Mark-10 Vietnam, Auto return SF013 Mark-10

Auto return

The crosshead moves to a limit switch, force set point, travel position, or break
Stops and reverses direction at full speed to the other limit

Description

The crosshead moves to a limit switch, force set point, travel position, or break, then stops and reverses direction at full speed to the other limit.

Tech Specs

Test Equipment General Attributes

Country of Origin United States

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: ESM1500FG
 Test stand with force gauge mount, motorized, 1,500 lbF / 6.7 kN

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: SF009
 Travel indication, with USB output, ESM1500 / ESM750

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: SF019
 Break detection

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: SF013
 Auto return

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: SF012
 Integrated overload protection

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: G1008
 Film and paper grip, 1.25” wide, #10-32F

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: G1078
 Miniature filament grip, #10-32F

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: G1061
 Wedge grip, 0.75” jaw width, 1/2-20F

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: G1076
 Wire terminal grip, turret style, 5/16-18F

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: G1002
 Dual roller grip, 0 - 0.22” opening, #10-32F

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: G1035
 Hook, large, 5/16-18M

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: G1037
 Coupling, 5/16-18F/F

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: AC1054
 Base plate, multiple center hole threads

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: M7-100
 Force gauge, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: M7-500
 Force gauge, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN

100% US Origin

Mark-10 Vietnam

Model: 15-1005
 MESUR®gauge Plus - Software

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Mark 10 tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây