Delta Sensors Vietnam,Cảm biến rào cản quang học/ Optical Barriers (CMD) DTS240 / EMR-M Delta Sensors

Cảm biến rào cản quang học/ Optical Barriers (CMD)

Weld Hole Detection
DTS240 / EMR-M

 

Cảm biến rào cản quang học với thiết kế vỏ bọc nhôm đúc, khả năng lọc không khí và làm mát bằng nước tùy chọn để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt của nhà máy thép. Rào cản cảm biến laze được sử dụng khi môi trường làm việc có nhiều hơi nước, khói hoặc bụi, ví dụ như dùng trong khâu làm nguội tại buồng phun nước, hay tại lò nung hay lò gia nhiệt…với nhiệt độ tối đa lên tới 400oC. 

Các ứng dụng tiêu biểu

DTS240 là một máy dò quang học. Kết hợp với bộ phát EMR-M-400, nó có thể phát hiện lỗ hàn được thực hiện để xác định vị trí mối hàn liên kết giữa hai dải.

Những đặc điểm chính

 

 • High speed up to 1500 m/min,

 • Use of high power LED for high detection margin and long life time,

 • Interference suppression by modulated light,

 • Adjustable detection margin,

 • Designed for steel industry conditions,

 • Heavy duty connectors.

                 

Potentiometer behind back cover for setting the detection margin

 

Cài đặt điển hình

Bộ thu và bộ phát được cố định vuông góc với trục đường dây để tính đến độ lệch bên của dải. Phải giữ các điều kiện sau để phát hiện thích hợp:

Trường nhìn DTS240 phải bao phủ hoàn toàn vị trí bên của lỗ.
Phát xạ của bộ phát EMR-M-400 phải bao phủ hoàn toàn vị trí bên của lỗ.
Khi không có lỗ, bộ phát EMR-M-400 phải được che phủ hoàn toàn bởi dải bất kể độ lệch bên của dải. Đối với các ứng dụng mà bộ phát không được bao phủ hoàn toàn bởi dải, DELTA đã phát triển DTR340.
Hình dưới đây cho thấy một cách sắp xếp lắp điển hình và bảng cung cấp trường phát hiện cho các khoảng cách khác nhau giữa đường truyền và thiết bị thu / phát.

=========================================================

Typical applications

The DTS240 is an optical detector. In association with the EMR-M-400 emitter, it is able to detect the weld hole made in order to locate the linking weld between two strips.

Main features

 

 • High speed up to 1500 m/min,

 • Use of high power LED for high detection margin and long life time,

 • Interference suppression by modulated light,

 • Adjustable detection margin,

 • Designed for steel industry conditions,

 • Heavy duty connectors.

                 

Potentiometer behind back cover for setting the detection margin

Typical installation

Receiver and emitter are fixed perpendicular to the line axis in order to take the lateral deviation of the strip into account.The following conditions have to be held for a proper detection:

 • The DTS240 field of view should completely cover the lateral position of the hole.

 • The emission of the emitter EMR-M-400 should completely cover the lateral position of the hole.

 • When there is no hole, the emitter EMR-M-400 should be completely covered by the strip regardless of the lateral deviation of the strip. For applications where the emitter is not covered completely by strip, DELTA has developed the DTR340.

 • The figure below shows a typical mounting arrangement and the table gives the field of detection for different distances between pass line and receiver / emitter.

Mã Hàng

Tên sản phẩm

VFT1-LB

Cảm biến rào cản quang điện khuếch tán

VFT1-JC

Cảm biến rào cản quang điện khuếch tán

V3-LB

Cảm biến rào cản quang điện

V3-JC

Cảm biến rào cản quang điện

V5-LB

Cảm biến rào cản quang điện

V5-JC

Cảm biến rào cản quang điện

R110 A

Cảm biến quang phản xạ

R110 HT

Cảm biến quang phản xạ

R110 HTA

Cảm biến quang phản xạ

R110 HTF

Cảm biến quang phản xạ

R110 HTAF

Cảm biến quang phản xạ

R430 HTA

Cảm biến quang phản xạ

R430 HTAF

Cảm biến quang phản xạ

VE-LB-

Cảm biến chùm tia quang điện

VE-JC-

Cảm biến chùm tia quang điện

VR-LB-

Cảm biến chùm tia quang điện

VR–JC-

Cảm biến chùm tia quang điện

VL-LB-

Cảm biến chùm tia quang điện

VL-JC-

Cảm biến chùm tia quang điện

VRG-LB-

Cảm biến chùm tia quang điện

VRG-JC-

Cảm biến chùm tia quang điện

VLP21 / VRH

Cảm biến chùm tia quang điện dùng cho môi trường khắc nghiệt

VLP21-5/VRH-S 230VAC

Cảm biến chùm tia quang điện dùng cho môi trường khắc nghiệt

DTS240 / EMR-M

Cảm biến dò lỗ hàn

DTS240-R 230 VAC

Cảm biến dò lỗ hàn

EMR-M-400 115-230 VAC

Cảm biến dò lỗ hàn

DTR340 / EMR-C

Cảm biến dò lỗ hàn bằng quang phổ

DR3000 / EMR-C

Cảm biến quang phổ

 

Tham khảo list code sản phẩm tiêu biểu của hãng.!!!!!!!

Name 

Brand 

Scanning Hot Metal Detector_Rota-Sonde DC2000_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Scanning Hot Metal Detector with Laser Pointer_Rota-Sonde DC4000-L_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Scanning Hot Metal Detector with Fibre Optics_Rota-Sonde DC2038_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Static Hot Metal Detector with Fibre Optics_Stato-Sonde Z6H_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Hot Metal Detector for Installation below Roll Table_IRIS 111-09_Delta_ANS Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Static Hot Metal Detector_Stato-Sonde Z3_Delta_ANS Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

 

 

- Infrared Scanning Sensor - Loop Position_Rota-Sonde TS2006_Delta_ANS Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Portable Radiant Bar_Radiant Bar BR3000_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Optical Barriers (CMD)

Optical Reflecting Barrier_Optical Barrier V3_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Reflecting Barrier_Laser Barrier V5_Delta Sensor Vietnam

 

 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Reflectors_Reflectors R_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Optical Barrier_Optical Barrier VE/VR

_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Laser Barrier_Laser Barrier VL/VRG

_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Laser Barrier for Extreme Conditions_Laser Barrier VLP21/VRH_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Photodiode Array Weld Hole Detection_Weld Hole Detector DTR340_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Weld Hole Detection_Weld Hole Detector DTS240_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Linear Cameras

 

Stereoscopic Width Gauge for cold rolling mills_DigiScan XD1000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Photodiode Array Detector_CCD Array Detector DR3000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Proximity Switches

 

High Temperature Inductive Proximity Switches_Inductive Proximity Switches IH_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Inductive Proximity Switches_Inductive Proximity Switches IG120 - IW100_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Magnetic Proximity Switches_Magnetic Proximity Switches MHM_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Encoders

 

Incremental Solid Shaft Encoder_Pulse Generator GDP - GDC_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Measuring Sensors

 

Laser Triangulation Measurement_Trilas TL_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Distance Meter_Dilas FT2000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Distance Meter_Dilas FT4200_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Measurement Systems

 

Stereoscopic Width Gauge

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Stereoscopic Width Gauge for strip/plate products_DigiScan XD4000_Delta vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Stereoscopic Diameter Gauge_DigiScan XD4500_Delta Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Crop Shear Vision System

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Crop Shear Vision System for hot strip mills_Crop Vision CV3000_Delta Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR