEGO VietNam, STEGO

without thermostat

 

120V AC, 1152 m³/h

01941.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

120V AC, 1728 m³/h

01951.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

High-Performance 19" Fan Tray 

LE 019

230V AC, 486 m³/h

01930.1-00

STEGO VietNam, STEGO

with thermostat 0 to 60 °C

 

230V AC, 972 m³/h

01940.1-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

230V AC, 1458 m³/h

01950.1-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

High-Performance 19" Fan Tray 

LE 019

120V AC, 576 m³/h

01931.1-00

STEGO VietNam, STEGO

with thermostat 0 to 60 °C

 

120V AC, 1152 m³/h

01941.1-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

120V AC, 1728 m³/h

01951.1-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

STEGOJET

SJ 019

100-240V AC, Clip fixing

01925.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

100-240V AC, Screw fixing

01925.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

24V DC, Clip fixing

01925.1-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

24V DC, Screw fixing

01925.1-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Circulating Fan Kit

CF 019

230V AC, 22W with steel bracket, IP20

01920.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

III. REGULATING AND MONITORING

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Product 

STEGO

STEGO VietNam, STEGO

Article Description

Series

Specification

Art. No.

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Switch Module

SM 010

48V DC, 16A

01000.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

24V DC , 16A

01001.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Tamper-Proof Thermostat

FTO 011

Contact breaker15 °C/59 °F (5 °C/41 °F)

01160.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

Contact breaker 25 °C/77 °F (15 °C/59 °F)

01160.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact breaker 10 °C/50 °F (0 °C/32 °F)

01160.0-05

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Tamper-Proof Thermostat

FTS 011

Contact maker 50 °C/122 °F (40 °C/104 °F)

01161.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

Contact maker 60 °C/140 °F (50 °C/122 °F)

01161.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact maker 35 °C / 95 °F (25 °C/77 °F)

01161.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Small Compact Thermostat

KTO 011

Contact breaker 0 - +60 °C

01140.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102 except 01140.0-00

 

Contact breaker 0 - +60 °C

01146.9-00

STEGO VietNam, STEGO

and 01141.0-00

 

Contact breaker +32 - +140 °F

01140.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact breaker -10 - +50 °C

01142.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact breaker +14 - +122 °F

01142.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact breaker +20 - +80 °C

01159.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

KTS 011

Contact maker 0 - +60 °C

01141.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact maker 0 - +60 °C

01147.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact maker +32 - +140 °F

01141.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact maker -10 - +50 °C

01143.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact maker +14 - +122 °F

01143.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact maker +20 - +80 °C

01158.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Tamper-Proof Dual Thermostat (Pre-Set)

FTD 011

Contact breaker 15 °C/59 °F (5 °C/41 °F) and
Contact maker 50 °C /122 °F (40 °C/104 °F)

01163.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

Contact breaker 25 °C/77 °F (15 °C/59 °F) and
Contact maker 60 °C/140 °F (50 °C/122 °F)

01163.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact breaker 15 °C/59 °F (5 °C/41 °F) and
Contact maker 35 °C/95 °F (25 °C/77 °F)

01163.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact breaker 25 °C/77 °F (15 °C/59 °F) and
Contact maker 50 °C/122 °F (40 °C/104 °F)

01163.0-03

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact breaker 50 °C/122 °F (40 °C/104 °F) and
Contact maker 60 °C/140 °F (50 °C/122 °F)

01164.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Small Compact Thermostat

STO 011

Contact breaker 0 - +60 °C

01115.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

Contact breaker +32 - +140 °F

01115.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

STS 011

Contact maker 0 - +60 °C

01116.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact maker +32 - +140 °F

01116.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Dual Thermostat

ZR 011

Contact breaker and
Contact maker 0 - +60 °C

01172.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

Contact breaker -10 - +50 °C and
Contact maker +20 - +80 °C

01175.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact maker and
Contact maker 0 - +60 °C

01176.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact breaker and
Contact maker +32 - +140 °F

01172.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact breaker +14 - +122 °F and
Contact maker +68 - +176 °F

01175.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Contact breaker and
Contact breaker +32 - +140 °F

01176.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Mechanical Thermostat

FZK 011

Change-over contact, 230V AC, +5 - +60 °C

01170.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Change-over contact, 230V AC, +40 - +140 °F

01170.0-01

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

Change-over contact, 230V AC, -20 - +35 °C

01170.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Mechanical Thermostat

FZK 011

Change-over contact, 120V AC, +40 - +140 °F

01170.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

Change-over contact, 120V AC, +5 - +60 °C

01170.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Electronic Thermostat

ETR 011

Change-over contact, 230V AC, -20 - +60 °C

01131.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Electronic Thermostat

ETR 011

Change-over contact, 230V AC, -4 - +140 °F

01131.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Electronic Thermostat

ETL 011

Change-over contact, 12-48V DC, -20 - +60 °C

01131.2-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

Change-over contact, 12-48V DC, -4 - +140 °F

01131.2-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Electronic Thermostat

ET 011

Change-over contact, 24V DC, 0 - +60 °C

01190.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Mechanical Hygrostat

MFR 012

35-95% RH

01220.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Electronic Hygrostat

EFR 012

230V AC, 40-90% RH

01245.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

230V AC, 65% RH pre-set

01246.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

230V AC, 50% RH pre-set

01246.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Electronic Hygrostat

EFL 012

12-48V DC, 40-90% RH

01245.2-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Elektronischer Hygrostat

EFR 012

120V AC, 40-90% RH

01245.9-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

120V AC, 65% RH pre-set

01246.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Electronic Hygrotherm

ETF 012

100-240V AC, 0 - +60 °C, 50-90 % RH

01230.0-00

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E164102

 

100-240V AC, +32 - +140 °F, 50-90 % RH

01230.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

24-48V DC, 0 - +60 °C, 50-90 % RH

01230.1-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

ext. Sensor 1 m

100-240V AC, 0 - +60 °C, 50-90 % RH

01231.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

100-240V AC, +32 - +140 °F, 50-90 % RH

01231.9-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

24-48V DC, 0 - +60 °C, 50-90 % RH

01231.1-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

ext. Sensor 2 m

100-240V AC,  0 - +60 °C, 50-90 % RH

01231.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

100-240V AC, +32 - +140 °F, 50-90 % RH

01231.9-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

24-48V DC, 0 - +60 °C, 50-90 % RH

01231.1-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Hazardous Area Thermostat 

REx 011

Contact breaker 15 °C

01180.0-00

STEGO VietNam, STEGO

Ex-Protection compliant to EN LCIE

 

Contact breaker 25 °C

01181.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Hazardous Area Thermostat 

REx 011

Contact breaker 15 °C

01185.0-00

STEGO VietNam, STEGO

Ex-Protection compliant to EN LCIE

 

Contact breaker 25 °C

01185.1-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

IV. LIGHTING

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Product 

STEGO

STEGO VietNam, STEGO

Article Description

Series

Specification

Art. No.

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Lamp

LED 025

each 100-240V AC, 50-60Hz

 

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

On/Off switch, Magnet fixing

02540.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Screw fixing

02540.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Clip fixing

02540.0-03

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Magnet fixing

02541.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Screw ffixing

02541.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Clip Fixing

02541.0-03

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

each  24-48V DC

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Magnet fixing

02540.1-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Screw fixing

02540.1-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Clip fixing

02540.1-03

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Magnet fixing

02541.1-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Screw ffixing

02541.1-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Clip Fixing

02541.1-03

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

each 12V DC 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Magnet fixing

02540.2-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Screw fixing

02540.2-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Clip fixing

02540.2-03

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Accesories LED 025

Female/Male Connectors

Female connector AC (white)

264057

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Male connector AC (white)

264058

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Female connector 24-48V DC  (blue)

264059

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Male connector 24-48V DC (blue)

264060

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Female connector  12V DC (blue)

264065

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Male connector  12V DC (blue)

264066

STEGO VietNam, STEGO

 

Supply line 

Cable AC 2m VDE

244356

STEGO VietNam, STEGO

 

(incl. socket)

Cable AC 2m UL

244357

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Cable 24-48V DC 2m VDE

244360

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Cable 24-48V DC 2m UL

244361

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Cable 12V DC 2m VDE

244389

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Cable 12V DC 2m UL

244390

STEGO VietNam, STEGO

 

Extension 

Cable AC 1m VDE

244358

STEGO VietNam, STEGO

 

(incl. socket and plug)

Cable AC 1m UL

244359

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Cable 24-48V DC 1m VDE

244362

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Cable 24-48V DC  1m UL

244363

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Cable 12V DC 1m VDE

244391

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Cable 12V DC 1m UL

244392

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Ecoline Lamp

LED 025 Ecoline

each 100-240V AC, 50-60Hz & 90-110V DC

 

STEGO VietNam, STEGO

UL File No. E234324

 

On/Off switch, Magnet fixing

02540.3-10

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Screw fixing

02540.3-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Clip fixing

02540.3-13

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Magnet fixing

02541.3-10

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Screw ffixing

02541.3-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Clip Fixing

02541.3-13

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Without On/Off switch, Magnet fixing

02542.3-10

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Without On/Off switch, Screw fixing

02542.3-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Without On/Off switch, Clip fixing

02542.3-13

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

each DC 24-48 V

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Magnet fixing

02540.1-10

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Screw fixing

02540.1-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On/Off switch, Clip fixing

02540.1-13

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Magnet fixing

02541.1-10

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Screw ffixing

02541.1-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, Clip Fixing

02541.1-13

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Without On/Off switch, Magnet fixing

02542.1-10

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Without On/Off switch, Screw fixing

02542.1-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Without On/Off switch, Clip fixing

02542.1-13

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Slimline Lamp

SL 025

German socket 

02520.0-00

STEGO VietNam, STEGO

On / Off switch

 

French/Polish socket

02521.0-00

STEGO VietNam, STEGO

without magnet fixing

 

Swiss socket 

02522.0-00

STEGO VietNam, STEGO

each 230V AC, 50Hz, 11W

 

UK/Irish socket

02523.0-00

STEGO VietNam, STEGO

only without SD: UL File No. E234324 

 

without socket

02527.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Slimline Lamp

SL 025

German socket 

02520.1-01

STEGO VietNam, STEGO

On / Off switch

 

French/Polish socket

02521.1-04

STEGO VietNam, STEGO

Magnet fixing

 

Swiss socket 

02522.1-01

STEGO VietNam, STEGO

each 230V AC, 50Hz, 11W

 

UK/Irish socket

02523.1-05

STEGO VietNam, STEGO

 

 

without socket

02527.1-14

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Slimline Lamp

SL 025

German socket 

02520.0-03

STEGO VietNam, STEGO

Movement sensor

 

French/Polish socket

02521.0-03

STEGO VietNam, STEGO

without magnet fixing

 

Swiss socket 

02522.0-03

STEGO VietNam, STEGO

each 230V AC, 50Hz, 11W

 

UK/Irish socket

02523.0-03

STEGO VietNam, STEGO

only without SD: UL File No. E234324 

 

without socket

02527.0-04

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Slimline Lamp

SL 025

German socket 

02520.1-04

STEGO VietNam, STEGO

Movement sensor

 

French/Polish socket

02521.1-05

STEGO VietNam, STEGO

Magnet fixing

 

Swiss socket 

02522.1-04

STEGO VietNam, STEGO

each 230V AC, 50Hz, 11W

 

UK/Irish socket

02523.1-04

STEGO VietNam, STEGO

 

 

without socket

02527.1-15

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Slimline Lamp

SL 025

On / Off switch, without magnet fixing, USA socket

02524.0-01

STEGO VietNam, STEGO

all 120VAC, 60Hz, 11W

 

On / Off switch, without magnet fixing, USA socket

02524.1-05

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, without magnet fixing, USA socket

02524.0-04

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, without magnet fixing, USA socket

02524.1-06

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On / Off switch, without magnet fixing, without socket

02527.0-10

STEGO VietNam, STEGO

 

 

On / Off switch, without magnet fixing, without socket

02527.1-11

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, without magnet fixing, without socket

02527.0-12

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Movement sensor, without magnet fixing, without socket

02527.1-17

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Slimline Lamp

SL 025

Pressure switch, without magnet

02525.0-00

STEGO VietNam, STEGO

each 24-48V  DC, 11W

 

Pressure switch, with magnet

02525.1-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

19" Slimline Lamp (On / Off switch)

SL 025

German socket 

02520.0-02

STEGO VietNam, STEGO

each 230V AC, 50Hz, 11W

 

French/Polish socket

02521.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Swiss socket 

02522.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

UK/Irish socket

02523.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

without socket

02527.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Compact-Lamp

KL 025

German socket 

02500.0-00

STEGO VietNam, STEGO

each 230V AC, 50Hz, 11W

 

without socket

02500.0-07

STEGO VietNam, STEGO

 

 

French/Polish socket

02501.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Swiss socket 

02502.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

UK/Irish socket

02510.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Italian socket

02512.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

Aperture

 

09520.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Dual-Lamp

DL 026

with pressure switch

02600.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(Screw fixing)

 

with movement sensor

02601.0-00

STEGO VietNam, STEGO

each 230V AC, 50Hz, 20W

Wall-holder with connection cable

 

03410.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

Self-adhesive fixing plates (1 PU = 2 Pieces)

 

09515.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Dual-Lamp

DL 026

with pressure switch

02600.0-01

STEGO VietNam, STEGO

(Incl. self-adhesive fixing plates)

 

with movement sensor

02601.0-01

STEGO VietNam, STEGO

each 230V AC, 50Hz, 20W

Wall-holder with connection cable

 

03410.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Hand Lamp With Lamp Holder

DL 026

230V AC, 50Hz, 20W

02610.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

V. ACCESORIES

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Product 

STEGO

STEGO VietNam, STEGO

Article Description

Series

Specification

Art. No.

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Electrical Socket 

SD 035

250V AC, German socket

03500.0-00

STEGO VietNam, STEGO

(with fuse)

 

250V AC, French/Polish socket

03501.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

250V AC, Swiss socket

03502.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

250V AC, UK/Irish socket

03503.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

250V AC, Italian socket

03505.0-00

STEGO VietNam, STEGO

only USA-Socket: UL File No. E222026

 

125V AC, USA/Canadian socket

03504.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Electrical Socket 

SD 035

250V AC, German socket

03500.0-01

STEGO VietNam, STEGO

(without fuse)

 

250V AC, French/Polish socket

03501.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

250V AC, Swiss socket

03502.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

250V AC, UK/Irish socket

03503.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

250V AC, Italian socket

03505.0-01

STEGO VietNam, STEGO

only USA-Socket: UL File No. E222026

 

125V AC, USA/Canadian socket

03504.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

240V AC, Australian socket

03507.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

250V AC, Brazilian socket

03508.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

250V AC, Old-British socket (BS546 - 5A)

03509.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

250V AC, Old-British socket (BS546 - 15A)

03509.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Door Switch

DS 013

Change-over

01350.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Normally closed

01351.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Normally open

01352.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Pressure Compensation Device

DA 084

1 PU = 2 Pieces with gasket, IP55

08400.0-03

STEGO VietNam, STEGO

Plastic

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Pressure Compensation Device

DA 284

Plastic, 1 PU = 2 Pieces, IP66

28400.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Plastic, 1 Piece, IP66

28400.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Plastic with UL, 1 PU = 2 Pieces, IP 66

28405.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Stainless steel V2A, 1 Piece, IP66

28401.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

Stainless steel V4A, 1 Piece, IP66

28401.0-02

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Ventilation Cable Gland 

DAK 284

M12

28410.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

M16

28411.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

M20

28412.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Drainage Device

DD 084

Plastic, 1 PU = 1 Piece, IP66

08410.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Ventilated Appliance Cover

MA 084

125 x 125 mm

08611.0-00

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

Self-Adhesive STEGOFIX

 

1 PU = 5 Pieces

09510.0-01

STEGO VietNam, STEGO

 

 

 

 

STEGO VietNam, STEGO

 

100% Germany Origin

Stego Vietnam

Type: DD 084
 Art. No.: 08410.0-00-00-9250
 Drainage Device
 - Protection type: IP66 / IP67
 - Mounting: thread M50 x 1.5
 - Packing unit: 250pcs/ pack (un-packed type)

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng STEGO tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây