SICK Vietnam,Bộ mã hóa tăng dần DFS60B-S4CA02048 SICK

Incremental encoders 

 

DFS60

Type:DFS60B-S4CA02048

Part no.:1037235

 

 

Xung mỗi vòng quay 2.048 1)
Đo điện / xung bước 90 ° trên mỗi vòng quay
Đo độ lệch bước ở số dòng nhị phân ± 0,008 °
Giới hạn lỗi ± 0,05 °

Giao diện giao tiếp tăng dần
Thông tin chi tiết về giao diện TTL / RS-422
Số kênh tín hiệu 6 kênh
Thời gian khởi tạo 40 ms
Tần số đầu ra ≤ 600 kHz
Tải hiện tại ≤ 30 mA
Công suất tiêu thụ ≤ 0,5 W (không tải)

Dữ liệu điện
Loại kết nối Đầu nối nam, M23, 12 chân, xuyên tâm
Điện áp cung cấp 10 ... 32 V
Tín hiệu tham chiếu, số 1
Tín hiệu tham chiếu, vị trí 90 °, điện, được điều chỉnh hợp lý với A và B
Bảo vệ phân cực ngược ✔
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra ✔ 1)
MTTFd: thời gian trung bình dẫn đến hỏng hóc nguy hiểm 300 năm (EN ISO 13849-1) 2)

Dữ liệu cơ học
Thiết kế cơ khí Trục rắn, mặt bích gắn mặt
Đường kính trục 10 mm
Chiều dài trục 19 mm
Trọng lượng + 0,3 kg
Vật liệu trục thép không gỉ
Vật liệu mặt bích Nhôm
Vật liệu vỏ nhôm đúc khuôn
Mô-men xoắn khởi động 0,5 Ncm (+20 ° C)
Mô-men xoắn hoạt động 0,3 Ncm (+20 ° C)
Tải trọng cho phép của trục
80 N (bán kính)

40 N (dọc trục)

Tốc độ hoạt động ≤ 9.000 phút⁻¹ 1)
Mômen quán tính của rôto 6,2 gcm²
Tuổi thọ vòng bi 3,6 x 10 ^ 10 vòng quay
Gia tốc góc ≤ 500.000 rad / s²

 

 

100% EU
 Origin

SICK Vietnam

Code:  1029788
 Description: DME4000-112
 Long range distance sensor

 

 

Artikel-Nr

Typ

 

 

 

1008562

WL45-R260

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1008668

WL45-P260

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1008669

WL45-N260

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1008831

WL45-P660

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1008832

WL45-R660

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1008837

WL45-P650

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1008838

WL45-N650

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1008839

WL45-N250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1008840

WL45-P250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1008841

WL45-R250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1009107

WT45-R260

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1009108

WT45-P260

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1009109

WT45-N260

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1009112

WT45-R660

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1009113

WT45-R650

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1009116

WT45-N250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1009117

WT45-P250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1009118

WT45-R250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1009871

PL50HS

 

 

Sick Vietnam

1010982

WS/WE45-N250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1010983

WS/WE45-P250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1010984

WS/WE45-N260

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1010985

WS/WE45-P260

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1010986

WS/WE45-N650

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1010989

WS/WE45-P660

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1010994

WS/WE45-R250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1010995

WS/WE45-R260

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1010996

WS/WE45-R650

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1010997

WS/WE45-R660

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1011506

OBJ-212

 

 

Sick Vietnam

1011540

WT260-P460

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1011541

WT260-P560

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1012867

LUT3-810

Luminescence sensors

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1012868

LUT3-820

Luminescence sensors

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1012869

LUT3-850

Luminescence sensors

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1012870

LUT3-851

Luminescence sensors

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1012871

LUT3-852

Luminescence sensors

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1012872

LUT3-853

Luminescence sensors

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1014058

LUT3-890

Luminescence sensors

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1014279

OPTO FIBRE, 50 m

Plug connectors and cable

giắc kết nối và cáp

Sick Vietnam

1014298

OPTO FIBRE FLEX, 15 m

Plug connectors and cable

giắc kết nối và cáp

Sick Vietnam

1014335

OPTO FIBRE FLEX, 10 m

Plug connectors and cable

giắc kết nối và cáp

Sick Vietnam

1014336

OPTO FIBRE FLEX, 20 m

Plug connectors and cable

giắc kết nối và cáp

Sick Vietnam

1014337

OPTO FIBRE, 30 m

Plug connectors and cable

giắc kết nối và cáp

Sick Vietnam

1014338

OPTO FIBRE, 100 m

Plug connectors and cable

giắc kết nối và cáp

Sick Vietnam

1015172

PL21A

 

 

Sick Vietnam

1015316

WT45-P200S03

Compact photoelectric sensor

Cảm biên quang điện

Sick Vietnam

1015317

WT45-R200S04

Compact photoelectric sensor

Cảm biên quang điện

Sick Vietnam

1015396

LUT3-610

Luminescence sensor

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1015397

LUT3-620

Luminescence sensor

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1015398

LUT3-650

Luminescence sensor

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1015741

AR60

 

 

Sick Vietnam

1015798

WLG12-P537

Luminescence sensor

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1015852

WL24-2B230

Luminescence sensor

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1016019

WT27L-2F430

Luminescence sensor

Cảm biến phát quang

Sick Vietnam

1016031

WS/WE45-P260S01

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016405

M20S-02150A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016421

M20E-02150A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016428

M20S-03140A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016429

M20E-03140A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016434

M20S-071A3A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016435

M20E-071A3A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016438

M20S-081A2A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016439

M20E-081A2A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016440

M20S-081A3A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016441

M20E-081A3A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016442

M20S-091A3A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016443

M20E-091A3A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016446

M20S-061A3A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016447

M20E-061A3A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016509

M20S-04130A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016510

M20E-04130A120

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016513

M20Z-02550A121

Multiple light beam safety devices

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016820

WT24-2R250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016854

WT24-2R220

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016931

WT24-2B210

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016932

WT24-2R210

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016933

WT24-2B410

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1016934

WT24-2B440

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1017426

IM12-02BPS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017427

IM12-04NPS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017428

IM12-02BPS-ZCK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017429

IM12-04NPS-ZCK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017430

IM18-05BPS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017431

IM18-08NPS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017432

IM18-05BPS-ZCK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017433

IM18-08NPS-ZCK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017434

IM30-10BPS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017435

IM30-15NPS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017436

IM30-10BPS-ZCK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017437

IM30-15NPS-ZCK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017438

IM12-02BNS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017439

IM12-04NNS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017440

IM12-02BNS-ZCK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017441

IM12-04NNS-ZCK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017442

IM18-05BNS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017443

IM18-08NNS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017444

IM18-05BNS-ZCK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017445

IM18-08NNS-ZCK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017446

IM30-10BNS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017447

IM30-15NNS-ZUK

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017476

IM12-04BPS-ZWB

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017566

IM08-02BPS-ZWB

Inductive proximity sensors

Cảm biến tiệm cận

Sick Vietnam

1017813

WT24-2B240

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017853

WS/WE24-2B430

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017854

WT24-2R240

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017855

WT24-2V510

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017856

WT24-2R210S03

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017857

WL24-2R230

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017858

WL24-2R240

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017859

WL24-2B240

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017860

WL24-2B430

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017861

WS/WE24-2B230

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017862

WS/WE24-2B240

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017863

WS/WE24-2R230

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017864

WS/WE24-2R240

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017865

PL880FS01

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017874

WS/WE24-2B333

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017875

WS/WE24-2B440

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017876

WS/WE24-2V230

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017877

WS/WE24-2V530

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017878

WL24-2B333

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017879

WL24-2B440

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017880

WL24-2V230

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017881

WL24-2V530

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017882

WT24-2B220

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017883

WT24-2B250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017884

WT24-2B313

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017885

WT24-2B420

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017886

WT24-2V220

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017887

WT24-2V250

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017888

WT24-2V540

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1017911

WT24-2B440T01

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1018024

WL24-2V240

Photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1018025

WL24-2V540

Photoelectric sensor

Cảm biến quang điện

Sick Vietnam

1018032

M20E-02150A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018033

M20S-03140A220

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018034

M20E-03140A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018035

M20S-091A3A220

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018036

M20E-091A3A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018172

M20S-02250A120

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018173

M20E-02250A120

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018174

M20S-02250A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018175

M20E-02250A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018176

M20S-03240A120

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018177

M20E-03240A120

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018178

M20S-03240A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018179

M20E-03240A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018180

M20S-04230A120

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018181

M20E-04230A120

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018182

M20S-04230A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018183

M20E-04230A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018186

M20S-02150A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018187

M20E-02150A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018188

M20S-03140A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018189

M20E-03140A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018190

M20S-04130A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018191

M20E-04130A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018192

M20S-061A3A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018193

M20E-061A3A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018194

M20S-071A3A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018195

M20E-071A3A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018196

M20S-081A2A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018197

M20E-081A2A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018198

M20S-081A3A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018199

M20E-081A3A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018200

M20S-091A3A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018201

M20E-091A3A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018206

M20E-02250A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018207

M20E-02250A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018208

M20E-03240A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018209

M20E-03240A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018210

M20E-04230A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018211

M20E-04230A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018213

M20E-02150A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018214

M20S-03140A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018215

M20E-03140A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018216

M20S-04130A220

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018217

M20E-04130A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018218

M20S-04130A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018219

M20E-04130A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018221

M20E-061A3A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018223

M20E-061A3A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018224

M20S-071A3A220

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018225

M20E-071A3A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018226

M20S-071A3A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018227

M20E-071A3A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018228

M20S-081A2A220

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018229

M20E-081A2A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018230

M20S-081A2A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018231

M20E-081A2A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018232

M20S-081A3A220

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018233

M20E-081A3A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018234

M20S-081A3A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018235

M20E-081A3A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018236

M20S-091A3A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018237

M20E-091A3A222

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018239

M20Z-02550A221

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018250

WT12L-2B530

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018251

WT12L-2B540

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018252

WL12L-2B530

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018253

WL12L-2B520

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018254

WS/WE12L-2P430

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018255

WS/WE12L-2N430

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018256

WS/WE12L-2P410

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018257

WS/WE12L-2N410

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018313

WL24-2R538

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018315

WT24-2R519

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018316

WT24-2R549

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018317

WT24-2R518

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018318

WT24-2R548

Compact photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018347

C40S-0401CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018349

C40S-0401DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018361

M20Z-02550A122

Multiple light beam safety device

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018362

M20Z-02550A222

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018473

WT12L-2B550A01

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018474

WT12L-2B540A01

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018476

WS/WE12L-2P430A01

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018478

WS/WE12L-2N430A01

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018553

WT12L-2B530A01

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018582

WT12L-2B550T01

Small photoelectric sensor

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018591

C40S-0301CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018593

C40S-0601CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018595

C40S-0701CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018597

C40S-0901CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018599

C40S-1001CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018601

C40S-1201CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018603

C40S-1301CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018605

C40S-1501CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018607

C40S-1601CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018609

C40S-1801CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018613

C40S-0302CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018615

C40S-0402CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018617

C40S-0602CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018619

C40S-0702CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018621

C40S-0902CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018623

C40S-1002CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018625

C40S-1202CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018627

C40S-1302CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018629

C40S-1502CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018631

C40S-1602CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018633

C40S-1802CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018635

C40S-0303CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018637

C40S-0403CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018639

C40S-0603CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018641

C40S-0703CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018643

C40S-0903CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018645

C40S-1003CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018647

C40S-1203CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018649

C40S-1303CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018651

C40S-1503CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018653

C40S-1603CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018655

C40S-1803CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018657

C40S-0304CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018659

C40S-0404CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018661

C40S-0604CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018663

C40S-0704CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018665

C40S-0904CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018667

C40S-1004CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018669

C40S-1204CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018671

C40S-1304CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018673

C40S-1504CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018675

C40S-1604CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018677

C40S-1804CA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018690

C40S-0301DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018692

C40S-0601DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018694

C40S-0701DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018696

C40S-0901DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018698

C40S-1001DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018700

C40S-1201DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018702

C40S-1301DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018704

C40S-1501DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018706

C40S-1601DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018708

C40S-1801DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018710

C40S-0302DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018712

C40S-0402DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018714

C40S-0602DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018716

C40S-0702DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018718

C40S-0902DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018720

C40S-1002DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018722

C40S-1202DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018724

C40S-1302DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018726

C40S-1502DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018728

C40S-1602DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018730

C40S-1802DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018733

C40S-0303DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018735

C40S-0403DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018737

C40S-0603DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018739

C40S-0703DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018741

C40S-0903DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018743

C40S-1003DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018745

C40S-1203DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018747

C40S-1303DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018749

C40S-1503DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018751

C40S-1603DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018753

C40S-1803DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018755

C40S-0304DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018757

C40S-0404DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

1018759

C40S-0604DA010

Safety light curtains

Cảm biến quang điện 

Sick Vietnam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng SICK tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây