Đại lý Uras Techno Vietnam,Máy rung Uras tần số cao - High Frequency Uras Vibrator Uras Techno,High Frequency Uras Vibrator Uras Techno,Uras Techno Vietnam,Máy rung Uras tần số cao Uras Techno

Powder Engineering Company, Uras Techno

Đại lý Uras Techno Vietnam,Máy rung Uras tần số cao - High Frequency Uras Vibrator Uras Techno

High Frequency Uras Vibrator - Máy rung Uras tần số cao

High Frequency Uras Vibrator - Máy rung Uras tần số cao

https://www.uras-techno.co.jp/en/products/vibrators/high_frequency_uras_vibrator/

Máy rung tần số cao cung cấp các tần số rung từ 100 đến 180Hz, đặc biệt hữu ích cho việc đổ bê tông.

Được phát triển để sử dụng trong sản xuất bê tông đúc sẵn, "Máy rung Uras tần số cao" tạo ra các rung động trong khoảng từ 100 đến 180Hz. Bê tông được tăng cường thông qua việc sử dụng rung động tần số cao trong quá trình đông cứng. Kỹ thuật này có thể được áp dụng cho các phôi bê tông thuộc mọi loại và kích cỡ, ví dụ như tấm chắn đường hầm hoặc máng xối hình chữ U.

* Cần có một ổ đĩa tần số để vận hành Máy rung Uras tần số cao.

Thuận lợi

Tạo ra các rung động trong khoảng 100 đến 180Hz để tăng cường bê tông đúc sẵn.

Cấu trúc chống rung sáng tạo cho phép bảo trì dễ dàng và mang lại tuổi thọ lâu dài mà không cần tra dầu mỡ định kỳ.

Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ cài đặt ngang, chéo và dọc.

Ứng dụng chính

Được sử dụng làm nguồn rung cho các ứng dụng như đổ bê tông và đúc khối.

Người dùng chính

Gốm sứ, Hóa chất

Các phiên bản của High Frequency Uras Vibrator - Máy rung Uras tần số cao

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

KHE-1-2

KHE-2-2

KHE-4-2

KHE-7.5-2

KHE-12-2

KHE-16-2

KHE-22-2

Máy rung cao tần Uras KHE-T 2 cực

KHE-1-2T

KHE-2-2T

KHE-4-2T

KHE-7.5-2T

KHE-12-2T

List code đặt hàng 

High Frequency Uras Vibrator

 

 

Uas Techno Vietnam

KHE-1-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-2-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-4-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-7.5-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-12-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-16-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-22-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-1-2T

High Frequency Uras Vibrator KHE-T 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE-T 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-2-2T

High Frequency Uras Vibrator KHE-T 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE-T 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-4-2T

High Frequency Uras Vibrator KHE-T 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE-T 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-7.5-2T

High Frequency Uras Vibrator KHE-T 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE-T 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-12-2T

High Frequency Uras Vibrator KHE-T 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE-T 2 Cực

Uas Techno Vietnam