Bently Nevada Vietnam,Mô đun giao diện dữ liệu ngắn hạn 3500/22-01-01-00 Bently Nevada

Mô đun giao diện dữ liệu ngắn hạn Bently Nevada Series 3500/22M - Transient Data Interface Module

3500/22M Transient Data Interface Module (thiết bị giám sát tình trạng máy móc) là mô đun giao diện giữa hệ thống giám sát 3500 và phần mềm tương thích (phần mềm giám sát và chẩn đoán tình trạng hệ thống 1 và phần mềm cấu hình hệ thống3500). TDI kết hợp chức năng của mô-đun giao diện giá đỡ 3500/20 (RIM) với khả năng thu thập dữ liệu của bộ xử lý giao tiếp truyền thông TDXnet.

TDI hoạt động trong khe tiếp giáp của giá đỡ 3500 kết hợp với màn hình M series (3500 / 40M, 3500 / 42M, v.v.) để liên tục thu thập dữ liệu dạng sóng, ổn định trạng thái và chuyển dữ liệu này qua liên kết Ethernet tới máy chủ phần mềm.Khả năng thu thập dữ liệu tĩnh là tiêu chuẩn với TDI, tuy nhiên, việc sử dụng đĩa kích hoạt kênh tùy chọn sẽ cho phép TDI thu thập dữ liệu động hoặc dữ liệu tạm thời.TDI có những cải tiến trong một số lĩnh vực so với các bộ xử lý truyền thông trước đó và kết hợp chức năng truyền thông trong tủ giá đỡ 3500 series

Mô đun giao diện dữ liệu ngắn hạn Bently Nevada Series 3500/22M bao gồm:

  • Đĩa kích hoạt dữ liệu động - Dynamic Data Enabling Disk: 3500/09: 3500/09-000-002; 3500/09-672-002; 3500/09-000-672; 3500/09-672-672

  • Cáp Ethernet - Ethernet Cables: 138131-006; 138131-010; 138131-025; 138131-040; 138131-050; 138131-075; 138131-085; 138131-100; 138131-120; 138131-150; 138131-200; 138131-250; 138131-320

  • Cáp quang - Fiber Optic Cable: 161756-010; 161756-500; 161756-1300

  • Spares – Phụ kiện: 288055-01; 123M4610*; 146031-01; 146031-02; 161580; 164466; 00580441; 00580436; 111M5777

Ordering information:

3500/22-AA-BB-CC

A: Transient Data Interface Type

01

Standard (use for standard monitoring applications)

B: I/O Module Type

01

10Base-T/100Base-TX Ethernet

02

100Base-FX (Fiber Optic) Ethernet

03

10Base-T/100Base-TX Ethernet with goldplated OK Relay contacts

04

100Base-FX (fiber optic) Ethernet with goldplated OK Relay contacts

C: Agency Approval

00

None

01

CSA/NRTL/C (Class 1, Division 2)

02

Multi (CSA, ATEX, IECEx)

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645