Ohkura Vietnam,Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng MF5142B18A12-1111A151 Ohkura

Ohkura MF5142B18A12-1111A151 Mass Flow Controller – Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng
Type: Air, 2-100SLM with Power supply unit +3M cable
 

 

 

 

Mã đặt hàng: MF5142B18A12-1111A151

Nhà sản xuất: Ohkura

Nhà phân phối: ANS Vietnam, Đại lý Ohkura tại Vietnam

Hình ảnh model cùng dòng MF5100B

Đặc điểm của dòng sản phẩm Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng MF5100B

  • Nâng cao công suất của các dãy lên tới 400 SLM

  • Nhiệt độ ổn định cao hơn và nhiều chức năng.

Catalog: http://www.ohkura.co.jp/en/product/?res_id=1458292086-096556&file=0

Products

Model

Hãng

Machine Controller

EC1107A

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Paperless Recorder 

VM8100A

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

VM8800A

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

VM7000A

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

VM7000B

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

VM6100

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

VM6800

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Hybrid Recorder 

RM10G

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

RM10N

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

RM18G

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

RM18N

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

RM25G

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

RM25N

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

RM10C

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Digital Alarm Indicator

DE7000B

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Digital Indicating Controller

EC5300R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

EC5500R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

EC5700R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

EC5800R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

EC4100C

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Digital Programmer Controller

EC5900R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Multi-loop Program Controller

EC1200A

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Thyristor Unit

GS3000R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

GS2000B

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Gate Unit

GU2000C

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

pH(ORP) Analyzer

SH7500R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

SH8500R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

pH (ORP) Transmitter

SH7300R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

(pH) Hybrid Recoder

RM10C(pH)

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Recording pH(ORP) Meter

SH2500A

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Sensor Assembly

SP

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

pH/ORP Detector

P242/2A

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

pH (Pure Water) Analyzer

SA1001B

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Conductivity Analyzer

SC5800R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

SC7500R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Conductivity Transmitter

SC7300R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Conductivity Cell

CI

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Coulometer

OM7000A

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Rotor Temperature Converter

AX7100B

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

DC Power Supply

SE7101A

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Electronic Pressure Transmitter

PT3000R

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Self Recording Water Level Transmitter

LT8000A

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Water Level Transmitter

LT7000B

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Mass Flow Controller

MF1100B

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

MF5100B

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Micro Wave

MV

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Flow Control Valve

CF

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

CFL

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Horizone Heat Treatment Furnace

DF1000

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

Vertical Heat Treatment Furnace 

DF1600

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

DF2600

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

 

EC1107A

Ohkura Vietnam

MACHINE CONTROLLER

 Bộ điều khiển

RM10G

Ohkura Vietnam

HYBRID RECORDER

Bộ ghi dữ liệu

RM18G

Ohkura Vietnam

HYBRID RECORDER

Bộ ghi dữ liệu

RM25G

Ohkura Vietnam

HYBRID RECORDER

Bộ ghi dữ liệu

RM10C

Ohkura Vietnam

HYBRID RECORDER

Bộ ghi dữ liệu

VM6100

Ohkura Vietnam

PAPERLESS RECORDER

Bộ ghi dữ liệu

VM6800

Ohkura Vietnam

PAPERLESS RECORDER

Bộ ghi dữ liệu

VM7000A

Ohkura Vietnam

PAPERLESS RECORDER

Bộ ghi dữ liệu

VM7000B

Ohkura Vietnam

PAPERLESS RECORDER

Bộ ghi dữ liệu

VM8100A

Ohkura Vietnam

PAPERLESS RECORDER

Bộ ghi dữ liệu

VM8800A

Ohkura Vietnam

PAPERLESS RECORDER

Bộ ghi dữ liệu

DE7000B

Ohkura Vietnam

DIGITAL ALARM INDICATOR

 

EC4100C

Ohkura Vietnam

DIGITAL INDICATING CONTROLLER

Bộ điều khiển nhiệt độ

EC5300R

Ohkura Vietnam

DIGITAL INDICATING CONTROLLER

Bộ điều khiển nhiệt độ

EC5500R

Ohkura Vietnam

DIGITAL INDICATING CONTROLLER

Bộ điều khiển nhiệt độ

EC5700R

Ohkura Vietnam

DIGITAL INDICATING CONTROLLER

Bộ điều khiển nhiệt độ

EC5800R

Ohkura Vietnam

DIGITAL INDICATING CONTROLLER

Bộ điều khiển nhiệt độ

EC5900R

Ohkura Vietnam

DIGITAL PROGRAMMER CONTROLLER

 Bộ lập trình và điều khiển nhiệt độ

EC1200A

Ohkura Vietnam

MULTI-LOOP PROGRAM CONTROLLER

 

GU2000C

Ohkura Vietnam

GATE UNIT

 

GS2000B

Ohkura Vietnam

THYRISTOR UNIT

 

GS3000B

Ohkura Vietnam

THYRISTOR UNIT

 

SH5800R

Ohkura Vietnam

ANALYZER

Máy phân tích

SH7300R

Ohkura Vietnam

TRANSMITTER

Bộ chuyển đổi tín hiệu

SH7500R

Ohkura Vietnam

ANALYZER

Máy phân tích

SH2500A

Ohkura Vietnam

RECORDING pH(ORP) METER

 

P242/2A

Ohkura Vietnam

pH/ORP DETECTOR

 

SA1001B

Ohkura Vietnam

pH (PURE WATER) ANALYZER

 

SC5800R

Ohkura Vietnam

CONDUCTIVITY ANALYZER

Máy phân tích độ dẫn điện

SC7300R

Ohkura Vietnam

CONDUCTIVITY TRANSMITTER

Bộ chuyển đổi tín hiệu độ dẫn điện

SC7500R

Ohkura Vietnam

CONDUCTIVITY ANALYZER

Máy phân tích độ dẫn điện

OM7000A

Ohkura Vietnam

COULOMETER

 

AX7100B

Ohkura Vietnam

ROTOR TEMPERATURE CONVERTER

 

SE7101A

Ohkura Vietnam

DC POWER SUPPRY

 

PT3000R

Ohkura Vietnam

ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER

 

LT7000B

Ohkura Vietnam

WATER LEVEL TRANSMITTER

 

LT8000A

Ohkura Vietnam

SELF RECORDING WATER LEVEL TRANSMITTER

 

MF1100B

Ohkura Vietnam

MASS FLOW CONTROLLER

 Bộ điều khiển lưu lượng

MF5100B

Ohkura Vietnam

MASS FLOW CONTROLLER

 Bộ điều khiển lưu lượng

MV

Ohkura Vietnam

MICRO VALVE

 

CFL

Ohkura Vietnam

FLOW CONTROL VALVE

 

 

Models

Name of products - Tên sản phẩm

 

Brand name

Industrial instrument

 

 

 

EC1107A

MACHINE CONTROLLER OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY OHKURA

OHKURA VIETNAM

RM10G(N)

HYBRID RECORDER OHKURA

ĐẦU GHI HYBRID OHKURA

OHKURA VIETNAM

RM18G(N)

HYBRID RECORDER OHKURA

ĐẦU GHI HYBRID OHKURA

OHKURA VIETNAM

RM25G(N)

HYBRID RECORDER OHKURA

ĐẦU GHI HYBRID OHKURA

OHKURA VIETNAM

RM10C

HYBRID RECORDER OHKURA

ĐẦU GHI HYBRID OHKURA

OHKURA VIETNAM

RM10C(pH)

(pH)HYBRID RECORDER OHKURA

(pH) MÁY GHI HYBRID OHKURA

OHKURA VIETNAM

VM6100

PAPERLESS RECORDER OHKURA

MÁY GHI GIẤY OHKURA

OHKURA VIETNAM

VM6800

PAPERLESS RECORDER OHKURA

MÁY GHI GIẤY OHKURA

OHKURA VIETNAM

VM7000A

PAPERLESS RECORDER OHKURA

MÁY GHI GIẤY OHKURA

OHKURA VIET NAM

VM7000B

PAPERLESS RECORDER OHKURA

MÁY GHI GIẤY OHKURA

OHKURA VIET NAM

VM8100A

PAPERLESS RECORDER OHKURA

MÁY GHI GIẤY OHKURA

OHKURA VIET NAM

VM8800A

PAPERLESS RECORDER OHKURA

MÁY GHI GIẤY OHKURA

OHKURA VIET NAM

DE7000B

PAPERLESS RECORDER OHKURA

MÁY GHI GIẤY OHKURA

OHKURA VIET NAM

EC4100C

DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA

OHKURA VIET NAM

EC5300R

DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA

OHKURA VIET NAM

EC5500R

DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA

OHKURA VIET NAM

EC5700R

DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA

OHKURA VIET NAM

EC5800R

DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA

OHKURA VIET NAM

EC5900R

DIGITAL PROGRAMMER CONTROLLER OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH SỐ OHKURA

OHKURA VIET NAM

EC1200A

MULTI-LOOP PROGRAM CONTROLLER OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHIỀU LOOP OHKURA

OHKURA VIET NAM

GU2000C

GATE UNIT OHKURA

CỔNG NHẬN TÍN HIỆU OHKURA

OHKURA VIET NAM

GS2000B

THYRISTOR UNIT OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR OHKURA

OHKURA VIET NAM

GS3000R

THYRISTOR UNIT OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR OHKURA

OHKURA VIET NAM

SH5800R

pH(ORP) ANALYZER OHKURA

MÁY PHÂN TÍCH PH (ORP) OHKURA

OHKURA VIET NAM

SH7300R

pH (ORP) TRANSMITTER OHKURA

BỘ CHUYỂN HÓA pH (ORP) OHKURA

OHKURA VIET NAM

SH7500R

pH/ORP ANALYZER OHKURA

MÁY PHÂN TÍCH PH (ORP) OHKURA

OHKURA VIET NAM

SH2500A

RECORDING pH(ORP) METER OHKURA

MÁY GHI PHÉP ĐO pH (ORP) OHKURA

OHKURA VIET NAM

SP

SENSOR ASSEMBLY OHKURA

LẮP RÁP CẢM BIẾN OHKURA

OHKURA VIET NAM

P242/2A

pH/ORP DETECTOR OHKURA

THIẾT BỊ PHÁT HIỆN pH / ORP OHKURA

OHKURA VIET NAM

SA1001B

pH (PURE WATER) ANALYZER OHKURA

PHÂN TÍCH pH (NƯỚC TINH KHIẾT) OHKURA

OHKURA VIET NAM

SC5800R

CONDUCTIVITY ANALYZER OHKURA

BỘ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT CẤU OHKURA

OHKURA VIET NAM

SC7300R

CONDUCTIVITY TRANSMITTER OHKURA

BỘ CHUYỂN HÓA DAO ĐỘNG OHKURA

OHKURA VIET NAM

SC7500R

CONDUCTIVITY ANALYZER OHKURA

BỘ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT CẤU OHKURA

OHKURA VIET NAM

CI

CONDUCTIVITY CELL OHKURA

CẢM BIẾN ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA NƯỚC OHKURA

OHKURA VIET NAM

OM7000A

COULOMETER OHKURA

THIẾT BỊ ĐO MÀU NƯỚC OHKURA

OHKURA VIETNAM

AX7100B

ROTOR TEMPERATURE CONVERTER OHKURA

BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ ROTOR OHKURA

OHKURA VIET NAM

SE7101A

DC POWER SUPPRY (Distributor)OHKURA

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU OHKURA

OHKURA VIET NAM

PT3000R

ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER OHKURA

BỘ BIẾN ÁP ĐIỆN TỬ OHKURA

OHKURA VIET NAM

LT7000B

WATER LEVEL TRANSMITTER OHKURA

ĐỒNG HỒ ĐO MỰC NƯỚC OHKURA

OHKURA VIET NAM

LT8000A

SELF RECORDING WATER LEVEL TRANSMITTEROHKURA

ĐỒNG HỒ ĐO VÀ GHI DỮ LIỆU MỨC NƯỚC OHKURA

OHKURA VIET NAM

MF1100B

MASS FLOW CONTROLLER OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG OHKURA

OHKURA VIET NAM

MF5100B

MASS FLOW CONTROLLER OHKURA

BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG OHKURA

OHKURA VIET NAM

MV

MICRO VALVE OHKURA

VAN MICRO OHKURA

OHKURA VIET NAM

CF・CFL

FLOW CONTROL VALVE OHKURA

VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG OHKURA

OHKURA VIET NAM

Semiconductor Equipment

 

OHKURA VIET NAM

DF1000

HORIZONTAL HEAT TREATMENT FURNACE OHKURA

LÒ KHUẾCH TÁN OHKURA

OHKURA VIET NAM

DF1600

Vertical Heat Treatment Furnace OHKURA

Lò xử lý nhiệt thẳng đứng OHKURA

OHKURA VIET NAM

DF2600

Vertical Heat Treatment Furnace OHKURA

Lò xử lý nhiệt thẳng đứng OHKURA

OHKURA VIET NAM

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Ohkura tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây